trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Bài hát: Hội nghị Diên Hồng - Thánh Tổ Trần Nhân Tông | Song ngữ | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

04/01/2024

6 Lượt xem

HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG - THÁNH TỔ TRẦN NHÂN TÔNG

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Trọng Phương, Xuân Trí
Thể hiện: Á Quân The Voice Anh Đạt cùng vũ đoàn Athena
Biên đạo: Khánh Ly

Hội nghị Diên Hồng - Thánh Tổ Trần Nhân Tông

Đọc:
Việt Nam - đất nước ta
bốn ngàn năm lịch sử oai hùng.
Nay đại quân Nguyên Mông
sục sôi vó ngựa.

Rừng kiếm, cung tên quay
cuồng như bão lửa,
chúng quyết thiêu Đại Việt tahoá tàn tro.

Lời hát:

Việt Nam - đất nước ta
bốn ngàn năm lịch sử oai hùng.

Phương Bắc đại quân Nguyên Mông
sục sôi vó ngựa vang rền.
Rừng kiếm, cung tên
quay cuồng như bão lửa,
quyết thiêu Đại Việt ta hoá tàn tro.

Hừng hực lòng dân,
hội nghị Diên Hồng -
Trần Nhân Tông.
Khí phách quân binh,
ầm ầm như thác đổ,
nối bước trên đầu thù,
chiến thắng tam phen.

Hào hùng thay Việt Nam ta -
đất nước mến yêu hoà bình.
Trần Nhân Tông -
Thánh Tổ anh minh
bang giao xoá bỏ hận thù,
ân đức ngàn thu.

Dien Hong conference - Sage Patriarch Tran Nhan Tong

Read:
Vietnam - our motherland,
four thousand years, history grand.
Now the Mongol Empire came
with their seething steeds and fiery flame.
Bows, swords galore,
and inferno-like roars.
Into ashes, they wished to bring our Dai Viet sore.

Lyrics:
Vietnam - our motherland,
four grand years - heroic past.

From North, the Mongols came,
their seething steeds raging.
Bows, swords galore,
inferno-like whirls;
ashes, they wished to turn our land.

Fervent spirits,
conference Dien Hong -
Tran Nhan Tong.
Vigorous troops
rumbled like torrent,
marched over foes,
triumphed three times.

Valiant Vietnam’s land -
a peace-loving country.
Tran Nhan Tong -
just and wise king;
hatred cleared,
harmony gained, eternal grace.

-----------------------------------------------

Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

Video tiếp theo