trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"
Đánh giá phiên bản mới

Chủ Nhật, 24/01/2021

tức 12/12 Canh Tý

Pháp tu Lục hòa – Sự hòa hợp tạo nên sức mạnh của tập thể

Chia sẻ :

Chia sẻ :

“Mỗi người Phật tử đều phải học cách sống, thực tập tu Lục hòa. Tôn trọng nhau, biết kính trên nhường dưới, nhường nhịn nhau. Một tập thể, dù là tu sĩ hay Phật tử tại gia, nếu giữ được sự hòa hợp, đoàn kết thì tập thể đó mới có sức mạnh, mới đi đến thành công”. - Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi giảng Pháp ngày 10/11/2019 (nhằm ngày 14/10 Kỷ Hợi).
Hòa thuận là yếu tố quan trọng hơn hết trong mọi công việc, mọi tổ chức đoàn thể. Một gia đình biết sống hòa thuận thì gia đình có hạnh phúc, đất nước hoà bình thì nước nhà được bền vững và dài lâu. Mọi người biết sống hòa hợp thì thế giới sẽ không còn chiến tranh, binh đao, loạn lạc. Chính vì sự quan trọng của nếp sống hòa thuận, Đức Phật đã vì lòng từ bi thương xót chúng sinh nên đã chỉ dạy pháp Lục hòa kính. Pháp tu Lục hòa là sáu phép hòa hợp, hòa kính được Đức Phật thuyết cho Tăng chúng và Phật tử tu hành, giúp đời sống được hạnh phúc, an vui.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi giảng Pháp

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi giảng Pháp

#1 Phép Lục hòa thứ nhất: Thân hòa đồng trụ

Khi chúng ta cùng chung sống, sinh hoạt tại một trú xứ, tu tập dưới một mái chùa thì cần phải xem nhau như người trong gia đình. Phật tử cùng tu tập một chùa, dưới sự giáo dưỡng của một Thầy phải yêu thương, đoàn kết, bảo bọc nhau. Trong bài Pháp, Sư Phụ chia sẻ với đại chúng: “Chúng ta cùng tu tập, sinh hoạt ở một nơi, một trú xứ. Do đó, chúng ta cần phải hòa hợp, vui vẻ với nhau. Chúng ta không phải là quân thù của nhau. Như quân nước này sang nước kia xâm lấn. Mà chúng ta ở cùng một chùa, cùng một Thầy. Thân ấy phải hòa, đừng xích mích, ác hại nhau. Đó là thân hòa đồng trụ”. Quả đúng như vậy, Phật tử đang tu học dưới sự giáo dưỡng và dạy dỗ của Sư Phụ và Đại Tăng chùa Ba Vàng, cần phải biết nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hộ trì Tam Bảo. Đạo tràng này với đạo tràng kia cũng cần nâng đỡ nhau để cùng tiến bộ, không nên vì đạo tràng này mạnh hơn mà ghen tỵ hoặc đạo tràng kia yếu hơn mà xem thường. Các Phật tử sách tấn lẫn nhau, ý thức được việc hộ trì Tam Bảo, tinh tấn trong các duyên phận sự để chư Tăng tập trung tu tập, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chính mình và những người xung quanh.

Phật tử chùa Ba Vàng hân hoan khi được làm việc cùng nhau

Phật tử chùa Ba Vàng hân hoan khi được làm việc cùng nhau

#2 Phép Lục hòa thứ hai: Khẩu hòa vô tranh

Khi chúng ta sống chung trong một tập thể, vì tính cách mỗi người khác nhau nên sẽ không tránh khỏi những lầm lỗi. Thế nên, chúng ta cần phải thận trọng trong giao tiếp, vì lời nói khi đã nói ra không thể rút lại được. Lời nói có thể mang lại an vui hạnh phúc, cũng có thể mang lại nỗi khổ niềm đau. Người xưa có căn dặn rằng trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần, chính là phải cẩn thận trong khi nói. Vì thế người đệ tử Phật giữ gìn ngũ giới, nên cẩn ngôn, nói lời chân thật, tốt đẹp với mọi người. Nếu có một vấn đề cần tranh luận, thì nên lấy lời dạy của Phật để giải quyết trên tinh thần hòa hợp, lục hòa. Sư Phụ chỉ dạy: “Tranh đấu và tranh luận là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Trong nhà Phật, chúng ta được phép tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề. Còn tranh đấu là thể hiện bản ngã, cái “tôi” thông qua lời nói, hành động tàn sát, thóa mạ nhau để tranh giành phần thắng về mình. Một tập thể muốn hòa hợp thì mỗi cá nhân phải tự ý thức giữ gìn “khẩu nghiệp”, nói lời ái ngữ, hòa kính; tâm phải ngay chính, trung thực, vì có tu tâm mới biết tu khẩu. Đó là khẩu hòa vô tranh”. Sư Phụ cũng nhắc nhở đại chúng sự tranh luận phải đưa đến lợi ích cho số đông, khuyến khích điều thiện, ngăn giữ điều ác, hướng tới lợi ích chung của tập thể, không nên tranh đấu để bảo vệ quan điểm cá nhân của mình.

Theo pháp Lục hòa, việc đấu khẩu không đem lại lợi ích cho nhau

Theo pháp Lục hòa, việc đấu khẩu không đem lại lợi ích cho nhau

#3 Phép Lục hòa thứ ba: Ý hòa đồng duyệt

Chúng ta sinh tử trong luân hồi từ vô thủy kiếp đến nay. Mỗi người huân tập vô số các nghiệp, các hạt giống chủng tử khác nhau vào trong tâm thức. Người huân tập tính sân nhiều, nhưng cũng có người huân tập tính dục, tính tham nhiều. Đó là nghiệp riêng của mỗi người. Ai cũng nhìn thế giới qua lăng kính “nghiệp” của mình. Cho nên, biết được tâm ý mỗi người khác nhau như vậy; chúng ta muốn sống trong tập thể được vui vẻ thì phải tu ý được thuận hòa, chấp nhận các ý kiến của tất cả mọi người. Để được như vậy, mỗi khi cần hội họp, chúng ta không nên vội vàng cho rằng ý kiến của mình là đúng, ý kiến của người khác là sai, rồi ép buộc mọi người phải theo ý kiến của mình. Mà thay vào đó là tôn trọng ý kiến của mọi người, suy xét ý kiến nào là đúng nhất, lợi ích nhất thì cùng làm theo. Trong buổi Pháp thoại, Sư Phụ chỉ dạy đại chúng ứng dụng vào đời sống: “Đồng duyệt có nghĩa là vui vẻ, tâm ý đại chúng phải vui vẻ, nhường nhịn nhau. Trong cuộc sống gia đình, chồng giận thì vợ phải biết giữ ý, đừng đổ thêm dầu vào lửa, hờn giận, oán trách và làm mất đi sự tôn trọng lẫn nhau. Trong đạo tràng, mình cũng phải biết nhường nhịn đạo hữu, ví như lên xe chỗ tốt thì dành cho người khác, mình hoan hỷ ngồi chỗ không tốt đó cũng là ý hòa”. Đặc biệt có những người làm lãnh đạo thường hay bảo thủ khăng khăng ý kiến của mình, từ đó hội chúng dễ đổ vỡ, rối loạn. Một cơ quan, đoàn thể biết thực hành tinh thần lục hòa thì công việc sẽ luôn suôn sẻ, tốt đẹp. Ở đâu có sự hòa hợp, ở đó có sự hộ trì chư Thiên, Hộ Pháp. Do vậy, mà giá trị của sự hòa hợp, đoàn kết rất quan trọng.

Phật tử CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa cùng nhau tổ chức các buổi dã ngoại để gắn kết tình đạo hữu với nhau hơn

Phật tử CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa cùng nhau tổ chức các buổi dã ngoại để gắn kết tình đạo hữu với nhau hơn

#4 Phép Lục hòa thứ tư: Giới hòa đồng giữ

Có câu: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, ý nói sống trong một quốc gia thì mỗi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ Pháp luật, luật lệ của đất nước. Thành viên của tổ chức nào thì phải tuân thủ quy định của tổ chức đó. Một tổ chức không có quy định thì tổ chức ấy sẽ sớm tan rã vì không ai tôn trọng ai, không làm việc theo một quy chuẩn, quỹ đạo chung. Cũng vậy, người đệ tử Phật phải luôn giữ gìn giới luật và thực hành lời Phật dạy. Giữ giới sẽ được phước báu, được hạnh phúc, an vui; nhưng ra khỏi giới là xa rời đại chúng, đưa đến quả báo đau khổ. Do vậy, Đức Phật trước khi nhập diệt đã căn dặn chúng đệ tử phải “lấy giới làm Thầy”. Sư Phụ nhắc nhở đại chúng: “Tất cả trong chúng cùng tu giới của Phật; đồng hàng với nhau thì phải cùng giữ giới: Sa Di giữ 10 giới, Tỳ Kheo 250 giới, Tỳ Kheo Ni 348 giới. Đại chúng cùng bảo nhau giữ giới Phật tu hành và hàng ngày kiểm giới, kiểm tâm tu hành, để Phật Pháp được xương minh. Nếu không giữ giới thì Phật Pháp suy đồi, tan hoại”. Theo giới luật Phật dạy, người cư sĩ tại gia giữ 5 giới, và giữ trọn 8 giới trong ngày Tu bát quan trai. Giới vừa là Thầy, vừa là điểm tựa vững chắc của người tu hành trước những cám dỗ, dục lạc tầm thường của thế gian.


Đối với hàng Tỳ Kheo Tăng chùa Ba Vàng phải giữ 250 giới Đối với hàng Tỳ Kheo Ni chùa Ba Vàng giữ 348 giới 

#5 Phép Lục hòa thứ năm: Kiến hòa đồng giải

Đối với một vấn đề, các thành viên tu tập trong đạo tràng phải dựa trên lời Phật dạy, lời chỉ dạy của chư Tăng, đưa ra ý kiến trao đổi, giảng giải cho mọi người; cùng phân tích các ý kiến về các mặt lợi – hại, mức độ hiệu quả, cho đến khi tất cả mọi người cùng thống nhất chung; ý kiến nào tốt nhất, hiệu quả nhất, đem lại lợi ích cao nhất thì đại chúng cùng làm theo hướng giải quyết đó. Sư Phụ chỉ dạy: “Khi họp bàn các Phật tử phải để mọi người phát biểu ý kiến thoải mái, đừng vì ý kiến của người ta khác với mình mà mình sinh ra hờn giận, đấu tranh. Mỗi người ý kiến khác nhau nhưng phải lấy sự hòa là chính. Dù ý kiến trái chiều nhau, chúng ta vẫn hòa, hoặc chưa biết cách giải quyết thì bảo lưu ý kiến, đến khi có người đủ thẩm quyền thì giải quyết; không nên vì ý kiến khác nhau mà sinh ra mâu thuẫn, cãi nhau...”. Theo đó, Đức Phật chỉ dạy “Y Pháp bất y nhân”, nghĩa là luôn nương tựa vào Pháp của Phật, chứ không nương tựa vào bản thân một người nào cả. Trên tinh thần dựa trên Pháp Phật, đại chúng cùng đưa ra ý kiến đóng góp sẽ tránh gây ra các tranh chấp không cần thiết, hoặc đưa ra lời nói vô nghĩa, không có tính giải quyết hiệu quả cao.

Phật tử chùa Ba Vàng thực hành Pháp Lục hòa, cùng lắng nghe ý kiến của nhau khi có một ai đó đưa ra ý kiến

Phật tử chùa Ba Vàng thực hành Pháp Lục hòa, cùng lắng nghe ý kiến của nhau khi có một ai đó đưa ra ý kiến 

#6 Phép Lục hòa thứ sáu: Lợi hòa đồng quân

Lợi dưỡng, lợi lộc khiến cho nhiều đoàn thể dễ xảy ra mâu thuẫn. Nếu chúng ta không biết tư duy, khéo léo trong việc phân chia lợi dưỡng thì hội chúng dễ dàng xảy ra mâu thuẫn, xích mích với nhau. Là người đệ tử Phật thực hành theo pháp Lợi hòa đồng quân, thì khi có phần lợi dưỡng chúng ta phải chia đều, để mọi người đều được hưởng phần lợi dưỡng ấy. Nhưng chia đều không có nghĩa là ai cũng giống như ai, mà phải dựa trên tinh thần vui vẻ hoan hỷ, bình đẳng, người nhỏ thì dùng ít hơn, người làm việc nặng, làm nhiều thì chia nhiều hơn một chút thì khiến ai cũng vui vẻ hoan hỷ. Sư Phụ chia sẻ: “Ở trong chùa, đã là người xuất gia, đều là đệ tử Phật thì những phẩm vật đàn na tín thí cúng dường là của chung. Các phẩm vật cúng dường trong Tam Bảo thì người Trụ trì phải chia cho hợp lý. Đồng quân có nghĩa là chia đều, nhưng không có nghĩa là cào bằng; bình quân trên tinh thần hòa thuận, vui vẻ, chứ không phải xắt ra đều nhau. Ví dụ trong gia đình, có người thân đi chơi xa mua quà về. Nếu chia đều ra từ ông bà đến con cháu thì không đủ. Cả nhà nhất trí cúng dường lên cho ông bà thì đó cũng là chia đều, bình quân, đều vui vẻ, hoan hỷ. Lục hòa trong lợi hòa đồng quân là dựa trên tinh thần vui vẻ, hoan hỷ như vậy”.


Các bạn khóa sinh trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng được phân chia những phần vật thực cúng dường đều nhau để ai cũng đều được sớt bát cúng dường tới Tăng đoàn


Sáu Pháp tu Lục hòa dựa trên nền tảng sự hòa hợp và tôn kính lẫn nhau, cho mọi ứng xử trong Đạo lẫn đời mà người đệ tử Phật cần học tập và nghiêm túc thực hành. Với tâm nguyện mang ánh sáng Phật Pháp đến với tất cả chúng sinh, Sư Phụ đã cố gắng tạo nên một môi trường như thời Phật còn tại thế, để Tăng chúng và đệ tử tại gia được tu học thuận lợi. Sư Phụ sách tấn đại chúng: “Chùa mình có thành lập CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa để đại chúng tham gia cùng nhau tu tập Phật Pháp. Chúng ta thực hành Phật Pháp và phải thấy được lợi ích thiết thực cho mình, cho mọi người trong việc thực hành Phật Pháp. Anh, chị, em trong đạo tràng phải hòa hợp, yêu thương lẫn nhau thì chúng ta mới sách tấn nhau thực hành Pháp được. Nếu người lãnh đạo chỉ thích nói Pháp suông, nói cho hay, không thực hành tinh thần lục hòa thì không ai tin mình nữa; đạo tràng không hòa hợp thì không tiến bộ tu tập được. Cho nên, các anh, chị, em trong đạo tràng hòa được với nhau, trong CLB hòa được với nhau thì đấy là sự thực tập rất chân thật. Trong Tăng chúng cũng vậy, một tập thể Tăng chúng tốt phải hòa hợp. Trong nội bộ Tăng chúng mà lục đục, mâu thuẫn thì đó chưa phải là một Tăng chúng tốt”. Mong rằng các Phật tử trong các đạo tràng hãy ứng dụng Pháp tu Lục hòa vào trong đời sống cũng như trong tu tập để làm lợi ích cho gia đình, đạo tràng, xã hội, đất nước mình được an vui, hạnh phúc.

Đức Tín - Liên Tú 

Xem thêm: Tinh Thần Phụng Sự Của Phật Tử Chùa Ba Vàng

Xem thêm: Thầy Tốt, Bạn Hiền – Những Nhân Tố Lớn Giúp Người Tu Thành Tựu Đạo Pháp

Chia sẻ :
Chia sẻ :
[TRỰC TIẾP] 'Học từ mặt trăng' - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trăng" - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trăng" - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên đây...

27/12/2020

12 Lượt xem

Kinh Giữ gìn tài sản

Kinh Giữ gìn tài sản

24/04/2020

1 Lượt xem

Kinh Người cư sĩ

Kinh Người cư sĩ

11/06/2019

1 Lượt xem

Xem thêm

Bài học ý nghĩa về mặt trời

Bài học ý nghĩa về mặt trời

Học pháp thường kỳ🞄 18/01/2021

Ngày 30/11/Canh Tý (tức 12/01/2021), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 205: “Bài học từ mặt trời” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

Bài học ý nghĩa về mặt trời

Học pháp thường kỳ 🞄 18/01/2021

Ngày 30/11/Canh Tý (tức 12/01/2021), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 205: “Bài học từ mặt trời” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Học pháp thường kỳ🞄 05/01/2021

Lần thứ hai về chùa, các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống đã dâng lẵng hoa thơm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Sư Phụ để thể hiện tấm lòng kính quý của mình...

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Học pháp thường kỳ 🞄 05/01/2021

Lần thứ hai về chùa, các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống đã dâng lẵng hoa thơm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Sư Phụ để thể hiện tấm lòng kính quý của mình...

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

Học pháp thường kỳ🞄 04/01/2021

Ngày 29 /10/Canh Tý (tức 13/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 202: “Bài học từ hư không” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

Học pháp thường kỳ 🞄 04/01/2021

Ngày 29 /10/Canh Tý (tức 13/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 202: “Bài học từ hư không” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

Học pháp thường kỳ🞄 03/01/2021

Ngày 14 /11/Canh Tý (tức 27/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 204: “Bài học từ mặt trăng” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

Học pháp thường kỳ 🞄 03/01/2021

Ngày 14 /11/Canh Tý (tức 27/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 204: “Bài học từ mặt trăng” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý

Thông Báo🞄 19/12/2020

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý (tức 21/12/2020). Nội dung chi tiết: 8h00: Thọ nhận Bát Quan Trai giới, 15h00: Thính Pháp...

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý

Thông Báo 🞄 19/12/2020

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý (tức 21/12/2020). Nội dung chi tiết: 8h00: Thọ nhận Bát Quan Trai giới, 15h00: Thính Pháp...

11 điều Phật dạy người phụ nữ nên nhớ: Điều thứ 7 càng đọc càng thấy đúng!

11 điều Phật dạy người phụ nữ nên nhớ: Điều thứ 7 càng đọc càng thấy đúng!

Học pháp thường kỳ🞄 10/12/2020

Theo lời Phật dạy, có 11 điều quý giá người phụ nữ nên thực hành để tô bồi vẻ đẹp đạo đức, tạo giá trị bền vững cho bản thân. Vậy 11 điều đó là gì?...

11 điều Phật dạy người phụ nữ nên nhớ: Điều thứ 7 càng đọc càng thấy đúng!

Học pháp thường kỳ 🞄 10/12/2020

Theo lời Phật dạy, có 11 điều quý giá người phụ nữ nên thực hành để tô bồi vẻ đẹp đạo đức, tạo giá trị bền vững cho bản thân. Vậy 11 điều đó là gì?...

Phật Pháp nhiệm màu - Chuyển hóa bệnh đau thần kinh liên sườn

Phật Pháp nhiệm màu - Chuyển hóa bệnh đau thần kinh liên sườn

Bài viết🞄 03/12/2020

“Suốt hơn 5 năm, nhiều lần mình đau khắp lồng ngực...lời chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Duy Phương về bệnh đau thần kinh liên sườn của mình...

Phật Pháp nhiệm màu - Chuyển hóa bệnh đau thần kinh liên sườn

Bài viết 🞄 03/12/2020

“Suốt hơn 5 năm, nhiều lần mình đau khắp lồng ngực...lời chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Duy Phương về bệnh đau thần kinh liên sườn của mình...

Xuất gia là gì? Điều kiện để xuất gia tầm cầu giác ngộ giải thoát

Xuất gia là gì? Điều kiện để xuất gia tầm cầu giác ngộ giải thoát

Học pháp thường kỳ🞄 01/12/2020

Mục đích tối hậu của Sa-môn, của người xuất gia tu sĩ đạo Phật là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn đấy là mục đích cứu kính tối hậu. Vậy xuất gia là gì?

Xuất gia là gì? Điều kiện để xuất gia tầm cầu giác ngộ giải thoát

Học pháp thường kỳ 🞄 01/12/2020

Mục đích tối hậu của Sa-môn, của người xuất gia tu sĩ đạo Phật là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn đấy là mục đích cứu kính tối hậu. Vậy xuất gia là gì?

Lễ Hằng thuận là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa

Lễ Hằng thuận là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa

Học pháp thường kỳ🞄 28/11/2020

Lễ Hằng thuận là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Việt Nam nhiều bạn trẻ đã lựa chọn tổ chức Hằng thuận. Vậy nguồn gốc và ý nghĩa của buổi lễ này là gì

Lễ Hằng thuận là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa

Học pháp thường kỳ 🞄 28/11/2020

Lễ Hằng thuận là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Việt Nam nhiều bạn trẻ đã lựa chọn tổ chức Hằng thuận. Vậy nguồn gốc và ý nghĩa của buổi lễ này là gì

Thông báo chương trình trực tuyến

Thông báo chương trình trực tuyến

Học pháp thường kỳ🞄 22/11/2020

Thông báo chương trình trực tuyến. Ngày 08/10/Canh Tý (tức 22/11/2020). Nội dung chi tiết:- 7h40: Thọ nhận Bát Quan Trai giới...

Thông báo chương trình trực tuyến

Học pháp thường kỳ 🞄 22/11/2020

Thông báo chương trình trực tuyến. Ngày 08/10/Canh Tý (tức 22/11/2020). Nội dung chi tiết:- 7h40: Thọ nhận Bát Quan Trai giới...

Mộ kết là gì? Giải mã hiện tượng mộ kết qua lăng kính của đạo Phật

Mộ kết là gì? Giải mã hiện tượng mộ kết qua lăng kính của đạo Phật

Học pháp thường kỳ🞄 18/11/2020

Hiện nay rất nhiều người lo sợ về hiện tượng mộ kết. Họ không biết phải giải quyết khi sang cát (bốc mộ) mà xác chết người thân vẫn chưa phân hủy thế nào?

Mộ kết là gì? Giải mã hiện tượng mộ kết qua lăng kính của đạo Phật

Học pháp thường kỳ 🞄 18/11/2020

Hiện nay rất nhiều người lo sợ về hiện tượng mộ kết. Họ không biết phải giải quyết khi sang cát (bốc mộ) mà xác chết người thân vẫn chưa phân hủy thế nào?

Phật tử tinh tấn tham gia thời khóa sám hối trực tuyến - ngày 29/9/Canh Tý

Phật tử tinh tấn tham gia thời khóa sám hối trực tuyến - ngày 29/9/Canh Tý

Học pháp thường kỳ🞄 16/11/2020

Dù không thể về chùa nhưng hiểu được lợi ích của Pháp sám hối trong nhà Phật, Phật tử chùa Ba Vàng đã đồng hướng tâm, tinh tấn tu tập và thực hành...

Phật tử tinh tấn tham gia thời khóa sám hối trực tuyến - ngày 29/9/Canh Tý

Học pháp thường kỳ 🞄 16/11/2020

Dù không thể về chùa nhưng hiểu được lợi ích của Pháp sám hối trong nhà Phật, Phật tử chùa Ba Vàng đã đồng hướng tâm, tinh tấn tu tập và thực hành...

“Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình là đúng nhân quả”!

“Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình là đúng nhân quả”!

Học pháp thường kỳ🞄 03/11/2020

Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình đây là việc chưa bao giờ là việc dễ dàng! Trong cuộc sống, khi có ai đó mắc lỗi với mình chúng ta sẽ cần phải

“Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình là đúng nhân quả”!

Học pháp thường kỳ 🞄 03/11/2020

Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình đây là việc chưa bao giờ là việc dễ dàng! Trong cuộc sống, khi có ai đó mắc lỗi với mình chúng ta sẽ cần phải

Phật tử tinh tấn tu tập - thiết thực báo đền  ân Sư Tổ

Phật tử tinh tấn tu tập - thiết thực báo đền ân Sư Tổ

Học pháp thường kỳ🞄 10/10/2020

Ở tại gia, các Phật tử đã cùng nhau theo dõi chương trình trực tuyến qua mạng Internet, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới... tinh tấn tu tập...

Phật tử tinh tấn tu tập - thiết thực báo đền ân Sư Tổ

Học pháp thường kỳ 🞄 10/10/2020

Ở tại gia, các Phật tử đã cùng nhau theo dõi chương trình trực tuyến qua mạng Internet, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới... tinh tấn tu tập...

Dấu ấn đặc biệt về vị Tổ Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Dấu ấn đặc biệt về vị Tổ Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Học pháp thường kỳ🞄 08/10/2020

Nội dung khắc trên cây hương đá trước cửa chùa thì ngôi chùa lúc đó được gắn liền với tên tuổi Ngài Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác. Vậy Ngài là ai?...

Dấu ấn đặc biệt về vị Tổ Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Học pháp thường kỳ 🞄 08/10/2020

Nội dung khắc trên cây hương đá trước cửa chùa thì ngôi chùa lúc đó được gắn liền với tên tuổi Ngài Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác. Vậy Ngài là ai?...

Pháp thoại ý nghĩa trong ngày giỗ Đức Tổ sư: “Người cư sĩ cao quý”

Pháp thoại ý nghĩa trong ngày giỗ Đức Tổ sư: “Người cư sĩ cao quý”

Học pháp thường kỳ🞄 08/10/2020

Nhân ngày giỗ Tổ sư Trúc Lâm Ma ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác, Sư Phụ đã truyền trao cho hàng đệ tử Phật Pháp thoại: “Người cư sĩ cao quý”...

Pháp thoại ý nghĩa trong ngày giỗ Đức Tổ sư: “Người cư sĩ cao quý”

Học pháp thường kỳ 🞄 08/10/2020

Nhân ngày giỗ Tổ sư Trúc Lâm Ma ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác, Sư Phụ đã truyền trao cho hàng đệ tử Phật Pháp thoại: “Người cư sĩ cao quý”...

Kinh doanh dẫn đến thua lỗ phải làm cách nào để hóa giải vận đen?

Kinh doanh dẫn đến thua lỗ phải làm cách nào để hóa giải vận đen?

Học pháp thường kỳ🞄 05/10/2020

Bên cạnh những người thành công vượt ngoài mong đợi lại có người vận đen liên tục kéo đến dẫn tới thất bại. Điều này có do luật nhân quả chi phối hay không?

Kinh doanh dẫn đến thua lỗ phải làm cách nào để hóa giải vận đen?

Học pháp thường kỳ 🞄 05/10/2020

Bên cạnh những người thành công vượt ngoài mong đợi lại có người vận đen liên tục kéo đến dẫn tới thất bại. Điều này có do luật nhân quả chi phối hay không?

Lý giải quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” theo lăng kính đạo Phật

Lý giải quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” theo lăng kính đạo Phật

Học pháp thường kỳ🞄 03/10/2020

“Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Chó đến nhà, gia chủ sẽ được nhiều điều may mắn, tốt đẹp, gia đình sẽ gặp những chuyện xui xẻo khi mèo vào nhà

Lý giải quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” theo lăng kính đạo Phật

Học pháp thường kỳ 🞄 03/10/2020

“Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Chó đến nhà, gia chủ sẽ được nhiều điều may mắn, tốt đẹp, gia đình sẽ gặp những chuyện xui xẻo khi mèo vào nhà