trực tuyến
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | 08/4/Quý Mão

Chủ Nhật, 28/5/2023

tức 10/4 Quý Mão

Ba bậc Tam Bảo người tu học Phật cần biết

24/8/2020

Chia sẻ :

Tam Bảo là chỗ nương tựa vững chắc an lành cho tất cả chúng sinh...ba bậc Tam Bảo đó là: Thế gian trụ trì Tam Bảo, Xuất thế gian Tam Bảo và Đồng thể Tam Bảo

24/8/2020

Chia sẻ :

“Tam Bảo là chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh, là hải đảo an lành cho tất cả chúng sinh trong biển bão tố phong ba này”. - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.
Trong bài giảng Kinh Tam Bảo (phần 1), để giúp cho quý Phật tử trau dồi có thêm kiến thức cũng như hiểu nghĩa sâu rộng về Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải về ba bậc Tam Bảo đó là: Thế gian trụ trì Tam Bảo, Xuất thế gian Tam Bảo và Đồng thể Tam Bảo. Kính mời quý Phật tử và bạn đọc cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có thêm tri kiến đúng đắn về ba Bậc Tam Bảo nhé!

Bậc thứ nhất: Thế gian trụ trì Tam Bảo

Bậc Tam Bảo thứ nhất, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Phật Bảo trụ trì ở thế gian là gì? Đó là các tượng Phật, tranh ảnh Phật, hình tượng Phật, đó gọi là Phật Bảo trụ trì ở thế gian. Pháp Bảo trụ trì ở thế gian là gì? Đó là Tam tạng kinh điển lưu hành trong thế gian, chùa nào cũng có, chúng ta cũng được đọc kinh điển, đấy là Pháp Bảo trụ trì ở thế gian. Và Tăng Bảo trụ trì ở thế gian chính là hàng ngũ Tăng Ni xuất gia”.

Thế gian trụ trì Tam Bảo là ba ngôi quý báu đang hiện hữu trên thế gian gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo

Thế gian trụ trì Tam Bảo là ba ngôi quý báu đang hiện hữu trên thế gian gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo

Bậc thứ hai: Xuất thế gian Tam Bảo

#1 Phật Bảo xuất thế gian

Về Phật Bảo xuất thế gian, Sư Phụ giảng giải : “Phật Bảo xuất thế gian là ai? Là các Đức Phật, ví dụ Đức Phật Thích Ca - Giáo chủ của chúng ta, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, hằng hà sa số các Đức Phật, các Ngài đã là bậc hoàn toàn xuất thế gian, giải thoát hoàn toàn, đó là Phật Bảo xuất thế gian”. Qua lời Sư Phụ giảng, chúng ta hiểu rằng: Phật Bảo xuất thế gian là chư Phật trong mười phương ba đời, đã tự giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của thế gian.

>>> Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng (phần 1)

Phật Bảo xuất thế gian chính là các Đức Phật đã đạt đến giác ngộ giải thoát

Phật Bảo xuất thế gian chính là các Đức Phật đã đạt đến giác ngộ giải thoát

#2 Pháp Bảo xuất thế gian

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Pháp Bảo xuất thế gian là nói đến chân lý tuyệt đối, tất cả các Đức Phật đều thuyết giảng và đều từ chân lý tuyệt đối này mà nói ra. Đó là Pháp Bảo xuất thế gian”.

Tứ diệu đế chính là chân lý tuyệt đối, đưa chúng sinh thoát khổ (Đức Phật thuyết bài Pháp “Tứ diệu đế” cho 5 anh em ông Kiều Trần Như)

Tứ diệu đế chính là chân lý tuyệt đối, đưa chúng sinh thoát khổ (Đức Phật thuyết bài Pháp “Tứ diệu đế” cho 5 anh em ông Kiều Trần Như)

#3 Tăng Bảo xuất thế gian

Tiếp nối phần giảng giải về ba bậc Tam Bảo xuất thế gian, Sư Phụ giải thích: “Tăng Bảo xuất thế gian là chỉ các bậc Thánh Tăng, các đệ tử Thánh Tăng từ chứng sơ quả Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán cho đến tất cả các vị Bồ Tát thập địa, đẳng giác, diệu giác. Đấy gọi là Tăng Bảo xuất thế gian”. Như vậy, những bậc Thánh Tăng, bậc Bồ Tát mà Sư Phụ đã chia sẻ như trên là Tăng Bảo xuất thế gian.

Các bậc chứng từ Sơ quả Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán, tất cả các vị Bồ Tát thập địa, đẳng giác, diệu giác được gọi là Tăng Bảo xuất thế gian (Ảnh các vị A-la-hán được thờ tự tại chùa Ba Vàng) 

Các bậc chứng từ Sơ quả Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán, tất cả các vị Bồ Tát thập địa, đẳng giác, diệu giác được gọi là Tăng Bảo xuất thế gian (Ảnh các vị A-la-hán được thờ tự tại chùa Ba Vàng) 

Bậc thứ ba: Đồng thể Tam Bảo

“Đồng thể” có nghĩa là chung một thể. Hiểu một cách đơn giản “Đồng thể Tam Bảo” là tất cả các chúng sinh hữu tình cùng chung một thể Tam Bảo.

Bậc thứ ba: Đồng thể Tam Bảo đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trong Phần 1 của bài Kinh Tam Bảo

Bậc thứ ba: Đồng thể Tam Bảo đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trong Phần 1 của bài Kinh Tam Bảo

#1 Đồng thể Phật Bảo

Sư Phụ chia sẻ: “Thứ nhất là đồng thể về Phật, Phật Bảo tức là tất cả chúng sinh đều có chung Phật tính, gọi là “Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính”. Chúng sinh nào cũng thế, dù loài nào, chủng loại nào cũng đều có tính Phật. Tính Phật này là tính giác biết sáng suốt. Rất đặc biệt, cái này là chung nhau, không khác. Phật tính này thì giữa Đức Phật Thích Ca hay chúng ta cũng như nhau, cho đến con giun, con kiến, con sâu cũng giống nhau hết, đều không khác. Đó gọi là chung Phật Bảo, ở đây là Phật tính”.

#2 Đồng thể Pháp Bảo

Thế nào là đồng thể Pháp Bảo, Sư Phụ giảng thích: “Tất cả chúng sinh chúng ta cùng chung tính bình đẳng, đều là ngay chính bình đẳng. Vì đối với chân lý thì tất cả chúng ta đều bình đẳng hết. Đấy là “đồng thể Pháp Bảo”.

#3 Đồng thể Tăng Bảo

Về phần này, Sư Phụ chia sẻ: “Tất cả trong mỗi chúng sinh hữu tình chúng ta đều có thể tính trong sạch, thanh tịnh. Cái Phật tính ấy cũng là trong sạch, thanh tịnh tuyệt đối, dẫu trôi lăn trăm ngàn vạn kiếp trong bùn dơ nước đục nhưng mà Phật tính ấy không hề nhiễm nhơ, vẫn trong sạch. Đó gọi là Tăng Bảo trong tâm mỗi chúng sinh, cái đó chúng ta đồng nhau hết”.
Từ lời giảng trên Sư Phụ, chúng ta thấy rằng trong tất cả chúng sinh và chư Phật đều có chung tính giác biết, sáng suốt (đồng thể Phật Bảo); đều có chung tính ngay thẳng, chính trực (đồng thể Pháp Bảo) và đều có chung tính trong sạch, thanh tịnh (đồng thể Tăng Bảo).
Hy vọng qua bài viết trên quý Phật tử và bạn đọc sẽ hiểu thêm về Tam Bảo cũng như ý nghĩa của ba bậc Tam Bảo, từ đó có những tri kiến đúng đắn trên con đường tu học Phật Pháp. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều người biết quay về nương tựa, tôn kính và hộ trì để Tam Bảo trường tồn lâu dài ở thế gian, mãi là hải đảo an lành của tất cả chúng sinh nương tựa.

Tịnh Châu

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Trải nghiệm thú vị tại công trình kiến trúc độc đáo: Cung Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 16/5/2023

Hiếm có ngôi chùa nào lại có công trình kiến trúc "độc lạ" như ở cung thờ Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng. Đây là nơi thờ Đức vua Tịnh Phạn

Bài viết 🞄 16/5/2023

Hiếm có ngôi chùa nào lại có công trình kiến trúc "độc lạ" như ở cung thờ Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng. Đây là nơi thờ Đức vua Tịnh Phạn

Cha của Đức Phật là ai? Cuộc đời và nỗi lo khi làm cha của Đức Phật

Bài viết🞄 15/5/2023

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

Bài viết 🞄 15/5/2023

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

Sắp diễn ra | Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Ba Vàng - mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia

Hoạt động Phật sự🞄 07/5/2023

Đại lễ Phật đản không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình; mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật giáo...

Hoạt động Phật sự 🞄 07/5/2023

Đại lễ Phật đản không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình; mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật giáo...

Lý giải về hoàng hậu Ma Da - người mẹ đặc biệt nhất thế gian

Nhân vật Phật giáo🞄 02/5/2023

Có phải Hoàng hậu Ma Da hết phước khi sinh Đức Phật nên mới qua đời? Bà là người như thế nào? Liệu có phải là người mẹ đặc biệt nhất thế gian như trong kinh điển thường nói?

Nhân vật Phật giáo 🞄 02/5/2023

Có phải Hoàng hậu Ma Da hết phước khi sinh Đức Phật nên mới qua đời? Bà là người như thế nào? Liệu có phải là người mẹ đặc biệt nhất thế gian như trong kinh điển thường nói?

Tinh thần phụng sự của Phật tử Nhật Bản: Sự tinh tấn đến từ tâm Bồ đề

Bài viết🞄 02/5/2023

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tại Nhật đã kết thúc. Dù vậy, những câu chuyện về “hành trình tích lũy phước báu” của các Phật tử xa xứ vẫn đang được kể.

Bài viết 🞄 02/5/2023

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tại Nhật đã kết thúc. Dù vậy, những câu chuyện về “hành trình tích lũy phước báu” của các Phật tử xa xứ vẫn đang được kể.

Đức Phật kiêu mạn không khi tuyên bố “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”?

Bài viết🞄 22/4/2023

“Thiên thượng” là trên trời; “thiên hạ” là dưới trời; “duy ngã” là chỉ có ta là tôn quý nhất; “độc” nghĩa là độc nhất, tôn quý nhất. “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” có nghĩa là “Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất”.

Bài viết 🞄 22/4/2023

“Thiên thượng” là trên trời; “thiên hạ” là dưới trời; “duy ngã” là chỉ có ta là tôn quý nhất; “độc” nghĩa là độc nhất, tôn quý nhất. “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” có nghĩa là “Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất”.

Lời chúc lễ Phật đản ý nghĩa nhất dành cho tất cả mọi người

Bài viết🞄 22/4/2023

Phật đản là ngày Tết của mỗi người con Phật. Vào ngày này, mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,...

Bài viết 🞄 22/4/2023

Phật đản là ngày Tết của mỗi người con Phật. Vào ngày này, mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,...

TOP bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất!

Bài viết🞄 18/4/2023

Dưới đây là tổng hợp các bài hát Phật đản hay, mới nhất, lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Bài viết 🞄 18/4/2023

Dưới đây là tổng hợp các bài hát Phật đản hay, mới nhất, lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Tôn giả Đại Ca Diếp - Đại đệ tử của Đức Phật với hạnh đầu đà đệ nhất

Bài viết🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

Bài viết 🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

Cuộc đời Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Từ lúc hạ sinh đến khi thành bậc đầu đà đệ nhất

Bài viết🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Bài viết 🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Thoát khỏi nỗi ám ảnh của bệnh trĩ nhờ đàn lễ Ngũ Bách Danh

Chuyển hóa nghiệp🞄 06/4/2023

Ngồi thoải mái trên ghế sofa, chị Danh chợt nhớ lại những ngày tháng bị mất ngủ và mắc bệnh trĩ trước đây. Chị Danh bị những căn bệnh này hành hạ...

Chuyển hóa nghiệp 🞄 06/4/2023

Ngồi thoải mái trên ghế sofa, chị Danh chợt nhớ lại những ngày tháng bị mất ngủ và mắc bệnh trĩ trước đây. Chị Danh bị những căn bệnh này hành hạ...

Thanh minh là gì? Tết thanh minh năm 2023 là ngày nào?

Bài viết🞄 02/4/2023

Lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định. Thời gian sẽ bắt đầu sau ngày Lập Xuân 45 ngày, khoảng từ ngày 04 - 05/04 (sau khi kết thúc tiết xuân phân)...

Bài viết 🞄 02/4/2023

Lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định. Thời gian sẽ bắt đầu sau ngày Lập Xuân 45 ngày, khoảng từ ngày 04 - 05/04 (sau khi kết thúc tiết xuân phân)...

Thoát khỏi những căn bệnh lâu năm nhờ lễ Ngũ Bách Danh

Bài viết🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.

Bài viết 🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.

Bệnh thiểu năng tuần hoàn máu não: Hành trình giải thoát khỏi việc đau đớn nằm im bất động

Bài viết🞄 15/3/2023

Nằm bất động trên giường, đầu tôi đau dữ dội đến mức các dây thần kinh nổi phồng trên trán.

Bài viết 🞄 15/3/2023

Nằm bất động trên giường, đầu tôi đau dữ dội đến mức các dây thần kinh nổi phồng trên trán.

Phật Pháp không gò bó, xa lánh, già cả như tôi thường nghĩ…

Bài viết🞄 10/3/2023

Tôi ít đi chùa - nơi dành cho người già, người thất tình muốn xa lánh cuộc đời,... Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi, chùa chán chường như vậy. Thế nhưng định kiến ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi...

Bài viết 🞄 10/3/2023

Tôi ít đi chùa - nơi dành cho người già, người thất tình muốn xa lánh cuộc đời,... Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi, chùa chán chường như vậy. Thế nhưng định kiến ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi...

Phước báu to lớn khi đảnh lễ và cúng dường Xá Lợi Phật

Tin tức🞄 04/3/2023

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

Tin tức 🞄 04/3/2023

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

|Có thể bạn chưa biết| Hội trại Lục Hòa lần đầu tiên diễn ra tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 01/3/2023

Các Phật tử chùa Ba Vàng đang vô cùng háo hức, mong ngóng trở về Nhà Lớn vào cuối tuần này. Bởi Hội trại Lục Hòa sắp diễn ra tới đây hứa hẹn có nhiều mới lạ, sôi động và hấp dẫn.

Bài viết 🞄 01/3/2023

Các Phật tử chùa Ba Vàng đang vô cùng háo hức, mong ngóng trở về Nhà Lớn vào cuối tuần này. Bởi Hội trại Lục Hòa sắp diễn ra tới đây hứa hẹn có nhiều mới lạ, sôi động và hấp dẫn.

Vượt qua “cánh cửa tử thần” - Phép màu kỳ diệu của cuộc đời

Bài viết🞄 28/02/2023

Ám ảnh chị Lương Thị Tuyết gần phân nửa đời người là những cơn đau nhức nhối, khó chịu không dứt...

Bài viết 🞄 28/02/2023

Ám ảnh chị Lương Thị Tuyết gần phân nửa đời người là những cơn đau nhức nhối, khó chịu không dứt...

“Rời phố về chùa” - Hành trình tìm về sự bình yên

Bài viết🞄 24/02/2023

“Rời phố về chùa” - hơn cả một điểm đến, đó là một cuộc hành trình với những nhân duyên đầy quý báu...

Bài viết 🞄 24/02/2023

“Rời phố về chùa” - hơn cả một điểm đến, đó là một cuộc hành trình với những nhân duyên đầy quý báu...