Ý nghĩa và thiêng liêng – Chương trình kính mừng Tự tứ – Kỷ niệm 21 năm Sư Phụ xuất gia

Đức Phật dạy, ba tháng chư tăng an cư, trau dồi giới đức, trưởng dưỡng thân tâm, đã đem đến vô lượng công đức quý báu cho thế gian. Và đây cũng là dịp để chúng con tỏ lòng thành kính tri ân công đức của Sư Phụ, của chư Tăng – những Người đã vì hạnh phúc của chúng sinh mà nỗ lực thực hành phạm hạnh, nghiêm trì giới luật, đem phúc lành tế độ nhân gian.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm chứng dự chương trình kính mừng Tự tứ - Kỷ niệm 21 năm Sư Phụ xuất gia

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm chứng dự chương trình kính mừng Tự tứ – Kỷ niệm 21 năm Sư Phụ xuất gia

Chư Tăng dâng lên Sư Phụ lời khánh tuế vô cùng xúc động

Chư Tăng dâng lên Sư Phụ lời khánh tuế vô cùng xúc động

Ngày 15/7/Canh Tý (tức 02/9/2020) vừa qua là ngày chúng Tăng tự tứ, mười phương chư Phật đồng hoan hỷ và cũng là một ngày vô cùng đặc biệt – ngày kỷ niệm 21 năm Sư Phụ xuất gia cầu đạo. Trên tinh thần tri ân và đền ân, được sự hứa khả trên chư tôn thiền đức, các cư sĩ, Phật tử đang cấm túc sinh hoạt và tu tập tại chùa thay mặt hàng vạn Phật tử của gần 200 đạo tràng tổ chức chương trình nội bộ “Kính mừng Tự tứ – kỷ niệm 21 năm ngày Sư Phụ xuất gia” để tri ân, kính mừng Khánh tuế Sư Phụ thêm một tuổi đạo.

Bạn trẻ đã cúng dường lên Sư Phụ và đại chúng bài hát Ánh dương Ba Vàng

Bạn trẻ đã cúng dường lên Sư Phụ và đại chúng bài hát Ánh dương Ba Vàng

Các bạn trẻ đang tu tập tại chùa cúng dường tiết mục hợp xướng: Kính tri ân Sư Phụ

Các bạn trẻ đang tu tập tại chùa cúng dường tiết mục hợp xướng: Kính bạch trên Sư Phụ

Chương trình đã diễn ra trong bầu không khí thiêng liêng, ấm áp. Với lòng thành kính tri ân trên Sư Phụ, thay mặt tứ chúng chùa Ba Vàng, chư Tăng đã dâng lên Sư Phụ lời khánh tuế vô cùng xúc động. Nhân dịp này, các Phật tử hiện đang tu học, sinh hoạt tại chùa cũng đã thành kính dâng lên cúng dường Sư Phụ và chư tôn đức Tăng Ni những lời ca, tiếng hát thay cho lời tri ân của hàng vạn Phật tử chùa Ba Vàng.

Vở kịch: Điều kỳ diệu sau chia ly của chương trình kính mừng Tự tứ - Kỷ niệm 21 năm Sư Phụ xuất gia

Vở kịch: Điều kỳ diệu sau chia ly của chương trình kính mừng Tự tứ – Kỷ niệm 21 năm Sư Phụ xuất gia

Các cư sĩ nam với tấm lòng tri ân đã cúng dường Sư phụ bài hát: Trái tim người Thầy

Các cư sĩ nam với tấm lòng tri ân đã cúng dường Sư phụ bài hát: Trái tim người Thầy

Các bài nên xem: 

Bình Luận
Link to map Back top top