trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trời" - câu 205 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Bảy, 16/01/2021

tức 4/12 Canh Tý

Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng (Phần 2)

Chia sẻ :

Chia sẻ :

Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng (phần 1) tại đây!

Sau khi dứt bỏ cuộc sống vương giả trong cung điện, Thái tử Tất Đạt Đa đã dày công tu hành và thành tựu đạo quả, trở thành vị Chính Đẳng, Chính Giác tối thượng khắp thế gian. Mặc dù nhiều lần bị ngoại đạo hãm hại nhưng vì lòng từ bi Ngài đi khắp nơi hóa độ và thuyết Pháp để cứu giúp chúng sinh ra khỏi khổ đau. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài để lại cho chúng ta một kho tàng giáo Pháp vô cùng vi diệu và màu nhiệm.
Để cùng tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật Thích Ca từ khi Ngài xuất gia cầu đạo cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn, kính mời quý Phật tử cùng đón đọc bài viết “Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng” dưới đây.

Phần 4. Thái tử tầm sư học đạo và tu khổ hạnh trước khi tìm ra chân lý

 

 

Sau 5 năm tầm sư học đạo, Thái tử Tất Đạt Đa đi tìm tất cả những vị thầy danh tiếng dạy cho mình các phương pháp tu tập. Đến với vị thầy nào Thái tử cũng trở thành vị đệ tử xuất sắc nhất trong thời gian ngắn. Dù đã học hết những kiến thức của các vị thầy, nhưng Ngài chưa thỏa mãn, chưa thấy giác ngộ, chưa thấy được chân lý tuyệt đối.

>>> Hãy tìm cho mình một vị thầy học đạo

#15 Ngài từ biệt tất cả những vị thầy trước đó đến tu theo lối khổ hạnh cùng năm anh em ông Kiều Trần Như. Có những ngày Thái tử ăn ngày một hạt đậu, một hạt vừng hay hạt lạc. Cho nên thân thể gầy mòn, hốc mắt trũng sâu. Ngài ép sát khổ hạnh đến như vậy nhưng cũng không thấy sáng kiến ra được chân lý, mà lại thấy cơ thể mệt mỏi.


Thái tử tu khổ hạnh cùng 5 anh em ông Kiều Trần Như, có những ngày Thái tử chỉ ăn một hạt đậu để cầm hơi


#16 Hôm ấy, khi cơ thể hết dinh dưỡng, Ngài ngã quỵ trên đất. Rất may, một cô gái trong làng đã mang sữa dê đến cúng cho Ngài. Uống sữa xong, Ngài tỉnh dần, sức khỏe hồi phục. Ngài thấy khổ hạnh không đem lại lợi ích và trí tuệ. Ngài cũng nhận thấy chỉ con đường trung đạo mới có thể dẫn đến giác ngộ chân lý. Ngài quyết định sống cuộc sống trung đạo, tức là vẫn phải có ăn uống để có sức khỏe, tâm trí sáng suốt.


Cô gái trong làng mang bát sữa dê cúng dường lên Thái tử


#17 Sau khi thọ xong bát sữa, Thái tử đến bên bờ Niranjana, thả chiếc bát xuống dòng sông Niranjana phát nguyện:“Ta nguyện đạt được giác ngộ rốt ráo, nếu lời nguyện của ta thành sự thật thì chiếc bát này sẽ trôi ngược dòng”. Khi lời nguyện vừa dứt, một luồng nước xoáy đã làm cho chiếc bát trôi ngược dòng.


Thái tử đến bên bờ sông thả chiếc bát xuống dòng nước và phát lời nguyện


Phần 5: Tu hành dưới cội cây Bồ Đề và giác ngộ

Sau khi Thái tử quyết định bỏ con đường tu khổ hạnh đi theo con đường trung đạo, năm anh em ông Kiều Trần Như cũng bỏ đi. Ngài chọn một gốc cây to, rộng để ngồi thiền dưới tán cây. Ngài dũng mãnh phát nguyện: “Dù máu huyết khô cạn, dù chỉ còn gân, xương và da; ta quyết không rời nệm cỏ này nếu ta chưa đắc thành quả Phật”.

#18 Khi Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Ma vương kéo đến tìm cách phá không cho Ngài đạt đạo nhưng hoàn toàn thất bại. Ngài không chỉ chiến đấu với ngoại ma mà Ngài còn chiến đấu với nội ma là: Phiền não ma, Ngũ uẩn ma, Pháp hành ma, Tứ diệt ma, và Chư thiên ma.

>>> Sự thật về nơi Đức Phật thành đạo (Rất đặc biệt!)


Ma vương kéo đến tìm cách phá không cho Ngài chứng thành đạo quả nhưng đều thất bại


#19 Vào đêm thứ 49, khi sao Mai vừa mọc, Ngài thành tựu đạo quả, trở thành vị Chính Đẳng Chính Giác tối thượng khắp thế gian khi Ngài vừa 30 tuổi.
Sư Phụ chia sẻ: “Đến đêm 49, khi tâm hoàn toàn lắng trong, an định hoàn toàn, tất cả mọi phiền não trong tâm Ngài đều dứt trừ hết thì một cái tâm trong sáng, thuần tịnh như vậy, Ngài chợt thấu tỏ hết tất cả mọi lẽ huyền vi của vũ trụ này. Ngài thấy trời đất này ở đâu mà ra, con người từ đâu mà có, kiếp người tại sao lại phải già, phải bệnh, phải chết, tại sao người ta không trẻ mãi được. Và con người ta chết rồi còn hay hết, Ngài cũng biết, Ngài biết hết, chết rồi còn đi đâu. Ngài nói rằng: “Ta như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường thấy người này đến ngã tư rẽ trái, người này đến ngã tư rẽ phải, người này đến ngã tư đi thẳng”. Ngài nhìn rõ. Chúng sinh ở cõi này chết rồi, bỏ thân này rồi tái sinh đi đâu, Ngài nhìn thấy rất rõ ràng. Ngài mới biết: “À, chân lý mình thấy đây rồi”, không còn một cái gì che mù trí tuệ của Ngài nữa, sáng tỏ hoàn toàn. Trí tuệ sáng tỏ hoàn toàn đấy gọi là giác ngộ, toàn giác, Đức Phật là người toàn giác”. Khi Đức Phật đắc đạo, Ngài phát sinh ra rất nhiều công năng diệu dụng mà trong kinh nói là lục thần thông. Ngài có thiên nhãn thông nhìn thấy khắp tất cả, xuyên qua tường vách, núi non. Thiên nhĩ thông nghe khắp tất cả mọi nơi, mọi thế giới, không có gì ngăn cản được. Rồi tha tâm thông biết tâm ý của người khác, rồi Phật có thần túc thông, là biến hóa. Ngài cũng có túc mạng thông, tức là biết được vô số kiếp về trước. Ngài có lậu tận thông, tức là sạch sẽ hết tất cả mọi cáu bẩn trong tâm. Tâm hoàn toàn thanh tịnh, gọi là cực tịnh, thanh tịnh quang minh ở tâm.

>>> 5 giấc mơ của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật

Vào đêm thứ 49 khi sao mai vừa mọc, Ngài thành tựu đạo quả, trở thành vị Chính Đẳng, Chính Giác tối thượng khắp tất cả thế gian

Vào đêm thứ 49 khi sao mai vừa mọc, Ngài thành tựu đạo quả, trở thành vị Chính Đẳng, Chính Giác tối thượng khắp tất cả thế gian

Phần 6: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca trong quá trình giáo hóa

#20 Sau khi chứng thành quả vị Phật, Ðức Thế Tôn chuyển bánh xe Pháp, thuyết giảng cho 5 anh em Kondanna (Kiều Trần Như) tại Lộc Uyển (vườn Nai), ở Sarnath gần Varanasi (Ba La Nại). Sư Phụ chỉ dạy: “Sau khi Đức Phật đắc quả thành Phật giác ngộ, Ngài đã đi tuyên giảng giáo lý, tuyên giảng con đường đạt đến chân lý. Ngài đã đi tuyên giảng, Ngài tiếp độ năm anh em Kiều Trần Như rồi xây dựng Tăng đoàn, làm cho Tăng đoàn lớn mạnh lên. Lúc ấy, ở Ấn Độ là có rất nhiều ngoại đạo khác nhau. Có đến chín mươi sáu tôn giáo, đạo giáo khác nhau. Nhưng mà Đức Phật ra đời thì gần như các tôn giáo, đạo giáo kia bị lu mờ đi hết, người ta về theo Đức Phật hết, đấy là điều đặc biệt”.

Sau khi giác ngộ dưới cội cây Bồ đề, Đức Phật chuyển bánh xe Pháp tại vườn Nai, Ngài độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như

Sau khi giác ngộ dưới cội cây Bồ đề, Đức Phật chuyển bánh xe Pháp tại vườn Nai, Ngài độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như

#21 Tại xứ Ưu Lâu Tần Loa có ba anh em thuộc dòng họ Kassapa tu theo đạo thờ thần lửa. Đức Phật biết ba người này có thể độ nên Ngài tìm cách đến để giáo hóa. Buổi tối ở lại qua đêm, ba anh em ông đạo sĩ sắp xếp để Đức Phật nghỉ tại bên trong hỏa viện. Khi nghỉ được một lát, có một con rắn rất lớn bò ra, phun phè phè các nọc độc về phía Đức Phật. Với đức tính hiền từ của Phật, độc long trở nên cảm mến và không phun độc ám hại Phật. Sau đó, ba anh em ông đạo sĩ cùng với đệ tử xin theo Phật tu hành.


Đức Phật nhiếp hóa mãng xà trong đền thờ lửa của Đạo sĩ Uruvela Kassapa (Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp).


#22 Sau mùa an cư đầu tiên, Đức Phật dạy 60 đệ tử xuất gia đầu tiên: “Các con mỗi người mỗi ngả, hoằng dương giáo Pháp vì lợi ích thế gian”.


Đức Phật chỉ dạy 60 vị đệ tử xuất gia mỗi người một ngả đi hoằng dương giáo Pháp


#23 Đức Phật về lại kinh thành thăm lại cố hương. Khi thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn. Tuy nhiên, Đức Phật nắm tay cha thân mật, vừa đi vừa tâm sự với cha. Phật giảng cho vua nghe về những chân lý cao quý và con đường dẫn đến chấm dứt tất cả khổ đau.


Đức Phật dẫn đầu Tăng đoàn trở về thăm lại quê nhà, vua cha Tịnh Phạn nhìn thấy Đức Phật vô cùng đau xót


#24 Khi Đức Phật rời cung thành thì La Hầu La xin đi theo Phật. Đức Phật dạy Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất) xuất gia cho Rahula (La Hầu La) khiến vua Tịnh Phạn không vui. Đức vua yêu cầu từ nay không làm lễ xuất gia cho ai khi chưa được cha mẹ chấp thuận và Đức Phật đã đồng ý.


Đức Phật chỉ dạy Tôn giả Xá Lợi Phất xuất gia cho La Hầu La


#25 Ngài còn giải quyết tranh chấp giữa hai vương quốc Sakya và Koliya (quê nội và quê ngoại của Đức Phật). Hai bộ tộc Sakya và Koliya tranh chấp về nguồn nước của con sông Rohini, không bên nào chịu nhường bên nào. Đức Phật đã thị hiện đúng thời điểm để giảng hòa. Ngài khéo léo chỉ rõ cho cả hai bộ tộc thấy sự tạm bợ của vật chất, của phương tiện sinh nhai và chỉ ra cái cao quý của sinh mạng, của phẩm vị con người, của tình đoàn kết.


Đức Phật hòa giải cuộc tranh chấp nguồn nước của một con sống giữa vương quốc Sakya và Koliya


#26 Sunita - thuộc giai cấp Chiên Đà La được Phật cho phép xuất gia. Sự kiện này làm chấn động cả xã hội vốn kỳ thị giai cấp bấy giờ.


Sunita - thuộc giai cấp Chiên Đà La được Phật cho phép xuất gia. Sự kiện này làm chấn động cả xã hội vốn kỳ thị giai cấp bấy giờ


#27 Cư sĩ Anatha Hindka (Cấp Cô Độc) trải vàng mua đất của Thái tử Jeta (Kỳ Đà) để xây Kỳ Viên tịnh xá cúng Phật và Tăng chúng. Ông Cấp Cô Độc không chỉ được tôn kính vì hành động cúng dường khu vườn quý cho Phật, mà còn vì lòng tốt rất mực, sự mộ đạo rộng lớn và sự bảo hộ chư Tăng của ông.


Ông Cấp Cô Độc trải vàng mua đất của Thái tử Kỳ Đà xây Kỳ Viên tịnh xá cúng dường Đức Phật và Tăng đoàn


#28 Với khát vọng lãnh đạo Tăng chúng, Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) lăn đá từ núi cao định ám hại Đức Phật. Khi lăn xuống gần tới chỗ Phật, tảng đá bị chặn lại bởi những mô đá khác nhưng sức va chạm mạnh làm nó bể một phần, văng ra vài mảnh nhỏ. Một mảnh đá văng trúng vào chân trái của Phật, làm chân Phật chảy máu.


Đề Bà Đạt Đa lăn đá âm mưu hãm hại Phật để lãnh đạo Tăng đoàn


#29 Để tiếp tục thực hiện âm mưu của mình, một buổi sáng nọ, Đề Bà Đạt Đa xúi giục vua A Xà Thế thả con voi say để hãm hại Phật. Con voi này có tiếng là hung dữ, được hoàng cung nuôi và canh giữ cẩn thận. Nó mà xổng ra khỏi chuồng thì nhất định sẽ có hàng trăm người chết vì nó. Khi thấy nó, dân chúng hai bên đường phố đều hoảng sợ. Con voi chạy tới còn cách Phật mươi bước thì bị Phật chế ngự. Nó bỗng đứng khựng lại, rồi quỳ mọp xuống trước Ngài, vòi, tai, đuôi đều cụp lại hết. Ngài tiến đến sờ đầu nó và bảo nó đứng lên. Rồi Ngài đích thân dắt nó đem trả về cho chuồng voi hoàng cung.


Đề Bà Đạt Đa xúi giục vua A Xà Thế thả voi say nhằm hãm hại Phật


#30 Bị ngoại đạo mua chuộc, nàng Cinca giả mang thai đến hội chúng vu cáo Đức Phật. Việc bại lộ, nàng xấu hổ bỏ đi. Sau đó, nàng chết vì đất sụp.

Đức Phật bị ngoại đạo vu cáo làm cho một người nữ mang thai

Đức Phật bị ngoại đạo vu cáo làm cho một người nữ mang thai

#31 Đức Phật cảm hóa Angulimala - kẻ cuồng sát giết người lấy ngón tay kết thành chuỗi. Sau đó, vị này xuất gia tu tập, trở thành Thánh Tăng.


Đức Phật độ cho ông Angulimala - người bị thầy tà xúi giục giết 1000 người để được sinh thiên


#32 Vua Lưu Ly vì thâm thù với dòng họ Thích Ca nên kéo quân để tiêu diệt. Đức Phật ngồi tại biên giới can ngăn ba lần.

>>> Dòng họ Thích Ca (Sākya) tiêu vong – Tại sao Đức Phật không cứu được người thân của mình?


Đức Phật ba lần can ngăn vua Tỳ Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích Ca


#33 Đức Phật đích thân chăm sóc Tỳ-kheo bị bệnh và dạy dỗ đại chúng về tinh thần tương trợ. Ngài tuyên bố với những Tỳ-kheo khác rằng: “Nếu có người săn sóc người bệnh là đã săn sóc Ta. Người trông nom người bệnh tức là đã trông nom Ta. Sở dĩ như thế là vì nay Ta đích thân coi sóc người tật bệnh”. Ngài cũng đưa việc chăm sóc người bệnh làm thành Giới luật.

>>> Kinh Lương y


Đích thân tự tay chăm sóc một vị Tỳ-kheo bị bệnh và Đức Phật dạy đại chúng về lòng tương trợ


#34 Đức Phật cho phép trồng cây Bồ Đề ở chùa Kỳ Viên để tứ chúng đến chiêm bái những lúc Ngài vắng mặt.


Đức Phật cho phép trồng cây Bồ Đề tại chùa Kỳ Viên


#35 Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: “Như hoa dại khéo kết, sẽ thành tràng hoa đẹp. Cũng vậy thân sinh tử, nhiều thiện sự tác thành”.


Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: “Như hoa dại khéo kết, sẽ thành tràng hoa đẹp. Cũng vậy thân sinh tử, nhiều thiện sự tác thành”

Phần 7: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca khi Ngài nhập Niết bàn

#36 Vào đêm Rằm tháng Hai hơn 2600 năm trước, tại rừng cây Sala, thôn Pava, xứ Câu Thi Na, Ngài độ ông Subhadda làm đệ tử xuất gia cuối cùng. Sau đó, Ngài nhập Niết bàn; cả đất trời rúng động vì mặt trời trí tuệ đã lặn xuống.

Đức Phật xuất gia cho vị để tử cuối cùng trước khi nhập Niết bàn

Đức Phật xuất gia cho vị để tử cuối cùng trước khi nhập Niết bàn

#37 Sau lễ Trà tỳ kim thân Phật, sứ giả các nước đến đòi sở hữu Xá Lợi Phật. Để hòa giải tranh chấp, Bà La Môn Dona phân Xá Lợi làm tám phần chia đều cho tám nước.


Bà La Môn Dona đứng ra phân chia Xá Lợi kim thân Phật thành tám phần chia đều cho tám nước


Đã hơn 2600 năm trôi qua nhưng gương sáng của Đức Phật vẫn như mặt trời chân lý soi rọi khắp thế giới. Đức Phật đã thuyết ra giáo lý chân thật giúp chúng sinh thoát khổ. Ngài đã sống cuộc đời gương mẫu, cao cả, không quản ngại gian nan vất vả trên mọi nẻo đường để giáo hóa và độ chúng sinh giải thoát khỏi khổ đau. Lòng thương của Đức Phật là vô lượng, ân đức ấy là vô biên. Đức Phật đã mở ra con đường chân lý tối thượng, mong rằng những người con Phật ngày nay và vô lượng kiếp về sau sẽ gắng công tu học để không phụ ân đức vĩ đại của Người.

Hạnh Duyên

Các bài viết nên xem:

Chia sẻ :
Chia sẻ :
[TRỰC TIẾP] 'Học từ mặt trăng' - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trăng" - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trăng" - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên đây...

27/12/2020

1 Lượt xem

Kinh Giữ gìn tài sản

Kinh Giữ gìn tài sản

24/04/2020

1 Lượt xem

Kinh Người cư sĩ

Kinh Người cư sĩ

11/06/2019

1 Lượt xem

Xem thêm

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Học pháp thường kỳ🞄 05/01/2021

Lần thứ hai về chùa, các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống đã dâng lẵng hoa thơm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Sư Phụ để thể hiện tấm lòng kính quý của mình...

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Học pháp thường kỳ 🞄 05/01/2021

Lần thứ hai về chùa, các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống đã dâng lẵng hoa thơm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Sư Phụ để thể hiện tấm lòng kính quý của mình...

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

Học pháp thường kỳ🞄 04/01/2021

Ngày 29 /10/Canh Tý (tức 13/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 202: “Bài học từ hư không” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

Học pháp thường kỳ 🞄 04/01/2021

Ngày 29 /10/Canh Tý (tức 13/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 202: “Bài học từ hư không” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

Học pháp thường kỳ🞄 03/01/2021

Ngày 14 /11/Canh Tý (tức 27/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 204: “Bài học từ mặt trăng” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

Học pháp thường kỳ 🞄 03/01/2021

Ngày 14 /11/Canh Tý (tức 27/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 204: “Bài học từ mặt trăng” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý

Thông Báo🞄 19/12/2020

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý (tức 21/12/2020). Nội dung chi tiết: 8h00: Thọ nhận Bát Quan Trai giới, 15h00: Thính Pháp...

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý

Thông Báo 🞄 19/12/2020

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý (tức 21/12/2020). Nội dung chi tiết: 8h00: Thọ nhận Bát Quan Trai giới, 15h00: Thính Pháp...

11 điều Phật dạy người phụ nữ nên nhớ: Điều thứ 7 càng đọc càng thấy đúng!

11 điều Phật dạy người phụ nữ nên nhớ: Điều thứ 7 càng đọc càng thấy đúng!

Học pháp thường kỳ🞄 10/12/2020

Theo lời Phật dạy, có 11 điều quý giá người phụ nữ nên thực hành để tô bồi vẻ đẹp đạo đức, tạo giá trị bền vững cho bản thân. Vậy 11 điều đó là gì?...

11 điều Phật dạy người phụ nữ nên nhớ: Điều thứ 7 càng đọc càng thấy đúng!

Học pháp thường kỳ 🞄 10/12/2020

Theo lời Phật dạy, có 11 điều quý giá người phụ nữ nên thực hành để tô bồi vẻ đẹp đạo đức, tạo giá trị bền vững cho bản thân. Vậy 11 điều đó là gì?...

Phật Pháp nhiệm màu - Chuyển hóa bệnh đau thần kinh liên sườn

Phật Pháp nhiệm màu - Chuyển hóa bệnh đau thần kinh liên sườn

Bài viết🞄 03/12/2020

“Suốt hơn 5 năm, nhiều lần mình đau khắp lồng ngực...lời chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Duy Phương về bệnh đau thần kinh liên sườn của mình...

Phật Pháp nhiệm màu - Chuyển hóa bệnh đau thần kinh liên sườn

Bài viết 🞄 03/12/2020

“Suốt hơn 5 năm, nhiều lần mình đau khắp lồng ngực...lời chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Duy Phương về bệnh đau thần kinh liên sườn của mình...

Xuất gia là gì? Điều kiện để xuất gia tầm cầu giác ngộ giải thoát

Xuất gia là gì? Điều kiện để xuất gia tầm cầu giác ngộ giải thoát

Học pháp thường kỳ🞄 01/12/2020

Mục đích tối hậu của Sa-môn, của người xuất gia tu sĩ đạo Phật là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn đấy là mục đích cứu kính tối hậu. Vậy xuất gia là gì?

Xuất gia là gì? Điều kiện để xuất gia tầm cầu giác ngộ giải thoát

Học pháp thường kỳ 🞄 01/12/2020

Mục đích tối hậu của Sa-môn, của người xuất gia tu sĩ đạo Phật là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn đấy là mục đích cứu kính tối hậu. Vậy xuất gia là gì?

Lễ Hằng thuận là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa

Lễ Hằng thuận là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa

Học pháp thường kỳ🞄 28/11/2020

Lễ Hằng thuận là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Việt Nam nhiều bạn trẻ đã lựa chọn tổ chức Hằng thuận. Vậy nguồn gốc và ý nghĩa của buổi lễ này là gì

Lễ Hằng thuận là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa

Học pháp thường kỳ 🞄 28/11/2020

Lễ Hằng thuận là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Việt Nam nhiều bạn trẻ đã lựa chọn tổ chức Hằng thuận. Vậy nguồn gốc và ý nghĩa của buổi lễ này là gì

Thông báo chương trình trực tuyến

Thông báo chương trình trực tuyến

Học pháp thường kỳ🞄 22/11/2020

Thông báo chương trình trực tuyến. Ngày 08/10/Canh Tý (tức 22/11/2020). Nội dung chi tiết:- 7h40: Thọ nhận Bát Quan Trai giới...

Thông báo chương trình trực tuyến

Học pháp thường kỳ 🞄 22/11/2020

Thông báo chương trình trực tuyến. Ngày 08/10/Canh Tý (tức 22/11/2020). Nội dung chi tiết:- 7h40: Thọ nhận Bát Quan Trai giới...

Mộ kết là gì? Giải mã hiện tượng mộ kết qua lăng kính của đạo Phật

Mộ kết là gì? Giải mã hiện tượng mộ kết qua lăng kính của đạo Phật

Học pháp thường kỳ🞄 18/11/2020

Hiện nay rất nhiều người lo sợ về hiện tượng mộ kết. Họ không biết phải giải quyết khi sang cát (bốc mộ) mà xác chết người thân vẫn chưa phân hủy thế nào?

Mộ kết là gì? Giải mã hiện tượng mộ kết qua lăng kính của đạo Phật

Học pháp thường kỳ 🞄 18/11/2020

Hiện nay rất nhiều người lo sợ về hiện tượng mộ kết. Họ không biết phải giải quyết khi sang cát (bốc mộ) mà xác chết người thân vẫn chưa phân hủy thế nào?

Phật tử tinh tấn tham gia thời khóa sám hối trực tuyến - ngày 29/9/Canh Tý

Phật tử tinh tấn tham gia thời khóa sám hối trực tuyến - ngày 29/9/Canh Tý

Học pháp thường kỳ🞄 16/11/2020

Dù không thể về chùa nhưng hiểu được lợi ích của Pháp sám hối trong nhà Phật, Phật tử chùa Ba Vàng đã đồng hướng tâm, tinh tấn tu tập và thực hành...

Phật tử tinh tấn tham gia thời khóa sám hối trực tuyến - ngày 29/9/Canh Tý

Học pháp thường kỳ 🞄 16/11/2020

Dù không thể về chùa nhưng hiểu được lợi ích của Pháp sám hối trong nhà Phật, Phật tử chùa Ba Vàng đã đồng hướng tâm, tinh tấn tu tập và thực hành...

“Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình là đúng nhân quả”!

“Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình là đúng nhân quả”!

Học pháp thường kỳ🞄 03/11/2020

Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình đây là việc chưa bao giờ là việc dễ dàng! Trong cuộc sống, khi có ai đó mắc lỗi với mình chúng ta sẽ cần phải

“Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình là đúng nhân quả”!

Học pháp thường kỳ 🞄 03/11/2020

Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình đây là việc chưa bao giờ là việc dễ dàng! Trong cuộc sống, khi có ai đó mắc lỗi với mình chúng ta sẽ cần phải

Phật tử tinh tấn tu tập - thiết thực báo đền  ân Sư Tổ

Phật tử tinh tấn tu tập - thiết thực báo đền ân Sư Tổ

Học pháp thường kỳ🞄 10/10/2020

Ở tại gia, các Phật tử đã cùng nhau theo dõi chương trình trực tuyến qua mạng Internet, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới... tinh tấn tu tập...

Phật tử tinh tấn tu tập - thiết thực báo đền ân Sư Tổ

Học pháp thường kỳ 🞄 10/10/2020

Ở tại gia, các Phật tử đã cùng nhau theo dõi chương trình trực tuyến qua mạng Internet, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới... tinh tấn tu tập...

Dấu ấn đặc biệt về vị Tổ Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Dấu ấn đặc biệt về vị Tổ Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Học pháp thường kỳ🞄 08/10/2020

Nội dung khắc trên cây hương đá trước cửa chùa thì ngôi chùa lúc đó được gắn liền với tên tuổi Ngài Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác. Vậy Ngài là ai?...

Dấu ấn đặc biệt về vị Tổ Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Học pháp thường kỳ 🞄 08/10/2020

Nội dung khắc trên cây hương đá trước cửa chùa thì ngôi chùa lúc đó được gắn liền với tên tuổi Ngài Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác. Vậy Ngài là ai?...

Pháp thoại ý nghĩa trong ngày giỗ Đức Tổ sư: “Người cư sĩ cao quý”

Pháp thoại ý nghĩa trong ngày giỗ Đức Tổ sư: “Người cư sĩ cao quý”

Học pháp thường kỳ🞄 08/10/2020

Nhân ngày giỗ Tổ sư Trúc Lâm Ma ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác, Sư Phụ đã truyền trao cho hàng đệ tử Phật Pháp thoại: “Người cư sĩ cao quý”...

Pháp thoại ý nghĩa trong ngày giỗ Đức Tổ sư: “Người cư sĩ cao quý”

Học pháp thường kỳ 🞄 08/10/2020

Nhân ngày giỗ Tổ sư Trúc Lâm Ma ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác, Sư Phụ đã truyền trao cho hàng đệ tử Phật Pháp thoại: “Người cư sĩ cao quý”...

Kinh doanh dẫn đến thua lỗ phải làm cách nào để hóa giải vận đen?

Kinh doanh dẫn đến thua lỗ phải làm cách nào để hóa giải vận đen?

Học pháp thường kỳ🞄 05/10/2020

Bên cạnh những người thành công vượt ngoài mong đợi lại có người vận đen liên tục kéo đến dẫn tới thất bại. Điều này có do luật nhân quả chi phối hay không?

Kinh doanh dẫn đến thua lỗ phải làm cách nào để hóa giải vận đen?

Học pháp thường kỳ 🞄 05/10/2020

Bên cạnh những người thành công vượt ngoài mong đợi lại có người vận đen liên tục kéo đến dẫn tới thất bại. Điều này có do luật nhân quả chi phối hay không?

Lý giải quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” theo lăng kính đạo Phật

Lý giải quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” theo lăng kính đạo Phật

Học pháp thường kỳ🞄 03/10/2020

“Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Chó đến nhà, gia chủ sẽ được nhiều điều may mắn, tốt đẹp, gia đình sẽ gặp những chuyện xui xẻo khi mèo vào nhà

Lý giải quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” theo lăng kính đạo Phật

Học pháp thường kỳ 🞄 03/10/2020

“Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Chó đến nhà, gia chủ sẽ được nhiều điều may mắn, tốt đẹp, gia đình sẽ gặp những chuyện xui xẻo khi mèo vào nhà

Tết Trung thu: Hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của đêm Trăng rằm tháng 8

Tết Trung thu: Hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của đêm Trăng rằm tháng 8

Học pháp thường kỳ🞄 28/09/2020

Tết Trung thu trong mắt trẻ em là mâm cỗ bánh kẹo đủ đầy hấp dẫn, là được cùng nhau vui đùa, hát ca, rước đèn ông sao rộn rã.

Tết Trung thu: Hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của đêm Trăng rằm tháng 8

Học pháp thường kỳ 🞄 28/09/2020

Tết Trung thu trong mắt trẻ em là mâm cỗ bánh kẹo đủ đầy hấp dẫn, là được cùng nhau vui đùa, hát ca, rước đèn ông sao rộn rã.