trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật đản 2024 - Phổ tế chúng sinh | Ngày 19/4/Giáp Thìn

Thứ Ba, 28/5/2024

tức 21/4 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha | Hát về mẹ cha Vu Lan | Chùa Ba Vàng

22/8/2023

48 Lượt xem

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha
Sáng tác lời: Рhật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Xuân Trí
Thể hiện: Phật tử Nguyễn Phương Hoa - Đạo tràng Thái Hiển, Chi Lăng, Lạng Sơn

----

Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

------

Lời bài hát:

“Mẹ ơi nay con có mặt trên đời
Là do chín tháng mười ngày ân sâu
Mẹ ơi con có biết đâu
Mẹ sầu mẹ khổ, trong cõi bể dâu
Mẹ đã thức thâu đêm, khi con ốm mệt, tay ẵm tay bồng
Khi con trái ngang, mẹ đã khóc ròng, chịu nhục người ta.
ới…a…à… ới…a

Mẹ ơi con đã lớn khôn
Trong dòng nước mắt của mẹ cạn khô
Trong sự đói khát cam chịu của cha
Con đã dại khờ, phụ mẹ bạc cha
Con đã dại khờ, gây bao tội lỗi
Gây bao đắng cay xéo dày lên cha mẹ
Mẹ cha… Mẹ cha.

Xin nhận cho con, một lời xin lỗi
Xin nhận cho con, một lời sám hối
Ân mẹ, công cha con quyết báo đền
Xin nhận cho con, một lời sám hối
Công ân cha mẹ, suốt đời không quên."

Video tiếp theo