trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Thứ Năm, 23/5/2024

tức 16/4 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

[KARAOKE] Hộ trì tu lục hòa | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng

14/3/2024

15 Lượt xem

Bài hát: Hộ trì tu lục hòaSáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sản xuất âm nhạc: Thế Phương VBK
Sáng tác nhạc: Đỗ Minh
Hình ảnh: Phật tử chùa Ba Vàng

Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

Lời bài hát
Này chư Thiên cõi trời Ba ba
và chúng chư Thiên khắp nơi ấy mà,
về chung vui với Phật tử chúng tôi
cùng nhau tu pháp tu lục hòa!

Lục hòa cùng tu, công đức lớn lao:
khiến cho chánh Pháp được trụ lâu dài
và những ai vui tu tinh tấn
vượt mọi gian nguy, diện kiến Như Lai,
được sự nhất tâm, tinh cần, Niết bàn.

Và chư Thiên ơi, có biết hay không?
Người thay Như Lai dẫn dắt chúng tôi,
đó chính là, chính là Sư Phụ Thái Minh.

Chúng con kính ân, kính ân Sư Phụ
dạy cho chúng con tu pháp lục hòa.
Đệ tử xuất gia, đầu đà tinh tấn,
làm ruộng phước lành cho khắp chúng sinh.

Này chư Thiên ơi, hãy tới nơi đây
cùng hát ca, vui tu pháp lục hòa!
Này chúng chư Thiên - đệ tử Phật Thích Ca,
hộ trì chúng tôi tu pháp lục hòa!

Hộ trì chúng tôi tu pháp lục hòa!
Hộ trì chúng tôi tu pháp tu lục hòa!
Hộ trì chúng tôi tu pháp lục hòa!
Hộ trì chúng tôi tinh tấn tu lục hòa!

Này chư Thiên cõi trời Ba ba
và chúng chư Thiên khắp nơi ấy mà,
về chung vui với Phật tử chúng tôi
cùng nhau tu pháp tu lục hòa!

Lục hòa cùng tu, công đức lớn lao:
khiến cho chánh Pháp được trụ lâu dài
và những ai vui tu tinh tấn
vượt mọi gian nguy, diện kiến Như Lai,
được sự nhất tâm, tinh cần, Niết bàn.

Và chư Thiên ơi, có biết hay không?
Người thay Như Lai dẫn dắt chúng tôi,
đó chính là, chính là Sư Phụ Thái Minh.

Chúng con kính ân, kính ân Sư Phụ
dạy cho chúng con tu pháp lục hòa.
Đệ tử xuất gia, đầu đà tinh tấn,
làm ruộng phước lành cho khắp chúng sinh.

Này chư Thiên ơi, hãy tới nơi đây
cùng hát ca, vui tu pháp lục hòa!
Này chúng chư Thiên - đệ tử Phật Thích Ca,
hộ trì chúng tôi tu pháp lục hòa!
Hộ trì chúng tôi tu pháp lục hòa!
Hộ trì chúng tôi tu pháp tu lục hòa!
Hộ trì chúng tôi tu pháp lục hòa!
Hộ trì chúng tôi tinh tấn tu lục hòa!

Chúng con kính ân, kính ân Sư Phụ
dạy cho chúng con tu pháp lục hòa.
Đệ tử xuất gia, đầu đà tinh tấn,
làm ruộng phước lành cho khắp chúng sinh.

Này chư Thiên ơi, hãy tới nơi đâycùng hát ca, vui tu pháp lục hòa!Này chúng chư Thiên - đệ tử Phật Thích Ca,hộ trì chúng tôi tu pháp lục hòa!

Hộ trì chúng tôi tu pháp lục hòa!Hộ trì chúng tôi tu pháp tu lục hòa!Hộ trì chúng tôi tu pháp lục hòa!Hộ trì chúng tôi tinh tấn tu lục hòa!

Video tiếp theo