trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 30/11/2021

tức 26/10 Tân Sửu

Bồ Tát Hộ Minh đã quán xét nhân duyên thế nào trước khi giáng trần?

Chia sẻ :

Bồ Tát Hộ Minh - Thiên chủ cung trời Đâu Suất chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni...

Chia sẻ :

Bồ Tát Hộ Minh - Thiên chủ cung trời Đâu Suất chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi đản sinh xuống nhân gian, Bồ Tát Hộ Minh đã quán sát rất kỹ các điều kiện cần thiết để giáng sinh xuống cõi Ta Bà. Trong cuộc tranh luận giữa Đại đức Na-tiên và Đức vua Mi-lan-đà, hai Ngài đã đề cập đến tám điều kiện hội tụ đầy đủ để Đức Phật đản sinh.

Vậy 8 điều kiện đó là gì? Kính mời quý Phật tử đón đọc những chia sẻ trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây!

Thứ nhất: Chọn thời kỳ thích hợp

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: Khi sắp hết thọ mạng tại cung trời Đâu Suất, Bồ Tát Hộ Minh đã quán sát nhân duyên để chọn ra thời kỳ thích hợp. Ngài cân nhắc lúc này mức độ tà kiến, mê mờ của chúng sinh đã đúng thời chưa? Tà đạo có lộng hành, dân chúng có rối ren hay không; chính Pháp của các Đức Phật thời kỳ trước còn tồn tại hay đã tận? Nếu chính Pháp còn thì Ngài sẽ chưa hạ sinh.

Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Đâu Suất, Bồ-tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Đâu Suất, Bồ-tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Đâu Suất, Bồ-tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Đâu Suất, Bồ-tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Đâu Suất, Bồ-tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Thứ hai: Chọn châu quận, lục địa thích hợp

Tiếp đến Bồ Tát quán sát xem châu nào phù hợp để thành tựu mục đích tối thượng. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Xung quanh chúng ta còn ba châu là Bắc Câu Lô châu, Tây Ngưu Hóa châu và Đông Thắng Thần châu, mình là Nam Thiện Bộ châu. Ngài thấy là Nam Thiện Bộ châu này xứng đáng, là đúng chỗ giáng sinh”.

Khi quán sát kĩ và đầy đủ nhân duyên, Bồ Tát Hộ Minh thấy Nam Thiện Bộ châu tức là châu của chúng ta đang sống, vị trí nằm phía Nam của núi Tu Di, là nơi thích hợp nhất để Ngài đản sinh.

Bồ tát Hộ Minh quán sát thấy Nam Thiện Bộ châu đủ nhân duyên để Ngài đản sinh (ảnh minh họa)

Bồ tát Hộ Minh quán sát thấy Nam Thiện Bộ châu đủ nhân duyên để Ngài đản sinh (ảnh minh họa)

Bồ tát Hộ Minh quán sát thấy Nam Thiện Bộ châu đủ nhân duyên để Ngài đản sinh (ảnh minh họa)

Thứ ba: Chọn quốc độ thích hợp

Sau khi chọn được châu quận phù hợp, Ngài quán sát tiếp về quốc độ thích hợp trong Nam Thiện Bộ châu để Ngài đản sinh và giáo hóa muôn loài chúng sinh. Sư Phụ chia sẻ: “Người dân Ấn Độ rất khao khát, ham tìm hiểu triết học. Cho nên tại Ấn Độ, rất nhiều các trường phái, tôn giáo, các tín ngưỡng khác nhau. Vào thời Đức Phật sinh ra có đến 96 thứ đạo giáo ở Ấn Độ. Vậy nên đây là thời điểm thích hợp để Ngài giáng sinh, chấn chỉnh các đạo giáo. Cho nên Ngài chọn cõi Diêm Phù Đề, xứ Trung Ấn”.

Sư Phụ chia sẻ thêm tuy Ca Tỳ La Vệ (một thành quốc của Ấn Độ cổ đại) là một vương quốc nhỏ nhưng lại ở trung tâm, nơi trù phú nhất, đông dân cư; rất thích hợp cho việc lan tỏa được giáo lý Phật Pháp của đến muôn nơi.

Thứ tư: Chọn dòng tộc, gia tộc thích hợp

Khi biết mình còn kiếp nữa sẽ giáng sinh xuống trần gian thì Bồ Tát Hộ Minh hỏi thiên tử Kim Đoàn - người từng xuống cõi Diêm Phù Đề rằng vị Bồ Tát Nhất sinh bổ xứ nên sinh vào chỗ nào, nhà nào? Bồ Tát Hộ Minh cũng cho biết gia đình của Bồ Tát Bổ Xứ thác sinh phải là gia đình đầy đủ 60 công đức.

Trong bài giảng “Kiếp Áp Chót, Tại Cung Trời Đâu Suất, Đức Bồ Tát Quán Xét Thế Gian Để Làm Gì?”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trích dẫn một số điều kiện về dòng họ thích hợp để Đức Phật đản sinh như sau: Thứ nhất là dòng họ này từ xưa đến nay phải thanh tịnh tốt đẹp; thứ hai là nhà này thường được chư Hiền Thánh gia tâm ủng hộ; thứ ba, nhà đó không làm tất cả điều ác; thứ tư, người sinh trong nhà đó hết thảy đều được thanh tịnh; thứ năm, dòng họ phải chân chính không bị xen lẫn dòng máu họ khác; thứ sáu, con cháu nhà đó nối nhau làm vua, phải là trưởng tử không gián đoạn; thứ bảy, nhà vua từ xưa đến nay không có gián đoạn;.…

Sau khi được thiên tử Kim Đoàn giới thiệu rất nhiều gia đình vua chúa, dòng dõi quyền thế, Bồ tát Hộ Minh đã chọn đản sinh vào dòng dõi Thích Ca và làm con vua Tịnh Phạn. Bởi lẽ dòng tộc này nhiều đời nhiều kiếp thanh tịnh, đời đời làm Chuyển luân Thánh vương, con cháu đời đời nối nhau làm vua không làm việc ác.

Bồ tát Hộ Minh chọn đản sinh vào dòng dõi Thích Ca, vua cha là Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Da

Bồ tát Hộ Minh chọn đản sinh vào dòng dõi Thích Ca, vua cha là Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Da

Bồ tát Hộ Minh chọn đản sinh vào dòng dõi Thích Ca, vua cha là Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Da

Bồ tát Hộ Minh chọn đản sinh vào dòng dõi Thích Ca, vua cha là Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Da

Bồ tát Hộ Minh chọn đản sinh vào dòng dõi Thích Ca, vua cha là Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Da

Thứ năm: Chọn cha mẹ thích hợp

Người mẹ mang thai Bồ Tát Bổ Xứ phải có đủ 32 điều kiện. Thứ nhất người mẹ ấy phải được sinh trong nhà đạo đức chân chính, thứ hai người mẹ đó tứ chi thân thể phải vẹn toàn, thứ ba đức hạnh phải vẹn toàn, thứ tư người này phải sinh trong nhà tôn quý, thứ năm người mẹ đó phải là bậc mẫu mực, thứ sáu phải thuộc chủng tộc thanh tịnh, Thứ bảy người mẹ đó đoan chính không ai sánh bằng, thứ tám người mẹ đó địa vị và đức hạnh phải tương xứng. Thứ chín người mẹ đó hình dung phải cân đối. Thứ mười người mẹ đó chưa từng sinh sản...”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cũng chia sẻ: “Hoàng hậu Ma-da trong tiền kiếp đã có lời nguyện, nguyện sẽ làm mẹ của Đức Phật. Hoàng hậu Ma-da cũng là một vị đại Bồ Tát và bà nguyện là sẽ sinh ra Phật cho nên mới có đủ nhân duyên để cho Bồ Tát Hộ Minh giáng sinh vào”.

Cổ nhân có dạy: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, quả thật, phải là người đã tu tập nhiều đời, có công đức lớn thì mới có thể đủ nhân duyên làm mẹ của bậc vĩ nhân như Đức Phật Thích Ca.

Hoàng hậu Ma Da nằm mộng voi trắng sáu ngà, ngậm cành sen từ trên trời bay xuống chui qua hông bên phải vào bụng bà; sau đó bà thụ thai Thái tử

Hoàng hậu Ma Da nằm mộng voi trắng sáu ngà, ngậm cành sen từ trên trời bay xuống chui qua hông bên phải vào bụng bà; sau đó bà thụ thai Thái tử

Hoàng hậu Ma Da nằm mộng voi trắng sáu ngà, ngậm cành sen từ trên trời bay xuống chui qua hông bên phải vào bụng bà; sau đó bà thụ thai Thái tử

Hoàng hậu Ma Da nằm mộng voi trắng sáu ngà, ngậm cành sen từ trên trời bay xuống chui qua hông bên phải vào bụng bà; sau đó bà thụ thai Thái tử

Nhập Nội dung...

Thứ sáu: Quán sát tuổi thọ của chúng sinh

Chúng sinh có độ tuổi bao nhiêu là phù hợp cho sự truyền bá chân lý cũng được Bồ-tát Hộ Minh quán sát rất kỹ, Sư Phụ chia sẻ: “Bồ Tát chọn thời điểm chúng sinh có tuổi thọ khoảng 100 tuổi để giáng sinh. Nếu chúng sinh có tuổi thọ chừng 2.000 tuổi đến 8.000 tuổi thì Ngài chưa giáng sinh. Vì chúng sinh sống lâu quá sẽ không thấy vô thường và không sợ vô thường. Nhưng chúng sinh mà có tuổi thọ khoảng trăm tuổi, thấy được người khác chết sẽ biết được vô thường. Bởi vậy, tuổi thọ khoảng 100 tuổi là hợp lý để Đức Phật giáng sinh”.

Trong rất nhiều bài kinh có dạy về tuổi thọ của chúng sinh. Có những thời kỳ loài người sống đến vài nghìn tuổi, nhưng cũng có thời kỳ chúng sinh chỉ sống đến 10 tuổi. Khi Bồ-tát Hộ Minh quán chiếu độ tuổi trung bình của chúng sinh ở cõi Nam Thiện Bộ châu khi đó là 100 tuổi, độ tuổi không quá dài sẽ khiến chúng sinh dễ tiếp nhận, nghĩ đến vô thường. Bởi vì họ biết rằng cái chết không lâu mà đến, 100 tuổi qua rất nhanh, con người không thể sống mãi. Chính vì vậy, chúng sinh sẽ nghĩ hiểu về vô thường và lo tu tập.

Thứ bảy: Chọn ngày, tháng giáng sinh thích hợp

Trước khi đản sinh xuống thế gian, Bồ Tát Hộ Minh cũng quán xét về ngày, tháng để Ngài sinh ra. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: Ngài chọn ngày đản sinh chính là ngày 08/4 âm lịch (Phật giáo Nam truyền thì cho rằng Đức Phật đản sinh ngày Rằm tháng tư). Theo văn kinh, khoảnh khắc Đức Phật đản sinh, chim hót líu lo, muôn hoa đua nở, mây trời vần vũ, nhạc trời vang lên; cảnh sắc tuyệt đẹp và muôn loài vô cùng hân hoan đón chào sự ra đời của Ngài.

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần

Hoàng hậu Ma Da nằm mộng voi trắng sáu ngà, ngậm cành sen từ trên trời bay xuống chui qua hông bên phải vào bụng bà; sau đó bà thụ thai Thái tử

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần

Thứ tám: Chọn rừng, núi để tu hành

Sau khi chọn được ngày, tháng giáng sinh thích hợp, Bồ Tát Hộ Minh tiếp tục quán sát về nhân duyên thứ tám. Như lời Sư Phụ giảng giải: Ngài lựa chọn rừng núi để đản sinh và sau này đó là nơi Ngài xuất gia tu hành.

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Từ chia sẻ của Sư Phụ, chúng ta thấy rằng, Ngài đản sinh không phải do nghiệp chi phối như chúng sinh phàm phu mà do hạnh nguyện độ sinh, tâm từ bi vô lượng của Ngài. Ngài quán sát đầy đủ các nhân duyên đản sinh, thị hiện nơi đời để cứu khổ chúng sinh.

Cho nên, Đức Phật đản sinh là niềm hạnh phúc lớn lao và mang ý nghĩa to lớn đối với nhân loại chúng ta. Một mùa Phật đản lại về, một mùa hoa sen nữa lại nở, những người con Phật khắp nơi trên thế giới lại cùng hướng niệm tri ân, tán thán đến sự đản sinh của đấng Cha lành tối thượng của vạn loại.

Hạnh Từ

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Sư Tổ khai sơn Chùa Ba Vàng để lại tài sản gì cho hậu thế?

Nhân vật Phật giáo🞄 30/9/2021

Nhờ tài sản ấy mà chùa Ba Vàng mới trở thành nơi hoằng dương chính Pháp rộng lớn như ngày hôm nay

Nhân vật Phật giáo 🞄 30/9/2021

Nhờ tài sản ấy mà chùa Ba Vàng mới trở thành nơi hoằng dương chính Pháp rộng lớn như ngày hôm nay

4 câu chuyện tiền thân Ngài Địa Tạng Bồ Tát và lời đại nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh của Ngài

Nhân vật Phật giáo🞄 09/9/2021

Tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát trong vô số kiếp quá khứ tùy theo nhân duyên và thời đại khác nhau mà phát những lời đại nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi.

Nhân vật Phật giáo 🞄 09/9/2021

Tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát trong vô số kiếp quá khứ tùy theo nhân duyên và thời đại khác nhau mà phát những lời đại nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi.

Tiền thân Bồ tát Địa Tạng: Thánh Nữ Bà La Môn cứu mẹ thoát khỏi địa ngục Vô Gián và lời thệ nguyện cứu độ chúng sinh

Nhân vật Phật giáo🞄 13/8/2021

Trong một kiếp, tiền thân của Bồ tát Địa Tạng vì thương mẹ, nghĩ đến quả báo khổ đau mẹ phải gánh chịu mà mở rộng tâm từ bi thương tưởng đến tất cả chúng sinh, phát lời đại nguyện rộng lớn cứu độ chúng sinh

Nhân vật Phật giáo 🞄 13/8/2021

Trong một kiếp, tiền thân của Bồ tát Địa Tạng vì thương mẹ, nghĩ đến quả báo khổ đau mẹ phải gánh chịu mà mở rộng tâm từ bi thương tưởng đến tất cả chúng sinh, phát lời đại nguyện rộng lớn cứu độ chúng sinh

Quang Mục - tiền thân Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát lời đại nguyện độ khắp chúng sinh từ nhân duyên mẹ đọa địa ngục

Nhân vật Phật giáo🞄 12/8/2021

Quang Mục - tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương trong một kiếp vì thương xót người mẹ bị đọa địa ngục mà phát lời đại nguyện rộng lớn

Nhân vật Phật giáo 🞄 12/8/2021

Quang Mục - tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương trong một kiếp vì thương xót người mẹ bị đọa địa ngục mà phát lời đại nguyện rộng lớn

Đức Phật có phải người bạc phúc khi vừa đản sinh được 7 ngày đã mất mẹ?

Nhân vật Phật giáo🞄 08/8/2021

Nếu Đức Phật có vô lượng phước báu thì tại sao khi là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã mất mẹ sau 7 ngày chào đời?

Nhân vật Phật giáo 🞄 08/8/2021

Nếu Đức Phật có vô lượng phước báu thì tại sao khi là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã mất mẹ sau 7 ngày chào đời?

Báu vật của Phật giáo Việt Nam - Trái tim xá lợi bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhân vật Phật giáo🞄 01/7/2021

Trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng bằng máu và thịt như trái tim của bao người, nhưng dù đưa vào thiêu ở hàng ngàn độ C cũng không thể cháy, trong khi xương và thịt đã giã ra hết. Đó là sự vi diệu màu nhiệm của Phật Pháp!

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/7/2021

Trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng bằng máu và thịt như trái tim của bao người, nhưng dù đưa vào thiêu ở hàng ngàn độ C cũng không thể cháy, trong khi xương và thịt đã giã ra hết. Đó là sự vi diệu màu nhiệm của Phật Pháp!

Trái tim thiêu 4000 độ không cháy của Hòa thượng Thích Quảng Đức và sự nhiệm màu của Phật Pháp

Nhân vật Phật giáo🞄 01/7/2021

Sau khi vị pháp thiêu thân, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã để lại một trái tim vô cùng vĩ đại

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/7/2021

Sau khi vị pháp thiêu thân, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã để lại một trái tim vô cùng vĩ đại

10 Bài học quý báu từ sự kiện vị Pháp thiêu thân của Hòa Thượng Thích Quảng Đức

Nhân vật Phật giáo🞄 01/7/2021

Với tâm tưởng nhớ và tri ân Hòa thượng Thích Quảng Đức, trong buổi giảng Pháp cuối cùng của tháng 4 năm Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã truyền trao cho đại chúng bài giảng đầy ý nghĩa: “Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức”

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/7/2021

Với tâm tưởng nhớ và tri ân Hòa thượng Thích Quảng Đức, trong buổi giảng Pháp cuối cùng của tháng 4 năm Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã truyền trao cho đại chúng bài giảng đầy ý nghĩa: “Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức”

Sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu thân làm thức tỉnh lương tri nhân loại

Nhân vật Phật giáo🞄 12/6/2021

Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại miền Nam Việt Nam là sự kiện gây chấn động thế giới và thức tỉnh lương tri nhân loại trong thế kỷ XX.

Nhân vật Phật giáo 🞄 12/6/2021

Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại miền Nam Việt Nam là sự kiện gây chấn động thế giới và thức tỉnh lương tri nhân loại trong thế kỷ XX.

Những câu chuyện tiền kiếp về Đức Phật Thích Ca và bản nguyện của Ngài khi giáng trần

Nhân vật Phật giáo🞄 10/5/2021

Đức Phật Thích Ca là bậc Toàn Giác, một con người siêu việt, vĩ đại và duy nhất trên thế gian này...

Nhân vật Phật giáo 🞄 10/5/2021

Đức Phật Thích Ca là bậc Toàn Giác, một con người siêu việt, vĩ đại và duy nhất trên thế gian này...

Thiên ma Ba Tuần là ai? Tại sao Thiên ma Ba Tuần lại phá Phật thành đạo?

Nhân vật Phật giáo🞄 09/01/2021

Đêm thứ 49, trong trạng thái đại định với tâm thanh tịnh, Thái tử Tất Đạt Đa chuẩn bị bước vào ngôi vị chứng đắc thì Thiên ma Ba Tuần xuất hiện cản trở Ngài đạt đạo. Vậy Thiên ma Ba Tuần là ai? Tại sao Thiên ma Ba Tuần lại phá Phật?...

Nhân vật Phật giáo 🞄 09/01/2021

Đêm thứ 49, trong trạng thái đại định với tâm thanh tịnh, Thái tử Tất Đạt Đa chuẩn bị bước vào ngôi vị chứng đắc thì Thiên ma Ba Tuần xuất hiện cản trở Ngài đạt đạo. Vậy Thiên ma Ba Tuần là ai? Tại sao Thiên ma Ba Tuần lại phá Phật?...

Ý nghĩa sâu xa về bài kệ “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Nhân vật Phật giáo🞄 01/01/2021

“Cư trần lạc đạo” là bài thiền kệ được trích trong bài phú cùng tên của Phật hoàng Trần Nhân Tông, được xem là “tài sản” quý báu của Phật giáo Việt Nam...

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/01/2021

“Cư trần lạc đạo” là bài thiền kệ được trích trong bài phú cùng tên của Phật hoàng Trần Nhân Tông, được xem là “tài sản” quý báu của Phật giáo Việt Nam...

Cuộc đời và sự nghiệp tu hành của Phật Hoàng Trần Nhân Tông - vị Vua từ bỏ ngai vàng để đi tu!

Nhân vật Phật giáo🞄 24/12/2020

Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông thực sự là một vị anh quân rất cao quý. Trong Phật giáo, Ngài được tôn là Phật vì ai giác ngộ được minh tâm, kiến tính của mình thì người đó được coi là thành Phật.

Nhân vật Phật giáo 🞄 24/12/2020

Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông thực sự là một vị anh quân rất cao quý. Trong Phật giáo, Ngài được tôn là Phật vì ai giác ngộ được minh tâm, kiến tính của mình thì người đó được coi là thành Phật.

Tìm hiểu về Tổ Sư chùa Ba Vàng (Bảo Quang Tự) - Thiền Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Nhân vật Phật giáo🞄 09/10/2020

Tìm hiểu về Tổ Sư chùa Ba Vàng (Bảo Quang Tự) - Thiền Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Nhân vật Phật giáo 🞄 09/10/2020

Tìm hiểu về Tổ Sư chùa Ba Vàng (Bảo Quang Tự) - Thiền Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Đề Bà Đạt Đa là ai? Tại sao Đề Bà Đạt Đa hãm hại Đức Phật?

Nhân vật Phật giáo🞄 07/9/2020

Tôn giả Đề Bà Đạt Đa tuy xuất gia làm đệ tử Phật nhưng lại ganh ghét, đố kỵ với Phật; thậm chí nhiều lần còn tìm cách hãm hại Đức Phật và chia rẽ Tăng đoàn. Vậy Đề Bà Đạt Đa là ai...

Nhân vật Phật giáo 🞄 07/9/2020

Tôn giả Đề Bà Đạt Đa tuy xuất gia làm đệ tử Phật nhưng lại ganh ghét, đố kỵ với Phật; thậm chí nhiều lần còn tìm cách hãm hại Đức Phật và chia rẽ Tăng đoàn. Vậy Đề Bà Đạt Đa là ai...

Câu chuyện về vị Tỳ-kheo được Đức Phật thọ ký là Phật Di Lặc trong tương lai

Nhân vật Phật giáo🞄 22/4/2020

Trải qua nhiều sự đổi thay của trái đất, về tuổi thọ con người.... Đến một lúc nào đó, khi tuổi thọ con người là tám vạn tuổi thì lúc ấy Đức Phật Di Lặc...

Nhân vật Phật giáo 🞄 22/4/2020

Trải qua nhiều sự đổi thay của trái đất, về tuổi thọ con người.... Đến một lúc nào đó, khi tuổi thọ con người là tám vạn tuổi thì lúc ấy Đức Phật Di Lặc...

Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng (Phần 2)

Nhân vật Phật giáo🞄 06/3/2020

Sau khi dứt bỏ cuộc sống vương giả trong cung điện, Thái tử Tất Đạt Đa đã dày công tu hành và chứng đạo. Cùng tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật Thích Ca...

Nhân vật Phật giáo 🞄 06/3/2020

Sau khi dứt bỏ cuộc sống vương giả trong cung điện, Thái tử Tất Đạt Đa đã dày công tu hành và chứng đạo. Cùng tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật Thích Ca...

Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng (phần 1)

Nhân vật Phật giáo🞄 04/3/2020

Để tái hiện lại những sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật từ lúc đản sinh đến khi nhập niết bàn. Tại chính điện chùa Ba Vàng đã tái hiên 37 bức tranh.

Nhân vật Phật giáo 🞄 04/3/2020

Để tái hiện lại những sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật từ lúc đản sinh đến khi nhập niết bàn. Tại chính điện chùa Ba Vàng đã tái hiên 37 bức tranh.