Công Tác Chuẩn Bị Đại Lễ Giỗ Tổ Sư Khai Sơn Chùa Ba Vàng

Gần 300 năm trước, Sư Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác Thiền Sư đã về núi Thành Đẳng để kiến tạo sơn môn và hành Bồ Tát đạo. Ngày nay, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về nơi đây trùng tu đất Tổ, xây dựng Tăng chúng hoằng dương chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Sư Phụ vì nhớ ân đức của Tổ Sư mà hàng năm đều tổ chức lễ Giỗ Tổ để cho chúng đệ tử cũng được từ đó mà tu tập tâm tri ân các bậc Thầy Tổ của mình.

Năm nay, lễ Giỗ Tổ lần thứ 262 của Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác sẽ được tổ chức vào thứ 7, ngày 21/9/2019 (nhằm 23/7/Kỷ Hợi).
Hiện tại, công tác đại lễ đang được chuẩn bị gấp rút với sự quan tâm sát sao từ trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng.
Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video dưới đây để biết thêm chi tiết!

Link to map Back top top