trực tuyến
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | 08/4/Quý Mão

Chủ Nhật, 28/5/2023

tức 10/4 Quý Mão

Bồ Tát Hộ Minh quán xét nhân duyên thế nào trước khi giáng trần?

03/5/2020

Chia sẻ :

Bồ Tát Hộ Minh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là Thiên chủ trên cõi Trời Đâu Suất và là vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ, nghĩa là chỉ còn một lần sinh

03/5/2020

Chia sẻ :

Bồ Tát Hộ Minh - Thiên chủ cung trời Đâu Suất chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi đản sinh xuống nhân gian, Bồ Tát Hộ Minh đã quán sát rất kỹ các điều kiện cần thiết để giáng sinh xuống cõi Ta Bà. Trong cuộc tranh luận giữa Đại đức Na-tiên và Đức vua Mi-lan-đà, hai Ngài đã đề cập đến 08 điều kiện hội tụ đầy đủ để Đức Phật đản sinh.

Vậy 08 điều kiện đó là gì? Kính mời quý Phật tử đón đọc những chia sẻ trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây!

Thứ nhất: Chọn thời kỳ thích hợp

Khi sắp hết thọ mạng tại cung trời Đâu Suất, Bồ Tát Hộ Minh đã quán sát nhân duyên để chọn ra thời kỳ giáng sinh thích hợp. Ngài xem xét lúc này mức độ tà kiến, mê mờ, rối loạn của chúng sinh đã đúng thời chưa? Tà đạo có lộng hành, dân chúng có rối ren hay không? Chính Pháp của các Đức Phật thời kỳ trước còn tồn tại hay đã tận? Nếu chính Pháp đang còn thì Ngài sẽ chưa giáng sinh. Khi đó, tại Ấn Độ có tới 96 thứ đạo giáo nên chính là thời điểm thích hợp để Bồ Tát Hộ Minh đản sinh, chấn chỉnh các đạo giáo. Cho nên, Ngài chọn thời điểm đó và chọn cõi Diêm Phù Đề để giáng hạ.

Bồ Tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Bồ Tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Đâu Suất, Bồ-tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Đâu Suất, Bồ-tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Thứ hai: Chọn châu quận, lục địa thích hợp

Tiếp đến Bồ Tát quán sát xem châu quận, lục địa nào phù hợp để thành tựu mục đích tối thượng. Khi quan sát kỹ trong bốn châu thiên hạ là Bắc Câu Lô châu, Tây Ngưu Hóa châu, Đông Thắng Thần châu và Nam Thiện Bộ châu, Bồ Tát Hộ Minh thấy Nam Thiện Bộ châu tức là châu con người đang sống, vị trí nằm ở phía Nam núi Tu Di chính là nơi thích hợp nhất để Ngài đản sinh.

Bồ Tát Hộ Minh quán sát thấy Nam Thiện Bộ châu đủ nhân duyên để Ngài đản sinh

Bồ Tát Hộ Minh quán sát thấy Nam Thiện Bộ châu đủ nhân duyên để Ngài đản sinh

Bồ tát Hộ Minh quán sát thấy Nam Thiện Bộ châu đủ nhân duyên để Ngài đản sinh (ảnh minh họa)

Thứ ba: Chọn quốc độ thích hợp

Sau khi chọn được châu quận phù hợp, Ngài quán sát tiếp về quốc độ thích hợp trong Nam Thiện Bộ châu để đản sinh và giáo hóa muôn loài chúng sinh. Ngài đã quán sát và chọn quốc độ giáng trần là đất nước Ca Tỳ La Vệ - xứ Trung Ấn. Tuy Ca Tỳ La Vệ (một thành quốc của Ấn Độ cổ đại) là một vương quốc nhỏ nhưng lại ở trung tâm, là nơi trù phú nhất, đông dân cư; rất thích hợp cho việc lan tỏa được giáo lý Phật Pháp của đến muôn nơi.

Thứ tư: Chọn dòng tộc, gia tộc thích hợp

Khi biết mình sẽ giáng sinh xuống trần gian thì Bồ Tát Hộ Minh hỏi thiên tử Kim Đoàn - người từng xuống cõi Diêm Phù Đề rằng vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ nên sinh vào chỗ nào, nhà nào thì phù hợp? Bồ Tát Hộ Minh cũng cho biết gia đình mà Bồ Tát bổ xứ thác sinh phải là gia đình đầy đủ 60 công đức.

Một trong số 60 công đức của dòng họ thích hợp để Đức Phật đản sinh có thể kể đến như:
1. Dòng họ này từ xưa đến nay phải thanh tịnh tốt đẹp.
2. Nhà này thường được chư Hiền Thánh gia tâm ủng hộ.
3. Nhà đó không làm tất cả điều ác.
4. Người sinh trong nhà đó hết thảy đều được thanh tịnh.
5. Dòng họ phải chân chính không bị xen lẫn dòng máu họ khác.
6. Con cháu nhà đó nối nhau làm vua, phải là trưởng tử không gián đoạn.
7. Nhà vua từ xưa đến nay không có gián đoạn.
8. Tất cả các vua sinh trong nhà này từ trước đến nay phải là người trồng nhiều căn lành.
9. Người sinh trong nhà này thường được Chư Thiên Hiền Thánh ca ngợi.
10. Người sinh trong nhà này phải đầy đủ oai đức lớn.
11. Hết thảy vợ con trong nhà này đều tiết hạnh đoan chính.
12. Nhà này sinh nhiều con trai trí tuệ dũng mãnh.
13. Người trong nhà này tâm tính nhu hòa
....

Bồ Tát chọn đản sinh vào dòng họ Thích-ca, là con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da.

Bồ Tát chọn đản sinh vào dòng họ Thích-ca, là con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da.

Sau khi được thiên tử Kim Đoàn giới thiệu rất nhiều gia đình vua chúa, dòng dõi quyền thế, Bồ tát Hộ Minh đã quyết định đản sinh vào dòng tộc Thích Ca và làm con vua Tịnh Phạn - người có nhiều đức tính, phẩm chất tốt đẹp.

Bởi lẽ dòng tộc này nhiều đời nhiều kiếp thanh tịnh, đời đời làm Chuyển luân Thánh vương, con cháu đời đời nối nhau làm vua không làm việc ác, rất hiền lương, danh vang khắp tất cả trời người trong thế gian.

Bồ tát Hộ Minh chọn đản sinh vào dòng dõi Thích Ca, vua cha là Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Da

Bồ tát Hộ Minh chọn đản sinh vào dòng dõi Thích Ca, vua cha là Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Da

Bồ tát Hộ Minh chọn đản sinh vào dòng dõi Thích Ca, vua cha là Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Da

Thứ năm: Chọn mẹ thích hợp

Bồ Tát bổ xứ phải ở trong thai mẹ thì người mẹ đó phải có đủ 32 điều kiện mới có khả năng thọ lãnh làm mẹ của Bồ Tát:

1. Người mẹ ấy phải được sinh trong nhà đạo đức chân chính
2. Người mẹ đó tứ chi thân thể phải vẹn toàn
3. Đức hạnh phải vẹn toàn
4. Người này phải sinh trong nhà tôn quý
5. Người mẹ đó phải là bậc mẫu mực
6. Phải thuộc chủng tộc thanh tịnh
7. Người mẹ đó đoan chính không ai sánh bằng
8. Người mẹ đó địa vị và đức hạnh phải tương xứng.
9. Người mẹ đó hình dung phải cân đối.
10. Người mẹ đó chưa từng sinh sản
11. Người mẹ đó có công đức lớn
12. Người mẹ đó tâm thường nghĩ những điều vui
13. Người mẹ đó tâm không tà vậy.
14. Người mẹ đó ba nghiệp thân, khẩu, ý được điều phục.
15. Người mẹ đó không có tâm sợ sệt.
16. Người mẹ đó học rộng nhớ dai.
17. Người mẹ đó rất giỏi về nữ công.
18. Người mẹ đó không có tâm su nịnh.
19. Người mẹ đó không có tâm rối gạt.
20. Người mẹ đó không có tâm sân hận.
21. Người mẹ đó không có tâm đố kỵ.
22. Người mẹ đó không có tâm bỏn xẻn.
23. Người mẹ đó không có tâm bồng bột.
24. Người mẹ đó không có tâm dễ bị lay chuyển.
25. Người mẹ đó có tướng mạo rất tốt.
26. Người mẹ đó tâm thường giữ tính nhẫn nhục.
27. Người mẹ đó tâm biết hổ thẹn.
28. Người mẹ đó ít lòng dục, ít sân hận.
29. Việc làm của người mẹ đó không trái với nữ hạnh.
30. Người mẹ đó có hạnh chiều chuộng chồng con.
31. Người mẹ đó phát sinh các hạnh công đức đều được đầy đủ.
32. Người mẹ đó đầy đủ các tiết hạnh.

Sau khi quán sát, Ngài thấy Hoàng hậu Ma-da xứng đáng là mẹ của mình. Trong tiền kiếp, bà đã có lời nguyện, nguyện sẽ làm mẹ của Đức Phật. Hoàng hậu Ma-da cũng là một vị đại Bồ Tát và bà nguyện là sẽ sinh ra Phật cho nên mới có đủ nhân duyên để Bồ Tát Hộ Minh giáng sinh nhập thai vào.

Cổ nhân có dạy: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, quả thật, phải là người đã tu tập nhiều đời, có công đức lớn thì mới có thể đủ nhân duyên làm mẹ của bậc vĩ nhân như Đức Phật Thích Ca.

Bồ Tát nhập thai mẹ dưới hình tượng voi trắng sáu ngà.

Bồ Tát nhập thai mẹ dưới hình tượng voi trắng sáu ngà.

Hoàng hậu Ma Da nằm mộng voi trắng sáu ngà, ngậm cành sen từ trên trời bay xuống chui qua hông bên phải vào bụng bà; sau đó bà thụ thai Thái tử

Hoàng hậu Ma Da nằm mộng voi trắng sáu ngà, ngậm cành sen từ trên trời bay xuống chui qua hông bên phải vào bụng bà; sau đó bà thụ thai Thái tử

Nhập Nội dung...

Thứ sáu: Quán sát tuổi thọ của chúng sinh

Chúng sinh có độ tuổi bao nhiêu là phù hợp cho sự truyền bá chân lý cũng được Bồ Tát Hộ Minh quán sát rất kỹ. Bồ Tát chọn thời điểm chúng sinh có tuổi thọ khoảng 100 tuổi để giáng sinh. Nếu chúng sinh có tuổi thọ chừng 2.000 tuổi đến 8.000 tuổi thì Ngài chưa giáng sinh. Vì chúng sinh sống lâu quá sẽ không thấy vô thường và không sợ vô thường. Nhưng chúng sinh có tuổi thọ khoảng trăm tuổi, thấy được người khác chết sẽ biết được vô thường. Bởi vậy, tuổi thọ khoảng 100 tuổi là hợp lý để Đức Phật giáng sinh.

Trong rất nhiều bài kinh có dạy về tuổi thọ của chúng sinh. Có những thời kỳ loài người sống đến vài nghìn tuổi, nhưng cũng có thời kỳ chúng sinh chỉ sống đến 10 tuổi. Khi Bồ Tát Hộ Minh quán chiếu độ tuổi trung bình của chúng sinh ở cõi Nam Thiện Bộ châu khi đó là 100 tuổi, độ tuổi không quá dài sẽ khiến chúng sinh dễ tiếp nhận, nghĩ đến vô thường. Bởi vì họ biết rằng cái chết không lâu mà đến, 100 tuổi qua rất nhanh, con người không thể sống mãi. Chính vì vậy, chúng sinh sẽ nghĩ hiểu về vô thường và lo tu tập.

Thứ bảy: Chọn ngày, tháng giáng sinh thích hợp

Trước khi đản sinh xuống thế gian, Bồ Tát Hộ Minh cũng quán xét về ngày, tháng để Ngài sinh ra. Bồ Tát chọn ngày đản sinh chính là ngày 08/4 Âm lịch (Phật giáo Nam truyền thì cho rằng Đức Phật đản sinh ngày Rằm tháng tư). Theo văn kinh, khoảnh khắc Đức Phật đản sinh, chim hót líu lo, muôn hoa đua nở, mây trời vần vũ, nhạc trời vang lên; cảnh sắc tuyệt đẹp và muôn loài vô cùng hân hoan đón chào sự ra đời của Ngài.

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần.

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần.

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần

Hoàng hậu Ma Da nằm mộng voi trắng sáu ngà, ngậm cành sen từ trên trời bay xuống chui qua hông bên phải vào bụng bà; sau đó bà thụ thai Thái tử

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần

Thứ tám: Chọn rừng, núi để tu hành

Sau khi chọn được ngày, tháng giáng sinh thích hợp, Bồ Tát Hộ Minh tiếp tục quán sát về nhân duyên thứ tám: Nơi núi rừng, chỗ xuất gia tu tập thích hợp. Ngài lựa chọn rừng núi để đản sinh và sau này đó là nơi Ngài xuất gia tu hành.

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Qua những sự quán sát nhân duyên đản sinh của Bồ Tát Hộ Minh, chúng ta thấy rằng, Ngài đản sinh không phải do nghiệp chi phối như chúng sinh phàm phu mà do hạnh nguyện độ sinh, tâm từ bi vô lượng của Ngài. Ngài quán sát đầy đủ các nhân duyên đản sinh, thị hiện nơi đời để cứu khổ chúng sinh. Không những thế, chúng ta còn thấy được chính báo và y báo của Ngài rất chân thật. Con người chúng ta là chính báo, hoàn cảnh của mình là y báo. Chính báo tốt đẹp thì y báo bắt buộc phải tốt đẹp. Bồ Tát Hộ Minh là vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ nên có những y báo tốt đẹp như vậy.

Qua đó, chúng ta biết cần phải nỗ lực tu tập để chuyển hóa chính báo. Mỗi mỗi chúng ta phải thay đổi, phải tự mình hoàn thiện tốt đẹp thì tự nhiên cảnh giới của mình tốt đẹp.

Đức Phật đản sinh là niềm hạnh phúc lớn lao và mang ý nghĩa to lớn đối với nhân loại chúng ta. Một mùa Phật đản lại về (PL.2566 - DL.2022), một mùa hoa sen nữa lại nở, những người con Phật khắp nơi trên thế giới lại cùng hướng niệm tri ân, tán thán đến sự đản sinh của đấng Cha lành tối thượng của vạn loại. Năm nay, hòa chung không khí hân hoan của mùa Phật đản, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản vào hai ngày: 07 - 08/4/Nhâm Dần với rất nhiều chương trình ý nghĩa đặc sắc: Đêm văn nghệ, nhiễu đăng quanh tôn tượng Đức Phật đản sinh, tu tập Bát Quan trai giới, lễ tắm Phật, sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng, diễu hành đường phố,... Kính mời quý vị cùng đón chờ những chương trình đặc biệt sắp diễn ra tại lễ Phật đản chùa Ba Vàng.

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Trải nghiệm thú vị tại công trình kiến trúc độc đáo: Cung Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 16/5/2023

Hiếm có ngôi chùa nào lại có công trình kiến trúc "độc lạ" như ở cung thờ Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng. Đây là nơi thờ Đức vua Tịnh Phạn

Bài viết 🞄 16/5/2023

Hiếm có ngôi chùa nào lại có công trình kiến trúc "độc lạ" như ở cung thờ Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng. Đây là nơi thờ Đức vua Tịnh Phạn

Cha của Đức Phật là ai? Cuộc đời và nỗi lo khi làm cha của Đức Phật

Bài viết🞄 15/5/2023

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

Bài viết 🞄 15/5/2023

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

Sắp diễn ra | Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Ba Vàng - mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia

Hoạt động Phật sự🞄 07/5/2023

Đại lễ Phật đản không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình; mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật giáo...

Hoạt động Phật sự 🞄 07/5/2023

Đại lễ Phật đản không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình; mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật giáo...

Lý giải về hoàng hậu Ma Da - người mẹ đặc biệt nhất thế gian

Nhân vật Phật giáo🞄 02/5/2023

Có phải Hoàng hậu Ma Da hết phước khi sinh Đức Phật nên mới qua đời? Bà là người như thế nào? Liệu có phải là người mẹ đặc biệt nhất thế gian như trong kinh điển thường nói?

Nhân vật Phật giáo 🞄 02/5/2023

Có phải Hoàng hậu Ma Da hết phước khi sinh Đức Phật nên mới qua đời? Bà là người như thế nào? Liệu có phải là người mẹ đặc biệt nhất thế gian như trong kinh điển thường nói?

Tinh thần phụng sự của Phật tử Nhật Bản: Sự tinh tấn đến từ tâm Bồ đề

Bài viết🞄 02/5/2023

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tại Nhật đã kết thúc. Dù vậy, những câu chuyện về “hành trình tích lũy phước báu” của các Phật tử xa xứ vẫn đang được kể.

Bài viết 🞄 02/5/2023

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tại Nhật đã kết thúc. Dù vậy, những câu chuyện về “hành trình tích lũy phước báu” của các Phật tử xa xứ vẫn đang được kể.

Đức Phật kiêu mạn không khi tuyên bố “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”?

Bài viết🞄 22/4/2023

“Thiên thượng” là trên trời; “thiên hạ” là dưới trời; “duy ngã” là chỉ có ta là tôn quý nhất; “độc” nghĩa là độc nhất, tôn quý nhất. “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” có nghĩa là “Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất”.

Bài viết 🞄 22/4/2023

“Thiên thượng” là trên trời; “thiên hạ” là dưới trời; “duy ngã” là chỉ có ta là tôn quý nhất; “độc” nghĩa là độc nhất, tôn quý nhất. “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” có nghĩa là “Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất”.

Lời chúc lễ Phật đản ý nghĩa nhất dành cho tất cả mọi người

Bài viết🞄 22/4/2023

Phật đản là ngày Tết của mỗi người con Phật. Vào ngày này, mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,...

Bài viết 🞄 22/4/2023

Phật đản là ngày Tết của mỗi người con Phật. Vào ngày này, mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,...

TOP bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất!

Bài viết🞄 18/4/2023

Dưới đây là tổng hợp các bài hát Phật đản hay, mới nhất, lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Bài viết 🞄 18/4/2023

Dưới đây là tổng hợp các bài hát Phật đản hay, mới nhất, lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Tôn giả Đại Ca Diếp - Đại đệ tử của Đức Phật với hạnh đầu đà đệ nhất

Bài viết🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

Bài viết 🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

Cuộc đời Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Từ lúc hạ sinh đến khi thành bậc đầu đà đệ nhất

Bài viết🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Bài viết 🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Thoát khỏi nỗi ám ảnh của bệnh trĩ nhờ đàn lễ Ngũ Bách Danh

Chuyển hóa nghiệp🞄 06/4/2023

Ngồi thoải mái trên ghế sofa, chị Danh chợt nhớ lại những ngày tháng bị mất ngủ và mắc bệnh trĩ trước đây. Chị Danh bị những căn bệnh này hành hạ...

Chuyển hóa nghiệp 🞄 06/4/2023

Ngồi thoải mái trên ghế sofa, chị Danh chợt nhớ lại những ngày tháng bị mất ngủ và mắc bệnh trĩ trước đây. Chị Danh bị những căn bệnh này hành hạ...

Thanh minh là gì? Tết thanh minh năm 2023 là ngày nào?

Bài viết🞄 02/4/2023

Lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định. Thời gian sẽ bắt đầu sau ngày Lập Xuân 45 ngày, khoảng từ ngày 04 - 05/04 (sau khi kết thúc tiết xuân phân)...

Bài viết 🞄 02/4/2023

Lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định. Thời gian sẽ bắt đầu sau ngày Lập Xuân 45 ngày, khoảng từ ngày 04 - 05/04 (sau khi kết thúc tiết xuân phân)...

Thoát khỏi những căn bệnh lâu năm nhờ lễ Ngũ Bách Danh

Bài viết🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.

Bài viết 🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.

Bệnh thiểu năng tuần hoàn máu não: Hành trình giải thoát khỏi việc đau đớn nằm im bất động

Bài viết🞄 15/3/2023

Nằm bất động trên giường, đầu tôi đau dữ dội đến mức các dây thần kinh nổi phồng trên trán.

Bài viết 🞄 15/3/2023

Nằm bất động trên giường, đầu tôi đau dữ dội đến mức các dây thần kinh nổi phồng trên trán.

Phật Pháp không gò bó, xa lánh, già cả như tôi thường nghĩ…

Bài viết🞄 10/3/2023

Tôi ít đi chùa - nơi dành cho người già, người thất tình muốn xa lánh cuộc đời,... Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi, chùa chán chường như vậy. Thế nhưng định kiến ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi...

Bài viết 🞄 10/3/2023

Tôi ít đi chùa - nơi dành cho người già, người thất tình muốn xa lánh cuộc đời,... Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi, chùa chán chường như vậy. Thế nhưng định kiến ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi...

Phước báu to lớn khi đảnh lễ và cúng dường Xá Lợi Phật

Tin tức🞄 04/3/2023

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

Tin tức 🞄 04/3/2023

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

|Có thể bạn chưa biết| Hội trại Lục Hòa lần đầu tiên diễn ra tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 01/3/2023

Các Phật tử chùa Ba Vàng đang vô cùng háo hức, mong ngóng trở về Nhà Lớn vào cuối tuần này. Bởi Hội trại Lục Hòa sắp diễn ra tới đây hứa hẹn có nhiều mới lạ, sôi động và hấp dẫn.

Bài viết 🞄 01/3/2023

Các Phật tử chùa Ba Vàng đang vô cùng háo hức, mong ngóng trở về Nhà Lớn vào cuối tuần này. Bởi Hội trại Lục Hòa sắp diễn ra tới đây hứa hẹn có nhiều mới lạ, sôi động và hấp dẫn.

Vượt qua “cánh cửa tử thần” - Phép màu kỳ diệu của cuộc đời

Bài viết🞄 28/02/2023

Ám ảnh chị Lương Thị Tuyết gần phân nửa đời người là những cơn đau nhức nhối, khó chịu không dứt...

Bài viết 🞄 28/02/2023

Ám ảnh chị Lương Thị Tuyết gần phân nửa đời người là những cơn đau nhức nhối, khó chịu không dứt...

“Rời phố về chùa” - Hành trình tìm về sự bình yên

Bài viết🞄 24/02/2023

“Rời phố về chùa” - hơn cả một điểm đến, đó là một cuộc hành trình với những nhân duyên đầy quý báu...

Bài viết 🞄 24/02/2023

“Rời phố về chùa” - hơn cả một điểm đến, đó là một cuộc hành trình với những nhân duyên đầy quý báu...