trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Cha của Đức Phật là ai? Cuộc đời và nỗi lo khi làm cha của Đức Phật

15/5/2023

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

15/5/2023

-
aa
+

Đức Phật là người có phúc báu lớn nhất thế gian. Để có thể được làm cha, làm mẹ của Ngài thì phải là những người cao quý, đặc biệt và đó là những người vô cùng hiếm có trên thế gian này.

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

Ngay từ khi sinh ra, đã có những "điềm báo" cho rằng, sau này Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật Thích Ca sau này) sẽ đi xuất gia, và Ngài cũng không màng đến phú quý, quyền lực. Cho nên, vua Tịnh Phạn rất lo lắng, bởi vua mong con trai sẽ kế vị ngai vàng, trị vì xã tắc. Nhưng cuối cùng, Thái tử vẫn quyết chí ra đi và trước khi vua cha lâm chung, Ngài còn độ vua cha đắc quả A La Hán (quả vị cao nhất trong Phật giáo).

Vậy cuộc đời của Đức vua Tịnh Phạn đặc biệt ra sao khi làm cha của Đức Phật? Mời quý vị cùng tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây!

Đôi nét về cuộc đời của Đức vua Tịnh Phạn

Đức vua Tịnh Phạn (Suddhodana) là quốc vương của dòng tộc Thích Ca (Sakya), trị vì thành Ca Tỳ La Vệ. Ông kết duyên với hoàng hậu Ma Da và là cha của Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này).

Khi ấy, Đức vua và Hoàng hậu tuy tuổi đã cao nhưng chưa có con nối dõi. Vì khao khát sinh Thái tử nối ngôi nên Đức vua và Hoàng hậu đã nhất tâm lễ bái, cầu nguyện, làm các việc phúc lành để mong cầu sinh ra Thái tử. Các quan đại thần trong triều cũng nóng lòng đến thỉnh Đức vua và Hoàng hậu hạ sinh Thái tử nối ngôi.

Quan đại thần trong triều thỉnh Đức vua và Hoàng hậu hạ sinh Thái tử nối dõi ngôi vị (ảnh minh họa)

Quan đại thần trong triều thỉnh Đức vua và Hoàng hậu hạ sinh Thái tử nối dõi ngôi vị (ảnh minh họa)

Sau một buổi lễ các vị tinh tú, Hoàng hậu tổ chức bố thí cho người nghèo; sau đó bà hồi cung, nằm nghỉ và mộng thấy một con voi trắng như tuyết từ trên trời bay xuống. Con voi có sáu ngà, vòi ngậm một bông hoa sen rất đẹp; nó cưỡi mây từ trên trời bay xuống bên cạnh và chui qua hông bên phải vào bụng của Hoàng hậu. Sau đó, Hoàng hậu thấy một hương thơm rất lạ kỳ thoang thoảng.

>>> Lý giải về hoàng hậu Ma Da - người mẹ đặc biệt nhất thế gian

Khi tỉnh giấc, bà đem kể chuyện cho Đức vua. Ngài đã cho mời các nhà tiên đoán thì biết Hoàng hậu mang thai một bậc vĩ nhân - không ai khác đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tại sao Đức vua Tịnh Phạn được làm cha của Đức Phật?

Bồ Tát Hộ Minh - Thiên chủ cung trời Đâu Suất chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi giáng sinh xuống nhân gian, Bồ Tát Hộ Minh đã quán sát rất kỹ các điều kiện cần thiết; trong đó, Ngài có quán sát để chọn cha, mẹ thích hợp.

Cụ thể, để có được phước duyên sinh ra một vị Phật toàn giác, thì trong vô lượng kiếp người được chọn làm cha phải tu các công đức, khiến cho được đầy đủ phước báu như sau:

Danh vị: Làm vua trị vì thiên hạ
Quốc độ trị vì: Quốc độ đó phải là nơi hội tụ tất cả khí linh thiêng của trời đất; nơi đó nằm ở trung tâm, trù phú, đông dân cư, có thể lan tỏa được giáo lý khắp muôn nơi.
Công đức: đầy đủ 60 công đức

Công đức về dòng họ, gia tộc từ các kiếp trước cho tới nay:
1. Dòng họ thanh tịnh tốt đẹp.
2. Được chư Hiền thánh gia tâm ủng hộ.
3. Phải chân chánh, không bị xen lẫn dòng máu họ khác.
4. Con cháu nối nhau làm vua phải là trưởng tử, không gián đoạn.
5. Làm vua từ xưa đến nay không có gián đoạn.
6. Có tiếng tốt, oai thế vang lừng khắp nơi.
7. Là bậc tối thượng trong tất cả các nhà khác.
8. Thường biết ân nghĩa.
9. Thường tu khổ hạnh.
10. Phép tắc được đưa ra làm mẫu mực cho mọi người.
11. Thường ưa bố thí cho chúng sinh.
12. Chú trọng xây dựng luật nhân quả.
13. Thường hay cúng dường tất cả Tiên nhân, Thánh hiền.
14. Thường hay cúng dường Thần linh.
15. Thường hay cúng dường chư Thiên.
16. Thường hay cúng dường bậc Đại nhân.
17. Trải qua nhiều đời không có oán thù.

Công đức khiến có người sinh trong gia đình từ kiếp quá khứ của Phật Phụ (cha của Đức Phật):
1. Đều thuộc dòng Thánh hiền.
2. Đối với các dòng Thánh, thuộc dòng Thánh bậc nhất.
3. Thường thuộc dòng Chuyển luân thánh vương.
4. Thuộc dòng họ có oai đức lớn.
5. Có vô lượng quyến thuộc hộ vệ chung quanh.
6. Có quyến thuộc không tan rã.
7. Có quyến thuộc nhiều hơn quyến thuộc người khác.
8. Đều hiếu dưỡng từ mẫu.
9. Đều hiếu dưỡng phụ thân.
10. Đều cúng dường chư Sa-môn.
11. Đều cúng dường chư vị Bà-la-môn.
12. Không làm tất cả các điều ác.
13. Hết thảy đều được thanh tịnh.
14. Tất cả các vua từ trước đến nay phải là người trồng nhiều căn lành.
15. Thường được chư Thiên, Hiền thánh ca ngợi.
16. Đầy đủ oai đức lớn.
17. Hết thảy vợ con trong nhà này đều tiết hạnh đoan chánh.
18. Có nhiều con trai trí tuệ dũng mãnh.
19. Tâm tánh nhu hòa.
20. Không ôm lòng oán hận.
21. Không lẳng lơ mất nết.
22. Thông minh đa trí.
23. Không ngu si.
24. Không có tội lỗi.
25. Đều sợ tội lỗi.
26. Không có tâm nhút nhát.
27. Chưa từng có tâm khiếp nhược.
28. Không có tâm sợ sệt chạy theo người khác.
29. Không bị người khác cảm hóa.
30. Giỏi nhiều nghề nghiệp.
31. Không làm các nghề xảo trá thế gian, trong việc mưu sống cũng không tham lam của cải.
32. Thường nhiều bạn bè.
33. Không lấy việc sát hại động vật để nuôi lấy thân mạng.
34. Không có tâm hiếu sát.
35. Ý chí kiên cường, không ai hàng phục được.
36. Là kẻ dũng mãnh trong thế gian.
37. Đi khất thực được nhiều vật thực.
38. Đi khất thực, không ai là không được cung cấp.
39. Có rất nhiều ngũ cốc.
40. Có nhiều vàng bạc, xa cừ, mã não, tất cả tài sản không thiếu một vật gì.
41. Có nhiều tôi trai tớ gái, voi, ngựa, bò, dê.
42. Chưa từng làm thuê cho kẻ khác.
43. Đối với tất cả sự vật trong thế gian, hết thảy đều được đầy đủ, không thiếu một vật gì.

Đức vua Tịnh Phạn có đầy đủ 60 điều kiện trên và được chọn làm phụ thân của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Phật Thích Ca.

Và để được nhân duyên làm cha của Đức Phật, trong vô lượng kiếp, Đức vua Tịnh Phạn cũng đã phải hành các công đức Ba-la-mật. Nếu nói Đức Phật ra đời là nhân duyên hy hữu thì cha mẹ của Ngài cũng rất hiếm hoi, hy hữu.

Nỗi lo của Đức vua khi biết Thái tử sẽ đi xuất gia

Khi Thái tử được sinh ra, các nhà tiên tri, vị tướng sư đều tiên đoán rằng Thái tử sẽ là một bậc vĩ nhân, là người đặc biệt nhất thế gian.

Trong đó, vị đạo sĩ trăm tuổi tu đã lâu trên núi Hy Mã Lạp Sơn tên A Tư Đà tâu với Đức vua rằng: Con người này nếu sống đời tại gia thì sẽ là bậc Chuyển luân Thánh vương trị vì khắp bốn châu thiên hạ. Còn nếu người này mà xuất gia thì sẽ tu hành thành Phật cứu độ tất cả chúng sinh.

Đạo sĩ A Tư Đà xem tướng cho Thái tử và đưa ra lời tiên tri về cuộc đời của Ngài (ảnh minh họa)

Đạo sĩ A Tư Đà xem tướng cho Thái tử và đưa ra lời tiên tri về cuộc đời của Ngài (ảnh minh họa)

Cùng với đó, một vị tướng sư thuộc dòng Bà La Môn tên là Kiều Trần Như khi xem tướng cho Thái tử cũng khẳng định rằng: Tôi khẳng định Thái tử lớn lên sẽ đi tu, sẽ xuất gia. Chắc chắn như vậy. Tôi khẳng định như vậy.

Từ những lời tiên đoán đó, lại thấy Thái tử còn nhỏ nhưng không ưa thích cuộc sống ồn ào vui chơi nên Vua Tịnh Phạn rất lo lắng. Trong lòng vua không muốn con đi tu, Ngài chỉ muốn Thái tử trở thành người tài giỏi xuất chúng về mọi mặt, để sau này kế vị ngai vàng. 

Vì vậy, nhà vua bắt đầu lên kế hoạch ngăn cản, không cho Thái tử thấy biết cuộc sống thế gian có nhiều đau khổ và phiền lụy. Đức vua cho xây ba cung điện, trong các cung đều có cung nữ đàn ca, hát múa. Xung quanh Thái tử là cuộc sống vương giả, xa hoa, đàn ca hát xướng, tràn ngập sung sướng. 

Không những vậy, Đức vua còn sắp xếp cuộc hôn nhân cho Thái tử với công chúa nước lân bang là Da Du Đà La và sau này hai người có con tên La Hầu La.

Vua Tịnh Phạn đã cho Thái tử kết hôn cùng công chúa Da Du Đà La (ảnh minh họa)

Vua Tịnh Phạn đã cho Thái tử kết hôn cùng công chúa Da Du Đà La (ảnh minh họa)

Mặc dù cuộc sống vợ chồng của Thái tử và công chùa vô cùng êm đềm, nhung lụa nhưng trong tâm của Thái tử vẫn mong mỏi xuất gia, không thể hết. Trong tâm của Ngài dâng lên một nỗi niềm trăn trở về giá trị của kiếp người. Ngài xác quyết rằng, xuất gia cầu đạo chính là con đường Ngài phải đi…

Vào tối ngày 08/02 âm lịch, Thái tử đã quyết định từ bỏ gia đình quyền quý, vượt thành dấn thân vào con đường xuất gia tu hành, thành tựu đạo quả, hiệu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

>>> Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa quyết định khước từ tất cả để đi xuất gia cầu đạo?

Qua những chi tiết trên, chúng ta thấy rằng, kể từ khi Thái tử sinh ra, Đức vua Tịnh Phạn luôn canh cánh, mang trong mình nỗi lo sợ Thái tử đi xuất gia tu hành. Bởi trên cương vị là một người cha, Ngài luôn yêu thương hết mực, mong muốn Thái tử được sống trong sung sướng, nhung lụa. Còn trên cương vị là một người vua, Ngài lo lắng cho sự nghiệp của quốc gia xã tắc nên muốn Thái tử sau này sẽ kế vị ngai vàng, trị vì xã tắc.

Vì vậy, Đức vua đã làm đủ mọi cách để ngăn cản, mong Thái tử thay đổi suy nghĩ. Nhưng tất cả đều không thể ngăn cản được quyết định đi xuất gia tìm cầu hạnh phúc giải thoát của Thái tử.

Duyên lành thay, vào giây phút cuối đời, Đức vua Tịnh Phạn đã được Đức Phật thuyết pháp, khiến được giác ngộ và chứng đắc Thánh quả A La Hán, không còn sinh tử trở lại nữa.

Bài liên quan
Xem thêm

Trùng tang liên táng: Nguyên nhân và cách hóa giải giúp gia đình an ổn

Bài viết🞄 22/3/2024

Trùng tang hay trùng tang liên táng gây ra nỗi ám ảnh cho nhiều gia đình, dòng họ khi có người mất. Có nhà đưa tang cha xong thì lần lượt đến tang con

Bài viết 🞄 22/3/2024

Trùng tang hay trùng tang liên táng gây ra nỗi ám ảnh cho nhiều gia đình, dòng họ khi có người mất. Có nhà đưa tang cha xong thì lần lượt đến tang con

Tại sao làm nhà xong hay gặp hạn? Cách hóa giải để tránh gặp tai họa

Bài viết🞄 20/3/2024

Dân gian quan niệm, “hạn làm nhà” là hiện tượng sau khi xây cất nhà mới thì xảy ra những vấn đề như: sức khỏe đi xuống, kinh tế khó khăn...

Bài viết 🞄 20/3/2024

Dân gian quan niệm, “hạn làm nhà” là hiện tượng sau khi xây cất nhà mới thì xảy ra những vấn đề như: sức khỏe đi xuống, kinh tế khó khăn...

Dấu hiệu mộ kết và cách hóa giải để các việc được yên ổn, tốt đẹp

Bài viết🞄 13/3/2024

Mộ kết là hiện tượng tâm linh khiến nhiều người lo sợ. Vậy thực hư hiện tượng này thế nào? Cách xử lý ngôi mộ kết ra sao để gia đình được an ổn, tốt đẹp?

Bài viết 🞄 13/3/2024

Mộ kết là hiện tượng tâm linh khiến nhiều người lo sợ. Vậy thực hư hiện tượng này thế nào? Cách xử lý ngôi mộ kết ra sao để gia đình được an ổn, tốt đẹp?

Tiết Thanh minh vào khi nào? Cách cúng Tết Thanh minh chuẩn, đầy đủ

Bài viết🞄 11/3/2024

Tết Thanh minh đã đi sâu vào tiềm thức người dân Việt, thường bắt đầu vào khoảng đầu tháng Ba (Âm lịch), là ngày tưởng nhớ đến người thân đã mất

Bài viết 🞄 11/3/2024

Tết Thanh minh đã đi sâu vào tiềm thức người dân Việt, thường bắt đầu vào khoảng đầu tháng Ba (Âm lịch), là ngày tưởng nhớ đến người thân đã mất

3 điều cần biết về rằm tháng Giêng: văn khấn, cách bày mâm cúng,...

Bài viết🞄 23/02/2024

Cúng rằm tháng Giêng là một trong các nghi lễ được người Việt chú trọng thực hiện vào dịp đầu xuân, là dịp để nhà nhà sắm sửa mâm cúng dâng tổ tiên…

Bài viết 🞄 23/02/2024

Cúng rằm tháng Giêng là một trong các nghi lễ được người Việt chú trọng thực hiện vào dịp đầu xuân, là dịp để nhà nhà sắm sửa mâm cúng dâng tổ tiên…

Hái lộc là gì? Hái lộc đầu năm như thế nào cho đúng, được tài lộc?

Bài viết🞄 27/01/2024

Hái lộc đầu xuân là một trong những truyền thống dịp Tết đến, xuân về của người Việt. Tuy nhiên, có nhiều người hiểu sai về truyền thống tốt đẹp này...

Bài viết 🞄 27/01/2024

Hái lộc đầu xuân là một trong những truyền thống dịp Tết đến, xuân về của người Việt. Tuy nhiên, có nhiều người hiểu sai về truyền thống tốt đẹp này...

Xuất hành đầu năm là gì? Cách xuất hành để năm mới được bình an

Bài viết🞄 21/01/2024

Chọn hướng tốt, ngày giờ xuất hành để thuận buồm xuôi gió, bình an cả năm là nỗi băn khoăn của nhiều người dân Việt Nam trong dịp Tết đến.

Bài viết 🞄 21/01/2024

Chọn hướng tốt, ngày giờ xuất hành để thuận buồm xuôi gió, bình an cả năm là nỗi băn khoăn của nhiều người dân Việt Nam trong dịp Tết đến.

Cúng tạ đất vào ngày nào? Sắm lễ tạ đất mang phúc lành cho gia chủ

Bài viết🞄 16/01/2024

Lễ tạ đất mang ý nghĩa đền ơn những người có ân với mình. Ông cha ta có câu: “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Cho nên, nhiều người tin là có các vị thần...

Bài viết 🞄 16/01/2024

Lễ tạ đất mang ý nghĩa đền ơn những người có ân với mình. Ông cha ta có câu: “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Cho nên, nhiều người tin là có các vị thần...

Tuyển tập các bài hát về Tết hay nhất năm 2024

Bài viết🞄 12/01/2024

Những bản nhạc Tết hay nhất dưới đây sẽ góp phần giúp những ngày đầu năm trở nên rộn ràng, vui tươi và ý nghĩa hơn.

Bài viết 🞄 12/01/2024

Những bản nhạc Tết hay nhất dưới đây sẽ góp phần giúp những ngày đầu năm trở nên rộn ràng, vui tươi và ý nghĩa hơn.

Ý nghĩa mừng thọ người cao tuổi và cách để ông bà, cha mẹ sống thọ

Bài viết🞄 12/01/2024

Để lễ mừng thọ trở nên nhiều ý nghĩa, đồng thời biết cách tạo phước giúp ông bà, cha mẹ được khỏe mạnh, sống thọ; kính mời quý vị đọc bài viết dưới đây.

Bài viết 🞄 12/01/2024

Để lễ mừng thọ trở nên nhiều ý nghĩa, đồng thời biết cách tạo phước giúp ông bà, cha mẹ được khỏe mạnh, sống thọ; kính mời quý vị đọc bài viết dưới đây.

Tết Nguyên Đán: Ý nghĩa, lịch nghỉ Tết, phong tục Tết cổ truyền

Bài viết🞄 08/01/2024

“Tết Nguyên Đán” có nghĩa là tiết khởi đầu, ngày mới đầu tiên của một năm. “Tết” là nghĩa của chữ “Tiết”, “Nguyên” là khởi nguồn, là bắt đầu, là nguyên...

Bài viết 🞄 08/01/2024

“Tết Nguyên Đán” có nghĩa là tiết khởi đầu, ngày mới đầu tiên của một năm. “Tết” là nghĩa của chữ “Tiết”, “Nguyên” là khởi nguồn, là bắt đầu, là nguyên...

“Tour trải nghiệm” trở về thời Trần độc nhất: Không gian văn hóa độc đáo tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 07/01/2024

Có một nơi mà tôi nghĩ, nếu bạn là người thích trải nghiệm văn hóa thì không nên bỏ lỡ. Đó là không gian văn hóa thời Trần, diễn ra hàng năm tại chùa Ba Vàng.

Bài viết 🞄 07/01/2024

Có một nơi mà tôi nghĩ, nếu bạn là người thích trải nghiệm văn hóa thì không nên bỏ lỡ. Đó là không gian văn hóa thời Trần, diễn ra hàng năm tại chùa Ba Vàng.

Hướng dẫn cách cúng ông Công ông Táo đúng và đơn giản nhất

Bài viết🞄 07/01/2024

Lễ cúng ông Công ông Táo là phong tục truyền thống của Việt Nam vào ngày 23 tháng Chạp. Hướng dẫn chi tiết cách cúng ông Công ông Táo 2024: đồ lễ cúng, bài cúng..

Bài viết 🞄 07/01/2024

Lễ cúng ông Công ông Táo là phong tục truyền thống của Việt Nam vào ngày 23 tháng Chạp. Hướng dẫn chi tiết cách cúng ông Công ông Táo 2024: đồ lễ cúng, bài cúng..

Hà Myo: Thật xúc động khi hát xẩm về Phật hoàng Trần Nhân Tông!

Bài viết🞄 02/01/2024

Ca sĩ Hà Myo - tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà, là một trong những gương mặt trẻ nổi lên nhờ sự phá cách trong âm nhạc, kết hợp dòng nhạc xẩm dân gian...

Bài viết 🞄 02/01/2024

Ca sĩ Hà Myo - tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà, là một trong những gương mặt trẻ nổi lên nhờ sự phá cách trong âm nhạc, kết hợp dòng nhạc xẩm dân gian...

Ý nghĩa cây nêu ngày tết và thực hư việc cây nêu đem lại bình an, may mắn

Bài viết🞄 16/12/2023

Năm mới Tết đến, nhiều gia đình thường dựng cây nêu với mong muốn xua đuổi tà ma, mang may mắn, bình an cho gia đình.

Bài viết 🞄 16/12/2023

Năm mới Tết đến, nhiều gia đình thường dựng cây nêu với mong muốn xua đuổi tà ma, mang may mắn, bình an cho gia đình.

Vua Trần Nhân Tông: Những đóng góp vĩ đại của vị vua Phật đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam

Bài viết🞄 09/12/2023

Một con người vừa lên ngôi vua đã đánh bại được đội quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thời bấy giờ; một con người đã đưa thời Trần trở thành thời kỳ hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử;...

Bài viết 🞄 09/12/2023

Một con người vừa lên ngôi vua đã đánh bại được đội quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thời bấy giờ; một con người đã đưa thời Trần trở thành thời kỳ hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử;...

Có nên xem bói không? Cách để không cần xem bói mà mọi việc vẫn tốt đẹp

Bài viết🞄 05/12/2023

Khi gặp bế tắc, khổ đau trong cuộc sống mà không biết cách giải quyết, nhiều người đã đi xem bói với mong muốn được thoát khỏi tai ương. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bị “tiền mất tật mang” sau khi đi xem bói.

Bài viết 🞄 05/12/2023

Khi gặp bế tắc, khổ đau trong cuộc sống mà không biết cách giải quyết, nhiều người đã đi xem bói với mong muốn được thoát khỏi tai ương. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bị “tiền mất tật mang” sau khi đi xem bói.

Vua Trần Nhân Tông: Bật mí về cuộc đời và sự nghiệp tu hành có một không hai trong lịch sử

Bài viết🞄 04/12/2023

Đức vua Trần Nhân Tông tên húy là Khâm, sinh ngày 11/11/Mậu Ngọ (tức 07/12/1258), là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu...

Bài viết 🞄 04/12/2023

Đức vua Trần Nhân Tông tên húy là Khâm, sinh ngày 11/11/Mậu Ngọ (tức 07/12/1258), là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu...

Nhà trong rừng của sư chùa Ba Vàng: Hé lộ một đời sống kỳ lạ

Bài viết🞄 04/12/2023

Khoảnh khắc leo lên những dãy núi gồ ghề, băng qua nhiều con đường đầy sỏi đá bằng chân trần, tôi thắc mắc sao thời nay lại có nhiều người vào rừng để sống một cách thiếu tiện nghi, không nhà không cửa như vậy?

Bài viết 🞄 04/12/2023

Khoảnh khắc leo lên những dãy núi gồ ghề, băng qua nhiều con đường đầy sỏi đá bằng chân trần, tôi thắc mắc sao thời nay lại có nhiều người vào rừng để sống một cách thiếu tiện nghi, không nhà không cửa như vậy?