trực tuyến
[Trực tiếp] Lễ khai Pháp - khai đàn Dược Sư | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Năm, 25/02/2021

tức 14/1 Tân Sửu

Xuất gia là gì? Điều kiện để xuất gia tầm cầu giác ngộ giải thoát

01/12/2020

Chia sẻ :

“Thầy cần nhất là người có chí nguyện, thật sự chịu đựng mới được chứ không phải là vui vui mới xuất gia. Chùa chúng ta cũng đã có những huynh đệ vui vui mà xuất gia sau đó thối chí. Cho nên cần nhất là chí nguyện đối với Phật Pháp. Thấy được đời là khổ chúng ta phải tu để giải thoát. Chùa mình có tâm nguyện độ sinh, trong quá trình thử thách mình thấy được chí nguyện, tâm nguyện như thế mới cho xuất gia”.

01/12/2020

Chia sẻ :

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói: “Nếu đạo Phật mà yếm thế, chán đời thì không bao giờ một vị Hoàng đế như vua Trần Nhân Tông lại dám đổi cả áo hoàng bào để khoác chiếc áo thầy tu! Chắc chắn trong chiếc áo của thầy tu phải có một điều gì đó rất cao siêu, màu nhiệm, và rất quý giá thì Ngài mới đi tu…”.

Vậy xuất gia là gì? Có phải ai cũng có thể xuất gia? Để được xuất gia cần những điều kiện như thế nào? Mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu qua lời giảng trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong bài viết dưới đây.

Xuất gia là gì?

Một người xuất gia hay còn gọi là Sa - môn phải làm được 3 điều sau: Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Đó cũng chính là ý nghĩa của “xuất gia”.

Xuất gia là gì? Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia

Xuất gia là gì? Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia

#1 Xuất gia là xuất thế tục gia

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ ý nghĩa đầu tiên của chữ “xuất gia”: “Thứ nhất là ra khỏi ngôi nhà tại gia, bước chân rời khỏi nhà không còn ở với vợ, không còn ở với chồng, không còn ở với con, rời bỏ gia đình, ngôi nhà tại gia ra đi”.Qua chia sẻ trên Sư Phụ, chúng ta thấy rằng người xuất gia phải rời bỏ những thứ khó bỏ, rời khỏi ngôi nhà tại gia có cha mẹ, vợ con, tài sản,...

#2 Xuất gia là xuất phiền não gia

Sư Phụ chia sẻ: “Nghĩa thứ hai của chữ “xuất gia” là xuất phiền não gia, anh đã đi tu anh phải xuất được phiền não ra, anh đừng nhập phiền não vào. Làm sao phiền não trong người anh, trong tâm anh ấy, anh khi đi tu anh phải đổ nó ra, xuất khẩu nó ra ngoài, đấy cũng là nghĩa của chữ xuất gia”.

Qua đó, Sư Phụ khẳng định: “Như vậy nếu đứng về góc độ nghĩa thứ hai, quý Phật tử tuy ở tại gia nhưng tu tập thế nào mà phiền não cứ ra hết, không ở trong người mình nữa thì mình cũng có nghĩa xuất gia đó. Tuy ở tại gia mà cũng có nghĩa xuất gia, là phiền não mình đổ ra hết rồi”.

Từ chia sẻ trên Sư Phụ, chúng ta thấy rằng, xuất phiền não gia là ý nghĩa thứ hai của “xuất gia”, cũng là một phẩm chất cần có của người con Phật.

#3 Xuất gia là xuất tam giới gia

Sư Phụ giảng giải: “Và nghĩa thứ ba của chữ xuất gia trong nhà Phật là xuất tam giới gia. Xuất tam giới gia tức là mình phải ra khỏi ngôi nhà tam giới này, dục giới trói buộc mình, sắc giới cũng trói buộc mình, vô sắc giới cũng trói buộc chúng ta. Làm sao chúng ta ra khỏi ngôi nhà tam giới này, không còn bị tam giới trói buộc nữa. Ngôi nhà tại gia của chúng ta nó nằm trong dục giới, ra khỏi nó là được một phần, bây giờ ra khỏi cả tam giới”.

Tam giới là nơi ràng buộc chúng ta trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Người tu sĩ xuất gia phải tu học làm sao để ra khỏi ngôi nhà Tam giới này.

Qua giảng giải trên Sư Phụ, chúng ta hiểu rằng xuất gia là xuất ngôi nhà thế tục gia, xuất đổ phiền não ra và xuất ra khỏi tam giới này. Người xuất gia như vậy mới thật xứng là Sa-môn Thích tử.

Mục đích của việc xuất gia đi tu

Sư Phụ chia sẻ: “Mục đích tối hậu của Sa-môn, của người xuất gia tu sĩ đạo Phật là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn đấy là mục đích cứu kính tối hậu”.

Sư Phụ nhấn mạnh thêm: “Mình phải chí khí, phải quyết tâm xuất gia tu hành độ mình, độ người mới báo được tứ ân, mới cứu được ba cõi. Người xuất gia phải thế, chưa làm được ngay việc lớn ấy thì trước hết mình phải là mô phạm, mình phải cố gắng đưa mình trong giới luật của Phật, sửa đổi tập khí của mình và mình sẽ làm được”.

Mục đích tối hậu của người xuất gia tu sĩ đạo Phật là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn

Mục đích tối hậu của người xuất gia tu sĩ đạo Phật là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn

Qua lời Sư Phụ chia sẻ, chúng ta hiểu mục đích cao cả, tối hậu của việc xuất gia đi tu là nguyện suốt đời sống với giáo lý nhà Phật, truyền bá chân lý mà Đức Thế Tôn đã giác ngộ; là ngọn đuốc dẫn đường giúp chúng sinh thoát khổ.

Điều kiện để xuất gia đi tìm con đường giác ngộ, giải thoát

Sư Phụ chấp đao thế phát, cắt bỏ mái tóc xanh gửi lại đời cho đệ tử xuất gia

Sư Phụ chấp đao thế phát, cắt bỏ mái tóc xanh gửi lại đời cho đệ tử xuất gia

#1 Người có chí nguyện với Phật Pháp

Sư Phụ chia sẻ: “Các con biết là để thực tập được Pháp như thế này, để xuất gia theo thanh quy của chùa mình thì người đó phải có một thời gian thực tập, thử thách từ sáu tháng, một năm cho đến hai ba năm rèn luyện và trong thời gian rèn luyện đấy thì cũng sẽ có thời gian mà Thầy cho vào rừng để thực tập. Và sau đó, thấy được chí nguyện mới được xuất gia, không phải vào mà xuất gia được ngay. Việc rèn luyện, việc tu là việc khó. Cho nên là Thầy cũng phải tuyển chọn những người có chí nguyện. Có chí nguyện là căn bản, vào đây được thử thách, rồi học Phật Pháp thì trong chúng sẽ bồi dưỡng thêm. Thấy được chí nguyện qua các gian khổ được thì mới được xuất gia”.

Sư Phụ chia sẻ thêm: “Thầy cần nhất là người có chí nguyện, thật sự chịu đựng mới được chứ không phải là vui vui mới xuất gia. Chùa chúng ta cũng đã có những huynh đệ vui vui mà xuất gia sau đó thối chí. Cho nên cần nhất là chí nguyện đối với Phật Pháp. Thấy được đời là khổ chúng ta phải tu để giải thoát. Chùa mình có tâm nguyện độ sinh, trong quá trình thử thách mình thấy được chí nguyện, tâm nguyện như thế mới cho xuất gia”.

Qua lời Sư Phụ giảng giải, chúng ta biết rằng để đi trên con đường cầu đạo giải thoát, cần vượt qua rất nhiều thử thách gian nan. Để làm được điều đó, người tập tu xuất gia cần có chí nguyện kiên cố với Phật Pháp.

#2 Điều kiện về sức khỏe 

Sư Phụ chia sẻ: “Còn tiêu chí nữa, đó là người xuất gia thì không được mắc những bệnh nặng, bệnh truyền nhiễm bệnh nặng hay là bệnh bạch tạng; rồi khuyết tật về các căn, ví dụ như bị mắt mù, mắt bị chột, hay mất tai, không có mũi hay mồm miệng bị sứt thì Phật cũng không cho xuất gia”.

Bên cạnh tâm cầu đạo chân chính, cũng như điều kiện về sức khỏe, người muốn xuất gia cần đáp ứng một số tiêu chí như: Không nghiện ngập, nợ nần và không vướng mắc vào các việc vi phạm pháp luật; thời gian thực tập, thử thách từ 6 tháng - 1 năm; vâng kính tất cả những lời chỉ dạy của chư Tăng trong quá trình tập tu xuất gia,...
Tại chùa Ba Vàng, những điều kiện để xuất gia được hướng dẫn cụ thể trong Thanh quy chùa Ba Vàng.

Hình ảnh lễ xuất gia chùa Ba Vàng qua các năm

“Hủy hình thủ chí tiết
Cắt ái từ sở thân
Xuất gia hoằng Thánh đạo
Thế độ nhất thiết nhân
Thế trừ tu phát
Đương nguyện chúng sanh,
Viễn ly phiền não,
Cứu cánh tịch diệt”

Hình ảnh Sư Phụ chấp đao thế phát, cắt bỏ mái tóc phiền não cho các giới tử trong buổi lễ xuất gia tại chùa Ba Vàng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bởi đó là thời khắc thiêng liêng, trọng đại, đánh dấu bước ngoặt để giới tử chính thức bước đi trên con đường cao thượng, giải thoát.

Quý Thầy cạo mái tóc phiền não để các giới tử được lãnh thọ tướng người xuất thế

Quý Thầy cạo mái tóc phiền não để các giới tử được lãnh thọ tướng người xuất thế

Sư Phụ truyền trao y bát cho các đệ tử xuất gia

Sư Phụ truyền trao y bát cho các đệ tử xuất gia

Các giới tử trao gửi lại mái tóc xanh cho cha mẹ

Các giới tử trao gửi lại mái tóc xanh cho cha mẹ

Qua lời chia sẻ trên Sư Phụ, chúng ta hiểu được thế nào là xuất gia và mục đích cao cả của việc xuất gia. Chúc cho những ai có chí nguyện cũng như đang đi trên con đường xuất gia, cầu đạo sẽ giữ vững được chí nguyện tu hành, kiên tâm vững vàng cho đến ngày thành tựu quả vị giác ngộ và giải thoát.

Hạnh Tâm Diệu

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :

Xem thêm

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) gồm những gì?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) gồm những gì?

Tin tức🞄 24/02/2021

Dân gian quan niệm: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Vậy vào ngày này, các gia đình nên chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm tháng giêng thế nào để mang lại lợi ích?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) gồm những gì?

Tin tức 🞄 24/02/2021

Dân gian quan niệm: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Vậy vào ngày này, các gia đình nên chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm tháng giêng thế nào để mang lại lợi ích?

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Bài viết🞄 23/02/2021

“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được...

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Bài viết 🞄 23/02/2021

“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được...

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Bài viết🞄 22/02/2021

Sau Chương trình khai Pháp và Khai đàn Dược Sư đầu xuân kết thúc viên mãn, với tấm lòng từ bi, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ tụng kinh cúng thí thực cho các chúng vong linh, ngã quỷ...

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Bài viết 🞄 22/02/2021

Sau Chương trình khai Pháp và Khai đàn Dược Sư đầu xuân kết thúc viên mãn, với tấm lòng từ bi, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ tụng kinh cúng thí thực cho các chúng vong linh, ngã quỷ...

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Tin tức🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Tin tức 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Tin tức🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Tin tức 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Tin tức🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Tin tức 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Hành trình mang gần 200 chiếc “bánh chưng yêu thương” đến khu vực kiểm soát dịch tại địa bàn TP. Uông Bí

Hành trình mang gần 200 chiếc “bánh chưng yêu thương” đến khu vực kiểm soát dịch tại địa bàn TP. Uông Bí

Hoạt động phật sự🞄 06/02/2021

Thấu hiểu cho những vất vả của những người con xa gia đình mùa dịch, chư Tăng đã dành thời gian và tâm sức chuẩn bị gần 200 chiếc bánh chưng chay

Hành trình mang gần 200 chiếc “bánh chưng yêu thương” đến khu vực kiểm soát dịch tại địa bàn TP. Uông Bí

Hoạt động phật sự 🞄 06/02/2021

Thấu hiểu cho những vất vả của những người con xa gia đình mùa dịch, chư Tăng đã dành thời gian và tâm sức chuẩn bị gần 200 chiếc bánh chưng chay

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết 🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết 🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Tin tức🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Tin tức 🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết 🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Tin tức🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Tin tức 🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh

5 điều khi đến chùa mà bạn nên biết, điều thứ 3 thường bị hiểu sai!

5 điều khi đến chùa mà bạn nên biết, điều thứ 3 thường bị hiểu sai!

Bài viết🞄 30/01/2021

Khi đến chùa, ngoài việc kính Phật trọng Tăng, giữ gìn cảnh quan, tuân thủ các quy định của chùa để tăng trưởng phước lành và tròn đầy công đức, chúng ta cũng cần biết một số lưu ý...

5 điều khi đến chùa mà bạn nên biết, điều thứ 3 thường bị hiểu sai!

Bài viết 🞄 30/01/2021

Khi đến chùa, ngoài việc kính Phật trọng Tăng, giữ gìn cảnh quan, tuân thủ các quy định của chùa để tăng trưởng phước lành và tròn đầy công đức, chúng ta cũng cần biết một số lưu ý...

Cách phòng chống bệnh cảm hiệu quả trong mùa đông

Cách phòng chống bệnh cảm hiệu quả trong mùa đông

Bài viết🞄 28/01/2021

Việc phòng, chống bệnh cảm rất cần thiết trong mùa đông cũng như trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Để phòng chống bệnh cảm, quý Phật tử và bạn đọc có thể tham khảo bài thuốc đơn giản mà lợi ích, được biết nhờ duyên lành trong tu tập Phật Pháp trong bài viết dưới đây...

Cách phòng chống bệnh cảm hiệu quả trong mùa đông

Bài viết 🞄 28/01/2021

Việc phòng, chống bệnh cảm rất cần thiết trong mùa đông cũng như trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Để phòng chống bệnh cảm, quý Phật tử và bạn đọc có thể tham khảo bài thuốc đơn giản mà lợi ích, được biết nhờ duyên lành trong tu tập Phật Pháp trong bài viết dưới đây...

Tết Nguyên Đán là gì? Ý nghĩa của Tết Nguyên Đán qua góc nhìn của đạo Phật

Tết Nguyên Đán là gì? Ý nghĩa của Tết Nguyên Đán qua góc nhìn của đạo Phật

Bài viết🞄 27/01/2021

Tết Nguyên Đán là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy bên nhau sau một năm bận rộn, cùng thưởng thức những món cổ truyền của dân tộc trong mâm cỗ...

Tết Nguyên Đán là gì? Ý nghĩa của Tết Nguyên Đán qua góc nhìn của đạo Phật

Bài viết 🞄 27/01/2021

Tết Nguyên Đán là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy bên nhau sau một năm bận rộn, cùng thưởng thức những món cổ truyền của dân tộc trong mâm cỗ...

Thực hư tục thả cá chép ngày ông Công ông Táo dưới góc nhìn của đạo Phật

Thực hư tục thả cá chép ngày ông Công ông Táo dưới góc nhìn của đạo Phật

Tin tức🞄 24/01/2021

Để hiểu thực hư về việc tại sao cá chép được chọn để cúng tiễn ông Táo về Trời mà không phải là con vật khác? Cũng như việc cá chép có thể hóa rồng được hay không? Chùa Ba Vàng kính mời quý độc giả cùng tìm hiểu bài viết...

Thực hư tục thả cá chép ngày ông Công ông Táo dưới góc nhìn của đạo Phật

Tin tức 🞄 24/01/2021

Để hiểu thực hư về việc tại sao cá chép được chọn để cúng tiễn ông Táo về Trời mà không phải là con vật khác? Cũng như việc cá chép có thể hóa rồng được hay không? Chùa Ba Vàng kính mời quý độc giả cùng tìm hiểu bài viết...