trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão

Những bài hát vu lan khiến bạn xúc động khi nhớ về cha mẹ

22/6/2023

Chia sẻ :

Các bài hát Vu lan báo hiếu luôn để lại trong lòng những người con sự thổn thức, in sâu hình ảnh những đôi bàn tay mẹ, những nỗi nhọc nhằn, vất vả của ba vì những đứa con.

22/6/2023

Chia sẻ :

Mùa Vu Lan báo hiếu là dịp để những người con nhớ về ân đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Dưới đây là các bản nhạc Vu Lan với giai điệu xúc động, lời bài hát dễ nghe, dễ thuộc, gợi nhớ về ân nghĩa và những lo toan, vất vả của mẹ cha. Mời quý vị cùng lắng nghe!

1. Vu Lan báo hiếu thâm ân

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phối khí: Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng

Lời bài hát:
Vu Lan Bồn Phật dạy Mục Kiều Liên cứu mẹ. Xả vật tài tứ sự, cúng dường Tăng

Bà Thanh Đề khi xưa sống trên đời

Không tin nhân quả bất kính Tam Bảo xua đuổi chúng Tăng.

Sau khi chết bà rơi vào địa ngục, chịu khổ đau đói khát vô cùng.

Mục Kiều Liên rất đỗi xót thương

Vâng lời Phật dạy, Mục Kiều Liên thiết lễ

Cúng dường trai tăng, báo hiếu công sinh thành

Nhờ phúc lành cao quý, Thanh Đề thoát địa ngục sinh thiên hưởng cuộc sống an lành

Noi đức hiếu, Mục Kiều Liên cứu mẹ.

Mùa vu Lan đệ tử chúng con. Dâng phẩm vật, cúng dường chư Đại Đức

Xin thỉnh nguyện quý Ngài nạp thọ, mang phúc lành tế độ trần gian

Nguyện cầu cho cha mẹ bình an. Nguyện cầu cho con cháu Thảo Hiền. Nguyện cầu cho cửu Huyền Thất tổ nương phúc báu này, sớm được siêu sinh.

Vu Lan Bồn, Mục Kiều Liên cứu mẹ

Vu Lan Bồn, trả nghĩa thâm ân

Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ tát

Vu Lan Bồn đệ tử chúng con dâng phẩm vật cúng dường Chư Đại Đức

Mang phúc lành trả nghĩa thâm ân. (x2)

2. Dâng lời sám hối mẹ cha

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Xuân Trí
Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng

Lời bài hát:
Mẹ ơi nay con có mặt trên đời

Là do chín tháng mười ngày ân sâu

Mẹ ơi con có biết đâu

Mẹ sầu mẹ khổ, trong cõi bể dâu

Mẹ đã thức thâu đêm, khi con ốm mệt, tay ẵm tay bồng

Khi con trái ngang, mẹ đã khóc ròng, chịu nhục người ta.

ới…a…à… ới…a

Mẹ ơi con đã lớn khôn

Trong dòng nước mắt của mẹ cạn khô

Trong sự đói khát cam chịu của cha

Con đã dại khờ, phụ mẹ bạc cha

Con đã dại khờ, gây bao tội lỗi

Gây bao đắng cay xéo dày lên cha mẹ

Mẹ cha… Mẹ cha.

Xin nhận cho con, một lời xin lỗi

Xin nhận cho con, một lời xin lỗi

Ân mẹ, công cha con quyết báo đền

Xin nhận cho con, một lời sám hối

Công ân cha mẹ, suốt đời không quên.

3. Người mẹ ba miền

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Ca sĩ Hồng Ánh & Vũ đoàn BamBoo

Lời bài hát:

Mẹ của tôi mang tấm lòng yêu thương.

Mẹ Việt Nam mang tấm lòng quê hương.

Mẹ sẻ chia mối tình riêng tư,

vì quê hương tiễn chồng, xa con.

Mẹ gửi theo nghĩa tình quê nhà

Mẹ của tôi – (người) mẹ Việt Nam ở khắp ba miền,

từ Đông Đô xuôi về Cà Mau,

từ miền Trung ngược tới địa đầu.

Mẹ của tôi sẻ chia tấm lòng.

Mẹ của tôi vì quê hương hiến dâng trọn đời.

Mẹ ơi, con lên đường vì trọn tình quê hương.

Mẹ ơi, con lên đường với trọn tình yêu thương của mẹ – mẹ Việt Nam ba miền.

Mẹ ơi, con chưa từng (chưa từng) đi xa.

Dù nơi đâu, con vẫn ở quê nhà.

Dù nơi đâu, vẫn trọn vẹn trong tay mẹ Việt Nam ba miền.

Mẹ của tôi, Bắc – Trung – Nam một lòng,

vì quê hương hiến dâng trọn đời.

Mẹ của tôi – mẹ khắp ba miền,

vì quê hương mẹ hiến dâng trọn đời.

Mẹ Việt Nam – người mẹ của ba miền.

Mẹ Việt Nam! Mang tấm lòng sẻ chia, mẹ gửi con đi khắp ba miền.

Mẹ Việt Nam! Mang tấm lòng sẻ chia, mẹ gửi con đi khắp ba miền.

4. Vu lan mùa tự tứ báo hiếu mẹ cha

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Xuân Trí
Thể hiện: Ca sĩ Lan Anh & Vũ đoàn BamBoo

Lời bài hát:
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,

ba tháng an cư thúc liễm thân tâm.

Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng tự tứ,

đem phúc lành phổ tế chúng sinh.

Con chắp tay hướng về chư Phật.

Chúng sinh vô minh tạo bao tội lỗi

khiến nổi trôi trong ác đạo ba đường.

Nhờ diệu Pháp Phật truyền phương cứu khổ.

Bà Thanh Đề thoát kiếp trầm luân.

Ba tháng hạ, chư Tăng huân tu giới đức,

đem phúc lành ban khắp nhân thiên.

Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,

ba tháng an cư thúc liễm thân tâm.

Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng tự tứ,

đem phúc lành phổ tế chúng sinh.

Phật tử chúng con hoan hỷ ca mừng.

Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,

Phật tử chúng con báo hiếu mẹ cha.

Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha.

Phật tử chúng con hoan hỷ ca mừng.

Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,

Phật tử chúng con báo hiếu mẹ cha.

Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha.

Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha.

5. Lời hứa với cha mẹ 3 miền nhân mùa Vu lan

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)?
Phối khí: Nhạc sĩ Xuân Phương
Thể hiện: Ca sĩ Đức Hùng & Đức Lương

Lời bài hát:
“Hôm nay ngày hội Vu Lan,

Phật tử ba miền hướng về

cha mẹ khắp Bắc – Trung – Nam

dâng lời nguyện cầu cho cha mẹ bình an.

Nguyện cầu cho đất nước an lành,

khắp năm châu muôn loài chúng sanh

sớm an lạc vui trong chánh Pháp.

Con nguyện hứa làm nhiều việc thiện,

cùng chung tay tinh tấn sẻ chia.

Ngày hôm nay ngày hội Vu Lan,

nguyện ba miền khắp Bắc – Trung – Nam,

cha mẹ được bình an, hoan hỷ,

Phật tử chúng con hứa an nhẫn, sẻ chia.

Mong cha mẹ ba miền được bình an, hoan hỷ,

Phật tử chúng con hứa an nhẫn, sẻ chia.

Phật tử chúng con xin hứa sẽ sống an nhẫn, sẻ chia.”

6. Nguyện cầu ba mẹ đời đời an vui

Sáng tác lời: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Chu Oanh
Thể hiện: Minh Nghĩa cùng vũ đoàn Athena
Biên đạo: Khánh Ly

Lời bài hát:
Mẹ tôi...
Chiến tranh đã qua lâu rồi,
ngồi nhìn ba, tiếng kệ cầu kinh,
ngồi nhìn ba, chắp tay mẹ nguyện cầu -
cầu mong ba sớm được siêu sinh.

Mẹ tôi trọn mối ân tình.
Ngày ra đi, tuổi ba mới vừa đôi mươi, (Ngày ba ra đi, tuổi mới vừa đôi mươi)
nhìn con thơ chưa được thôi nôi.
Vì quê hương, ba giã từ lên đường.
Vì quê hương, ba hy sinh ở chốn sa trường.

Giờ đây, mẹ tôi
mái tóc đã bạc màu.
Thiết tha mẹ dâng lời nguyện cầu
trọn đời ba mẹ một mối tình -
tình yêu quê hương, đất nước thuỷ chung.

Đọc:
Ngày ba (ra) đi, tôi còn tấm bé. Mẹ một mình tần tảo chở che. Trước mặt tôi, mẹ chẳng bao giờ buồn, nhưng tôi biết, mẹ khóc thầm mỗi đêm.

Nguyện cầu...
Con chắp tay nguyện cầu,
cầu Phật chở che mẹ sống dài lâu,
cầu Phật chở che
sau này ba mẹ gặp nhau
ở nơi cõi Phật an vui đời đời.
Nguyện cầu...
Con chắp tay nguyện cầu
sau này ba mẹ gặp nhau
ở nơi cõi Phật an vui đời đời.

7. Bé Ầu thương của mẹ

Bài hát: “Bé ầu thương của mẹ”
Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Quang Nhật
Thể hiện: Ca sĩ Bảo Nam, Ngọc Anh
Lời bài hát:

Ả à ời, ả à ơi
Ả à ời, ả à ơi

Công cha cùng đức mẹ cao sâu tựa biển trời, vắt cạn kiệt dòng sữa để cho con tươi cười.
Ả à ời, ả à ơi
Ả à ời, ả à ơi
Mẹ tôi chín tháng cưu mang,
Ba năm nhũ bộ chăm con chẳng rời.
Cả đời vất vả vì con,
Sớm hôm khuya tối
Đầu non cuối ghềnh.

Gánh con, gánh cả tuổi thơ,
Nắng chiều ngơ ngác cỏ khô cuối đồng.
Gánh con, gánh cả tuổi hồng,
Sớm chiều trông ngóng con từng bước đi.

Ầu ơ câu hát đầu đời,
Con nhìn theo mẹ, miệng cười xinh xinh.
Ầu ơi ơi hỡi ầu ơi!
Mẹ theo con hết cuộc đời,
Dẫu cho mẹ trăm tuổi
Vẫn thương ầu tám mươi.
Dù cho tắt nghỉ cũng chẳng thôi,
Vẫn thương con trẻ, thương ầu tám mươi.

Mẹ thương con suốt cuộc đời,
Dẫu cho mẹ trăm tuổi
Mẹ vẫn thương
Ầu của mẹ Dù ầu đã tám mươi

Các bài hát về lễ Vu Lan trên do Phật tử Phạm Thị Yến (chủ nhiệm CLB Cúc Vàng) sáng tác, thông qua đó thể hiện tình cảm, lời tri ân của những người con dành cho hai đấng sinh thành. Chúc cho những người con sẽ mang đến thật nhiều niềm vui, sự hạnh phúc đến cha mẹ của mình, không chỉ trong dịp Vu Lan mà trong cả cuộc đời!

---

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Những lý giải xoay quanh kiếp luân hồi

Bài viết🞄 26/9/2023

Có kiếp luân hồi hay không? Đâu mới là điểm kết thúc của lục đạo luân hồi? Việc trôi lăn trong lục đạo luân hồi khiến chúng ta phải chịu những phiền não, mệt mỏi và cả những khổ đau.

Bài viết 🞄 26/9/2023

Có kiếp luân hồi hay không? Đâu mới là điểm kết thúc của lục đạo luân hồi? Việc trôi lăn trong lục đạo luân hồi khiến chúng ta phải chịu những phiền não, mệt mỏi và cả những khổ đau.

A Dục Vương: Vị vua xây dựng 8 vạn 4 ngàn Tháp Thánh vương xá lợi Phật

Bài viết🞄 21/9/2023

Vua Ashoka (hay còn gọi là A Dục Vương) là vị vua thứ ba của vương triều Maurya thời Ấn Độ xưa, trị vì từ năm 273 - 232 Tây Lịch....

Bài viết 🞄 21/9/2023

Vua Ashoka (hay còn gọi là A Dục Vương) là vị vua thứ ba của vương triều Maurya thời Ấn Độ xưa, trị vì từ năm 273 - 232 Tây Lịch....

Hướng dẫn làm bánh trung thu ngon, đẹp, đơn giản tại nhà

Bài viết🞄 20/9/2023

Chỉ với vài bước cơ bản, chúng ta sẽ có ngay những mẻ bánh trung thu siêu ngon để tặng người thân hoặc thưởng thức trong đêm trăng Rằm.

Bài viết 🞄 20/9/2023

Chỉ với vài bước cơ bản, chúng ta sẽ có ngay những mẻ bánh trung thu siêu ngon để tặng người thân hoặc thưởng thức trong đêm trăng Rằm.

03 điều quan trọng trong cách dạy con giúp con cái ngoan ngoãn

Bài viết🞄 19/9/2023

Hiên nay, có nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực, vô cùng buồn khổ khi đã dùng đủ mọi cách nhưng con cái vẫn khó bảo, bất hiếu...

Bài viết 🞄 19/9/2023

Hiên nay, có nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực, vô cùng buồn khổ khi đã dùng đủ mọi cách nhưng con cái vẫn khó bảo, bất hiếu...

Tết Trung thu ngày mấy? Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Trung thu

Bài viết🞄 12/9/2023

Trung Thu diễn ra vào ngày 15/8/ Âm lịch hằng năm. Theo như bảng lịch năm 2023, Tết Trung Thu sẽ rơi vào thứ 6, ngày 29/09/2023 dương lịch.

Bài viết 🞄 12/9/2023

Trung Thu diễn ra vào ngày 15/8/ Âm lịch hằng năm. Theo như bảng lịch năm 2023, Tết Trung Thu sẽ rơi vào thứ 6, ngày 29/09/2023 dương lịch.

3 cách kiểm soát cảm xúc giúp cuộc sống tốt đẹp hơn

Bài viết🞄 10/9/2023

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu tại sao không kiểm soát được cơn sân giận và biết cách kiềm chế cảm xúc tức giận hiệu quả. Mời quý bạn đọc cùng...

Bài viết 🞄 10/9/2023

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu tại sao không kiểm soát được cơn sân giận và biết cách kiềm chế cảm xúc tức giận hiệu quả. Mời quý bạn đọc cùng...

Cách nhớ về kiếp trước theo góc nhìn của đạo Phật

Bài viết🞄 07/9/2023

Bài viết sẽ lý giải cho các bạn về việc có kiếp sau không.. Đức Phật là bậc toàn giác. Ngài thấy rõ con người không phải chỉ có một kiếp sống này.

Bài viết 🞄 07/9/2023

Bài viết sẽ lý giải cho các bạn về việc có kiếp sau không.. Đức Phật là bậc toàn giác. Ngài thấy rõ con người không phải chỉ có một kiếp sống này.

Top bài hát tết trung thu hay và vui nhộn nhất

Bài viết🞄 07/9/2023

Những bài nhạc trung thu không chỉ mang đến không khí vui tươi, sôi động mà còn gợi lại những kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của mỗi người

Bài viết 🞄 07/9/2023

Những bài nhạc trung thu không chỉ mang đến không khí vui tươi, sôi động mà còn gợi lại những kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của mỗi người

Duyên nợ vợ chồng và cách trả nợ nghiệp duyên để gia đình êm ấm

Bài viết🞄 04/9/2023

Làm sao trả hết nợ nghiệp duyên để cuộc sống hôn nhân trở nên hạnh phúc, ấm êm? Để biết câu trả lời, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Bài viết 🞄 04/9/2023

Làm sao trả hết nợ nghiệp duyên để cuộc sống hôn nhân trở nên hạnh phúc, ấm êm? Để biết câu trả lời, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Buông bỏ là gì? Học cách buông bỏ để hạnh phúc

Bài viết🞄 03/9/2023

Làm thế nào để biết cách buông bỏ, giúp cuộc sống trở nên an lành, hạnh phúc? Đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

Bài viết 🞄 03/9/2023

Làm thế nào để biết cách buông bỏ, giúp cuộc sống trở nên an lành, hạnh phúc? Đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

Bệnh vô cảm là gì? Nguyên nhân, quả báo và cách khắc phục

Bài viết🞄 25/8/2023

Vô cảm hay còn gọi là lãnh cảm. “Lãnh” tức là lạnh (ví dụ từ “lãnh cung” để chỉ nơi giam hãm những tội nhân bị đày vào ngục lạnh, không giao tiếp được với ai)

Bài viết 🞄 25/8/2023

Vô cảm hay còn gọi là lãnh cảm. “Lãnh” tức là lạnh (ví dụ từ “lãnh cung” để chỉ nơi giam hãm những tội nhân bị đày vào ngục lạnh, không giao tiếp được với ai)

Lần đầu trong đời: Xúc động khi cùng cha mẹ trải nghiệm những việc làm hiếu hạnh | Ngày hội Vu Lan chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 21/8/2023

Hãy cùng xem, các gia đình này đã có những trải nghiệm và nhận được điều đặc biệt gì trong mùa Vu Lan năm nay nhé!

Bài viết 🞄 21/8/2023

Hãy cùng xem, các gia đình này đã có những trải nghiệm và nhận được điều đặc biệt gì trong mùa Vu Lan năm nay nhé!

Bùa ngải là gì? Cách hóa giải bùa ngải linh nghiệm

Bài viết🞄 20/8/2023

Bài viết này sẽ cung cấp phương pháp giải bùa ngải tận gốc, giúp những ai đã và đang bị “ngải quật” thoát khỏi vòng vây đau khổ, tìm được lối thoát của cuộc đời.

Bài viết 🞄 20/8/2023

Bài viết này sẽ cung cấp phương pháp giải bùa ngải tận gốc, giúp những ai đã và đang bị “ngải quật” thoát khỏi vòng vây đau khổ, tìm được lối thoát của cuộc đời.

Hàng ngàn ánh đăng đến từ khắp mọi miền đất nước: Tri ân mùa hiếu hạnh - Vu Lan chùa Ba Vàng 2023

Bài viết🞄 20/8/2023

Trong không khí lắng đọng của “Đêm văn nghệ: Vu Lan báo hiếu thâm ân | Vu Lan 2023”, hàng ngàn người dân, Phật tử đã cùng dâng ánh hoa đăng lên cúng dường Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Bài viết 🞄 20/8/2023

Trong không khí lắng đọng của “Đêm văn nghệ: Vu Lan báo hiếu thâm ân | Vu Lan 2023”, hàng ngàn người dân, Phật tử đã cùng dâng ánh hoa đăng lên cúng dường Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Ăn chay có được ăn trứng? - Những điều bạn cần biết khi ăn chay

Bài viết🞄 11/8/2023

Ăn chay có được ăn trứng? Đối với việc ăn trứng, chúng ta có thể ăn các loại trứng công nghiệp. Bởi, trứng công nghiệp là trứng không có trống...

Bài viết 🞄 11/8/2023

Ăn chay có được ăn trứng? Đối với việc ăn trứng, chúng ta có thể ăn các loại trứng công nghiệp. Bởi, trứng công nghiệp là trứng không có trống...

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 04/8/2023

Admin rất muốn biết, với những sự kiện đặc biệt trong bài viết dưới đây, quý vị sẽ sắp xếp về chùa tham dự được những sự kiện nào? Hãy bình luận nhé!

Bài viết 🞄 04/8/2023

Admin rất muốn biết, với những sự kiện đặc biệt trong bài viết dưới đây, quý vị sẽ sắp xếp về chùa tham dự được những sự kiện nào? Hãy bình luận nhé!

5 giới của người Phật tử tại gia và cách giữ giới mang hạnh phúc, an vui cho người thọ trì

Bài viết🞄 04/8/2023

Năm giới là tính quy định của người Phật tử tại gia. Muốn trở thành Phật tử tại gia thì người đó phải tu tập 5 giới sau...

Bài viết 🞄 04/8/2023

Năm giới là tính quy định của người Phật tử tại gia. Muốn trở thành Phật tử tại gia thì người đó phải tu tập 5 giới sau...

Người mất sẽ đi về đâu? Liệu có cách nào để vong linh được siêu thoát không?

Bài viết🞄 02/8/2023

Linh hồn có thực sự tồn tại như nhiều người nghĩ? Làm thế nào để vong linh được siêu thoát? Cùng tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây.

Bài viết 🞄 02/8/2023

Linh hồn có thực sự tồn tại như nhiều người nghĩ? Làm thế nào để vong linh được siêu thoát? Cùng tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây.

Đổi trắng thay đen: Một số nhà báo ngang nhiên xuyên tạc chùa Ba Vàng không báo cáo tiền công đức

Bài viết🞄 26/7/2023

Các nhà báo đã thay đổi và tung tin sai sự thật so với báo cáo của Bộ Tài chính...

Bài viết 🞄 26/7/2023

Các nhà báo đã thay đổi và tung tin sai sự thật so với báo cáo của Bộ Tài chính...