trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Chương trình văn nghệ "Ca Mừng Đức Phật Thành Đạo" | Chùa Ba Vàng, ngày 08/12 Canh Tý
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Sáu, 22/01/2021

tức 10/12 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới

Truyền Bát quan trai giới

Truyền Bát quan trai giới

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý

21/12/2020

5 Lượt xem

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý...

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.