trực tuyến
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | 08/4/Quý Mão

Chủ Nhật, 28/5/2023

tức 10/4 Quý Mão

Cha của Đức Phật là ai? Cuộc đời và nỗi lo khi làm cha của Đức Phật

15/5/2023

Chia sẻ :

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

15/5/2023

Chia sẻ :

Đức Phật là người có phúc báu lớn nhất thế gian. Để có thể được làm cha, làm mẹ của Ngài thì phải là những người cao quý, đặc biệt và đó là những người vô cùng hiếm có trên thế gian này.

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

Ngay từ khi sinh ra, đã có những "điềm báo" cho rằng, sau này Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật Thích Ca sau này) sẽ đi xuất gia, và Ngài cũng không màng đến phú quý, quyền lực. Cho nên, vua Tịnh Phạn rất lo lắng, bởi vua mong con trai sẽ kế vị ngai vàng, trị vì xã tắc. Nhưng cuối cùng, Thái tử vẫn quyết chí ra đi và trước khi vua cha lâm chung, Ngài còn độ vua cha đắc quả A La Hán (quả vị cao nhất trong Phật giáo).

Vậy cuộc đời của Đức vua Tịnh Phạn đặc biệt ra sao khi làm cha của Đức Phật? Mời quý vị cùng tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây!

Đôi nét về cuộc đời của Đức vua Tịnh Phạn

Đức vua Tịnh Phạn (Suddhodana) là quốc vương của dòng tộc Thích Ca (Sakya), trị vì thành Ca Tỳ La Vệ. Ông kết duyên với hoàng hậu Ma Da và là cha của Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này).

Khi ấy, Đức vua và Hoàng hậu tuy tuổi đã cao nhưng chưa có con nối dõi. Vì khao khát sinh Thái tử nối ngôi nên Đức vua và Hoàng hậu đã nhất tâm lễ bái, cầu nguyện, làm các việc phúc lành để mong cầu sinh ra Thái tử. Các quan đại thần trong triều cũng nóng lòng đến thỉnh Đức vua và Hoàng hậu hạ sinh Thái tử nối ngôi.

Quan đại thần trong triều thỉnh Đức vua và Hoàng hậu hạ sinh Thái tử nối dõi ngôi vị (ảnh minh họa)

Quan đại thần trong triều thỉnh Đức vua và Hoàng hậu hạ sinh Thái tử nối dõi ngôi vị (ảnh minh họa)

Sau một buổi lễ các vị tinh tú, Hoàng hậu tổ chức bố thí cho người nghèo; sau đó bà hồi cung, nằm nghỉ và mộng thấy một con voi trắng như tuyết từ trên trời bay xuống. Con voi có sáu ngà, vòi ngậm một bông hoa sen rất đẹp; nó cưỡi mây từ trên trời bay xuống bên cạnh và chui qua hông bên phải vào bụng của Hoàng hậu. Sau đó, Hoàng hậu thấy một hương thơm rất lạ kỳ thoang thoảng.

>>> Lý giải về hoàng hậu Ma Da - người mẹ đặc biệt nhất thế gian

Khi tỉnh giấc, bà đem kể chuyện cho Đức vua. Ngài đã cho mời các nhà tiên đoán thì biết Hoàng hậu mang thai một bậc vĩ nhân - không ai khác đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tại sao Đức vua Tịnh Phạn được làm cha của Đức Phật?

Bồ Tát Hộ Minh - Thiên chủ cung trời Đâu Suất chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi giáng sinh xuống nhân gian, Bồ Tát Hộ Minh đã quán sát rất kỹ các điều kiện cần thiết; trong đó, Ngài có quán sát để chọn cha, mẹ thích hợp.

Cụ thể, để có được phước duyên sinh ra một vị Phật toàn giác, thì trong vô lượng kiếp người được chọn làm cha phải tu các công đức, khiến cho được đầy đủ phước báu như sau:

Danh vị: Làm vua trị vì thiên hạ
Quốc độ trị vì: Quốc độ đó phải là nơi hội tụ tất cả khí linh thiêng của trời đất; nơi đó nằm ở trung tâm, trù phú, đông dân cư, có thể lan tỏa được giáo lý khắp muôn nơi.
Công đức: đầy đủ 60 công đức

Công đức về dòng họ, gia tộc từ các kiếp trước cho tới nay:
1. Dòng họ thanh tịnh tốt đẹp.
2. Được chư Hiền thánh gia tâm ủng hộ.
3. Phải chân chánh, không bị xen lẫn dòng máu họ khác.
4. Con cháu nối nhau làm vua phải là trưởng tử, không gián đoạn.
5. Làm vua từ xưa đến nay không có gián đoạn.
6. Có tiếng tốt, oai thế vang lừng khắp nơi.
7. Là bậc tối thượng trong tất cả các nhà khác.
8. Thường biết ân nghĩa.
9. Thường tu khổ hạnh.
10. Phép tắc được đưa ra làm mẫu mực cho mọi người.
11. Thường ưa bố thí cho chúng sinh.
12. Chú trọng xây dựng luật nhân quả.
13. Thường hay cúng dường tất cả Tiên nhân, Thánh hiền.
14. Thường hay cúng dường Thần linh.
15. Thường hay cúng dường chư Thiên.
16. Thường hay cúng dường bậc Đại nhân.
17. Trải qua nhiều đời không có oán thù.

Công đức khiến có người sinh trong gia đình từ kiếp quá khứ của Phật Phụ (cha của Đức Phật):
1. Đều thuộc dòng Thánh hiền.
2. Đối với các dòng Thánh, thuộc dòng Thánh bậc nhất.
3. Thường thuộc dòng Chuyển luân thánh vương.
4. Thuộc dòng họ có oai đức lớn.
5. Có vô lượng quyến thuộc hộ vệ chung quanh.
6. Có quyến thuộc không tan rã.
7. Có quyến thuộc nhiều hơn quyến thuộc người khác.
8. Đều hiếu dưỡng từ mẫu.
9. Đều hiếu dưỡng phụ thân.
10. Đều cúng dường chư Sa-môn.
11. Đều cúng dường chư vị Bà-la-môn.
12. Không làm tất cả các điều ác.
13. Hết thảy đều được thanh tịnh.
14. Tất cả các vua từ trước đến nay phải là người trồng nhiều căn lành.
15. Thường được chư Thiên, Hiền thánh ca ngợi.
16. Đầy đủ oai đức lớn.
17. Hết thảy vợ con trong nhà này đều tiết hạnh đoan chánh.
18. Có nhiều con trai trí tuệ dũng mãnh.
19. Tâm tánh nhu hòa.
20. Không ôm lòng oán hận.
21. Không lẳng lơ mất nết.
22. Thông minh đa trí.
23. Không ngu si.
24. Không có tội lỗi.
25. Đều sợ tội lỗi.
26. Không có tâm nhút nhát.
27. Chưa từng có tâm khiếp nhược.
28. Không có tâm sợ sệt chạy theo người khác.
29. Không bị người khác cảm hóa.
30. Giỏi nhiều nghề nghiệp.
31. Không làm các nghề xảo trá thế gian, trong việc mưu sống cũng không tham lam của cải.
32. Thường nhiều bạn bè.
33. Không lấy việc sát hại động vật để nuôi lấy thân mạng.
34. Không có tâm hiếu sát.
35. Ý chí kiên cường, không ai hàng phục được.
36. Là kẻ dũng mãnh trong thế gian.
37. Đi khất thực được nhiều vật thực.
38. Đi khất thực, không ai là không được cung cấp.
39. Có rất nhiều ngũ cốc.
40. Có nhiều vàng bạc, xa cừ, mã não, tất cả tài sản không thiếu một vật gì.
41. Có nhiều tôi trai tớ gái, voi, ngựa, bò, dê.
42. Chưa từng làm thuê cho kẻ khác.
43. Đối với tất cả sự vật trong thế gian, hết thảy đều được đầy đủ, không thiếu một vật gì.

Đức vua Tịnh Phạn có đầy đủ 60 điều kiện trên và được chọn làm phụ thân của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Phật Thích Ca.

Và để được nhân duyên làm cha của Đức Phật, trong vô lượng kiếp, Đức vua Tịnh Phạn cũng đã phải hành các công đức Ba-la-mật. Nếu nói Đức Phật ra đời là nhân duyên hy hữu thì cha mẹ của Ngài cũng rất hiếm hoi, hy hữu.

Nỗi lo của Đức vua khi biết Thái tử sẽ đi xuất gia

Khi Thái tử được sinh ra, các nhà tiên tri, vị tướng sư đều tiên đoán rằng Thái tử sẽ là một bậc vĩ nhân, là người đặc biệt nhất thế gian.

Trong đó, vị đạo sĩ trăm tuổi tu đã lâu trên núi Hy Mã Lạp Sơn tên A Tư Đà tâu với Đức vua rằng: Con người này nếu sống đời tại gia thì sẽ là bậc Chuyển luân Thánh vương trị vì khắp bốn châu thiên hạ. Còn nếu người này mà xuất gia thì sẽ tu hành thành Phật cứu độ tất cả chúng sinh.

Đạo sĩ A Tư Đà xem tướng cho Thái tử và đưa ra lời tiên tri về cuộc đời của Ngài (ảnh minh họa)

Đạo sĩ A Tư Đà xem tướng cho Thái tử và đưa ra lời tiên tri về cuộc đời của Ngài (ảnh minh họa)

Cùng với đó, một vị tướng sư thuộc dòng Bà La Môn tên là Kiều Trần Như khi xem tướng cho Thái tử cũng khẳng định rằng: Tôi khẳng định Thái tử lớn lên sẽ đi tu, sẽ xuất gia. Chắc chắn như vậy. Tôi khẳng định như vậy.

Từ những lời tiên đoán đó, lại thấy Thái tử còn nhỏ nhưng không ưa thích cuộc sống ồn ào vui chơi nên Vua Tịnh Phạn rất lo lắng. Trong lòng vua không muốn con đi tu, Ngài chỉ muốn Thái tử trở thành người tài giỏi xuất chúng về mọi mặt, để sau này kế vị ngai vàng. 

Vì vậy, nhà vua bắt đầu lên kế hoạch ngăn cản, không cho Thái tử thấy biết cuộc sống thế gian có nhiều đau khổ và phiền lụy. Đức vua cho xây ba cung điện, trong các cung đều có cung nữ đàn ca, hát múa. Xung quanh Thái tử là cuộc sống vương giả, xa hoa, đàn ca hát xướng, tràn ngập sung sướng. 

Không những vậy, Đức vua còn sắp xếp cuộc hôn nhân cho Thái tử với công chúa nước lân bang là Da Du Đà La và sau này hai người có con tên La Hầu La.

Vua Tịnh Phạn đã cho Thái tử kết hôn cùng công chúa Da Du Đà La (ảnh minh họa)

Vua Tịnh Phạn đã cho Thái tử kết hôn cùng công chúa Da Du Đà La (ảnh minh họa)

Mặc dù cuộc sống vợ chồng của Thái tử và công chùa vô cùng êm đềm, nhung lụa nhưng trong tâm của Thái tử vẫn mong mỏi xuất gia, không thể hết. Trong tâm của Ngài dâng lên một nỗi niềm trăn trở về giá trị của kiếp người. Ngài xác quyết rằng, xuất gia cầu đạo chính là con đường Ngài phải đi…

Vào tối ngày 08/02 âm lịch, Thái tử đã quyết định từ bỏ gia đình quyền quý, vượt thành dấn thân vào con đường xuất gia tu hành, thành tựu đạo quả, hiệu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

>>> Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa quyết định khước từ tất cả để đi xuất gia cầu đạo?

Qua những chi tiết trên, chúng ta thấy rằng, kể từ khi Thái tử sinh ra, Đức vua Tịnh Phạn luôn canh cánh, mang trong mình nỗi lo sợ Thái tử đi xuất gia tu hành. Bởi trên cương vị là một người cha, Ngài luôn yêu thương hết mực, mong muốn Thái tử được sống trong sung sướng, nhung lụa. Còn trên cương vị là một người vua, Ngài lo lắng cho sự nghiệp của quốc gia xã tắc nên muốn Thái tử sau này sẽ kế vị ngai vàng, trị vì xã tắc.

Vì vậy, Đức vua đã làm đủ mọi cách để ngăn cản, mong Thái tử thay đổi suy nghĩ. Nhưng tất cả đều không thể ngăn cản được quyết định đi xuất gia tìm cầu hạnh phúc giải thoát của Thái tử.

Duyên lành thay, vào giây phút cuối đời, Đức vua Tịnh Phạn đã được Đức Phật thuyết pháp, khiến được giác ngộ và chứng đắc Thánh quả A La Hán, không còn sinh tử trở lại nữa.

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Trải nghiệm thú vị tại công trình kiến trúc độc đáo: Cung Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 16/5/2023

Hiếm có ngôi chùa nào lại có công trình kiến trúc "độc lạ" như ở cung thờ Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng. Đây là nơi thờ Đức vua Tịnh Phạn

Bài viết 🞄 16/5/2023

Hiếm có ngôi chùa nào lại có công trình kiến trúc "độc lạ" như ở cung thờ Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng. Đây là nơi thờ Đức vua Tịnh Phạn

Sắp diễn ra | Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Ba Vàng - mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia

Hoạt động Phật sự🞄 07/5/2023

Đại lễ Phật đản không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình; mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật giáo...

Hoạt động Phật sự 🞄 07/5/2023

Đại lễ Phật đản không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình; mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật giáo...

Lý giải về hoàng hậu Ma Da - người mẹ đặc biệt nhất thế gian

Nhân vật Phật giáo🞄 02/5/2023

Có phải Hoàng hậu Ma Da hết phước khi sinh Đức Phật nên mới qua đời? Bà là người như thế nào? Liệu có phải là người mẹ đặc biệt nhất thế gian như trong kinh điển thường nói?

Nhân vật Phật giáo 🞄 02/5/2023

Có phải Hoàng hậu Ma Da hết phước khi sinh Đức Phật nên mới qua đời? Bà là người như thế nào? Liệu có phải là người mẹ đặc biệt nhất thế gian như trong kinh điển thường nói?

Tinh thần phụng sự của Phật tử Nhật Bản: Sự tinh tấn đến từ tâm Bồ đề

Bài viết🞄 02/5/2023

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tại Nhật đã kết thúc. Dù vậy, những câu chuyện về “hành trình tích lũy phước báu” của các Phật tử xa xứ vẫn đang được kể.

Bài viết 🞄 02/5/2023

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tại Nhật đã kết thúc. Dù vậy, những câu chuyện về “hành trình tích lũy phước báu” của các Phật tử xa xứ vẫn đang được kể.

Đức Phật kiêu mạn không khi tuyên bố “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”?

Bài viết🞄 22/4/2023

“Thiên thượng” là trên trời; “thiên hạ” là dưới trời; “duy ngã” là chỉ có ta là tôn quý nhất; “độc” nghĩa là độc nhất, tôn quý nhất. “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” có nghĩa là “Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất”.

Bài viết 🞄 22/4/2023

“Thiên thượng” là trên trời; “thiên hạ” là dưới trời; “duy ngã” là chỉ có ta là tôn quý nhất; “độc” nghĩa là độc nhất, tôn quý nhất. “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” có nghĩa là “Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất”.

Lời chúc lễ Phật đản ý nghĩa nhất dành cho tất cả mọi người

Bài viết🞄 22/4/2023

Phật đản là ngày Tết của mỗi người con Phật. Vào ngày này, mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,...

Bài viết 🞄 22/4/2023

Phật đản là ngày Tết của mỗi người con Phật. Vào ngày này, mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,...

TOP bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất!

Bài viết🞄 18/4/2023

Dưới đây là tổng hợp các bài hát Phật đản hay, mới nhất, lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Bài viết 🞄 18/4/2023

Dưới đây là tổng hợp các bài hát Phật đản hay, mới nhất, lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Tôn giả Đại Ca Diếp - Đại đệ tử của Đức Phật với hạnh đầu đà đệ nhất

Bài viết🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

Bài viết 🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

Cuộc đời Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Từ lúc hạ sinh đến khi thành bậc đầu đà đệ nhất

Bài viết🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Bài viết 🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Thoát khỏi nỗi ám ảnh của bệnh trĩ nhờ đàn lễ Ngũ Bách Danh

Chuyển hóa nghiệp🞄 06/4/2023

Ngồi thoải mái trên ghế sofa, chị Danh chợt nhớ lại những ngày tháng bị mất ngủ và mắc bệnh trĩ trước đây. Chị Danh bị những căn bệnh này hành hạ...

Chuyển hóa nghiệp 🞄 06/4/2023

Ngồi thoải mái trên ghế sofa, chị Danh chợt nhớ lại những ngày tháng bị mất ngủ và mắc bệnh trĩ trước đây. Chị Danh bị những căn bệnh này hành hạ...

Thanh minh là gì? Tết thanh minh năm 2023 là ngày nào?

Bài viết🞄 02/4/2023

Lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định. Thời gian sẽ bắt đầu sau ngày Lập Xuân 45 ngày, khoảng từ ngày 04 - 05/04 (sau khi kết thúc tiết xuân phân)...

Bài viết 🞄 02/4/2023

Lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định. Thời gian sẽ bắt đầu sau ngày Lập Xuân 45 ngày, khoảng từ ngày 04 - 05/04 (sau khi kết thúc tiết xuân phân)...

Thoát khỏi những căn bệnh lâu năm nhờ lễ Ngũ Bách Danh

Bài viết🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.

Bài viết 🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.

Bệnh thiểu năng tuần hoàn máu não: Hành trình giải thoát khỏi việc đau đớn nằm im bất động

Bài viết🞄 15/3/2023

Nằm bất động trên giường, đầu tôi đau dữ dội đến mức các dây thần kinh nổi phồng trên trán.

Bài viết 🞄 15/3/2023

Nằm bất động trên giường, đầu tôi đau dữ dội đến mức các dây thần kinh nổi phồng trên trán.

Phật Pháp không gò bó, xa lánh, già cả như tôi thường nghĩ…

Bài viết🞄 10/3/2023

Tôi ít đi chùa - nơi dành cho người già, người thất tình muốn xa lánh cuộc đời,... Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi, chùa chán chường như vậy. Thế nhưng định kiến ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi...

Bài viết 🞄 10/3/2023

Tôi ít đi chùa - nơi dành cho người già, người thất tình muốn xa lánh cuộc đời,... Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi, chùa chán chường như vậy. Thế nhưng định kiến ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi...

Phước báu to lớn khi đảnh lễ và cúng dường Xá Lợi Phật

Tin tức🞄 04/3/2023

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

Tin tức 🞄 04/3/2023

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

|Có thể bạn chưa biết| Hội trại Lục Hòa lần đầu tiên diễn ra tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 01/3/2023

Các Phật tử chùa Ba Vàng đang vô cùng háo hức, mong ngóng trở về Nhà Lớn vào cuối tuần này. Bởi Hội trại Lục Hòa sắp diễn ra tới đây hứa hẹn có nhiều mới lạ, sôi động và hấp dẫn.

Bài viết 🞄 01/3/2023

Các Phật tử chùa Ba Vàng đang vô cùng háo hức, mong ngóng trở về Nhà Lớn vào cuối tuần này. Bởi Hội trại Lục Hòa sắp diễn ra tới đây hứa hẹn có nhiều mới lạ, sôi động và hấp dẫn.

Vượt qua “cánh cửa tử thần” - Phép màu kỳ diệu của cuộc đời

Bài viết🞄 28/02/2023

Ám ảnh chị Lương Thị Tuyết gần phân nửa đời người là những cơn đau nhức nhối, khó chịu không dứt...

Bài viết 🞄 28/02/2023

Ám ảnh chị Lương Thị Tuyết gần phân nửa đời người là những cơn đau nhức nhối, khó chịu không dứt...

“Rời phố về chùa” - Hành trình tìm về sự bình yên

Bài viết🞄 24/02/2023

“Rời phố về chùa” - hơn cả một điểm đến, đó là một cuộc hành trình với những nhân duyên đầy quý báu...

Bài viết 🞄 24/02/2023

“Rời phố về chùa” - hơn cả một điểm đến, đó là một cuộc hành trình với những nhân duyên đầy quý báu...

Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa quyết định khước từ tất cả để đi xuất gia cầu đạo?

Bài viết🞄 17/02/2023

Con người đặc biệt ấy không hề ngủ quên trên đỉnh hào quang của quyền uy; mà Ngài đã sẵn sàng dứt bỏ tất cả để xuất gia. Lý do tại sao, mời quý vị đọc bài viết sau.

Bài viết 🞄 17/02/2023

Con người đặc biệt ấy không hề ngủ quên trên đỉnh hào quang của quyền uy; mà Ngài đã sẵn sàng dứt bỏ tất cả để xuất gia. Lý do tại sao, mời quý vị đọc bài viết sau.