trực tuyến
Pháp thoại: Theo bước chân Tăng đoàn | Đại đức Thích Trúc Bảo Thành, ngày 30/10/Nhâm Dần

Thứ Sáu, 02/12/2022

tức 9/11 Nhâm Dần

Tháng 7 cô hồn và những kiêng kỵ trong dân gian có đúng không?

01/7/2022

Chia sẻ :

Tháng cô hồn theo quan điểm dân gian là tháng của ma quỷ, không đem lại điều may mắn, tốt lành...“Cô” là cô đơn, cô độc; “hồn” là vong hồn, linh hồn, vong linh.

01/7/2022

Chia sẻ :

Tháng cô hồn theo quan điểm dân gian là tháng của ma quỷ, không đem lại điều may mắn, tốt lành. Chính vì thế, người ta thường truyền tai nhau về rất nhiều những điều kiêng kỵ trong tháng này như: Không treo chuông gió đầu giường bởi tiếng chuông sẽ đánh động những linh hồn quỷ dữ; không đi chơi đêm; không nhổ lông chân;...

Vậy thực hư về tháng 7 cô hồn này như thế nào? Những điều kiêng kỵ trên là đúng hay sai? Kính mời quý vị cùng tìm câu trả lời qua lời chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh.

Cô hồn là gì?

“Cô” là cô đơn, cô độc; “hồn” là vong hồn, linh hồn, vong linh. “Cô hồn” chính là vong linh cô đơn, cô độc. Bởi người chết ra đi một mình chẳng ai đi cùng họ cho nên gọi là cô hồn. 

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về tháng 7 cô hồn. (Ảnh minh họa)

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về tháng 7 cô hồn. (Ảnh minh họa)

Tháng cô hồn là tháng mấy?

Theo quan điểm trong dân gian, tháng cô hồn là tháng 7 âm lịch hằng năm.

Nguồn gốc của tháng 7 cô hồn 

Tháng cô hồn có nguồn gốc từ kinh điển Phật giáo. Cụ thể là từ câu chuyện Tôn giả Mục Kiều Liên cứu mẹ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ trong Kinh Vu Lan và từ truyền thống an cư kiết hạ và tự tứ cuối mùa an cư. 

#1 Xuất phát từ câu chuyện Ngài Mục Kiều Liên cứu mẹ

Chuyện kể rằng, khi còn sống, mẹ Ngài Mục Kiền Liên - bà Thanh Đề không có lòng tin kính, phỉ báng Tam Bảo, keo rít bỏn xẻn, lại thường xúc phạm chúng Tăng dù lúc đó Ngài đã xuất gia và trở thành một vị Thánh Tăng. Khi mẹ mất, vì thương xót mẹ nên Ngài Mục Kiều Liên đã dùng thiên nhãn soi khắp cõi người, cõi Trời để tìm mẹ mà không thấy.

Đến khi Ngài nhìn xuống cõi ngạ quỷ thì thấy mẹ đang đọa là một con quỷ đói, bụng to như trống mà cổ nhỏ như cây kim, rất khổ sở. Vì thương xót mẹ, Tôn giả đi khất thực xin một bát cơm đầy rồi dùng thần thông xuống cõi ngạ quỷ dâng cơm cho mẹ. Khi thấy bát cơm, bà Thanh Đề sợ chúng ngạ quỷ xung quanh cướp mất nên vội vàng lấy tay che bát cơm lại trực ăn một mình. Nhưng bất ngờ, bát cơm lập tức biến thành than hồng khiến bà không thể ăn được. 

Dù rất thương mẹ nhưng Tôn giả Mục Kiều Liên dùng hết sức thần thông của mình cũng không thể cứu được bà nên Ngài đã về bạch Phật. Đức Phật chỉ dạy Ngài rằng đến tháng bảy, ngày chư Tăng tự tứ thì sắm sửa vật thực cúng dường Trai Tăng. Và lấy phước báu đó cùng sự chú nguyện của chư Tăng hồi hướng cho mẹ thì mẹ sẽ hết tội và được sinh thiên. 

Vâng lời Đức Phật, vào ngày chư Tăng tự tứ, Ngài Mục Kiều Liên đã thiết lễ cúng dường trai Tăng. Ngài cũng thỉnh chư Tăng chú nguyện hồi hướng công đức phúc báu cho mẹ. Nhờ đó, bà Thanh Đề cùng rất nhiều ngạ quỷ và tội nhân trong địa ngục ngày hôm đó được sinh thiên.

Quan điểm về tháng 7 cô hồn bắt nguồn từ câu chuyện Tôn giả Mục Kiều Liên cứu mẹ

Quan điểm về tháng 7 cô hồn bắt nguồn từ câu chuyện Tôn giả Mục Kiều Liên cứu mẹ

#2 Xuất phát từ truyền thống an cư kiết hạ và tự tứ cuối mùa an cư

Theo truyền thống từ thời Đức Phật còn tại thế, một năm chư Tăng có 3 tháng an cư vào mùa mưa, do mùa mưa thì côn trùng, giun, dế, cóc, nhái sinh ra rất nhiều và chúng bò khắp nơi trên đường phố. Cho nên Đức Phật chế ra 3 tháng an cư này để chư Tăng không đi khất thực mà tập trung ở yên tại một trú xứ. 

Cũng trong 3 tháng này, chư Tăng tinh tấn tu tập, trau dồi giới đức, thúc liễm thân tâm, sách tấn nhau tu học, kiểm điểm cho nhau,... Bởi vậy, 3 tháng an cư rất quan trọng đối với người xuất gia. Đạo Phật lấy 3 tháng an cư tính tuổi cho người tu, có thể người này đi tu nhiều năm nhưng không chịu an cư thì cũng không được tính tuổi hạ. 

Đến cuối mùa an cư, gọi là ngày “tự tứ”. “Tự tứ” có nghĩa là tự bộc bạch hết lỗi lầm của mình ra trước đại chúng, thỉnh đại chúng soi sáng và chỉ lỗi. Để cho mình biết được lỗi lầm mà sám hối, sửa đổi. 

Hiện nay, ở Việt Nam có hai truyền thống Phật giáo chính là Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Nam Tông. Phật giáo Bắc Tông bắt đầu mùa an cư từ ngày 16/4 gọi là tiền an cư hoặc 16/5 gọi là hậu an cư. Kết thúc 3 tháng an cư sẽ rơi vào khoảng Rằm tháng 7 hoặc Rằm tháng 8.

Còn đối với Phật giáo Nam Tông thì mùa an cư bắt đầu từ ngày 16/6 đến Rằm tháng 9 - gọi là tiền an cư hoặc bắt đầu từ 16/7 đến Rằm tháng 10 - gọi là hậu an cư. 

Tóm lại, dù là Phật giáo Bắc Tông hay Phật giáo Nam Tông thì mùa an cư của chư Tăng đều có tháng 7 trong đó.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tham gia lễ tác pháp khóa an cư kết hạ PL.2566 - DL.2022 tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh - Chùa Trình - Yên Tử

Chư Tăng chùa Ba Vàng tham gia lễ tác pháp khóa an cư kết hạ PL.2566 - DL.2022 tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh - Chùa Trình - Yên Tử

Vì vậy, khi nghĩ đến tháng 7 hay Rằm tháng 7, người ta biết đó chính là ngày chư Tăng tự tứ. Vào ngày chư Tăng tự tứ thì khắp pháp giới đều hoan hỷ, kể cả những tội nhân trong ngục tù cũng hoan hỷ và họ sinh ra thiện tâm. Chính vì thế nên họ được vua Diêm La ân xá, giảm tội hoặc được tha tội, hết tội và được tái sinh chuyển kiếp. Vì thế trong dân gian, người ta quan niệm rằng tháng 7 là tháng xá tội vong nhân, tháng cô hồn. 

Những điều kiêng kỵ tháng cô hồn bạn cần hiểu đúng

Vì dân gian quan niệm rằng tháng 7 là tháng cô hồn, người âm người dương sống lẫn với nhau, cho nên họ phải cảnh giác, kiêng kỵ nhiều thứ. Có thể kể đến một số điều như sau:

- Thứ nhất, kiêng không đi chơi đêm trong tháng cô hồn vì sợ đi chơi đêm gặp phải các vong hồn vất vưởng theo về nhà, bám vào mình cho nên sẽ nguy hiểm. 

- Thứ hai, không nên phơi quần áo vào ban đêm vì sợ ma quỷ sẽ mượn quần áo của mình để mặc hay vẽ vời lên trên đó khiến quần áo ố và phai.

- Thứ ba, không được gào thét, gọi tên nhau giữa đêm khuya vì gọi như vậy ma quỷ nhớ được tên, nó sẽ đi theo mình. 

- Thứ tư, không được tùy tiện đốt vàng mã. Bởi người ta sợ vong linh sẽ bu bám vào người mình vì tháng này ma đói, quỷ đói đi lang thang rất nhiều. 

- Thứ năm, không được ăn vụng đồ khi cúng cô hồn vì rất nhiều cô hồn đến, lấy đồ của họ thì họ sẽ tức, họ sẽ hại mình.

- Thứ sáu, không được đứng gần cây đa, cây đề. Vì “quỷ ở gốc đa, ma ở gốc đề” cho nên tháng này cô hồn bám vào gốc cây đa, cây đề nhiều, đứng vào đấy là nó bám theo mình. 

- Thứ bảy, không được treo chuông gió ở đầu giường vì tiếng chuông sẽ gọi ma, gọi quỷ đến. 

- Thứ tám, không được nhổ lông chân ở trong tháng cô hồn vì một sợi lông chân thì quản lý ba con quỷ cho nên nếu nhổ lông chân thì cô hồn sẽ bị xui xẻo, nó sẽ hại mình, công việc làm ăn không được tốt. 

- Thứ chín, không được đi bơi lội ở trong tháng cô hồn vì sợ cô hồn cũng đi bơi, nó xuống nước thấy mình bơi thì nó dìm mình. 

- Thứ mười, không được dọa người. Dọa người khiến cho người sợ hồn bay, phách lạc thì vong hồn sẽ bắt hồn của người ta. 

- Thứ mười một, không được đến chỗ vắng vẻ và đi đến chỗ vắng vẻ không được quay trở lại nhìn đằng sau vì nếu nhìn đằng sau thì sẽ có ma quỷ rủ về cõi âm. 

- Thứ mười hai, không được thức khuya. Vì thức khuya thì cơ thể suy nhược cho nên rất dễ bị quỷ nhập vào. 

- Thứ mười ba, không được nhặt tiền rơi ở trong tháng cô hồn. Vì tiền đã rơi ra ngoài đường là cô hồn cũng đã bám vào, mình nhặt tiền là cô hồn đi theo về nhà. 

- Thứ mười bốn, không được mài dao, mài kéo vì sợ cô hồn đến nghĩ sắp sửa có gì để ăn hoặc cô hồn nhập vào con dao cái kéo, nó sẽ tác động làm cho mình sinh ra tâm ác. 

- Thứ mười năm, không nên ký những hợp đồng lớn hay những việc lớn như cưới hỏi, chuyển nhà, xây nhà, cất nóc, đào móng,... 

- Thứ mười sáu, không được thề thốt trong tháng này vì khi thề thốt có vong hồn đứng nhìn thấy sẽ đi theo để chứng kiến thề có đúng không, nếu mình làm sai thì vong hồn sẽ phạt. 

- Thứ mười bảy, không mua xe cộ, không được cắm đũa vào bát cơm vì cô hồn tưởng là cúng cơm cho nó. 

- Thứ mười tám, không chụp ảnh vào ban đêm. Vì sợ ma quỷ thích chụp ảnh, nó sẽ ra ghé vào chụp chung với mình. 

Và còn rất nhiều những điều kiêng kỵ khác nữa... 

Tuy nhiên, theo quan điểm của nhà Phật thì những điều kiêng kỵ trên hoàn toàn không đúng. Bởi tháng 7 không phải là tháng cô hồn được ra khỏi địa ngục và đi lang thang. Ngày xá tội vong nhân không phải là vong nhân được ra khỏi địa ngục và đi tự do trên trần gian. 

Cô hồn hay cõi ngạ quỷ thì lúc nào cũng có, tháng nào cũng có và như trong kinh Đức Phật dạy thì ở chỗ nào cũng có quỷ thần. 

Tuy nhiên, có một vài điều kiêng kỵ là đúng, ví dụ thức khuya là không nên, nửa đêm mà gọi nhau í ới, ầm ĩ là không nên. Đốt vàng đốt mã là không nên. Và trong tháng 7, chúng ta vẫn có thể tổ chức cưới hỏi, cất nóc, đào móng, hay xây nhà, mua xe, khởi công, lập nghiệp bình thường, không phải kiêng kỵ. 

Đốt vàng mã cho người đã mất là quan niệm không đúng, không đem lại lợi ích

Đốt vàng mã cho người đã mất là quan niệm không đúng, không đem lại lợi ích

Vậy điều chúng ta cần phải kiêng kỵ ở đây là gì? Đó là không làm việc ác, thay vào đó, chúng ta làm các việc tốt lành. 

Đối với người dân Việt Nam, theo truyền thống, tháng 7 là tháng Vu Lan báo hiếu, là tháng chúng ta nhắc nhau nhớ về tâm hiếu. Nếu còn cha, còn mẹ thì chăm sóc, báo hiếu cha mẹ thật tốt, giúp cho cha mẹ biết đến Phật Pháp, quy y Tam Bảo. Còn nếu cha mẹ, ông bà đã mất thì con cháu  đến chùa thiết lập trai đàn, hoặc cúng dường chúng Tăng, lấy phước báu hồi hướng cho cha mẹ, ông bà, tiên tổ đã quá vãng thì được rất nhiều phước báu. 

Các Phật tử thành kính dâng phẩm vật cúng dường Tăng chúng nhân tháng an cư để hồi hướng phúc báu đến cha mẹ, gia tiên

Các Phật tử thành kính dâng phẩm vật cúng dường Tăng chúng nhân tháng an cư để hồi hướng phúc báu đến cha mẹ, gia tiên

Và chúng ta nên nhớ, khi chúng ta sống tốt, làm việc tốt, ba nghiệp thiện lành, thì chắc chắn không có vong hồn, ác quỷ nào ác hại chúng ta được. Chúng ta sẽ được Thiện Thần hộ trì. Cho nên, dù là tháng 7 hay không phải là tháng 7, chúng ta sống thiện, hành thiện, tu tập thật tốt ba nghiệp thân - khẩu - ý thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp, được chư Thiên, chư Thần hộ trì. 

Hy vọng, qua bài viết trên, quý vị sẽ có những tri kiến đúng đắn về tháng cô hồn. Từ đó, chúng ta sẽ xây dựng cho mình những lời nói, việc làm, thiện lành trong tháng 7 âm lịch như: báo hiếu hai đấng sinh thành; cúng dường đến chúng Tăng tu hành thanh tịnh,... để luôn được an vui, hạnh phúc. 

Cùng chia sẻ với Ban Quản Trị trang tại phần bình luận những việc làm ý nghĩa mà bạn và gia đình dự định cùng nhau làm trong tháng 7 Vu Lan năm nay nhé!

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Ba Vàng rực rỡ muôn sắc hoa

Bài viết🞄 27/11/2022

Những tháng cuối năm, hàng vạn bông hoa xinh đẹp cũng đua nhau khoe sắc thắm, tô điểm cho vùng non thiêng Thành Đẳng...

Bài viết 🞄 27/11/2022

Những tháng cuối năm, hàng vạn bông hoa xinh đẹp cũng đua nhau khoe sắc thắm, tô điểm cho vùng non thiêng Thành Đẳng...

Trang sách của trí tuệ và từ bi mở ra từ nơi Thầy - Sư Phụ kính yêu!

Bài viết🞄 18/11/2022

Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các Phật tử chùa Ba Vàng chúng con xin mượn Pháp thế gian, cùng bày tỏ tấm lòng yêu kính lên Sư Phụ

Bài viết 🞄 18/11/2022

Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các Phật tử chùa Ba Vàng chúng con xin mượn Pháp thế gian, cùng bày tỏ tấm lòng yêu kính lên Sư Phụ

Ý nghĩa về bài kệ “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Bài viết🞄 17/11/2022

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Bài viết 🞄 17/11/2022

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Tiểu sử vua Trần Nhân Tông và sự nghiệp tu hành

Bài viết🞄 17/11/2022

Đức vua Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông...

Bài viết 🞄 17/11/2022

Đức vua Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông...

3 điều quý giá tại khóa tu thiền: Điều số 1 nhiều người mong cầu

Bài viết🞄 02/11/2022

3 điều quý giá trong khóa tu tại chùa Ba Vàng sẽ khiến các Phật tử tiếc nuối và đăng ký tham gia các khóa tiếp theo...

Bài viết 🞄 02/11/2022

3 điều quý giá trong khóa tu tại chùa Ba Vàng sẽ khiến các Phật tử tiếc nuối và đăng ký tham gia các khóa tiếp theo...

Đặt chân đến những nơi Như Lai đã từng đi qua: Dấu ấn cảm xúc quý giá

CLB Cúc Vàng🞄 16/9/2022

Bắt đầu từ ngày 14/8/2022, chuyến hành hương Ấn Độ đầu tiên trong 5 đoàn Phật tử chùa Ba Vàng đã được “khởi động”...

CLB Cúc Vàng 🞄 16/9/2022

Bắt đầu từ ngày 14/8/2022, chuyến hành hương Ấn Độ đầu tiên trong 5 đoàn Phật tử chùa Ba Vàng đã được “khởi động”...

Kính ngưỡng ân đức Sư Tổ

Bài viết🞄 15/9/2022

Với tấm lòng biết ơn Đức Tổ Sư, Tăng chúng chùa Ba Vàng sau này đã sáng tác những bài kệ nhằm tán dương và cảm niệm ân đức to lớn của Ngài

Bài viết 🞄 15/9/2022

Với tấm lòng biết ơn Đức Tổ Sư, Tăng chúng chùa Ba Vàng sau này đã sáng tác những bài kệ nhằm tán dương và cảm niệm ân đức to lớn của Ngài

Hướng dẫn đăng ký sơ quy tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 06/9/2022

Sơ quy nhằm tạo cơ hội cho trẻ nhỏ được gieo duyên lành với Phật Pháp, hướng các em đến những điều đạo đức và hiếu nghĩa...

Bài viết 🞄 06/9/2022

Sơ quy nhằm tạo cơ hội cho trẻ nhỏ được gieo duyên lành với Phật Pháp, hướng các em đến những điều đạo đức và hiếu nghĩa...

Hướng dẫn tham gia cầu siêu vong linh thai nhi trực tiếp và trực tuyến tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 31/8/2022

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi giúp các gia đình có cơ hội được sám hối lỗi lầm, hóa giải oán kết với những thai nhi đã phá bỏ.

Bài viết 🞄 31/8/2022

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi giúp các gia đình có cơ hội được sám hối lỗi lầm, hóa giải oán kết với những thai nhi đã phá bỏ.

Mỗi năm một lần: Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám nhân duyên thù thắng đem đến hạnh phúc ngay trong hiện tại

Bài viết🞄 29/8/2022

Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng sẽ chính thức trở lại để mọi người lại có cơ hội để chuyển hóa nghiệp khổ...

Bài viết 🞄 29/8/2022

Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng sẽ chính thức trở lại để mọi người lại có cơ hội để chuyển hóa nghiệp khổ...

Những bài hát Tết trung thu hay nhất

Bài viết🞄 29/8/2022

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: Một loạt các bài hát Tết trung thu hay nhất sẽ liên tục được cập nhật trong bài viết sau

Bài viết 🞄 29/8/2022

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: Một loạt các bài hát Tết trung thu hay nhất sẽ liên tục được cập nhật trong bài viết sau

Chiều Ba Vàng: Đi về chốn bình yên

Bài viết🞄 20/8/2022

Những cơn gió mát lành cứ thế thảnh thơi thổi, tĩnh lặng và dịu êm. Sau những cơn mưa nặng hạt kéo dài, bầu trời như bừng tỉnh, sáng trong với nắng chiều buông nhẹ...

Bài viết 🞄 20/8/2022

Những cơn gió mát lành cứ thế thảnh thơi thổi, tĩnh lặng và dịu êm. Sau những cơn mưa nặng hạt kéo dài, bầu trời như bừng tỉnh, sáng trong với nắng chiều buông nhẹ...

Sớt bát cúng dường theo pháp luật và Pháp Phật

Bài viết🞄 19/8/2022

Những hình ảnh nhà sư nhận tiền đi khất thực là phản cảm. Vậy, hành động “khất thực”, “sớt bát cúng dường” là gì theo quan điểm của Phật giáo và được quy định thế nào theo pháp luật?

Bài viết 🞄 19/8/2022

Những hình ảnh nhà sư nhận tiền đi khất thực là phản cảm. Vậy, hành động “khất thực”, “sớt bát cúng dường” là gì theo quan điểm của Phật giáo và được quy định thế nào theo pháp luật?

Vu Lan - nét đẹp trong văn hóa người Việt

Bài viết🞄 13/8/2022

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã coi trọng chữ hiếu và đặt chữ hiếu trở thành nền tảng đạo đức của mỗi người...

Bài viết 🞄 13/8/2022

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã coi trọng chữ hiếu và đặt chữ hiếu trở thành nền tảng đạo đức của mỗi người...

Những lời chúc mùa Vu Lan chạm đến trái tim

Bài viết🞄 03/8/2022

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để “bỏ túi” những lời chúc ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ!

Bài viết 🞄 03/8/2022

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để “bỏ túi” những lời chúc ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ!

Giới thiệu về tượng Quan Âm Bồ Tát tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 23/7/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đỗi thân thuộc với người dân Việt,.. Để rõ hơn, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Bài viết 🞄 23/7/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đỗi thân thuộc với người dân Việt,.. Để rõ hơn, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Tổng hợp các ngày lễ Phật giáo trong năm

Bài viết🞄 15/7/2022

Để nhân dân, Phật tử có cái nhìn tổng quan hơn về các ngày lễ Phật giáo, xin mời quý vị hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây!

Bài viết 🞄 15/7/2022

Để nhân dân, Phật tử có cái nhìn tổng quan hơn về các ngày lễ Phật giáo, xin mời quý vị hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây!

Không một viên thuốc - khỏi hẳn hiện tượng đau cổ và sống mũi không rõ nguyên nhân của con gái 5 tuổi

Bài viết🞄 14/7/2022

Xoay quanh những trải nghiệm tâm linh nhiệm màu khi tham gia trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, những câu chuyện chuyển hóa nghiệp khổ...

Bài viết 🞄 14/7/2022

Xoay quanh những trải nghiệm tâm linh nhiệm màu khi tham gia trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, những câu chuyện chuyển hóa nghiệp khổ...

Những bài hát Vu Lan báo hiếu hay và ý nghĩa không nên bỏ lỡ

Bài viết🞄 14/7/2022

Các bài hát Vu lan báo hiếu luôn để lại trong lòng những người con sự thổn thức, in sâu hình ảnh những đôi bàn tay mẹ, những nỗi nhọc nhằn, vất vả của ba vì những đứa con.

Bài viết 🞄 14/7/2022

Các bài hát Vu lan báo hiếu luôn để lại trong lòng những người con sự thổn thức, in sâu hình ảnh những đôi bàn tay mẹ, những nỗi nhọc nhằn, vất vả của ba vì những đứa con.