Tùy bút: Cả nước quyết một lòng chống dịch bệnh COVID-19

Cả nước cùng kết một vòng tay lớn
Cùng chung một lòng chống lại dịch bệnh
Mỗi người nhiệm vụ vì một cộng đồng
Những anh chiến sĩ ngày đêm
Nằm rừng bảo vệ biên cương

Những anh, những chị áo trắng
Hăng hái tình nguyện đi đến vùng dịch
Chăm sóc người bệnh bị nhiễm dịch bệnh
Biết rằng nguy cơ lây nhiễm rất cao
Nhưng vì người bệnh chẳng quản tính mạng
Mỗi một người dân đoàn kết yêu thương
Sớm mong đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Còn trên núi Thành Đẳng linh thiêng
Những bóng huỳnh y ngày đêm thầm lặng
Y lời Phật dạy tụng kinh Tam Bảo
Những bước chân trần của quý Thầy, Cô
Vừa đi kinh hành, vừa tụng kinh

Kinh hành tụng kinh suốt trọn một đêm
Không màng ngủ nghỉ vì thương chúng sinh
Dù thời tiết mưa nắng thất thường
Đêm mưa nặng hạt cũng không chướng ngại.

Những đôi chân trần của quý Thầy, Cô
Với một mong nguyện hoá giải dịch bệnh
Mong cho đất nước an lành thái bình
Hình ảnh các Thầy, các Cô khiến con cảm phục
Không phải ai cũng làm được việc này.

Việc khó các Thầy, các Cô đều đi dẫn đầu
Để cho chúng con có nơi nương tựa
Mặt trận tâm linh thật khó ai biết
Chúng con chí thiết, chí thành tri ân Tam Bảo
Tri ân Sư Phụ cùng toàn thể chư Tăng Ni.

Nguyện cho Sư Phụ, pháp thể khinh an,
Tuệ đăng thường chiếu
Trụ thế ta bà dài lâu
Cùng toàn thể chư Tăng Ni chùa Ba Vàng
Pháp thể khinh an, tinh tấn tu tập.

Chúng con xin cảm niệm
Những anh chiến sĩ, bộ đội bảo vệ biên cương
Cùng phòng chống dịch bệnh với nhân dân,
Xin cảm niệm đến những anh chị
Bác sĩ áo trắng vì người bệnh

Toàn dân đoàn kết yêu thương một lòng
Làm theo lời Phật dạy trong kinh Tam Bảo
Để bệnh dịch sớm được hóa giải tiêu trừ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.

—– Phật tử Nguyễn Thị Huyền Nam – Pháp danh: Tâm Từ—–

(Đạo tràng Trúc Hải Lê Chân – Hải Phòng)

Dù trời mưa nặng hạt nhiều giờ nhưng Sư Phụ và chư Tăng vẫn kinh hành tụng kinh với những bước chân an nhiên tự tại

Dù trời mưa nặng hạt nhiều giờ nhưng Sư Phụ và chư Tăng vẫn kinh hành tụng kinh với những bước chân an nhiên tự tại

Chư Ni chùa Ba Vàng kinh hành tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo

Chư Ni chùa Ba Vàng kinh hành tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo

Phật tử chùa Ba Vàng tinh tấn kinh hành tụng kinh Tam Bảo hồi hướng hóa giải dịch bệnh COVID-19 theo lời Phật dạy

Phật tử chùa Ba Vàng tinh tấn kinh hành tụng kinh Tam Bảo hồi hướng hóa giải dịch bệnh COVID-19 theo lời Phật dạy

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top