trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn

Bồ Tát Hộ Minh quán xét nhân duyên thế nào trước khi giáng trần?

03/5/2020

Bồ Tát Hộ Minh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là Thiên chủ trên cõi Trời Đâu Suất và là vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ

03/5/2020

-
aa
+

Bồ Tát Hộ Minh - Thiên chủ cung trời Đâu Suất chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi đản sinh xuống nhân gian, Bồ Tát Hộ Minh đã quán sát rất kỹ các điều kiện cần thiết để giáng sinh xuống cõi Ta Bà. Trong cuộc tranh luận giữa Đại đức Na-tiên và Đức vua Mi-lan-đà, hai Ngài đã đề cập đến 08 điều kiện hội tụ đầy đủ để Đức Phật đản sinh.

Vậy 08 điều kiện đó là gì? Kính mời quý Phật tử đón đọc những chia sẻ trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây!

Thứ nhất: Chọn thời kỳ thích hợp

Khi sắp hết thọ mạng tại cung trời Đâu Suất, Bồ Tát Hộ Minh đã quán sát nhân duyên để chọn ra thời kỳ giáng sinh thích hợp. Ngài xem xét lúc này mức độ tà kiến, mê mờ, rối loạn của chúng sinh đã đúng thời chưa? Tà đạo có lộng hành, dân chúng có rối ren hay không? Chính Pháp của các Đức Phật thời kỳ trước còn tồn tại hay đã tận? Nếu chính Pháp đang còn thì Ngài sẽ chưa giáng sinh. Khi đó, tại Ấn Độ có tới 96 thứ đạo giáo nên chính là thời điểm thích hợp để Bồ Tát Hộ Minh đản sinh, chấn chỉnh các đạo giáo. Cho nên, Ngài chọn thời điểm đó và chọn cõi Diêm Phù Đề để giáng hạ.

Bồ Tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Bồ Tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Đâu Suất, Bồ-tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Đâu Suất, Bồ-tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Thứ hai: Chọn châu quận, lục địa thích hợp

Tiếp đến Bồ Tát quán sát xem châu quận, lục địa nào phù hợp để thành tựu mục đích tối thượng. Khi quan sát kỹ trong bốn châu thiên hạ là Bắc Câu Lô châu, Tây Ngưu Hóa châu, Đông Thắng Thần châu và Nam Thiện Bộ châu, Bồ Tát Hộ Minh thấy Nam Thiện Bộ châu tức là châu con người đang sống, vị trí nằm ở phía Nam núi Tu Di chính là nơi thích hợp nhất để Ngài đản sinh.

Bồ Tát Hộ Minh quán sát thấy Nam Thiện Bộ châu đủ nhân duyên để Ngài đản sinh

Bồ Tát Hộ Minh quán sát thấy Nam Thiện Bộ châu đủ nhân duyên để Ngài đản sinh

Bồ tát Hộ Minh quán sát thấy Nam Thiện Bộ châu đủ nhân duyên để Ngài đản sinh (ảnh minh họa)

Thứ ba: Chọn quốc độ thích hợp

Sau khi chọn được châu quận phù hợp, Ngài quán sát tiếp về quốc độ thích hợp trong Nam Thiện Bộ châu để đản sinh và giáo hóa muôn loài chúng sinh. Ngài đã quán sát và chọn quốc độ giáng trần là đất nước Ca Tỳ La Vệ - xứ Trung Ấn. Tuy Ca Tỳ La Vệ (một thành quốc của Ấn Độ cổ đại) là một vương quốc nhỏ nhưng lại ở trung tâm, là nơi trù phú nhất, đông dân cư; rất thích hợp cho việc lan tỏa được giáo lý Phật Pháp của đến muôn nơi.

Thứ tư: Chọn dòng tộc, gia tộc thích hợp

Khi biết mình sẽ giáng sinh xuống trần gian thì Bồ Tát Hộ Minh hỏi thiên tử Kim Đoàn - người từng xuống cõi Diêm Phù Đề rằng vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ nên sinh vào chỗ nào, nhà nào thì phù hợp? Bồ Tát Hộ Minh cũng cho biết gia đình mà Bồ Tát bổ xứ thác sinh phải là gia đình đầy đủ 60 công đức.

Một trong số 60 công đức của dòng họ thích hợp để Đức Phật đản sinh có thể kể đến như:
1. Dòng họ này từ xưa đến nay phải thanh tịnh tốt đẹp.
2. Nhà này thường được chư Hiền Thánh gia tâm ủng hộ.
3. Nhà đó không làm tất cả điều ác.
4. Người sinh trong nhà đó hết thảy đều được thanh tịnh.
5. Dòng họ phải chân chính không bị xen lẫn dòng máu họ khác.
6. Con cháu nhà đó nối nhau làm vua, phải là trưởng tử không gián đoạn.
7. Nhà vua từ xưa đến nay không có gián đoạn.
8. Tất cả các vua sinh trong nhà này từ trước đến nay phải là người trồng nhiều căn lành.
9. Người sinh trong nhà này thường được Chư Thiên Hiền Thánh ca ngợi.
10. Người sinh trong nhà này phải đầy đủ oai đức lớn.
11. Hết thảy vợ con trong nhà này đều tiết hạnh đoan chính.
12. Nhà này sinh nhiều con trai trí tuệ dũng mãnh.
13. Người trong nhà này tâm tính nhu hòa
....

Bồ Tát chọn đản sinh vào dòng họ Thích-ca, là con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da.

Bồ Tát chọn đản sinh vào dòng họ Thích-ca, là con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da.

Sau khi được thiên tử Kim Đoàn giới thiệu rất nhiều gia đình vua chúa, dòng dõi quyền thế, Bồ tát Hộ Minh đã quyết định đản sinh vào dòng tộc Thích Ca và làm con vua Tịnh Phạn - người có nhiều đức tính, phẩm chất tốt đẹp.

Bởi lẽ dòng tộc này nhiều đời nhiều kiếp thanh tịnh, đời đời làm Chuyển luân Thánh vương, con cháu đời đời nối nhau làm vua không làm việc ác, rất hiền lương, danh vang khắp tất cả trời người trong thế gian.

Bồ tát Hộ Minh chọn đản sinh vào dòng dõi Thích Ca, vua cha là Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Da

Bồ tát Hộ Minh chọn đản sinh vào dòng dõi Thích Ca, vua cha là Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Da

Bồ tát Hộ Minh chọn đản sinh vào dòng dõi Thích Ca, vua cha là Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Da

Thứ năm: Chọn mẹ thích hợp

Bồ Tát bổ xứ phải ở trong thai mẹ thì người mẹ đó phải có đủ 32 điều kiện mới có khả năng thọ lãnh làm mẹ của Bồ Tát:

1. Người mẹ ấy phải được sinh trong nhà đạo đức chân chính
2. Người mẹ đó tứ chi thân thể phải vẹn toàn
3. Đức hạnh phải vẹn toàn
4. Người này phải sinh trong nhà tôn quý
5. Người mẹ đó phải là bậc mẫu mực
6. Phải thuộc chủng tộc thanh tịnh
7. Người mẹ đó đoan chính không ai sánh bằng
8. Người mẹ đó địa vị và đức hạnh phải tương xứng.
9. Người mẹ đó hình dung phải cân đối.
10. Người mẹ đó chưa từng sinh sản
11. Người mẹ đó có công đức lớn
12. Người mẹ đó tâm thường nghĩ những điều vui
13. Người mẹ đó tâm không tà vậy.
14. Người mẹ đó ba nghiệp thân, khẩu, ý được điều phục.
15. Người mẹ đó không có tâm sợ sệt.
16. Người mẹ đó học rộng nhớ dai.
17. Người mẹ đó rất giỏi về nữ công.
18. Người mẹ đó không có tâm su nịnh.
19. Người mẹ đó không có tâm rối gạt.
20. Người mẹ đó không có tâm sân hận.
21. Người mẹ đó không có tâm đố kỵ.
22. Người mẹ đó không có tâm bỏn xẻn.
23. Người mẹ đó không có tâm bồng bột.
24. Người mẹ đó không có tâm dễ bị lay chuyển.
25. Người mẹ đó có tướng mạo rất tốt.
26. Người mẹ đó tâm thường giữ tính nhẫn nhục.
27. Người mẹ đó tâm biết hổ thẹn.
28. Người mẹ đó ít lòng dục, ít sân hận.
29. Việc làm của người mẹ đó không trái với nữ hạnh.
30. Người mẹ đó có hạnh chiều chuộng chồng con.
31. Người mẹ đó phát sinh các hạnh công đức đều được đầy đủ.
32. Người mẹ đó đầy đủ các tiết hạnh.

Sau khi quán sát, Ngài thấy Hoàng hậu Ma-da xứng đáng là mẹ của mình. Trong tiền kiếp, bà đã có lời nguyện, nguyện sẽ làm mẹ của Đức Phật. Hoàng hậu Ma-da cũng là một vị đại Bồ Tát và bà nguyện là sẽ sinh ra Phật cho nên mới có đủ nhân duyên để Bồ Tát Hộ Minh giáng sinh nhập thai vào.

Cổ nhân có dạy: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, quả thật, phải là người đã tu tập nhiều đời, có công đức lớn thì mới có thể đủ nhân duyên làm mẹ của bậc vĩ nhân như Đức Phật Thích Ca.

Bồ Tát nhập thai mẹ dưới hình tượng voi trắng sáu ngà.

Bồ Tát nhập thai mẹ dưới hình tượng voi trắng sáu ngà.

Hoàng hậu Ma Da nằm mộng voi trắng sáu ngà, ngậm cành sen từ trên trời bay xuống chui qua hông bên phải vào bụng bà; sau đó bà thụ thai Thái tử

Hoàng hậu Ma Da nằm mộng voi trắng sáu ngà, ngậm cành sen từ trên trời bay xuống chui qua hông bên phải vào bụng bà; sau đó bà thụ thai Thái tử

Nhập Nội dung...

Thứ sáu: Quán sát tuổi thọ của chúng sinh

Chúng sinh có độ tuổi bao nhiêu là phù hợp cho sự truyền bá chân lý cũng được Bồ Tát Hộ Minh quán sát rất kỹ. Bồ Tát chọn thời điểm chúng sinh có tuổi thọ khoảng 100 tuổi để giáng sinh. Nếu chúng sinh có tuổi thọ chừng 2.000 tuổi đến 8.000 tuổi thì Ngài chưa giáng sinh. Vì chúng sinh sống lâu quá sẽ không thấy vô thường và không sợ vô thường. Nhưng chúng sinh có tuổi thọ khoảng trăm tuổi, thấy được người khác chết sẽ biết được vô thường. Bởi vậy, tuổi thọ khoảng 100 tuổi là hợp lý để Đức Phật giáng sinh.

Trong rất nhiều bài kinh có dạy về tuổi thọ của chúng sinh. Có những thời kỳ loài người sống đến vài nghìn tuổi, nhưng cũng có thời kỳ chúng sinh chỉ sống đến 10 tuổi. Khi Bồ Tát Hộ Minh quán chiếu độ tuổi trung bình của chúng sinh ở cõi Nam Thiện Bộ châu khi đó là 100 tuổi, độ tuổi không quá dài sẽ khiến chúng sinh dễ tiếp nhận, nghĩ đến vô thường. Bởi vì họ biết rằng cái chết không lâu mà đến, 100 tuổi qua rất nhanh, con người không thể sống mãi. Chính vì vậy, chúng sinh sẽ nghĩ hiểu về vô thường và lo tu tập.

Thứ bảy: Chọn ngày, tháng giáng sinh thích hợp

Trước khi đản sinh xuống thế gian, Bồ Tát Hộ Minh cũng quán xét về ngày, tháng để Ngài sinh ra. Bồ Tát chọn ngày đản sinh chính là ngày 08/4 Âm lịch (Phật giáo Nam truyền thì cho rằng Đức Phật đản sinh ngày Rằm tháng tư). Theo văn kinh, khoảnh khắc Đức Phật đản sinh, chim hót líu lo, muôn hoa đua nở, mây trời vần vũ, nhạc trời vang lên; cảnh sắc tuyệt đẹp và muôn loài vô cùng hân hoan đón chào sự ra đời của Ngài.

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần.

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần.

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần

Hoàng hậu Ma Da nằm mộng voi trắng sáu ngà, ngậm cành sen từ trên trời bay xuống chui qua hông bên phải vào bụng bà; sau đó bà thụ thai Thái tử

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần

Thứ tám: Chọn rừng, núi để tu hành

Sau khi chọn được ngày, tháng giáng sinh thích hợp, Bồ Tát Hộ Minh tiếp tục quán sát về nhân duyên thứ tám: Nơi núi rừng, chỗ xuất gia tu tập thích hợp. Ngài lựa chọn rừng núi để đản sinh và sau này đó là nơi Ngài xuất gia tu hành.

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Qua những sự quán sát nhân duyên đản sinh của Bồ Tát Hộ Minh, chúng ta thấy rằng, Ngài đản sinh không phải do nghiệp chi phối như chúng sinh phàm phu mà do hạnh nguyện độ sinh, tâm từ bi vô lượng của Ngài. Ngài quán sát đầy đủ các nhân duyên đản sinh, thị hiện nơi đời để cứu khổ chúng sinh. Không những thế, chúng ta còn thấy được chính báo và y báo của Ngài rất chân thật. Con người chúng ta là chính báo, hoàn cảnh của mình là y báo. Chính báo tốt đẹp thì y báo bắt buộc phải tốt đẹp. Bồ Tát Hộ Minh là vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ nên có những y báo tốt đẹp như vậy.

Qua đó, chúng ta biết cần phải nỗ lực tu tập để chuyển hóa chính báo. Mỗi mỗi chúng ta phải thay đổi, phải tự mình hoàn thiện tốt đẹp thì tự nhiên cảnh giới của mình tốt đẹp.

Đức Phật đản sinh là niềm hạnh phúc lớn lao và mang ý nghĩa to lớn đối với nhân loại chúng ta. Một mùa Phật đản lại về (PL.2566 - DL.2022), một mùa hoa sen nữa lại nở, những người con Phật khắp nơi trên thế giới lại cùng hướng niệm tri ân, tán thán đến sự đản sinh của đấng Cha lành tối thượng của vạn loại. Năm nay, hòa chung không khí hân hoan của mùa Phật đản, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản vào hai ngày: 07 - 08/4/Nhâm Dần với rất nhiều chương trình ý nghĩa đặc sắc: Đêm văn nghệ, nhiễu đăng quanh tôn tượng Đức Phật đản sinh, tu tập Bát Quan trai giới, lễ tắm Phật, sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng, diễu hành đường phố,... Kính mời quý vị cùng đón chờ những chương trình đặc biệt sắp diễn ra tại lễ Phật đản chùa Ba Vàng.

Bài liên quan
Xem thêm

Tiền kiếp Đức Phật cắt thân cứu đàn hổ đói - Lòng từ chấn động trời đất

Nhân vật Phật giáo🞄 12/5/2024

Vậy xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện cứu đàn hổ trong tiền kiếp của Đức Phật và những lý giải của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây!

Nhân vật Phật giáo 🞄 12/5/2024

Vậy xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện cứu đàn hổ trong tiền kiếp của Đức Phật và những lý giải của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây!

05 chương trình ý nghĩa trong Đại lễ Phật đản 2024 - chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 11/5/2024

Năm nay, Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng được tổ chức vào hai ngày mùng 04 và mùng 05 tháng 4 âm lịch (tức ngày 11-12/5/2024) với nhiều hoạt động ý nghĩa

Bài viết 🞄 11/5/2024

Năm nay, Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng được tổ chức vào hai ngày mùng 04 và mùng 05 tháng 4 âm lịch (tức ngày 11-12/5/2024) với nhiều hoạt động ý nghĩa

Danh sách những bài hát về Phật đản ý nghĩa mà bạn không thể bỏ qua

Bài viết🞄 10/5/2024

Dưới đây là tổng hợp các bài hát về Phật đản hay, ý nghĩa cùng lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh.

Bài viết 🞄 10/5/2024

Dưới đây là tổng hợp các bài hát về Phật đản hay, ý nghĩa cùng lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh.

Phật đản tổ chức vào ngày nào? Ý nghĩa đặc biệt ngày Đức Phật đản sinh

Tin tức🞄 05/5/2024

Lễ Phật đản là lễ kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu những điều bạn cần biết về ngày lễ đặc biệt này

Tin tức 🞄 05/5/2024

Lễ Phật đản là lễ kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu những điều bạn cần biết về ngày lễ đặc biệt này

05 cách xả stress hiệu quả giúp bạn lấy lại cân bằng trong cuộc sống

Bài viết🞄 30/4/2024

Bí quyết nào giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, cải thiện sức khỏe và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống? Xin mời quý vị theo dõi bài viết sau

Bài viết 🞄 30/4/2024

Bí quyết nào giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, cải thiện sức khỏe và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống? Xin mời quý vị theo dõi bài viết sau

Nguồn gốc và ý nghĩa lễ tắm Phật

Bài viết🞄 28/4/2024

Lễ tắm Phật là nghi thức truyền thống trong ngày lễ Phật đản (mùng 08 tháng 4 âm lịch). Lễ tắm Phật bắt nguồn từ câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh.

Bài viết 🞄 28/4/2024

Lễ tắm Phật là nghi thức truyền thống trong ngày lễ Phật đản (mùng 08 tháng 4 âm lịch). Lễ tắm Phật bắt nguồn từ câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh.

Ý nghĩa 7 bước hoa sen khi Đức Phật Thích Ca đản sinh

Bài viết🞄 27/4/2024

Ngài đã bước đi bảy bước, mỗi bước đều có hoa sen nở dưới chân đến bước thứ 7, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất là một sự kiện vô cùng đặc biệt

Bài viết 🞄 27/4/2024

Ngài đã bước đi bảy bước, mỗi bước đều có hoa sen nở dưới chân đến bước thứ 7, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất là một sự kiện vô cùng đặc biệt

Đại lễ Phật đản - ngày lễ đặc biệt của nhiều quốc gia trên thế giới

Bài viết🞄 26/4/2024

Nhiều quốc gia trên thế giới, lễ Phật đản được chọn là ngày nghỉ lễ toàn dân và tổ chức với nhiều chương trình rất hoành tráng

Bài viết 🞄 26/4/2024

Nhiều quốc gia trên thế giới, lễ Phật đản được chọn là ngày nghỉ lễ toàn dân và tổ chức với nhiều chương trình rất hoành tráng

Đức Phật ra đời - niềm hạnh phúc của tất cả chúng sinh vạn loại!

Bài viết🞄 25/4/2024

Đức Phật là một con người phi thường, toàn diện. Chúng ta khao khát trên đời có một con người như thế, và cuối cùng con người như thế đã xuất hiện...

Bài viết 🞄 25/4/2024

Đức Phật là một con người phi thường, toàn diện. Chúng ta khao khát trên đời có một con người như thế, và cuối cùng con người như thế đã xuất hiện...

Trùng tang liên táng: Nguyên nhân và cách hóa giải giúp gia đình an ổn

Bài viết🞄 22/3/2024

Trùng tang hay trùng tang liên táng gây ra nỗi ám ảnh cho nhiều gia đình, dòng họ khi có người mất. Có nhà đưa tang cha xong thì lần lượt đến tang con

Bài viết 🞄 22/3/2024

Trùng tang hay trùng tang liên táng gây ra nỗi ám ảnh cho nhiều gia đình, dòng họ khi có người mất. Có nhà đưa tang cha xong thì lần lượt đến tang con

Tại sao làm nhà xong hay gặp hạn? Cách hóa giải để tránh gặp tai họa

Bài viết🞄 20/3/2024

Dân gian quan niệm, “hạn làm nhà” là hiện tượng sau khi xây cất nhà mới thì xảy ra những vấn đề như: sức khỏe đi xuống, kinh tế khó khăn...

Bài viết 🞄 20/3/2024

Dân gian quan niệm, “hạn làm nhà” là hiện tượng sau khi xây cất nhà mới thì xảy ra những vấn đề như: sức khỏe đi xuống, kinh tế khó khăn...

Dấu hiệu mộ kết và cách hóa giải để các việc được yên ổn, tốt đẹp

Bài viết🞄 13/3/2024

Mộ kết là hiện tượng tâm linh khiến nhiều người lo sợ. Vậy thực hư hiện tượng này thế nào? Cách xử lý ngôi mộ kết ra sao để gia đình được an ổn, tốt đẹp?

Bài viết 🞄 13/3/2024

Mộ kết là hiện tượng tâm linh khiến nhiều người lo sợ. Vậy thực hư hiện tượng này thế nào? Cách xử lý ngôi mộ kết ra sao để gia đình được an ổn, tốt đẹp?

Tiết Thanh minh vào khi nào? Cách cúng Tết Thanh minh chuẩn, đầy đủ

Bài viết🞄 11/3/2024

Tết Thanh minh đã đi sâu vào tiềm thức người dân Việt, thường bắt đầu vào khoảng đầu tháng Ba (Âm lịch), là ngày tưởng nhớ đến người thân đã mất

Bài viết 🞄 11/3/2024

Tết Thanh minh đã đi sâu vào tiềm thức người dân Việt, thường bắt đầu vào khoảng đầu tháng Ba (Âm lịch), là ngày tưởng nhớ đến người thân đã mất

3 điều cần biết về rằm tháng Giêng: văn khấn, cách bày mâm cúng,...

Bài viết🞄 23/02/2024

Cúng rằm tháng Giêng là một trong các nghi lễ được người Việt chú trọng thực hiện vào dịp đầu xuân, là dịp để nhà nhà sắm sửa mâm cúng dâng tổ tiên…

Bài viết 🞄 23/02/2024

Cúng rằm tháng Giêng là một trong các nghi lễ được người Việt chú trọng thực hiện vào dịp đầu xuân, là dịp để nhà nhà sắm sửa mâm cúng dâng tổ tiên…

Xem chân gà đầu năm có đúng không? Cách tự “xem bói” trong hiện tại

Bài viết🞄 01/02/2024

Năm mới, nhiều người đi xem chân gà với mong muốn biết được những điều tốt xấu trong năm để tránh vận hạn, có được bình an, phúc lộc.

Bài viết 🞄 01/02/2024

Năm mới, nhiều người đi xem chân gà với mong muốn biết được những điều tốt xấu trong năm để tránh vận hạn, có được bình an, phúc lộc.

Hái lộc là gì? Hái lộc đầu năm như thế nào cho đúng, được tài lộc?

Bài viết🞄 27/01/2024

Hái lộc đầu xuân là một trong những truyền thống dịp Tết đến, xuân về của người Việt. Tuy nhiên, có nhiều người hiểu sai về truyền thống tốt đẹp này...

Bài viết 🞄 27/01/2024

Hái lộc đầu xuân là một trong những truyền thống dịp Tết đến, xuân về của người Việt. Tuy nhiên, có nhiều người hiểu sai về truyền thống tốt đẹp này...

Xuất hành đầu năm là gì? Cách xuất hành để năm mới được bình an

Bài viết🞄 21/01/2024

Chọn hướng tốt, ngày giờ xuất hành để thuận buồm xuôi gió, bình an cả năm là nỗi băn khoăn của nhiều người dân Việt Nam trong dịp Tết đến.

Bài viết 🞄 21/01/2024

Chọn hướng tốt, ngày giờ xuất hành để thuận buồm xuôi gió, bình an cả năm là nỗi băn khoăn của nhiều người dân Việt Nam trong dịp Tết đến.

Cúng tạ đất vào ngày nào? Sắm lễ tạ đất mang phúc lành cho gia chủ

Bài viết🞄 16/01/2024

Lễ tạ đất mang ý nghĩa đền ơn những người có ân với mình. Ông cha ta có câu: “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Cho nên, nhiều người tin là có các vị thần...

Bài viết 🞄 16/01/2024

Lễ tạ đất mang ý nghĩa đền ơn những người có ân với mình. Ông cha ta có câu: “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Cho nên, nhiều người tin là có các vị thần...

Tuyển tập các bài hát về Tết hay nhất năm 2024

Bài viết🞄 12/01/2024

Những bản nhạc Tết hay nhất dưới đây sẽ góp phần giúp những ngày đầu năm trở nên rộn ràng, vui tươi và ý nghĩa hơn.

Bài viết 🞄 12/01/2024

Những bản nhạc Tết hay nhất dưới đây sẽ góp phần giúp những ngày đầu năm trở nên rộn ràng, vui tươi và ý nghĩa hơn.