trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Thứ Năm, 23/5/2024

tức 16/4 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

[KARAOKE] Quán Âm cứu khổ | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng

14/4/2024

42 Lượt xem


Bài hát: Quán Âm cứu khổ
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương

Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

Lời bài hát:

Nam mô cứu khổ cứu nạn
Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nam mô Nhĩ căn Viên thông
Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Dù cho lửa cháy, nước trôi
hay gặp giặc cướp bủa vây giữa đường;
quỷ ma, la sát nhiễu nhương,
nhất tâm xưng niệm tám phương an lành.
Bồ Tát Quán Thế Âm.

Nam mô Nhĩ căn Viên Thông
Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nhất tâm thường niệm liền lìa lòng dục, giận hờn, ngu si.
Nam mô Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Muốn sinh trai, gái tùy sinh,
tướng hình đẹp tốt, thông minh rạng ngời,
Nhất tâm lễ lạy, cúng dường, niệm Quán Âm.
Một lòng tu hạnh từ bi,
nhất tâm lễ lạy cúng dường niệm Quán Âm.

Bao nhiêu ác nạn tiêu tan,
Quán Âm cứu khổ giải nàn chúng sinh.
Nam mô Nhĩ căn Viên thông
Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bao nhiêu ác nạn tiêu tan,
Quán Âm cứu khổ giải nàn chúng sinh.
Nam mô Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm.

Nam mô Nhĩ căn Viên thông
Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm.

Nam mô Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm.

Video tiếp theo