trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Ba, 28/3/2023

tức 7/2 Quý Mão

Rằm tháng 7 là ngày gì và nên cúng gì để lợi ích nhất?

12/7/2022

Chia sẻ :

Cúng Rằm tháng 7 thế nào để được lợi ích, may mắn cả năm luôn là câu hỏi băn khoăn với nhiều người. Mời quý vị cùng đọc bài viết để giải đáp các thắc mắc nhé.

12/7/2022

Chia sẻ :

Cúng Rằm tháng 7 thế nào để được lợi ích, may mắn cả năm luôn là câu hỏi băn khoăn với nhiều người bởi Rằm tháng 7 từ lâu đã trở thành truyền thống văn hóa không thể thiếu đối với mỗi gia đình người Việt. Theo quan điểm của Phật giáo, Rằm tháng 7 nên cúng gì và cúng vào ngày nào để được lợi ích? Cùng đi tìm câu trả lời tại bài viết dưới đây!

Rằm tháng 7 là ngày gì?

1. Ngày kết thúc ba tháng an cư kiết hạ

Nghi lễ cúng Rằm tháng 7 xuất phát từ truyền thống của Phật giáo, đầu tiên là truyền thống an cư kiết hạ của chúng Tăng từ thời Đức Phật còn tại thế. Ngài chế ra một năm chư Tăng có ba tháng an cư vào mùa mưa.

Trong 3 tháng này, mưa nhiều nên côn trùng, giun, nhái, ốc, ếch,... bò ra đường cũng rất nhiều. Nếu chư Tăng đi lại khất thực thì có thể giẫm đạp chết mất côn trùng, tổn mất lòng từ bi. Cho nên, chư Tăng tập trung một nơi để tu tập, cùng nhau học tập kinh luận, giới luật, trau dồi giới đức để thúc liễm thân tâm, thêm lớn đạo hạnh trong 3 tháng.

Kết thúc thời gian này, đến ngày Rằm tháng 7, chư Tăng làm lễ tự tứ để giải hạ. Ngày tự tứ là ngày chư Phật hoan hỷ. Bởi sau 3 tháng tu học, rèn luyện, thúc liễm thân tâm, chư Tăng kiểm điểm giới đức của nhau, ai cũng tinh tiến tu hành, đến ngày cuối cùng, mọi người phát lộ hết các lỗi lầm, chỉ lỗi cho nhau. Từ đó, ai cũng tiến bộ hơn, được soi sáng, được sửa lỗi. Và cũng ngày này, nếu ai cúng dường Tăng chúng sẽ được nhiều phước báu.

2. Ngày Vu Lan báo hiếu

Ngày Rằm tháng 7 còn thường được biết đến là ngày Vu Lan báo hiếu, bắt nguồn từ câu chuyện tôn giả Mục Kiều Liên - đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca cứu mẹ là Thanh Đề khỏi kiếp ngạ quỷ.

Nhân duyên Rằm tháng 7 gọi là ngày lễ Vu Lan là xuất phát từ câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ (ảnh minh họa)

Nhân duyên Rằm tháng 7 gọi là ngày lễ Vu Lan là xuất phát từ câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ (ảnh minh họa)

Trong câu chuyện này, Đức Phật có nói Ngài Mục Kiều Liên dầu thần lực nhiệm màu nhưng một mình không thể cứu được mẹ, phải nhờ công đức của đại chúng chư Tăng, nhất là công đức của chúng Tăng vào ngày Tự tứ. Với Phật giáo Bắc Tông thì thường tự tứ vào ngày Rằm tháng 7. Cho nên, Đức Phật dạy Ngài trong ngày Rằm tháng 7, khi mười phương Tăng đều tụ hội về, hãy làm đàn lễ trai tăng cúng dường. Phước báu ấy rất lớn, hồi hướng phước báu ấy cho mẹ là bà Thanh Đề, bà sẽ thoát được kiếp ngạ quỷ.

Sau ngày lễ tự tứ, Ngài Mục Kiều Liên làm lễ cúng dường đến chúng Tăng. Chư Tăng hồi hướng cho mẹ của Ngài và hồi hướng cho rất nhiều vong linh ngạ quỷ hôm ấy khiến họ cũng đồng thời được thoát kiếp ngạ quỷ, sinh về thiên cung.

Nhờ tâm đại hiếu của Ngài Mục Kiền Liên mà hằng năm, mỗi mùa Vu Lan, chúng ta có cơ hội được thực hành hạnh hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên - những người có công sinh thành, dưỡng dục với mình.

3. Ngày xá tội vong nhân

Ngày 15/7 âm lịch còn được gọi là ngày xá tội vong nhân. “Xá” tức là giải cho, tha cho tội của những người đã mất, “vong nhân” là người đã mất.

Theo như trong kinh Vu Lan, vào ngày ấy, nhờ tôn giả Mục Kiều Liên cúng dường lên Phật và chúng Tăng mà rất nhiều tội nhân ở trong địa ngục, ngạ quỷ được siêu sinh, tái sinh lên Thiên cung. Cho nên ngày đó cũng gọi là ngày Xá tội vong nhân.

Một lý giải khác xuất phát từ sự kiện chư Tăng tự tứ vào ngày Rằm tháng 7. Đây là ngày chư Phật hoan hỷ, vì chư Phật hoan hỷ, cho nên chư Thiên hoan hỷ, chư Thần hoan hỷ, Pháp giới hoan hỷ, Diêm Vương cũng hoan hỷ. Cho nên, giảm tội, tha tội, ân xá cho các tội nhân ở trong địa ngục.

Nên cúng Rằm tháng 7 vào ngày nào thì tốt?

Theo quan điểm Phật giáo, từ nguồn gốc Rằm tháng 7 chúng ta biết, Đức Phật dạy Ngài Mục Kiều Liên để cứu mẹ là vong linh đọa làm ngạ quỷ thì hãy cúng đường đến chúng Tăng. Chúng Tăng trong ba tháng an cư tu hành tinh tấn và thanh tịnh. Cho nên, đối với lễ tháng 7 nói chung, Rằm tháng 7 nói riêng, chúng ta nên cúng dường đến chúng Tăng tu hành thanh tịnh để sinh ra phước báu lớn hồi hướng cho các vong linh để sinh được phước báu lớn hồi hướng cho vong linh.

Theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông hay Phật giáo Nam Tông thì tháng 7 đều là tháng chư Tăng an cư kiết hạ. Cho nên, việc cúng lễ, cầu siêu cho gia tiên trong tháng 7, chúng ta có thể làm vào ngày nào cũng được. Nhưng điều rất quan trọng là chúng ta phải cúng dường đến chúng Tăng tu hành thanh tịnh.

Phật tử trang nghiêm dâng cúng vật thực Rằm tháng 7. (Ảnh minh họa)

Phật tử trang nghiêm dâng cúng vật thực Rằm tháng 7. (Ảnh minh họa)

Cách cúng Rằm tháng 7 để cả năm may mắn

Để việc cúng Rằm tháng 7 được nhiều lợi ích, chúng ta cần chú ý đến ba yếu tố: người cúng, vật cúng và người nhận. Trong bài kinh “Thí vật sáu phần”, Đức Phật có dạy: “Này các Tỷ kheo, có ba phần thuộc về người bố thí và có ba phần thuộc về người nhận vật phẩm bố thí. Thế nào là ba phần thuộc về người bố thí? Này các Tỷ kheo, người bố thí, trước khi bố thí, ý được vui lòng; trong khi bố thí, tâm được tịnh tín; sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ. Đây là ba phần của người bố thí. Thế nào là ba phần của người nhận phẩm vật bố thí? Ở đây này các Tỷ kheo, những người nhận phẩm vật bố thí, đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham; đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si. Đây là ba phần của người nhận phẩm vật bố thí. Như vậy, này các Tỷ kheo, đây là thí vật có sáu phần”.

Như vậy chúng ta thấy, khi cúng dường thí vật, có sáu phần sinh ra phúc như thế. Phúc lớn hay nhỏ tùy thuộc vào mỗi phần này. Nếu người cúng dường mà tâm trước khi cúng rất vui vẻ, trong khi cúng tịnh tín, cúng xong rồi lại rất hoan hỷ, thì phước người ấy rất lớn. Còn người nhận là Tăng chúng. Tăng chúng đã ly tham hay đang ly tham, đã ly sân hay đang ly sân, đã ly si hay đang ly si thì cũng đem đến phước báu lớn.

Cúng dường đến chúng Tăng tu hành thanh tịnh được phước báu rất lớn

Cúng dường đến chúng Tăng tu hành thanh tịnh được phước báu rất lớn

Bên cạnh đó, đối với vật cúng thì tốt nhất chúng ta nên cúng vật thực không sát mạnh chúng sinh. Còn về địa điểm cúng lễ thì chúng ta cúng ở đâu cũng được nhưng phải chọn chỗ sạch sẽ, trang nghiêm, phù hợp.

Tựu chung lại, để cúng dường vào Rằm tháng 7 có phúc lớn hồi hướng cho thân quyến đã quá vãng thì chúng ta cúng dường vật thực đến chúng Tăng tu hành thanh tịnh, hòa hợp. Và như thế, chúng ta cúng vào ngày nào cũng tốt, không nhất thiết cúng đúng ngày Rằm tháng 7.

Tổng hợp văn khấn Rằm tháng 7

Để việc cúng lễ đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình, chùa Ba Vàng xin gửi đến quý Phật tử và nhân dân tổng hợp các bài văn khấn cúng lễ Rằm tháng 7 đầy đủ nhất trong năm Nhâm Dần (2022).

Bài cúng Rằm tháng 7 tại nhà hoặc nhà thờ tổ

https://chuabavang.com/bai-cung-ram-thang-7-d2485.html

Bài cúng Rằm tháng 7 tại mộ

https://chuabavang.com/bai-cung-ram-thang-7-tai-mo-d2484.html

Bài cúng Rằm tháng 7 tại công ty (cơ quan, cửa hàng,...)

https://chuabavang.com/bai-cung-ram-thang-7-tai-cong-ty-co-quan-cua-hang-d2487.html

Từ bài viết trên, hy vọng rằng quý vị sẽ có những tư lương đúng đắn về việc cúng Rằm tháng 7 sao cho lợi ích nhất. Từ đó, chúng ta có thể ứng dụng thực hành vào việc cúng lễ tại gia đình mình theo đúng lời Phật dạy. Mùa Vu Lan tháng 7 đang đến gần, kính chúc quý bạn đọc cùng gia đình tinh tấn làm các việc thiện lành để luôn được an vui, hạnh phúc. Cùng chia sẻ những cảm nhận của mình tại phần bình luận của bài viết nhé!

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Thoát khỏi những căn bệnh lâu năm nhờ lễ Ngũ Bách Danh

Tin tức🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.

Tin tức 🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.

Bệnh thiểu năng tuần hoàn máu não: Hành trình giải thoát khỏi việc đau đớn nằm im bất động

Bài viết🞄 15/3/2023

Nằm bất động trên giường, đầu tôi đau dữ dội đến mức các dây thần kinh nổi phồng trên trán.

Bài viết 🞄 15/3/2023

Nằm bất động trên giường, đầu tôi đau dữ dội đến mức các dây thần kinh nổi phồng trên trán.

Phật Pháp không gò bó, xa lánh, già cả như tôi thường nghĩ…

Bài viết🞄 10/3/2023

Tôi ít đi chùa - nơi dành cho người già, người thất tình muốn xa lánh cuộc đời,... Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi, chùa chán chường như vậy. Thế nhưng định kiến ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi...

Bài viết 🞄 10/3/2023

Tôi ít đi chùa - nơi dành cho người già, người thất tình muốn xa lánh cuộc đời,... Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi, chùa chán chường như vậy. Thế nhưng định kiến ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi...

Phước báu to lớn khi đảnh lễ và cúng dường Xá Lợi Phật

Tin tức🞄 04/3/2023

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

Tin tức 🞄 04/3/2023

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

|Có thể bạn chưa biết| Hội trại Lục Hòa lần đầu tiên diễn ra tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 01/3/2023

Các Phật tử chùa Ba Vàng đang vô cùng háo hức, mong ngóng trở về Nhà Lớn vào cuối tuần này. Bởi Hội trại Lục Hòa sắp diễn ra tới đây hứa hẹn có nhiều mới lạ, sôi động và hấp dẫn.

Bài viết 🞄 01/3/2023

Các Phật tử chùa Ba Vàng đang vô cùng háo hức, mong ngóng trở về Nhà Lớn vào cuối tuần này. Bởi Hội trại Lục Hòa sắp diễn ra tới đây hứa hẹn có nhiều mới lạ, sôi động và hấp dẫn.

Vượt qua “cánh cửa tử thần” - Phép màu kỳ diệu của cuộc đời

Bài viết🞄 28/02/2023

Ám ảnh chị Lương Thị Tuyết gần phân nửa đời người là những cơn đau nhức nhối, khó chịu không dứt...

Bài viết 🞄 28/02/2023

Ám ảnh chị Lương Thị Tuyết gần phân nửa đời người là những cơn đau nhức nhối, khó chịu không dứt...

“Rời phố về chùa” - Hành trình tìm về sự bình yên

Bài viết🞄 24/02/2023

“Rời phố về chùa” - hơn cả một điểm đến, đó là một cuộc hành trình với những nhân duyên đầy quý báu...

Bài viết 🞄 24/02/2023

“Rời phố về chùa” - hơn cả một điểm đến, đó là một cuộc hành trình với những nhân duyên đầy quý báu...

Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa quyết định khước từ tất cả để đi xuất gia cầu đạo?

Bài viết🞄 17/02/2023

Con người đặc biệt ấy không hề ngủ quên trên đỉnh hào quang của quyền uy; mà Ngài đã sẵn sàng dứt bỏ tất cả để xuất gia. Lý do tại sao, mời quý vị đọc bài viết sau.

Bài viết 🞄 17/02/2023

Con người đặc biệt ấy không hề ngủ quên trên đỉnh hào quang của quyền uy; mà Ngài đã sẵn sàng dứt bỏ tất cả để xuất gia. Lý do tại sao, mời quý vị đọc bài viết sau.

Ngôi chùa linh thiêng phải đến ít nhất một lần để cầu nguyện

Bài viết🞄 10/02/2023

Sự linh thiêng và cảm giác bình yên ngôi chùa này mang lại đã khiến ký ức thơ bé của tôi trở về, khiến cho tôi hiểu vì sao mẹ tôi năm nào cũng đi chùa...

Bài viết 🞄 10/02/2023

Sự linh thiêng và cảm giác bình yên ngôi chùa này mang lại đã khiến ký ức thơ bé của tôi trở về, khiến cho tôi hiểu vì sao mẹ tôi năm nào cũng đi chùa...

Tái hiện các khu chợ tại chùa Ba Vàng: Tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

Bài viết🞄 02/02/2023

Đến với chợ quê, quý du khách sẽ có cơ hội được thưởng thức các loại trái cây thơm ngon, những thức quà dân dã như bánh chưng, bánh giầy, cơm nắm muối vừng,... hoàn toàn miễn phí

Bài viết 🞄 02/02/2023

Đến với chợ quê, quý du khách sẽ có cơ hội được thưởng thức các loại trái cây thơm ngon, những thức quà dân dã như bánh chưng, bánh giầy, cơm nắm muối vừng,... hoàn toàn miễn phí

Chốn bình yên - Hồ Tịnh Tâm chùa Ba Vàng

Tin tức🞄 31/01/2023

Cuộc sống với biết bao bộn bề lo toan, chúng ta cần lắm một chốn bình yên, với không gian tĩnh lặng để trải lòng mình thì hồ Tịnh Tâm, chùa Ba Vàng là một địa điểm không thể bỏ lỡ.

Tin tức 🞄 31/01/2023

Cuộc sống với biết bao bộn bề lo toan, chúng ta cần lắm một chốn bình yên, với không gian tĩnh lặng để trải lòng mình thì hồ Tịnh Tâm, chùa Ba Vàng là một địa điểm không thể bỏ lỡ.

Khu thiền tập chùa Ba Vàng - Cùng trải nghiệm trên vùng đất bình yên

Bài viết🞄 28/01/2023

Khu thiền tập chùa Ba Vàng được tạo dựng từ tâm nguyện của Thầy Trụ trì; để nhân dân, Phật tử đến chùa dịp xuân này có thể thực tập thiền, có được những giây phút quay về với thân và tâm...

Bài viết 🞄 28/01/2023

Khu thiền tập chùa Ba Vàng được tạo dựng từ tâm nguyện của Thầy Trụ trì; để nhân dân, Phật tử đến chùa dịp xuân này có thể thực tập thiền, có được những giây phút quay về với thân và tâm...

Rừng thiền Ba Vàng: Về chùa là về với bình yên

Bài viết🞄 28/01/2023

Ngay khi bước vào cổng chùa, quý vị đã có thể bắt gặp khu rừng thiền với không gian mở...

Bài viết 🞄 28/01/2023

Ngay khi bước vào cổng chùa, quý vị đã có thể bắt gặp khu rừng thiền với không gian mở...

Giàn điều ước: Hé lộ những bí kíp biến ước mơ thành sự thật qua lời Đức Phật dạy

Bài viết🞄 26/01/2023

Vậy thì một điểm đến du khách không nên bỏ qua, chính là khu nguyện ước tại chùa Ba Vàng. Ở đây có điều gì đặc biệt, hãy cùng khám phá nhé!

Bài viết 🞄 26/01/2023

Vậy thì một điểm đến du khách không nên bỏ qua, chính là khu nguyện ước tại chùa Ba Vàng. Ở đây có điều gì đặc biệt, hãy cùng khám phá nhé!

Không gian đặc biệt giới thiệu về đời sống tu tập trong rừng của chư Tăng chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 25/01/2023

Nhiều Phật tử và du khách thập phương đã không khỏi ấn tượng với khu vực giới thiệu về đời sống tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng mang tên “Tu sĩ và núi rừng” nằm phía trong dãy hành lang La Hán

Bài viết 🞄 25/01/2023

Nhiều Phật tử và du khách thập phương đã không khỏi ấn tượng với khu vực giới thiệu về đời sống tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng mang tên “Tu sĩ và núi rừng” nằm phía trong dãy hành lang La Hán

Cây Bồ đề linh thiêng: Sự xuất hiện lạ kỳ giữa rừng thông

Bài viết🞄 19/01/2023

Giữa rừng thông trên đỉnh núi Ba Vàng có một cây Bồ đề duy nhất tự mọc lên...

Bài viết 🞄 19/01/2023

Giữa rừng thông trên đỉnh núi Ba Vàng có một cây Bồ đề duy nhất tự mọc lên...

Phía sau những bình yên ngày Tết, có những người cha xa nhà

Bài viết🞄 17/01/2023

Họ đã gác lại cái Tết của riêng mình để toàn tâm toàn ý bảo vệ sự bình yên, sum vầy cho bà con nhân dân trong những ngày Tết đến xuân về…

Bài viết 🞄 17/01/2023

Họ đã gác lại cái Tết của riêng mình để toàn tâm toàn ý bảo vệ sự bình yên, sum vầy cho bà con nhân dân trong những ngày Tết đến xuân về…

Khối đá tôn tượng bàn chân Phật - sự linh ứng từ tâm thành kính của vua A Dục

Bài viết🞄 14/01/2023

Khối đá bàn chân Phật tại chùa Ba Vàng được mô phỏng lại từ nguyên mẫu ở Thánh địa Bồ đề đạo tràng...

Bài viết 🞄 14/01/2023

Khối đá bàn chân Phật tại chùa Ba Vàng được mô phỏng lại từ nguyên mẫu ở Thánh địa Bồ đề đạo tràng...

Giếng thần - mạch nước ngọt linh thiêng trên núi Ba Vàng

Bài viết🞄 14/01/2023

Tương truyền, vào đêm giao thừa, ai có duyên uống nước Giếng Thần thì cả năm sẽ được an vui, hạnh phúc. Trong dân gian cũng có truyền tụng rằng nước Giếng Thần có khả năng chữa được bệnh tật (kể cả bệnh nan y).

Bài viết 🞄 14/01/2023

Tương truyền, vào đêm giao thừa, ai có duyên uống nước Giếng Thần thì cả năm sẽ được an vui, hạnh phúc. Trong dân gian cũng có truyền tụng rằng nước Giếng Thần có khả năng chữa được bệnh tật (kể cả bệnh nan y).