trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 07/12/2023

tức 25/10 Quý Mão

Ba bậc Tam Bảo người tu học Phật cần biết

24/8/2020

Chia sẻ :

Tam Bảo là chỗ nương tựa vững chắc an lành cho tất cả chúng sinh...ba bậc Tam Bảo đó là: Thế gian trụ trì Tam Bảo, Xuất thế gian Tam Bảo và Đồng thể Tam Bảo

24/8/2020

Chia sẻ :

“Tam Bảo là chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh, là hải đảo an lành cho tất cả chúng sinh trong biển bão tố phong ba này”. - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.
Trong bài giảng Kinh Tam Bảo (phần 1), để giúp cho quý Phật tử trau dồi có thêm kiến thức cũng như hiểu nghĩa sâu rộng về Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải về ba bậc Tam Bảo đó là: Thế gian trụ trì Tam Bảo, Xuất thế gian Tam Bảo và Đồng thể Tam Bảo. Kính mời quý Phật tử và bạn đọc cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có thêm tri kiến đúng đắn về ba Bậc Tam Bảo nhé!

Bậc thứ nhất: Thế gian trụ trì Tam Bảo

Bậc Tam Bảo thứ nhất, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Phật Bảo trụ trì ở thế gian là gì? Đó là các tượng Phật, tranh ảnh Phật, hình tượng Phật, đó gọi là Phật Bảo trụ trì ở thế gian. Pháp Bảo trụ trì ở thế gian là gì? Đó là Tam tạng kinh điển lưu hành trong thế gian, chùa nào cũng có, chúng ta cũng được đọc kinh điển, đấy là Pháp Bảo trụ trì ở thế gian. Và Tăng Bảo trụ trì ở thế gian chính là hàng ngũ Tăng Ni xuất gia”.

Thế gian trụ trì Tam Bảo là ba ngôi quý báu đang hiện hữu trên thế gian gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo

Thế gian trụ trì Tam Bảo là ba ngôi quý báu đang hiện hữu trên thế gian gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo

Bậc thứ hai: Xuất thế gian Tam Bảo

#1 Phật Bảo xuất thế gian

Về Phật Bảo xuất thế gian, Sư Phụ giảng giải : “Phật Bảo xuất thế gian là ai? Là các Đức Phật, ví dụ Đức Phật Thích Ca - Giáo chủ của chúng ta, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, hằng hà sa số các Đức Phật, các Ngài đã là bậc hoàn toàn xuất thế gian, giải thoát hoàn toàn, đó là Phật Bảo xuất thế gian”. Qua lời Sư Phụ giảng, chúng ta hiểu rằng: Phật Bảo xuất thế gian là chư Phật trong mười phương ba đời, đã tự giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của thế gian.

>>> Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng (phần 1)

Phật Bảo xuất thế gian chính là các Đức Phật đã đạt đến giác ngộ giải thoát

Phật Bảo xuất thế gian chính là các Đức Phật đã đạt đến giác ngộ giải thoát

#2 Pháp Bảo xuất thế gian

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Pháp Bảo xuất thế gian là nói đến chân lý tuyệt đối, tất cả các Đức Phật đều thuyết giảng và đều từ chân lý tuyệt đối này mà nói ra. Đó là Pháp Bảo xuất thế gian”.

Tứ diệu đế chính là chân lý tuyệt đối, đưa chúng sinh thoát khổ (Đức Phật thuyết bài Pháp “Tứ diệu đế” cho 5 anh em ông Kiều Trần Như)

Tứ diệu đế chính là chân lý tuyệt đối, đưa chúng sinh thoát khổ (Đức Phật thuyết bài Pháp “Tứ diệu đế” cho 5 anh em ông Kiều Trần Như)

#3 Tăng Bảo xuất thế gian

Tiếp nối phần giảng giải về ba bậc Tam Bảo xuất thế gian, Sư Phụ giải thích: “Tăng Bảo xuất thế gian là chỉ các bậc Thánh Tăng, các đệ tử Thánh Tăng từ chứng sơ quả Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán cho đến tất cả các vị Bồ Tát thập địa, đẳng giác, diệu giác. Đấy gọi là Tăng Bảo xuất thế gian”. Như vậy, những bậc Thánh Tăng, bậc Bồ Tát mà Sư Phụ đã chia sẻ như trên là Tăng Bảo xuất thế gian.

Các bậc chứng từ Sơ quả Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán, tất cả các vị Bồ Tát thập địa, đẳng giác, diệu giác được gọi là Tăng Bảo xuất thế gian (Ảnh các vị A-la-hán được thờ tự tại chùa Ba Vàng) 

Các bậc chứng từ Sơ quả Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán, tất cả các vị Bồ Tát thập địa, đẳng giác, diệu giác được gọi là Tăng Bảo xuất thế gian (Ảnh các vị A-la-hán được thờ tự tại chùa Ba Vàng) 

Bậc thứ ba: Đồng thể Tam Bảo

“Đồng thể” có nghĩa là chung một thể. Hiểu một cách đơn giản “Đồng thể Tam Bảo” là tất cả các chúng sinh hữu tình cùng chung một thể Tam Bảo.

Bậc thứ ba: Đồng thể Tam Bảo đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trong Phần 1 của bài Kinh Tam Bảo

Bậc thứ ba: Đồng thể Tam Bảo đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trong Phần 1 của bài Kinh Tam Bảo

#1 Đồng thể Phật Bảo

Sư Phụ chia sẻ: “Thứ nhất là đồng thể về Phật, Phật Bảo tức là tất cả chúng sinh đều có chung Phật tính, gọi là “Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính”. Chúng sinh nào cũng thế, dù loài nào, chủng loại nào cũng đều có tính Phật. Tính Phật này là tính giác biết sáng suốt. Rất đặc biệt, cái này là chung nhau, không khác. Phật tính này thì giữa Đức Phật Thích Ca hay chúng ta cũng như nhau, cho đến con giun, con kiến, con sâu cũng giống nhau hết, đều không khác. Đó gọi là chung Phật Bảo, ở đây là Phật tính”.

#2 Đồng thể Pháp Bảo

Thế nào là đồng thể Pháp Bảo, Sư Phụ giảng thích: “Tất cả chúng sinh chúng ta cùng chung tính bình đẳng, đều là ngay chính bình đẳng. Vì đối với chân lý thì tất cả chúng ta đều bình đẳng hết. Đấy là “đồng thể Pháp Bảo”.

#3 Đồng thể Tăng Bảo

Về phần này, Sư Phụ chia sẻ: “Tất cả trong mỗi chúng sinh hữu tình chúng ta đều có thể tính trong sạch, thanh tịnh. Cái Phật tính ấy cũng là trong sạch, thanh tịnh tuyệt đối, dẫu trôi lăn trăm ngàn vạn kiếp trong bùn dơ nước đục nhưng mà Phật tính ấy không hề nhiễm nhơ, vẫn trong sạch. Đó gọi là Tăng Bảo trong tâm mỗi chúng sinh, cái đó chúng ta đồng nhau hết”.
Từ lời giảng trên Sư Phụ, chúng ta thấy rằng trong tất cả chúng sinh và chư Phật đều có chung tính giác biết, sáng suốt (đồng thể Phật Bảo); đều có chung tính ngay thẳng, chính trực (đồng thể Pháp Bảo) và đều có chung tính trong sạch, thanh tịnh (đồng thể Tăng Bảo).
Hy vọng qua bài viết trên quý Phật tử và bạn đọc sẽ hiểu thêm về Tam Bảo cũng như ý nghĩa của ba bậc Tam Bảo, từ đó có những tri kiến đúng đắn trên con đường tu học Phật Pháp. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều người biết quay về nương tựa, tôn kính và hộ trì để Tam Bảo trường tồn lâu dài ở thế gian, mãi là hải đảo an lành của tất cả chúng sinh nương tựa.

Tịnh Châu

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Có nên xem bói không? Cách để không cần xem bói mà mọi việc vẫn tốt đẹp

Bài viết🞄 05/12/2023

Khi gặp bế tắc, khổ đau trong cuộc sống mà không biết cách giải quyết, nhiều người đã đi xem bói với mong muốn được thoát khỏi tai ương. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bị “tiền mất tật mang” sau khi đi xem bói.

Bài viết 🞄 05/12/2023

Khi gặp bế tắc, khổ đau trong cuộc sống mà không biết cách giải quyết, nhiều người đã đi xem bói với mong muốn được thoát khỏi tai ương. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bị “tiền mất tật mang” sau khi đi xem bói.

Vua Trần Nhân Tông: Bật mí về cuộc đời và sự nghiệp tu hành có một không hai trong lịch sử

Bài viết🞄 04/12/2023

Đức vua Trần Nhân Tông tên húy là Khâm, sinh ngày 11/11/Mậu Ngọ (tức 07/12/1258), là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu...

Bài viết 🞄 04/12/2023

Đức vua Trần Nhân Tông tên húy là Khâm, sinh ngày 11/11/Mậu Ngọ (tức 07/12/1258), là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu...

Nhà trong rừng của sư chùa Ba Vàng: Hé lộ một đời sống kỳ lạ

Bài viết🞄 04/12/2023

Khoảnh khắc leo lên những dãy núi gồ ghề, băng qua nhiều con đường đầy sỏi đá bằng chân trần, tôi thắc mắc sao thời nay lại có nhiều người vào rừng để sống một cách thiếu tiện nghi, không nhà không cửa như vậy?

Bài viết 🞄 04/12/2023

Khoảnh khắc leo lên những dãy núi gồ ghề, băng qua nhiều con đường đầy sỏi đá bằng chân trần, tôi thắc mắc sao thời nay lại có nhiều người vào rừng để sống một cách thiếu tiện nghi, không nhà không cửa như vậy?

Hành hương đất Phật - Tứ thánh tích: Cần phải đến ít nhất một lần trong đời

Bài viết🞄 30/11/2023

Tứ thánh tích là nơi thu hút hàng triệu tín đồ trong nhiều thập kỷ; cũng là một trong những nơi linh thiêng và phúc báu bậc nhất trên thế giới.

Bài viết 🞄 30/11/2023

Tứ thánh tích là nơi thu hút hàng triệu tín đồ trong nhiều thập kỷ; cũng là một trong những nơi linh thiêng và phúc báu bậc nhất trên thế giới.

Thập Bát La Hán: Bật mí điều đặc biệt về những bậc đã chứng đắc

Bài viết🞄 27/11/2023

18 vị La Hán (hay Thập bát La Hán) đã chứng đắc Thánh quả, nghĩa là giải thoát hoàn toàn, không còn vào dòng luân hồi nữa.

Bài viết 🞄 27/11/2023

18 vị La Hán (hay Thập bát La Hán) đã chứng đắc Thánh quả, nghĩa là giải thoát hoàn toàn, không còn vào dòng luân hồi nữa.

Hiểu đúng về tục mua muối đầu năm: Có mang lại may mắn, giải vận xui?

Bài viết🞄 27/11/2023

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là tập tục từ xa xưa của người dân Việt mà ông cha để lại. Đầu năm, người ta quan niệm mua muối để được mặn mà, giúp tình cảm gia đình, vợ chồng, cha con được đằm thắm...

Bài viết 🞄 27/11/2023

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là tập tục từ xa xưa của người dân Việt mà ông cha để lại. Đầu năm, người ta quan niệm mua muối để được mặn mà, giúp tình cảm gia đình, vợ chồng, cha con được đằm thắm...

08 cách để người khác tôn trọng mình

Bài viết🞄 20/11/2023

Có nhiều người, cho dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không có được sự tôn trọng của mọi người. Điều ấy khiến họ rất khổ tâm. Sau khi đọc bài viết này, quý bạn đọc sẽ biết lý do mình bị người khác coi thường và 08 cách cần áp dụng ngay để được người khác tôn trọng.

Bài viết 🞄 20/11/2023

Có nhiều người, cho dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không có được sự tôn trọng của mọi người. Điều ấy khiến họ rất khổ tâm. Sau khi đọc bài viết này, quý bạn đọc sẽ biết lý do mình bị người khác coi thường và 08 cách cần áp dụng ngay để được người khác tôn trọng.

Bàn thờ Phật tại gia: Những điều cần biết để gia đình may mắn, bình an

Bài viết🞄 15/11/2023

Lập bàn thờ Phật tại gia là việc mà gia đình nào cũng nên làm, dù là Phật tử hay chưa phải Phật tử.

Bài viết 🞄 15/11/2023

Lập bàn thờ Phật tại gia là việc mà gia đình nào cũng nên làm, dù là Phật tử hay chưa phải Phật tử.

4 loại khẩu nghiệp dễ phạm và cách sám hối để đời bình an, tâm thanh thản

Bài viết🞄 09/11/2023

Trong cuộc sống, khó có ai dám tự nhận mình chưa bao giờ phạm phải khẩu nghiệp. Một khi đã phạm khẩu nghiệp thì quả báo, tai ương chắc chắn sẽ ập đến với chúng ta, không sớm thì muộn.

Bài viết 🞄 09/11/2023

Trong cuộc sống, khó có ai dám tự nhận mình chưa bao giờ phạm phải khẩu nghiệp. Một khi đã phạm khẩu nghiệp thì quả báo, tai ương chắc chắn sẽ ập đến với chúng ta, không sớm thì muộn.

Bồ Đề Đạo Tràng - Bodh Gaya: Nơi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ đề linh thiêng

Bài viết🞄 07/11/2023

Bồ đề đạo tràng (hay còn gọi là Bodh Gaya) là một trong những Thánh tích linh thiêng bậc nhất Ấn Độ. Dù không hào nhoáng, lộng lẫy như một số kiến trúc khác...

Bài viết 🞄 07/11/2023

Bồ đề đạo tràng (hay còn gọi là Bodh Gaya) là một trong những Thánh tích linh thiêng bậc nhất Ấn Độ. Dù không hào nhoáng, lộng lẫy như một số kiến trúc khác...

Quy y Tam Bảo là gì? Lỡ phạm giới sau khi quy y thì làm thế nào?

Bài viết🞄 02/11/2023

Lợi ích của quy y Tam Bảo là gì? Nếu không giữ đủ 5 giới thì có được quy y không? Sau khi quy y rồi mà lỡ phạm giới thì phải làm thế nào?...

Bài viết 🞄 02/11/2023

Lợi ích của quy y Tam Bảo là gì? Nếu không giữ đủ 5 giới thì có được quy y không? Sau khi quy y rồi mà lỡ phạm giới thì phải làm thế nào?...

Vườn Lâm Tỳ Ni - Thánh tích ghi dấu sự ra đời của Đức Phật

Bài viết🞄 29/10/2023

Vườn Lâm Tỳ Ni - một trong tứ thánh tích Phật giáo quan trọng và là điểm hành hương thu hút khách du lịch bậc nhất tại Ấn Độ và Nepal.

Bài viết 🞄 29/10/2023

Vườn Lâm Tỳ Ni - một trong tứ thánh tích Phật giáo quan trọng và là điểm hành hương thu hút khách du lịch bậc nhất tại Ấn Độ và Nepal.

Phật bản mệnh là gì? Có nên thờ Phật bản mệnh không?

Bài viết🞄 15/10/2023

Nhiều người đã tìm mua hay thỉnh Phật bản mệnh - thường là những loại dây chuyền có hình vị Phật gắn với mệnh của mình để về thờ, đeo làm trang sức,...

Bài viết 🞄 15/10/2023

Nhiều người đã tìm mua hay thỉnh Phật bản mệnh - thường là những loại dây chuyền có hình vị Phật gắn với mệnh của mình để về thờ, đeo làm trang sức,...

Sám hối để tiêu trừ tội lỗi, tâm hồn thanh thản với 5 cách sau

Bài viết🞄 14/10/2023

Sám hối là phương pháp quan trọng đầu tiên để thay đổi và chuyển hóa quả báo do tội lỗi gây ra.

Bài viết 🞄 14/10/2023

Sám hối là phương pháp quan trọng đầu tiên để thay đổi và chuyển hóa quả báo do tội lỗi gây ra.

Chép kinh Địa Tạng như thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 12/10/2023

Ngày nay, có nhiều người muốn chép kinh Địa Tạng vì họ cho rằng việc này sẽ giúp cho cuộc sống tốt đẹp: bà bầu nếu chép kinh thì sẽ tốt cho con, chép kinh lưu trữ trong nhà sẽ tốt cho gia chủ,...

Bài viết 🞄 12/10/2023

Ngày nay, có nhiều người muốn chép kinh Địa Tạng vì họ cho rằng việc này sẽ giúp cho cuộc sống tốt đẹp: bà bầu nếu chép kinh thì sẽ tốt cho con, chép kinh lưu trữ trong nhà sẽ tốt cho gia chủ,...

Những lý giải xoay quanh kiếp luân hồi

Bài viết🞄 26/9/2023

Có kiếp luân hồi hay không? Đâu mới là điểm kết thúc của lục đạo luân hồi? Việc trôi lăn trong lục đạo luân hồi khiến chúng ta phải chịu những phiền não, mệt mỏi và cả những khổ đau.

Bài viết 🞄 26/9/2023

Có kiếp luân hồi hay không? Đâu mới là điểm kết thúc của lục đạo luân hồi? Việc trôi lăn trong lục đạo luân hồi khiến chúng ta phải chịu những phiền não, mệt mỏi và cả những khổ đau.

A Dục Vương: Vị vua xây dựng 8 vạn 4 ngàn Tháp Thánh vương xá lợi Phật

Bài viết🞄 21/9/2023

Vua Ashoka (hay còn gọi là A Dục Vương) là vị vua thứ ba của vương triều Maurya thời Ấn Độ xưa, trị vì từ năm 273 - 232 Tây Lịch....

Bài viết 🞄 21/9/2023

Vua Ashoka (hay còn gọi là A Dục Vương) là vị vua thứ ba của vương triều Maurya thời Ấn Độ xưa, trị vì từ năm 273 - 232 Tây Lịch....

Hướng dẫn làm bánh trung thu ngon, đẹp, đơn giản tại nhà

Bài viết🞄 20/9/2023

Chỉ với vài bước cơ bản, chúng ta sẽ có ngay những mẻ bánh trung thu siêu ngon để tặng người thân hoặc thưởng thức trong đêm trăng Rằm.

Bài viết 🞄 20/9/2023

Chỉ với vài bước cơ bản, chúng ta sẽ có ngay những mẻ bánh trung thu siêu ngon để tặng người thân hoặc thưởng thức trong đêm trăng Rằm.

03 điều quan trọng trong cách dạy con giúp con cái ngoan ngoãn

Bài viết🞄 19/9/2023

Hiên nay, có nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực, vô cùng buồn khổ khi đã dùng đủ mọi cách nhưng con cái vẫn khó bảo, bất hiếu...

Bài viết 🞄 19/9/2023

Hiên nay, có nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực, vô cùng buồn khổ khi đã dùng đủ mọi cách nhưng con cái vẫn khó bảo, bất hiếu...