trực tuyến
Phật đản 2023 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 18/4/Quý Mão

Thứ Sáu, 09/6/2023

tức 22/4 Quý Mão

Ý nghĩa về bài kệ “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Chia sẻ :

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

17/11/2022

Chia sẻ :

“Cư trần lạc đạo” là bài kệ được trích từ bài phú cùng tên của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, được xem là “tài sản” quý báu của Phật giáo Việt Nam đời Trần. Đây là một tác phẩm mang triết lý sâu sắc giữa đạo và đời. Bởi thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian nhiều phiền não.

Vậy bài kệ “Cư trần lạc đạo” mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp như thế nào? Kính mời quý Phật tử đón đọc bài viết dưới đây.

Nguyên văn chữ Hán của bài kệ:

"Cư trần lạc đạo thả tùy duyên

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch

Ðối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền".

Bản dịch:

"Ở đời vui đạo hãy tùy duyên

Đói đến thì ăn nhọc ngủ liền

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên

Câu phú thứ nhất nghĩa là: Dù chúng ta sống trong chốn trần gian thì việc tu đạo cũng ở ngay chính tại nơi tâm chúng ta mà không phải tìm ở nơi nào đó quá xa xôi như vào rừng sâu hoang vu hay lên vách núi chót vót,..

Liên hệ tới Đức vua Trần Thái Tông (ông nội vua Trần Nhân Tông), xưa kia khi Ngài quyết định rời bỏ ngai vàng, lên núi Yên Tử xuất gia cầu đạo, Ngài nói với Quốc sư Phù Vân rằng:

- Trẫm muốn vào trong núi để tìm Phật.

Quốc sư Phù Vân đã khuyên Ngài:

- Thưa Hoàng thượng, trong núi vốn không có Phật. Mà Phật ở ngay trong tâm của Ngài. Nếu tâm Ngài mà lắng yên và chiếu sáng thì đó là Phật sống (tức là tính Phật tồn tại trong tâm).

Nghe vậy, Đức vua Trần Thái Tông liền quay trở về hoàng cung tiếp tục lãnh đạo đất nước và tu hành Phật Pháp (tức là trở thành người cư sĩ).

Đến đây, có thể người đọc sẽ thắc mắc tại sao Quốc sư Phù Vân lại khuyên Ngài để Ngài có quyết định như vậy? Có ba lý do khiến Quốc sư Phù Vân khuyên như vậy, đó là:

Thứ nhất, tại thời điểm đó, khi vua Trần Thái Tông quyết định đi xuất gia là vì trong tâm có nhiều rối bời, bất an, từ chuyện thế sự, nỗi khổ gia tộc cho đến bất lực của bản thân. Ngài muốn đi tu để trốn tránh mọi sự chứ không phải vì Ngài giác ngộ giải thoát cho mình và cho chúng sinh.

Thứ hai, Quốc sư Phù Vân cũng hiểu rõ nếu vua Trần Thái Tông đi xuất gia lúc đó thì đất nước sẽ rơi vào tình cảnh loạn lạc, dân tình lầm than, nội chiến giữa anh em trong dòng tộc,... Khi đó, giặc ngoại xâm sẽ có cơ hội sang xâm chiếm đất nước ta.

Thứ ba, Quốc sư Phù Vân cũng rõ rằng nếu vua Trần Thái Tông trở về làm vua, lãnh đạo, trị vì đất nước mà áp dụng Phật Pháp thì đất nước sẽ an ổn, nhân dân bình an.

Qua câu chuyện vua Trần Thái Tông vào núi tìm Phật, chúng ta hiểu rằng: Không phải vào trong núi tìm kiếm một vị Phật nào ngồi ở đó, mà phải tu tập để tâm lắng yên, không còn nổi sóng nhưng vẫn biết được mọi thứ, thì khi đó Phật tồn tại ngay ở nơi tâm chúng ta.

Tiếp theo, chúng ta hãy cùng phân tích hai chữ “tùy duyên”. Trong đạo Phật, hai chữ “tùy duyên” không phải dễ hiểu, dễ thực hành. Nếu chúng ta hiểu “tùy duyên” là thế nào cũng được, vui đâu chầu đấy thì không đúng bản chất của “tùy duyên”. Ví như người khác rủ đi uống rượu, mình lại tùy duyên đồng ý để rồi dẫn đến những hậu quả khôn lường; hay đi dọc đường thấy quán cờ bạc rồi tùy duyên vào chơi để phung phí tiền bạc,... thì những việc làm đó không được gọi là “tùy duyên”.

Vậy “tùy duyên” thế nào mới đúng? Người xưa có câu: “Tùy duyên bất biến”, bởi tùy duyên là phải bất biến. Muốn đạt được năng lực để tùy duyên thì phải thấy được sự chân thật, thấy được tánh thể (bản chất) của mình thì mới tùy duyên được. Nếu chúng ta chưa thấy được điều đó thì đứng trước cám dỗ cuộc đời, chúng ta sẽ đánh mất bản thân. Đó là tùy duyên mà đánh mất mình chứ không phải tùy duyên mà bất biến.

Cho nên, người mà vui với đạo thì phải biết tùy duyên nhưng để tùy duyên tốt đẹp thì họ phải có định lực lớn trong tu tập.

Đói đến thì ăn nhọc ngủ liền

Câu phú thứ hai có ý nghĩa là: Đói và ngủ là việc làm bình thường hàng ngày, từ đó thể hiện rằng đạo không phải là điều gì đó xa lạ. Không phải đi vào chỗ xa xôi, khuất lánh mọi người, không phải lên tận đỉnh núi cao, vào trong hang động mới là đạo. Tìm đạo ở chính tâm này, tâm an tĩnh, lắng trong ấy là đạo. Ngay chính tâm được bình thường, được an định thì đạo sẽ hiển lộ. Khi đói thì ăn cơm, mặc áo, đi ngủ cũng là đạo.

Tuy nhiên, tâm chúng ta hầu hết luôn bất thường mà chúng ta không nhận ra. Sáng vui, chiều buồn, hôm nay yêu, ngày mai ghét; suốt ngày nổi sóng. Đó là tâm bất bình thường, tâm bất an. Tâm quyết định sự thành hay bại của chúng ta. Vậy nên, tâm rất quan trọng. Tất cả quá trình chúng ta tu học Phật Pháp đều là để điều luyện tâm, không biến bản thân mình thành nô lệ của tâm. Tức là bây giờ chúng ta tu tập, rèn giũa, thanh lọc để tâm được trở lại trạng thái thanh tịnh mà chúng ta gọi là “tâm bình thường”.

Như vậy, qua ý nghĩa hai câu kệ mở đầu, chúng ta nhận thấy trí tuệ nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông rằng Ngài đã thấu tỏ được bản tính chân như của đạo. Giúp hàng hậu học hiểu rằng tâm bình thường, an tĩnh chính là đạo.

Tu đạo chính là quay về bản tâm, khi tâm an tĩnh thì đó chính là đạo

Tu đạo chính là quay về bản tâm, khi tâm an tĩnh thì đó chính là đạo

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Nếu như ở hai câu kệ đầu, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã làm rõ ý nghĩa quan trọng của việc tu đạo thì đến câu kệ thứ ba, Ngài chỉ ra ý nghĩa của tâm thanh tịnh, đó chính là của báu mà ai cũng có.

“Trong nhà có báu” tức là ngay nơi bản tâm chúng ta có của báu vô giá là viên ngọc minh châu, viên ngọc tâm thanh tịnh. Khi thấy được viên ngọc báu này rồi thì không có một của báu nào của trần gian sánh bằng. Vì thế, việc nỗ lực tu học, rèn sửa thân tâm là vô cùng quan trọng. Bởi có như vậy thì viên ngọc tâm thanh tịnh (hay còn gọi là tâm Phật) mới hiển lộ, mới mang lại giá trị tốt đẹp cho bản thân và mọi người.

Tâm thanh tịnh chính là của báu mà ai cũng có

Tâm thanh tịnh chính là của báu mà ai cũng có

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền

Người đối trước trần cảnh mà tâm bất động, không xao động, không bị nhiễm. Ở cảnh trần gian có bát phong (hay còn gọi là tám cảnh giới trần gian) : hỉ, nộ, ái, ố, ai, ưu, lạc; chính là buồn vui, yêu ghét, sầu bi, khổ sướng. Nếu chúng ta đối trước những cảnh giới của cuộc đời, những tham dục của trần gian mà tâm không bị xao động thì người này thật là “vô tâm”.

Vì vậy, chúng ta hãy lấy luôn cảnh giới để luyện tâm mình. Đối với Phật tử tại gia thì trong nhà, trong đạo tràng là môi trường rất tốt để mình rèn giũa thân tâm. Chư Tăng ở chùa thì lấy đại chúng tại chùa để luyện tâm mình. Thực chất, trên đời này, ở đâu cũng có người yêu, người ghét, người thuận, người nghịch với mình nhưng chúng ta hãy lấy những cảnh giới ấy mà quyết chí rèn luyện, tiến tu, không thối chuyển.

Chư Tăng chùa Ba Vàng miên mật kinh hành trong rừng để rèn luyện và thanh lọc thân tâm

Chư Tăng chùa Ba Vàng miên mật kinh hành trong rừng để rèn luyện và thanh lọc thân tâm

Hy vọng, từ bài viết trên quý Phật tử đã phần nào hiểu được những điều căn bản sự tu hành của người đệ Phật với tâm thanh tịnh, chân thật qua bài kệ “Cư trần lạc đạo”. Chúc quý Phật tử luôn tinh tấn, thực hành lời Phật dạy để mang lại niềm hạnh phúc, an vui cho bản thân và gia đình.

Hạnh An

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Huyện Minh Hóa - Quảng Bình: Cơn mưa vi diệu trong lễ Diễu hành xe hoa Phật đản 2023

Tin tức khác🞄 03/6/2023

Nhưng ngày hôm nay, 16/4/Quý Mão (tức ngày 06/3/2023), sự vi diệu ấy càng trở nên tuyệt vời và ấn tượng hơn khi tiết trời xuất hiện những hạt mưa vào đúng thời điểm Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Tin tức khác 🞄 03/6/2023

Nhưng ngày hôm nay, 16/4/Quý Mão (tức ngày 06/3/2023), sự vi diệu ấy càng trở nên tuyệt vời và ấn tượng hơn khi tiết trời xuất hiện những hạt mưa vào đúng thời điểm Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Đường phố TP Đồng Hới - Quảng Bình tưng bừng đêm diễu hành xe hoa mừng Tết Phật đản

Bài viết🞄 03/6/2023

Không khí của buổi lễ đã khiến thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có một đêm tưng bừng, rộn ràng hơn bao giờ hết.

Bài viết 🞄 03/6/2023

Không khí của buổi lễ đã khiến thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có một đêm tưng bừng, rộn ràng hơn bao giờ hết.

Đặt bát cúng dường Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp cùng chư Tôn Đức Tăng GHPGVN nhân mùa Phật đản tại TP Đồng Hới - Quảng Bình

Bài viết🞄 02/6/2023

Ngày 15/04/Quý Mão, với lòng từ bi, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni đã đi khất thực để gieo duyên hóa độ cho nhân dân, Phật tử nhân mùa Phật đản.

Bài viết 🞄 02/6/2023

Ngày 15/04/Quý Mão, với lòng từ bi, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni đã đi khất thực để gieo duyên hóa độ cho nhân dân, Phật tử nhân mùa Phật đản.

Chùa Đại Giác (TP. Đồng Hới - Quảng Bình) - Lung linh đêm thả hoa đăng kính mừng Khánh đản

Bài viết🞄 01/6/2023

Trong không khí thiêng liêng, cả đất trời đón mừng ngày Đức Thế Tôn giáng trần, ngày 14/04/Quý Mão (tức ngày 01/6/2023), chùa Đại Giác - thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức...

Bài viết 🞄 01/6/2023

Trong không khí thiêng liêng, cả đất trời đón mừng ngày Đức Thế Tôn giáng trần, ngày 14/04/Quý Mão (tức ngày 01/6/2023), chùa Đại Giác - thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức...

23 bài báo của Thái Lan đưa tin, Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng gây ấn tượng với truyền thông Quốc tế

Bài viết🞄 26/5/2023

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chuỗi sự kiện Phật đản tại chùa Ba Vàng đã nhận được nhiều sự quan tâm của các trang báo, trang thông tin điện tử.

Bài viết 🞄 26/5/2023

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chuỗi sự kiện Phật đản tại chùa Ba Vàng đã nhận được nhiều sự quan tâm của các trang báo, trang thông tin điện tử.

2 ngày, 13 quốc gia, khoảng 70.000 người - một đại lễ Phật đản đáng nhớ

Bài viết🞄 25/5/2023

Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2023 đã kết thúc nhưng tất cả đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người tham dự. Đó không chỉ là những con số ấn tượng, những bộ trang phục đẹp...

Bài viết 🞄 25/5/2023

Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2023 đã kết thúc nhưng tất cả đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người tham dự. Đó không chỉ là những con số ấn tượng, những bộ trang phục đẹp...

Ấn tượng những bản nhạc song ngữ trong Đêm văn nghệ kính mừng Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 21/5/2023

Một trong những điểm cực kỳ ấn tượng của đêm văn nghệ chính là các bài hát song ngữ, được sáng tác dựa trên nền tảng kinh Phật bởi Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng.

Bài viết 🞄 21/5/2023

Một trong những điểm cực kỳ ấn tượng của đêm văn nghệ chính là các bài hát song ngữ, được sáng tác dựa trên nền tảng kinh Phật bởi Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng.

Trải nghiệm thú vị tại công trình kiến trúc độc đáo: Cung Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 16/5/2023

Hiếm có ngôi chùa nào lại có công trình kiến trúc "độc lạ" như ở cung thờ Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng. Đây là nơi thờ Đức vua Tịnh Phạn

Bài viết 🞄 16/5/2023

Hiếm có ngôi chùa nào lại có công trình kiến trúc "độc lạ" như ở cung thờ Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng. Đây là nơi thờ Đức vua Tịnh Phạn

Cha của Đức Phật là ai? Cuộc đời và nỗi lo khi làm cha của Đức Phật

Bài viết🞄 15/5/2023

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

Bài viết 🞄 15/5/2023

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

Sắp diễn ra | Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Ba Vàng - mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia

Hoạt động Phật sự🞄 07/5/2023

Đại lễ Phật đản không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình; mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật giáo...

Hoạt động Phật sự 🞄 07/5/2023

Đại lễ Phật đản không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình; mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật giáo...

Lý giải về hoàng hậu Ma Da - người mẹ đặc biệt nhất thế gian

Nhân vật Phật giáo🞄 02/5/2023

Có phải Hoàng hậu Ma Da hết phước khi sinh Đức Phật nên mới qua đời? Bà là người như thế nào? Liệu có phải là người mẹ đặc biệt nhất thế gian như trong kinh điển thường nói?

Nhân vật Phật giáo 🞄 02/5/2023

Có phải Hoàng hậu Ma Da hết phước khi sinh Đức Phật nên mới qua đời? Bà là người như thế nào? Liệu có phải là người mẹ đặc biệt nhất thế gian như trong kinh điển thường nói?

Tinh thần phụng sự của Phật tử Nhật Bản: Sự tinh tấn đến từ tâm Bồ đề

Bài viết🞄 02/5/2023

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tại Nhật đã kết thúc. Dù vậy, những câu chuyện về “hành trình tích lũy phước báu” của các Phật tử xa xứ vẫn đang được kể.

Bài viết 🞄 02/5/2023

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tại Nhật đã kết thúc. Dù vậy, những câu chuyện về “hành trình tích lũy phước báu” của các Phật tử xa xứ vẫn đang được kể.

Đức Phật kiêu mạn không khi tuyên bố “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”?

Bài viết🞄 22/4/2023

“Thiên thượng” là trên trời; “thiên hạ” là dưới trời; “duy ngã” là chỉ có ta là tôn quý nhất; “độc” nghĩa là độc nhất, tôn quý nhất. “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” có nghĩa là “Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất”.

Bài viết 🞄 22/4/2023

“Thiên thượng” là trên trời; “thiên hạ” là dưới trời; “duy ngã” là chỉ có ta là tôn quý nhất; “độc” nghĩa là độc nhất, tôn quý nhất. “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” có nghĩa là “Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất”.

Lời chúc lễ Phật đản ý nghĩa nhất dành cho tất cả mọi người

Bài viết🞄 22/4/2023

Phật đản là ngày Tết của mỗi người con Phật. Vào ngày này, mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,...

Bài viết 🞄 22/4/2023

Phật đản là ngày Tết của mỗi người con Phật. Vào ngày này, mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,...

TOP bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất!

Bài viết🞄 18/4/2023

Dưới đây là tổng hợp các bài hát Phật đản hay, mới nhất, lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Bài viết 🞄 18/4/2023

Dưới đây là tổng hợp các bài hát Phật đản hay, mới nhất, lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Tôn giả Đại Ca Diếp - Đại đệ tử của Đức Phật với hạnh đầu đà đệ nhất

Bài viết🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

Bài viết 🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

Cuộc đời Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Từ lúc hạ sinh đến khi thành bậc đầu đà đệ nhất

Bài viết🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Bài viết 🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Thoát khỏi nỗi ám ảnh của bệnh trĩ nhờ đàn lễ Ngũ Bách Danh

Chuyển hóa nghiệp🞄 06/4/2023

Ngồi thoải mái trên ghế sofa, chị Danh chợt nhớ lại những ngày tháng bị mất ngủ và mắc bệnh trĩ trước đây. Chị Danh bị những căn bệnh này hành hạ...

Chuyển hóa nghiệp 🞄 06/4/2023

Ngồi thoải mái trên ghế sofa, chị Danh chợt nhớ lại những ngày tháng bị mất ngủ và mắc bệnh trĩ trước đây. Chị Danh bị những căn bệnh này hành hạ...

Thanh minh là gì? Tết thanh minh năm 2023 là ngày nào?

Bài viết🞄 02/4/2023

Lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định. Thời gian sẽ bắt đầu sau ngày Lập Xuân 45 ngày, khoảng từ ngày 04 - 05/04 (sau khi kết thúc tiết xuân phân)...

Bài viết 🞄 02/4/2023

Lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định. Thời gian sẽ bắt đầu sau ngày Lập Xuân 45 ngày, khoảng từ ngày 04 - 05/04 (sau khi kết thúc tiết xuân phân)...