trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"
Đánh giá phiên bản mới

Chủ Nhật, 24/01/2021

tức 12/12 Canh Tý

Xuất gia là gì? Điều kiện để xuất gia tầm cầu giác ngộ giải thoát

Chia sẻ :

“Thầy cần nhất là người có chí nguyện, thật sự chịu đựng mới được chứ không phải là vui vui mới xuất gia. Chùa chúng ta cũng đã có những huynh đệ vui vui mà xuất gia sau đó thối chí. Cho nên cần nhất là chí nguyện đối với Phật Pháp. Thấy được đời là khổ chúng ta phải tu để giải thoát. Chùa mình có tâm nguyện độ sinh, trong quá trình thử thách mình thấy được chí nguyện, tâm nguyện như thế mới cho xuất gia”.

Chia sẻ :

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói: “Nếu đạo Phật mà yếm thế, chán đời thì không bao giờ một vị Hoàng đế như vua Trần Nhân Tông lại dám đổi cả áo hoàng bào để khoác chiếc áo thầy tu! Chắc chắn trong chiếc áo của thầy tu phải có một điều gì đó rất cao siêu, màu nhiệm, và rất quý giá thì Ngài mới đi tu…”.

Vậy xuất gia là gì? Có phải ai cũng có thể xuất gia? Để được xuất gia cần những điều kiện như thế nào? Mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu qua lời giảng trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong bài viết dưới đây.

Xuất gia là gì?

Một người xuất gia hay còn gọi là Sa - môn phải làm được 3 điều sau: Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Đó cũng chính là ý nghĩa của “xuất gia”.

Xuất gia là gì? Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia

Xuất gia là gì? Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia

#1 Xuất gia là xuất thế tục gia

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ ý nghĩa đầu tiên của chữ “xuất gia”: “Thứ nhất là ra khỏi ngôi nhà tại gia, bước chân rời khỏi nhà không còn ở với vợ, không còn ở với chồng, không còn ở với con, rời bỏ gia đình, ngôi nhà tại gia ra đi”.Qua chia sẻ trên Sư Phụ, chúng ta thấy rằng người xuất gia phải rời bỏ những thứ khó bỏ, rời khỏi ngôi nhà tại gia có cha mẹ, vợ con, tài sản,...

#2 Xuất gia là xuất phiền não gia

Sư Phụ chia sẻ: “Nghĩa thứ hai của chữ “xuất gia” là xuất phiền não gia, anh đã đi tu anh phải xuất được phiền não ra, anh đừng nhập phiền não vào. Làm sao phiền não trong người anh, trong tâm anh ấy, anh khi đi tu anh phải đổ nó ra, xuất khẩu nó ra ngoài, đấy cũng là nghĩa của chữ xuất gia”.

Qua đó, Sư Phụ khẳng định: “Như vậy nếu đứng về góc độ nghĩa thứ hai, quý Phật tử tuy ở tại gia nhưng tu tập thế nào mà phiền não cứ ra hết, không ở trong người mình nữa thì mình cũng có nghĩa xuất gia đó. Tuy ở tại gia mà cũng có nghĩa xuất gia, là phiền não mình đổ ra hết rồi”.

Từ chia sẻ trên Sư Phụ, chúng ta thấy rằng, xuất phiền não gia là ý nghĩa thứ hai của “xuất gia”, cũng là một phẩm chất cần có của người con Phật.

#3 Xuất gia là xuất tam giới gia

Sư Phụ giảng giải: “Và nghĩa thứ ba của chữ xuất gia trong nhà Phật là xuất tam giới gia. Xuất tam giới gia tức là mình phải ra khỏi ngôi nhà tam giới này, dục giới trói buộc mình, sắc giới cũng trói buộc mình, vô sắc giới cũng trói buộc chúng ta. Làm sao chúng ta ra khỏi ngôi nhà tam giới này, không còn bị tam giới trói buộc nữa. Ngôi nhà tại gia của chúng ta nó nằm trong dục giới, ra khỏi nó là được một phần, bây giờ ra khỏi cả tam giới”.

Tam giới là nơi ràng buộc chúng ta trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Người tu sĩ xuất gia phải tu học làm sao để ra khỏi ngôi nhà Tam giới này.

Qua giảng giải trên Sư Phụ, chúng ta hiểu rằng xuất gia là xuất ngôi nhà thế tục gia, xuất đổ phiền não ra và xuất ra khỏi tam giới này. Người xuất gia như vậy mới thật xứng là Sa-môn Thích tử.

Mục đích của việc xuất gia đi tu

Sư Phụ chia sẻ: “Mục đích tối hậu của Sa-môn, của người xuất gia tu sĩ đạo Phật là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn đấy là mục đích cứu kính tối hậu”.

Sư Phụ nhấn mạnh thêm: “Mình phải chí khí, phải quyết tâm xuất gia tu hành độ mình, độ người mới báo được tứ ân, mới cứu được ba cõi. Người xuất gia phải thế, chưa làm được ngay việc lớn ấy thì trước hết mình phải là mô phạm, mình phải cố gắng đưa mình trong giới luật của Phật, sửa đổi tập khí của mình và mình sẽ làm được”.

Mục đích tối hậu của người xuất gia tu sĩ đạo Phật là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn

Mục đích tối hậu của người xuất gia tu sĩ đạo Phật là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn

Qua lời Sư Phụ chia sẻ, chúng ta hiểu mục đích cao cả, tối hậu của việc xuất gia đi tu là nguyện suốt đời sống với giáo lý nhà Phật, truyền bá chân lý mà Đức Thế Tôn đã giác ngộ; là ngọn đuốc dẫn đường giúp chúng sinh thoát khổ.

Điều kiện để xuất gia đi tìm con đường giác ngộ, giải thoát

Sư Phụ chấp đao thế phát, cắt bỏ mái tóc xanh gửi lại đời cho đệ tử xuất gia

Sư Phụ chấp đao thế phát, cắt bỏ mái tóc xanh gửi lại đời cho đệ tử xuất gia

#1 Người có chí nguyện với Phật Pháp

Sư Phụ chia sẻ: “Các con biết là để thực tập được Pháp như thế này, để xuất gia theo thanh quy của chùa mình thì người đó phải có một thời gian thực tập, thử thách từ sáu tháng, một năm cho đến hai ba năm rèn luyện và trong thời gian rèn luyện đấy thì cũng sẽ có thời gian mà Thầy cho vào rừng để thực tập. Và sau đó, thấy được chí nguyện mới được xuất gia, không phải vào mà xuất gia được ngay. Việc rèn luyện, việc tu là việc khó. Cho nên là Thầy cũng phải tuyển chọn những người có chí nguyện. Có chí nguyện là căn bản, vào đây được thử thách, rồi học Phật Pháp thì trong chúng sẽ bồi dưỡng thêm. Thấy được chí nguyện qua các gian khổ được thì mới được xuất gia”.

Sư Phụ chia sẻ thêm: “Thầy cần nhất là người có chí nguyện, thật sự chịu đựng mới được chứ không phải là vui vui mới xuất gia. Chùa chúng ta cũng đã có những huynh đệ vui vui mà xuất gia sau đó thối chí. Cho nên cần nhất là chí nguyện đối với Phật Pháp. Thấy được đời là khổ chúng ta phải tu để giải thoát. Chùa mình có tâm nguyện độ sinh, trong quá trình thử thách mình thấy được chí nguyện, tâm nguyện như thế mới cho xuất gia”.

Qua lời Sư Phụ giảng giải, chúng ta biết rằng để đi trên con đường cầu đạo giải thoát, cần vượt qua rất nhiều thử thách gian nan. Để làm được điều đó, người tập tu xuất gia cần có chí nguyện kiên cố với Phật Pháp.

#2 Điều kiện về sức khỏe 

Sư Phụ chia sẻ: “Còn tiêu chí nữa, đó là người xuất gia thì không được mắc những bệnh nặng, bệnh truyền nhiễm bệnh nặng hay là bệnh bạch tạng; rồi khuyết tật về các căn, ví dụ như bị mắt mù, mắt bị chột, hay mất tai, không có mũi hay mồm miệng bị sứt thì Phật cũng không cho xuất gia”.

Bên cạnh tâm cầu đạo chân chính, cũng như điều kiện về sức khỏe, người muốn xuất gia cần đáp ứng một số tiêu chí như: Không nghiện ngập, nợ nần và không vướng mắc vào các việc vi phạm pháp luật; thời gian thực tập, thử thách từ 6 tháng - 1 năm; vâng kính tất cả những lời chỉ dạy của chư Tăng trong quá trình tập tu xuất gia,...
Tại chùa Ba Vàng, những điều kiện để xuất gia được hướng dẫn cụ thể trong Thanh quy chùa Ba Vàng.

Hình ảnh lễ xuất gia chùa Ba Vàng qua các năm

“Hủy hình thủ chí tiết
Cắt ái từ sở thân
Xuất gia hoằng Thánh đạo
Thế độ nhất thiết nhân
Thế trừ tu phát
Đương nguyện chúng sanh,
Viễn ly phiền não,
Cứu cánh tịch diệt”

Hình ảnh Sư Phụ chấp đao thế phát, cắt bỏ mái tóc phiền não cho các giới tử trong buổi lễ xuất gia tại chùa Ba Vàng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bởi đó là thời khắc thiêng liêng, trọng đại, đánh dấu bước ngoặt để giới tử chính thức bước đi trên con đường cao thượng, giải thoát.

Quý Thầy cạo mái tóc phiền não để các giới tử được lãnh thọ tướng người xuất thế

Quý Thầy cạo mái tóc phiền não để các giới tử được lãnh thọ tướng người xuất thế

Sư Phụ truyền trao y bát cho các đệ tử xuất gia

Sư Phụ truyền trao y bát cho các đệ tử xuất gia

Các giới tử trao gửi lại mái tóc xanh cho cha mẹ

Các giới tử trao gửi lại mái tóc xanh cho cha mẹ

Qua lời chia sẻ trên Sư Phụ, chúng ta hiểu được thế nào là xuất gia và mục đích cao cả của việc xuất gia. Chúc cho những ai có chí nguyện cũng như đang đi trên con đường xuất gia, cầu đạo sẽ giữ vững được chí nguyện tu hành, kiên tâm vững vàng cho đến ngày thành tựu quả vị giác ngộ và giải thoát.

Hạnh Tâm Diệu

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
[TRỰC TIẾP] 'Học từ mặt trăng' - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trăng" - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trăng" - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên đây...

27/12/2020

16 Lượt xem

Kinh Giữ gìn tài sản

Kinh Giữ gìn tài sản

24/04/2020

1 Lượt xem

Kinh Người cư sĩ

Kinh Người cư sĩ

11/06/2019

1 Lượt xem

Xem thêm

Bài học ý nghĩa về mặt trời

Bài học ý nghĩa về mặt trời

Học pháp thường kỳ🞄 18/01/2021

Ngày 30/11/Canh Tý (tức 12/01/2021), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 205: “Bài học từ mặt trời” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

Bài học ý nghĩa về mặt trời

Học pháp thường kỳ 🞄 18/01/2021

Ngày 30/11/Canh Tý (tức 12/01/2021), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 205: “Bài học từ mặt trời” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Học pháp thường kỳ🞄 05/01/2021

Lần thứ hai về chùa, các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống đã dâng lẵng hoa thơm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Sư Phụ để thể hiện tấm lòng kính quý của mình...

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Học pháp thường kỳ 🞄 05/01/2021

Lần thứ hai về chùa, các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống đã dâng lẵng hoa thơm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Sư Phụ để thể hiện tấm lòng kính quý của mình...

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

Học pháp thường kỳ🞄 04/01/2021

Ngày 29 /10/Canh Tý (tức 13/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 202: “Bài học từ hư không” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

Học pháp thường kỳ 🞄 04/01/2021

Ngày 29 /10/Canh Tý (tức 13/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 202: “Bài học từ hư không” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

Học pháp thường kỳ🞄 03/01/2021

Ngày 14 /11/Canh Tý (tức 27/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 204: “Bài học từ mặt trăng” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

Học pháp thường kỳ 🞄 03/01/2021

Ngày 14 /11/Canh Tý (tức 27/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 204: “Bài học từ mặt trăng” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý

Thông Báo🞄 19/12/2020

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý (tức 21/12/2020). Nội dung chi tiết: 8h00: Thọ nhận Bát Quan Trai giới, 15h00: Thính Pháp...

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý

Thông Báo 🞄 19/12/2020

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý (tức 21/12/2020). Nội dung chi tiết: 8h00: Thọ nhận Bát Quan Trai giới, 15h00: Thính Pháp...

11 điều Phật dạy người phụ nữ nên nhớ: Điều thứ 7 càng đọc càng thấy đúng!

11 điều Phật dạy người phụ nữ nên nhớ: Điều thứ 7 càng đọc càng thấy đúng!

Học pháp thường kỳ🞄 10/12/2020

Theo lời Phật dạy, có 11 điều quý giá người phụ nữ nên thực hành để tô bồi vẻ đẹp đạo đức, tạo giá trị bền vững cho bản thân. Vậy 11 điều đó là gì?...

11 điều Phật dạy người phụ nữ nên nhớ: Điều thứ 7 càng đọc càng thấy đúng!

Học pháp thường kỳ 🞄 10/12/2020

Theo lời Phật dạy, có 11 điều quý giá người phụ nữ nên thực hành để tô bồi vẻ đẹp đạo đức, tạo giá trị bền vững cho bản thân. Vậy 11 điều đó là gì?...

Phật Pháp nhiệm màu - Chuyển hóa bệnh đau thần kinh liên sườn

Phật Pháp nhiệm màu - Chuyển hóa bệnh đau thần kinh liên sườn

Bài viết🞄 03/12/2020

“Suốt hơn 5 năm, nhiều lần mình đau khắp lồng ngực...lời chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Duy Phương về bệnh đau thần kinh liên sườn của mình...

Phật Pháp nhiệm màu - Chuyển hóa bệnh đau thần kinh liên sườn

Bài viết 🞄 03/12/2020

“Suốt hơn 5 năm, nhiều lần mình đau khắp lồng ngực...lời chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Duy Phương về bệnh đau thần kinh liên sườn của mình...

Lễ Hằng thuận là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa

Lễ Hằng thuận là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa

Học pháp thường kỳ🞄 28/11/2020

Lễ Hằng thuận là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Việt Nam nhiều bạn trẻ đã lựa chọn tổ chức Hằng thuận. Vậy nguồn gốc và ý nghĩa của buổi lễ này là gì

Lễ Hằng thuận là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa

Học pháp thường kỳ 🞄 28/11/2020

Lễ Hằng thuận là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Việt Nam nhiều bạn trẻ đã lựa chọn tổ chức Hằng thuận. Vậy nguồn gốc và ý nghĩa của buổi lễ này là gì

Thông báo chương trình trực tuyến

Thông báo chương trình trực tuyến

Học pháp thường kỳ🞄 22/11/2020

Thông báo chương trình trực tuyến. Ngày 08/10/Canh Tý (tức 22/11/2020). Nội dung chi tiết:- 7h40: Thọ nhận Bát Quan Trai giới...

Thông báo chương trình trực tuyến

Học pháp thường kỳ 🞄 22/11/2020

Thông báo chương trình trực tuyến. Ngày 08/10/Canh Tý (tức 22/11/2020). Nội dung chi tiết:- 7h40: Thọ nhận Bát Quan Trai giới...

Mộ kết là gì? Giải mã hiện tượng mộ kết qua lăng kính của đạo Phật

Mộ kết là gì? Giải mã hiện tượng mộ kết qua lăng kính của đạo Phật

Học pháp thường kỳ🞄 18/11/2020

Hiện nay rất nhiều người lo sợ về hiện tượng mộ kết. Họ không biết phải giải quyết khi sang cát (bốc mộ) mà xác chết người thân vẫn chưa phân hủy thế nào?

Mộ kết là gì? Giải mã hiện tượng mộ kết qua lăng kính của đạo Phật

Học pháp thường kỳ 🞄 18/11/2020

Hiện nay rất nhiều người lo sợ về hiện tượng mộ kết. Họ không biết phải giải quyết khi sang cát (bốc mộ) mà xác chết người thân vẫn chưa phân hủy thế nào?

Phật tử tinh tấn tham gia thời khóa sám hối trực tuyến - ngày 29/9/Canh Tý

Phật tử tinh tấn tham gia thời khóa sám hối trực tuyến - ngày 29/9/Canh Tý

Học pháp thường kỳ🞄 16/11/2020

Dù không thể về chùa nhưng hiểu được lợi ích của Pháp sám hối trong nhà Phật, Phật tử chùa Ba Vàng đã đồng hướng tâm, tinh tấn tu tập và thực hành...

Phật tử tinh tấn tham gia thời khóa sám hối trực tuyến - ngày 29/9/Canh Tý

Học pháp thường kỳ 🞄 16/11/2020

Dù không thể về chùa nhưng hiểu được lợi ích của Pháp sám hối trong nhà Phật, Phật tử chùa Ba Vàng đã đồng hướng tâm, tinh tấn tu tập và thực hành...

“Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình là đúng nhân quả”!

“Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình là đúng nhân quả”!

Học pháp thường kỳ🞄 03/11/2020

Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình đây là việc chưa bao giờ là việc dễ dàng! Trong cuộc sống, khi có ai đó mắc lỗi với mình chúng ta sẽ cần phải

“Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình là đúng nhân quả”!

Học pháp thường kỳ 🞄 03/11/2020

Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình đây là việc chưa bao giờ là việc dễ dàng! Trong cuộc sống, khi có ai đó mắc lỗi với mình chúng ta sẽ cần phải

Phật tử tinh tấn tu tập - thiết thực báo đền  ân Sư Tổ

Phật tử tinh tấn tu tập - thiết thực báo đền ân Sư Tổ

Học pháp thường kỳ🞄 10/10/2020

Ở tại gia, các Phật tử đã cùng nhau theo dõi chương trình trực tuyến qua mạng Internet, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới... tinh tấn tu tập...

Phật tử tinh tấn tu tập - thiết thực báo đền ân Sư Tổ

Học pháp thường kỳ 🞄 10/10/2020

Ở tại gia, các Phật tử đã cùng nhau theo dõi chương trình trực tuyến qua mạng Internet, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới... tinh tấn tu tập...

Dấu ấn đặc biệt về vị Tổ Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Dấu ấn đặc biệt về vị Tổ Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Học pháp thường kỳ🞄 08/10/2020

Nội dung khắc trên cây hương đá trước cửa chùa thì ngôi chùa lúc đó được gắn liền với tên tuổi Ngài Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác. Vậy Ngài là ai?...

Dấu ấn đặc biệt về vị Tổ Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Học pháp thường kỳ 🞄 08/10/2020

Nội dung khắc trên cây hương đá trước cửa chùa thì ngôi chùa lúc đó được gắn liền với tên tuổi Ngài Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác. Vậy Ngài là ai?...

Pháp thoại ý nghĩa trong ngày giỗ Đức Tổ sư: “Người cư sĩ cao quý”

Pháp thoại ý nghĩa trong ngày giỗ Đức Tổ sư: “Người cư sĩ cao quý”

Học pháp thường kỳ🞄 08/10/2020

Nhân ngày giỗ Tổ sư Trúc Lâm Ma ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác, Sư Phụ đã truyền trao cho hàng đệ tử Phật Pháp thoại: “Người cư sĩ cao quý”...

Pháp thoại ý nghĩa trong ngày giỗ Đức Tổ sư: “Người cư sĩ cao quý”

Học pháp thường kỳ 🞄 08/10/2020

Nhân ngày giỗ Tổ sư Trúc Lâm Ma ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác, Sư Phụ đã truyền trao cho hàng đệ tử Phật Pháp thoại: “Người cư sĩ cao quý”...

Kinh doanh dẫn đến thua lỗ phải làm cách nào để hóa giải vận đen?

Kinh doanh dẫn đến thua lỗ phải làm cách nào để hóa giải vận đen?

Học pháp thường kỳ🞄 05/10/2020

Bên cạnh những người thành công vượt ngoài mong đợi lại có người vận đen liên tục kéo đến dẫn tới thất bại. Điều này có do luật nhân quả chi phối hay không?

Kinh doanh dẫn đến thua lỗ phải làm cách nào để hóa giải vận đen?

Học pháp thường kỳ 🞄 05/10/2020

Bên cạnh những người thành công vượt ngoài mong đợi lại có người vận đen liên tục kéo đến dẫn tới thất bại. Điều này có do luật nhân quả chi phối hay không?

Lý giải quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” theo lăng kính đạo Phật

Lý giải quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” theo lăng kính đạo Phật

Học pháp thường kỳ🞄 03/10/2020

“Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Chó đến nhà, gia chủ sẽ được nhiều điều may mắn, tốt đẹp, gia đình sẽ gặp những chuyện xui xẻo khi mèo vào nhà

Lý giải quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” theo lăng kính đạo Phật

Học pháp thường kỳ 🞄 03/10/2020

“Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Chó đến nhà, gia chủ sẽ được nhiều điều may mắn, tốt đẹp, gia đình sẽ gặp những chuyện xui xẻo khi mèo vào nhà

Tết Trung thu: Hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của đêm Trăng rằm tháng 8

Tết Trung thu: Hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của đêm Trăng rằm tháng 8

Học pháp thường kỳ🞄 28/09/2020

Tết Trung thu trong mắt trẻ em là mâm cỗ bánh kẹo đủ đầy hấp dẫn, là được cùng nhau vui đùa, hát ca, rước đèn ông sao rộn rã.

Tết Trung thu: Hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của đêm Trăng rằm tháng 8

Học pháp thường kỳ 🞄 28/09/2020

Tết Trung thu trong mắt trẻ em là mâm cỗ bánh kẹo đủ đầy hấp dẫn, là được cùng nhau vui đùa, hát ca, rước đèn ông sao rộn rã.