trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Thứ Năm, 23/5/2024

tức 16/4 Giáp Thìn

Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng (Phần 2)

Sau khi dứt bỏ cuộc sống vương giả trong cung điện, Thái tử Tất Đạt Đa đã dày công tu hành và chứng đạo. Cùng tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật Thích Ca...

-
aa
+

Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng (phần 1) tại đây!

Sau khi dứt bỏ cuộc sống vương giả trong cung điện, Thái tử Tất Đạt Đa đã dày công tu hành và thành tựu đạo quả, trở thành vị Chính Đẳng, Chính Giác tối thượng khắp thế gian. Mặc dù nhiều lần bị ngoại đạo hãm hại nhưng vì lòng từ bi Ngài đi khắp nơi hóa độ và thuyết Pháp để cứu giúp chúng sinh ra khỏi khổ đau. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài để lại cho chúng ta một kho tàng giáo Pháp vô cùng vi diệu và màu nhiệm.
Để cùng tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật Thích Ca từ khi Ngài xuất gia cầu đạo cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn, kính mời quý Phật tử cùng đón đọc bài viết “Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng” dưới đây.

Phần 4. Thái tử tầm sư học đạo và tu khổ hạnh trước khi tìm ra chân lý

Sau 5 năm tầm sư học đạo, Thái tử Tất Đạt Đa đi tìm tất cả những vị thầy danh tiếng dạy cho mình các phương pháp tu tập. Đến với vị thầy nào Thái tử cũng trở thành vị đệ tử xuất sắc nhất trong thời gian ngắn. Dù đã học hết những kiến thức của các vị thầy, nhưng Ngài chưa thỏa mãn, chưa thấy giác ngộ, chưa thấy được chân lý tuyệt đối.

#15 Ngài từ biệt tất cả những vị thầy trước đó đến tu theo lối khổ hạnh cùng năm anh em ông Kiều Trần Như. Có những ngày Thái tử ăn ngày một hạt đậu, một hạt vừng hay hạt lạc. Cho nên thân thể gầy mòn, hốc mắt trũng sâu. Ngài ép sát khổ hạnh đến như vậy nhưng cũng không thấy sáng kiến ra được chân lý, mà lại thấy cơ thể mệt mỏi.

Thái tử tu khổ hạnh cùng 5 anh em ông Kiều Trần Như, có những ngày Thái tử chỉ ăn một hạt đậu để cầm hơi


#16 Hôm ấy, khi cơ thể hết dinh dưỡng, Ngài ngã quỵ trên đất. Rất may, một cô gái trong làng đã mang sữa dê đến cúng cho Ngài. Uống sữa xong, Ngài tỉnh dần, sức khỏe hồi phục. Ngài thấy khổ hạnh không đem lại lợi ích và trí tuệ. Ngài cũng nhận thấy chỉ con đường trung đạo mới có thể dẫn đến giác ngộ chân lý. Ngài quyết định sống cuộc sống trung đạo, tức là vẫn phải có ăn uống để có sức khỏe, tâm trí sáng suốt.

Cô gái trong làng mang bát sữa dê cúng dường lên Thái tử

#17 Sau khi thọ xong bát sữa, Thái tử đến bên bờ Niranjana, thả chiếc bát xuống dòng sông Niranjana phát nguyện:“Ta nguyện đạt được giác ngộ rốt ráo, nếu lời nguyện của ta thành sự thật thì chiếc bát này sẽ trôi ngược dòng”. Khi lời nguyện vừa dứt, một luồng nước xoáy đã làm cho chiếc bát trôi ngược dòng.

Thái tử đến bên bờ sông thả chiếc bát xuống dòng nước và phát lời nguyện


Phần 5: Tu hành dưới cội cây Bồ Đề và giác ngộ

Sau khi Thái tử quyết định bỏ con đường tu khổ hạnh đi theo con đường trung đạo, năm anh em ông Kiều Trần Như cũng bỏ đi. Ngài chọn một gốc cây to, rộng để ngồi thiền dưới tán cây. Ngài dũng mãnh phát nguyện: “Dù máu huyết khô cạn, dù chỉ còn gân, xương và da; ta quyết không rời nệm cỏ này nếu ta chưa đắc thành quả Phật”.

#18 Khi Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Ma vương kéo đến tìm cách phá không cho Ngài đạt đạo nhưng hoàn toàn thất bại. Ngài không chỉ chiến đấu với ngoại ma mà Ngài còn chiến đấu với nội ma là: Phiền não ma, Ngũ uẩn ma, Pháp hành ma, Tứ diệt ma, và Chư thiên ma.

Ma vương kéo đến tìm cách phá không cho Ngài chứng thành đạo quả nhưng đều thất bại

>>> Thiên ma Ba Tuần là ai? Tại sao Thiên ma Ba Tuần lại phá Phật thành đạo?

#19 Vào đêm thứ 49, khi sao Mai vừa mọc, Ngài thành tựu đạo quả, trở thành vị Chính Đẳng Chính Giác tối thượng khắp thế gian khi Ngài vừa 30 tuổi.
Sư Phụ chia sẻ: “Đến đêm 49, khi tâm hoàn toàn lắng trong, an định hoàn toàn, tất cả mọi phiền não trong tâm Ngài đều dứt trừ hết thì một cái tâm trong sáng, thuần tịnh như vậy, Ngài chợt thấu tỏ hết tất cả mọi lẽ huyền vi của vũ trụ này. Ngài thấy trời đất này ở đâu mà ra, con người từ đâu mà có, kiếp người tại sao lại phải già, phải bệnh, phải chết, tại sao người ta không trẻ mãi được. Và con người ta chết rồi còn hay hết, Ngài cũng biết, Ngài biết hết, chết rồi còn đi đâu. Ngài nói rằng: “Ta như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường thấy người này đến ngã tư rẽ trái, người này đến ngã tư rẽ phải, người này đến ngã tư đi thẳng”. Ngài nhìn rõ. Chúng sinh ở cõi này chết rồi, bỏ thân này rồi tái sinh đi đâu, Ngài nhìn thấy rất rõ ràng. Ngài mới biết: “À, chân lý mình thấy đây rồi”, không còn một cái gì che mù trí tuệ của Ngài nữa, sáng tỏ hoàn toàn. Trí tuệ sáng tỏ hoàn toàn đấy gọi là giác ngộ, toàn giác, Đức Phật là người toàn giác”. Khi Đức Phật đắc đạo, Ngài phát sinh ra rất nhiều công năng diệu dụng mà trong kinh nói là lục thần thông. Ngài có thiên nhãn thông nhìn thấy khắp tất cả, xuyên qua tường vách, núi non. Thiên nhĩ thông nghe khắp tất cả mọi nơi, mọi thế giới, không có gì ngăn cản được. Rồi tha tâm thông biết tâm ý của người khác, rồi Phật có thần túc thông, là biến hóa. Ngài cũng có túc mạng thông, tức là biết được vô số kiếp về trước. Ngài có lậu tận thông, tức là sạch sẽ hết tất cả mọi cáu bẩn trong tâm. Tâm hoàn toàn thanh tịnh, gọi là cực tịnh, thanh tịnh quang minh ở tâm.

>>> 3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt được trong đêm Ngài thành đạo

Vào đêm thứ 49 khi sao mai vừa mọc, Ngài thành tựu đạo quả, trở thành vị Chính Đẳng, Chính Giác tối thượng khắp tất cả thế gian

Vào đêm thứ 49 khi sao mai vừa mọc, Ngài thành tựu đạo quả, trở thành vị Chính Đẳng, Chính Giác tối thượng khắp tất cả thế gian

Phần 6: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca trong quá trình giáo hóa

#20 Sau khi chứng thành quả vị Phật, Ðức Thế Tôn chuyển bánh xe Pháp, thuyết giảng cho 5 anh em Kondanna (Kiều Trần Như) tại Lộc Uyển (vườn Nai), ở Sarnath gần Varanasi (Ba La Nại). Sư Phụ chỉ dạy: “Sau khi Đức Phật đắc quả thành Phật giác ngộ, Ngài đã đi tuyên giảng giáo lý, tuyên giảng con đường đạt đến chân lý. Ngài đã đi tuyên giảng, Ngài tiếp độ năm anh em Kiều Trần Như rồi xây dựng Tăng đoàn, làm cho Tăng đoàn lớn mạnh lên. Lúc ấy, ở Ấn Độ là có rất nhiều ngoại đạo khác nhau. Có đến chín mươi sáu tôn giáo, đạo giáo khác nhau. Nhưng mà Đức Phật ra đời thì gần như các tôn giáo, đạo giáo kia bị lu mờ đi hết, người ta về theo Đức Phật hết, đấy là điều đặc biệt”.

Sau khi giác ngộ dưới cội cây Bồ đề, Đức Phật chuyển bánh xe Pháp tại vườn Nai, Ngài độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như

Sau khi giác ngộ dưới cội cây Bồ đề, Đức Phật chuyển bánh xe Pháp tại vườn Nai, Ngài độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như

>>> Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật khi Ngài thành đạo

#21 Tại xứ Ưu Lâu Tần Loa có ba anh em thuộc dòng họ Kassapa tu theo đạo thờ thần lửa. Đức Phật biết ba người này có thể độ nên Ngài tìm cách đến để giáo hóa. Buổi tối ở lại qua đêm, ba anh em ông đạo sĩ sắp xếp để Đức Phật nghỉ tại bên trong hỏa viện. Khi nghỉ được một lát, có một con rắn rất lớn bò ra, phun phè phè các nọc độc về phía Đức Phật. Với đức tính hiền từ của Phật, độc long trở nên cảm mến và không phun độc ám hại Phật. Sau đó, ba anh em ông đạo sĩ cùng với đệ tử xin theo Phật tu hành.

Đức Phật nhiếp hóa mãng xà trong đền thờ lửa của Đạo sĩ Uruvela Kassapa (Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp).


#22 Sau mùa an cư đầu tiên, Đức Phật dạy 60 đệ tử xuất gia đầu tiên: “Các con mỗi người mỗi ngả, hoằng dương giáo Pháp vì lợi ích thế gian”.

Đức Phật chỉ dạy 60 vị đệ tử xuất gia mỗi người một ngả đi hoằng dương giáo Pháp

#23 Đức Phật về lại kinh thành thăm lại cố hương. Khi thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn. Tuy nhiên, Đức Phật nắm tay cha thân mật, vừa đi vừa tâm sự với cha. Phật giảng cho vua nghe về những chân lý cao quý và con đường dẫn đến chấm dứt tất cả khổ đau.

Đức Phật dẫn đầu Tăng đoàn trở về thăm lại quê nhà, vua cha Tịnh Phạn nhìn thấy Đức Phật vô cùng đau xót

#24 Khi Đức Phật rời cung thành thì La Hầu La xin đi theo Phật. Đức Phật dạy Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất) xuất gia cho Rahula (La Hầu La) khiến vua Tịnh Phạn không vui. Đức vua yêu cầu từ nay không làm lễ xuất gia cho ai khi chưa được cha mẹ chấp thuận và Đức Phật đã đồng ý.

Đức Phật chỉ dạy Tôn giả Xá Lợi Phất xuất gia cho La Hầu La

#25 Ngài còn giải quyết tranh chấp giữa hai vương quốc Sakya và Koliya (quê nội và quê ngoại của Đức Phật). Hai bộ tộc Sakya và Koliya tranh chấp về nguồn nước của con sông Rohini, không bên nào chịu nhường bên nào. Đức Phật đã thị hiện đúng thời điểm để giảng hòa. Ngài khéo léo chỉ rõ cho cả hai bộ tộc thấy sự tạm bợ của vật chất, của phương tiện sinh nhai và chỉ ra cái cao quý của sinh mạng, của phẩm vị con người, của tình đoàn kết.

Đức Phật hòa giải cuộc tranh chấp nguồn nước của một con sống giữa vương quốc Sakya và Koliya

#26 Sunita - thuộc giai cấp Chiên Đà La được Phật cho phép xuất gia. Sự kiện này làm chấn động cả xã hội vốn kỳ thị giai cấp bấy giờ.

Sunita - thuộc giai cấp Chiên Đà La được Phật cho phép xuất gia. Sự kiện này làm chấn động cả xã hội vốn kỳ thị giai cấp bấy giờ

#27 Cư sĩ Anatha Hindka (Cấp Cô Độc) trải vàng mua đất của Thái tử Jeta (Kỳ Đà) để xây Kỳ Viên tịnh xá cúng Phật và Tăng chúng. Ông Cấp Cô Độc không chỉ được tôn kính vì hành động cúng dường khu vườn quý cho Phật, mà còn vì lòng tốt rất mực, sự mộ đạo rộng lớn và sự bảo hộ chư Tăng của ông.

Ông Cấp Cô Độc trải vàng mua đất của Thái tử Kỳ Đà xây Kỳ Viên tịnh xá cúng dường Đức Phật và Tăng đoàn

#28 Với khát vọng lãnh đạo Tăng chúng, Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) lăn đá từ núi cao định ám hại Đức Phật. Khi lăn xuống gần tới chỗ Phật, tảng đá bị chặn lại bởi những mô đá khác nhưng sức va chạm mạnh làm nó bể một phần, văng ra vài mảnh nhỏ. Một mảnh đá văng trúng vào chân trái của Phật, làm chân Phật chảy máu.

>>> Đề Bà Đạt Đa là ai? Tại sao Đề Bà Đạt Đa hãm hại Đức Phật?

Đề Bà Đạt Đa lăn đá âm mưu hãm hại Phật để lãnh đạo Tăng đoàn

#29 Để tiếp tục thực hiện âm mưu của mình, một buổi sáng nọ, Đề Bà Đạt Đa xúi giục vua A Xà Thế thả con voi say để hãm hại Phật. Con voi này có tiếng là hung dữ, được hoàng cung nuôi và canh giữ cẩn thận. Nó mà xổng ra khỏi chuồng thì nhất định sẽ có hàng trăm người chết vì nó. Khi thấy nó, dân chúng hai bên đường phố đều hoảng sợ. Con voi chạy tới còn cách Phật mươi bước thì bị Phật chế ngự. Nó bỗng đứng khựng lại, rồi quỳ mọp xuống trước Ngài, vòi, tai, đuôi đều cụp lại hết. Ngài tiến đến sờ đầu nó và bảo nó đứng lên. Rồi Ngài đích thân dắt nó đem trả về cho chuồng voi hoàng cung.

Đề Bà Đạt Đa xúi giục vua A Xà Thế thả voi say nhằm hãm hại Phật

>>> Voi điên tấn công Đức Phật và 2 bài học quý báu về cách sống mà bạn nên biết!
#30 Bị ngoại đạo mua chuộc, nàng Cinca giả mang thai đến hội chúng vu cáo Đức Phật. Việc bại lộ, nàng xấu hổ bỏ đi. Sau đó, nàng chết vì đất sụp.

Đức Phật bị ngoại đạo vu cáo làm cho một người nữ mang thai

Đức Phật bị ngoại đạo vu cáo làm cho một người nữ mang thai

#31 Đức Phật cảm hóa Angulimala - kẻ cuồng sát giết người lấy ngón tay kết thành chuỗi. Sau đó, vị này xuất gia tu tập, trở thành Thánh Tăng.

Đức Phật độ cho ông Angulimala - người bị thầy tà xúi giục giết 1000 người để được sinh thiên

#32 Vua Lưu Ly vì thâm thù với dòng họ Thích Ca nên kéo quân để tiêu diệt. Đức Phật ngồi tại biên giới can ngăn ba lần.

>>> Dòng họ Thích Ca (Sākya) tiêu vong – Tại sao Đức Phật không cứu được người thân của mình?

Đức Phật ba lần can ngăn vua Tỳ Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích Ca

#33 Đức Phật đích thân chăm sóc Tỳ-kheo bị bệnh và dạy dỗ đại chúng về tinh thần tương trợ. Ngài tuyên bố với những Tỳ-kheo khác rằng: “Nếu có người săn sóc người bệnh là đã săn sóc Ta. Người trông nom người bệnh tức là đã trông nom Ta. Sở dĩ như thế là vì nay Ta đích thân coi sóc người tật bệnh”. Ngài cũng đưa việc chăm sóc người bệnh làm thành Giới luật.

Đích thân tự tay chăm sóc một vị Tỳ-kheo bị bệnh và Đức Phật dạy đại chúng về lòng tương trợ


#34 Đức Phật cho phép trồng cây Bồ Đề ở chùa Kỳ Viên để tứ chúng đến chiêm bái những lúc Ngài vắng mặt.

Đức Phật cho phép trồng cây Bồ Đề tại chùa Kỳ Viên

#35 Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: “Như hoa dại khéo kết, sẽ thành tràng hoa đẹp. Cũng vậy thân sinh tử, nhiều thiện sự tác thành”.

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: “Như hoa dại khéo kết, sẽ thành tràng hoa đẹp. Cũng vậy thân sinh tử, nhiều thiện sự tác thành”

Phần 7: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca khi Ngài nhập Niết bàn

#36 Vào đêm Rằm tháng Hai hơn 2600 năm trước, tại rừng cây Sala, thôn Pava, xứ Câu Thi Na, Ngài độ ông Subhadda làm đệ tử xuất gia cuối cùng. Sau đó, Ngài nhập Niết bàn; cả đất trời rúng động vì mặt trời trí tuệ đã lặn xuống.

Đức Phật xuất gia cho vị để tử cuối cùng trước khi nhập Niết bàn

Đức Phật xuất gia cho vị để tử cuối cùng trước khi nhập Niết bàn

#37 Sau lễ Trà tỳ kim thân Phật, sứ giả các nước đến đòi sở hữu Xá Lợi Phật. Để hòa giải tranh chấp, Bà La Môn Dona phân Xá Lợi làm tám phần chia đều cho tám nước.

Bà La Môn Dona đứng ra phân chia Xá Lợi kim thân Phật thành tám phần chia đều cho tám nước

Đã hơn 2600 năm trôi qua nhưng gương sáng của Đức Phật vẫn như mặt trời chân lý soi rọi khắp thế giới. Đức Phật đã thuyết ra giáo lý chân thật giúp chúng sinh thoát khổ. Ngài đã sống cuộc đời gương mẫu, cao cả, không quản ngại gian nan vất vả trên mọi nẻo đường để giáo hóa và độ chúng sinh giải thoát khỏi khổ đau. Lòng thương của Đức Phật là vô lượng, ân đức ấy là vô biên. Đức Phật đã mở ra con đường chân lý tối thượng, mong rằng những người con Phật ngày nay và vô lượng kiếp về sau sẽ gắng công tu học để không phụ ân đức vĩ đại của Người.

Hạnh Duyên

Bài liên quan
Xem thêm

Tiền kiếp Đức Phật cắt thân cứu đàn hổ đói - Lòng từ chấn động trời đất

Nhân vật Phật giáo🞄 12/5/2024

Vậy xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện cứu đàn hổ trong tiền kiếp của Đức Phật và những lý giải của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây!

Nhân vật Phật giáo 🞄 12/5/2024

Vậy xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện cứu đàn hổ trong tiền kiếp của Đức Phật và những lý giải của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây!

Vua Trần Nhân Tông: Những đóng góp vĩ đại của vị vua Phật đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam

Bài viết🞄 09/12/2023

Một con người vừa lên ngôi vua đã đánh bại được đội quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thời bấy giờ; một con người đã đưa thời Trần trở thành thời kỳ hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử;...

Bài viết 🞄 09/12/2023

Một con người vừa lên ngôi vua đã đánh bại được đội quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thời bấy giờ; một con người đã đưa thời Trần trở thành thời kỳ hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử;...

Vua Trần Nhân Tông: Bật mí về cuộc đời và sự nghiệp tu hành có một không hai trong lịch sử

Bài viết🞄 04/12/2023

Đức vua Trần Nhân Tông tên húy là Khâm, sinh ngày 11/11/Mậu Ngọ (tức 07/12/1258), là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu...

Bài viết 🞄 04/12/2023

Đức vua Trần Nhân Tông tên húy là Khâm, sinh ngày 11/11/Mậu Ngọ (tức 07/12/1258), là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu...

Vì sao tôn giả Mục Kiều Liên - Thần thông đệ nhất bị đánh đập đến chết?

Nhân vật Phật giáo🞄 29/11/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video: Vì sao tôn giả Mục Kiều Liên - Thần thông đệ nhất bị đánh đập đến chết?

Nhân vật Phật giáo 🞄 29/11/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video: Vì sao tôn giả Mục Kiều Liên - Thần thông đệ nhất bị đánh đập đến chết?

Chuyện vị thần nữ cản trở sự cúng dường và bài học từ lòng tín tâm kiên cố của ông Cấp Cô Độc

Nhân vật Phật giáo🞄 07/11/2023

Chuyện vị thần nữ cản trở sự cúng dường và bài học từ lòng tín tâm kiên cố của ông Cấp Cô Độc

Nhân vật Phật giáo 🞄 07/11/2023

Chuyện vị thần nữ cản trở sự cúng dường và bài học từ lòng tín tâm kiên cố của ông Cấp Cô Độc

A Dục Vương: Vị vua xây dựng 8 vạn 4 ngàn Tháp Thánh vương xá lợi Phật

Bài viết🞄 21/9/2023

Vua Ashoka (hay còn gọi là A Dục Vương) là vị vua thứ ba của vương triều Maurya thời Ấn Độ xưa, trị vì từ năm 273 - 232 Tây Lịch....

Bài viết 🞄 21/9/2023

Vua Ashoka (hay còn gọi là A Dục Vương) là vị vua thứ ba của vương triều Maurya thời Ấn Độ xưa, trị vì từ năm 273 - 232 Tây Lịch....

Vở kịch: Mục Liên cứu mẹ | Vu Lan 2023 | Chùa Ba Vàng

Nhân vật Phật giáo🞄 04/9/2023

Kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức vở kịch Mục Liên cứu mẹ được trình diễn tại đêm văn nghệ Vu Lan báo hiếu thâm ân, ngày 4 tháng 7 năm Quý Mão

Nhân vật Phật giáo 🞄 04/9/2023

Kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức vở kịch Mục Liên cứu mẹ được trình diễn tại đêm văn nghệ Vu Lan báo hiếu thâm ân, ngày 4 tháng 7 năm Quý Mão

Cảm động tiền thân Đức Phật xả thân cứu mẹ con hổ đói

Nhân vật Phật giáo🞄 03/9/2023

Bí ẩn đằng sau hành động Đức Phật xả thân cứu mẹ con hổ đói. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Nhân vật Phật giáo 🞄 03/9/2023

Bí ẩn đằng sau hành động Đức Phật xả thân cứu mẹ con hổ đói. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Câu chuyện tiền kiếp của Bồ Tát Địa Tạng - Quang Mục cứu mẹ [RẤT HAY]

Nhân vật Phật giáo🞄 26/8/2023

Câu chuyện: Quang Mục cứu mẹ - Hiếu duyên Bồ tát Địa Tạng Vương phát nguyện Bồ Đề | Chuyện nhân quả Phật giáo rất hay

Nhân vật Phật giáo 🞄 26/8/2023

Câu chuyện: Quang Mục cứu mẹ - Hiếu duyên Bồ tát Địa Tạng Vương phát nguyện Bồ Đề | Chuyện nhân quả Phật giáo rất hay

Lý giải về hoàng hậu Ma Da - người mẹ đặc biệt nhất thế gian

Nhân vật Phật giáo🞄 02/5/2023

Hoàng hậu Ma Da là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này). Đức Phật là bậc có phước báu lớn nhất thế gian, không ai sánh bằng;...

Nhân vật Phật giáo 🞄 02/5/2023

Hoàng hậu Ma Da là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này). Đức Phật là bậc có phước báu lớn nhất thế gian, không ai sánh bằng;...

Tôn giả Đại Ca Diếp - Đại đệ tử của Đức Phật với hạnh đầu đà đệ nhất

Bài viết🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

Bài viết 🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

Cuộc đời Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Từ lúc hạ sinh đến khi thành bậc đầu đà đệ nhất

Bài viết🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Bài viết 🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) - một con người đặc biệt, một sự từ bỏ vĩ đại

Nhân vật Phật giáo🞄 22/02/2023

Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) - một con người đặc biệt, một sự từ bỏ vĩ đại

Nhân vật Phật giáo 🞄 22/02/2023

Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) - một con người đặc biệt, một sự từ bỏ vĩ đại

Thiên Ma Ba Tuần là ai? Tại sao Thiên ma Ba Tuần phá Phật thành đạo

Bài viết🞄 14/12/2022

Vào đêm thứ 49 - đêm cuối cùng trước khi Đức Phật thành đạo, Thiên Ma Ba Tuần đã kéo quân đến quấy phá Đức Phật, nhằm cản trở Ngài đạt đạo.

Bài viết 🞄 14/12/2022

Vào đêm thứ 49 - đêm cuối cùng trước khi Đức Phật thành đạo, Thiên Ma Ba Tuần đã kéo quân đến quấy phá Đức Phật, nhằm cản trở Ngài đạt đạo.

Ý nghĩa về bài kệ “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Bài viết🞄 17/11/2022

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Bài viết 🞄 17/11/2022

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Thực hư câu chuyện Niêm hoa vi tiếu và sự khởi duyên lưu truyền Pháp hạnh đầu đà ở thế gian của ngài Đại Ca Diếp

Nhân vật Phật giáo🞄 03/4/2022

Niêm hoa vi tiếu là một câu chuyện đặc biệt trong Phật giáo, là nguồn khởi duyên to lớn và thù thắng cho việc Ngài Ca Diếp lưu giữ pháp hạnh đầu đà

Nhân vật Phật giáo 🞄 03/4/2022

Niêm hoa vi tiếu là một câu chuyện đặc biệt trong Phật giáo, là nguồn khởi duyên to lớn và thù thắng cho việc Ngài Ca Diếp lưu giữ pháp hạnh đầu đà

Đức Phật thế độ cho ngoại đạo Tu Bạt Đà La - Câu chuyện về tâm đại bi vô lượng của Ngài trước khi nhập diệt

Nhân vật Phật giáo🞄 28/3/2022

Trong giây phút cuối của cuộc đời, dù thân tứ đại Đức Thế Tôn đang đớn đau vô cùng bởi cơn bạo bệnh, Ngài vẫn thế độ cho vị tu sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La.

Nhân vật Phật giáo 🞄 28/3/2022

Trong giây phút cuối của cuộc đời, dù thân tứ đại Đức Thế Tôn đang đớn đau vô cùng bởi cơn bạo bệnh, Ngài vẫn thế độ cho vị tu sĩ ngoại đạo Tu Bạt Đà La.

Angulimala: Từ một tên tướng cướp giết 999 mạng người cho đến bậc A la hán đắc Thánh quả

Nhân vật Phật giáo🞄 16/3/2022

Angulimala khẩn cầu: Kính lạy Đức Thế Tôn! Con đã biết tội của mình rồi! Ngài đã đích thân ngự đến khu rừng này là vì hạnh phúc an vui lâu dài...

Nhân vật Phật giáo 🞄 16/3/2022

Angulimala khẩn cầu: Kính lạy Đức Thế Tôn! Con đã biết tội của mình rồi! Ngài đã đích thân ngự đến khu rừng này là vì hạnh phúc an vui lâu dài...