trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Hai, 22/4/2024

tức 14/3 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

[KARAOKE] Nguyện cầu cha mẹ đời đời an vui | Nhạc Vu Lan cảm động | Chùa Ba Vàng

10/9/2023

67 Lượt xem

[KARAOKE] Nguyện cầu cha mẹ đời đời an vui | Nhạc Vu Lan cảm động
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Chu Oanh
----
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.
----
LỜI BÀI HÁT:

Mẹ tôi...
Chiến tranh đã qua lâu rồi,
ngồi nhìn ba, tiếng kệ cầu kinh,
ngồi nhìn ba, chắp tay mẹ nguyện cầu -
cầu mong ba sớm được siêu sinh.
Mẹ tôi trọn mối ân tình.
Ngày ra đi, tuổi ba mới vừa đôi mươi, (Ngày ba ra đi, tuổi mới vừa đôi mươi)
nhìn con thơ chưa được thôi nôi.
Vì quê hương, ba giã từ lên đường.
Vì quê hương, ba hy sinh ở chốn sa trường.
Giờ đây, mẹ tôi
mái tóc đã bạc màu.
Thiết tha mẹ dâng lời nguyện cầu
trọn đời ba mẹ một mối tình -
tình yêu quê hương, đất nước thuỷ chung.

Đọc:
“Ngày ba (ra) đi, tôi còn tấm bé.
Mẹ một mình tần tảo chở che.
Trước mặt tôi, mẹ chẳng bao giờ buồn,
nhưng tôi biết, mẹ khóc thầm mỗi đêm.”

Nguyện cầu...
Con chắp tay nguyện cầu,
cầu Phật chở che mẹ sống dài lâu,
cầu Phật chở che
sau này ba mẹ gặp nhau
ở nơi cõi Phật an vui đời đời.
Nguyện cầu...
Con chắp tay nguyện cầu
sau này ba mẹ gặp nhau
ở nơi cõi Phật an vui đời đời.

Video tiếp theo