HT.Thích Tánh Nhiếp – trụ trì chùa Đại Giác cùng phái đoàn Phật giáo Quảng Bình thăm chùa Ba Vàng

Ngày 04/4/Canh Tý (nhằm ngày 26/5/2020), HT. Thích Tánh Nhiếp – Uỷ Viên thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực ban Phật giáo Quốc tế HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Trụ trì chùa Đại Giác cùng phái đoàn Phật giáo tỉnh Quảng Bình quang lâm thăm chùa Ba Vàng.

>>> Chư Tăng tịnh xá Kỳ Viên – Vĩnh Long lần đầu về thăm chùa Ba Vàng trong niềm hoan hỷ, hạnh phúc

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top