trực tuyến
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | 08/4/Quý Mão

Thứ Hai, 05/6/2023

tức 18/4 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sự kiện Đức Phật chọn nhân duyên đản sinh và bài học về làm chủ số phận | Thầy Thích Trúc Thái Minh

28/4/2022

764 Lượt xem

Câu hỏi:“Kính bạch trên Thầy … Con đọc trong Kinh Phật thấy tiền thân của Đức Phật là Bồ tát Hộ Minh trước khi đản sinh Bồ tát Hộ Minh đã quan sát chọn lựa kỹ càng. Tám nhân duyên hội tụ, Ngài chọn kỹ từ việc sinh ra ở đâu, chọn cha mẹ đến khi trưởng thành xuất gia tu hành v.v… mọi thứ đều được tác động sẵn để Bồ tát đản sinh. Nhưng giáo lý xuyên suốt của đạo Phật lại nói rằng không có ai sắp xếp số phận cho ai mà mình phải tự làm chủ cho số phận của mình. Con thắc mắc rằng vậy việc đản sinh của Bồ tát có phải sự sắp đặt từ trước hay không ạ?”

Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video “Sự kiện Đức Phật chọn nhân duyêt đản sinh và bài học về làm chủ số phận” trên đây

Video tiếp theo