trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Năm, 20/01/2022

tức 18/12 Tân Sửu

Làm từ thiện đúng Pháp - nhân thù thắng để nhận nhiều phước báu

23/9/2019

Chia sẻ :

Được sự cắt cử trên Sư Phụ cùng đại Tăng Đại đức Thích Trúc Bảo Việt và Đại đức Thích Trúc Bảo Hội đã thay mặt Tăng đoàn chùa Ba Vàng đi làm từ thiện....

23/9/2019

Chia sẻ :

“Chùa mình đi từ thiện là phải mang Phật Pháp đi cùng. Bởi bố thí là phải có cả tâm tế độ - tâm mong mỏi giúp người nhận bớt khổ và đồng thời phải giúp họ gặp được Phật Pháp để tu hành thoát khổ. Từ đó, người xả tâm thí sẽ được phước báu giàu sang phú quý, sắc thân tốt đẹp, thường được người giúp đỡ và sẽ đạt được quả vị Phật nếu biết tu hành” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh (Trích bài giảng Pháp Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, câu 163: "Vessantara Bố Thí Vợ Con")

Với tâm nguyện thực hành Pháp của Phật, giúp chúng sinh bớt khổ và thoát được khổ; Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ dạy: “Bố thí là buông xả mọi chấp thủ, vọng tưởng, tham đắm trong tâm mình. Đây là Pháp thù thắng mà người đệ tử Phật nào tu được đến cùng thì sẽ thành được Phật, đạt được vô ngã”. Vâng theo lời dạy của đức Như Lai, trong những năm qua, chư Tăng và Phật tử chùa Ba Vàng đã tổ chức rất nhiều chương trình từ thiện để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng trong chuyến từ thiện ở Lai Châu

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng trong chuyến từ thiện ở Lai Châu

Chư Tăng chùa Ba Vàng từ thiện với tâm tế độ

Trong kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm Tàm quý, Đức Phật dạy: “Này Tỳ-kheo, hãy nhớ Pháp thí, chớ quen theo tài thí”. Thế Tôn xác quyết rằng, bố thí Pháp là tối quan trọng. Bởi nếu chúng sinh không phân biệt Pháp, phá hủy lời dạy của Thế Tôn là đã hủy lời dạy của Thế Tôn, về sau không đến đạo Niết-bàn được.
Chính vì vậy, nếu chúng ta đi làm từ thiện, mà chỉ biết bố thí tài vật thôi thì chỉ giúp cho họ bớt được một chút khổ; còn bố thí Pháp sẽ giúp chúng sinh thoát được các ách khổ của thế gian. Chư Tăng chùa Ba Vàng với mong mỏi gieo duyên được gặp chính Pháp tu hành đến với bà con nhân dân nên đã thực hành bố thí tài vật kết hợp với Pháp thí, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đó, hướng dẫn cho họ biết tu tập để chuyển hóa những nghiệp khổ trong cuộc đời dựa trên quy luật nhân quả.

Đức Phật dạy: “Này Tỳ-kheo, hãy nhớ Pháp thí, chớ quen theo tài thí”

Đức Phật dạy: “Này Tỳ-kheo, hãy nhớ Pháp thí, chớ quen theo tài thí”

Phật tử học được gì qua việc từ thiện của chư Tăng?

1. Hiểu được ý nghĩa thực sự của việc từ thiện

Trong 10 nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát thì “rộng tu cúng dường” là một trong những nguyện lớn đầu tiên của Ngài. Người đệ tử Phật phải thực hành làm sao để tăng trưởng được tâm xả thí, biết buông xả những tham đắm ở đời để dần bước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Bố thí được chia thành 3 loại: Nội thí, ngoại thí và vô úy thí. Người có tài sản thì có thể bố thí, cúng dường, giúp đỡ người khác bằng tài vật của mình. Người không có tài sản thì về chùa tu tập, làm công quả, giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn,... Một trong những hình thức bố thí mà ngày nay nhiều người hay làm, đó là đi từ thiện. Nhưng người Phật tử muốn khi làm từ thiện, giúp người phát sinh được nhiều phúc báu thì nên nương tựa vào chư Tăng. Bởi chư Tăng là những người được thừa hưởng và hoằng dương giáo Pháp của Phật. Quý Thầy khi đi làm từ thiện không chỉ giúp đỡ về tài thí mà còn dạy cho người nhận thí giáo Pháp của Phật để họ nương vào đó tu hành bớt khổ trong đời này cũng như những kiếp vị lai. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dạy: “Hiểu được ý nghĩa, giá trị của việc bố thí; có lòng tin trong sạch, vững chắc rằng khi bố thí sẽ nhận được quả tốt đẹp thì việc bố thí mới thực sự tạo phước lớn”. Phước báu đó sẽ được sinh ra từ tâm buông xả, tâm thương yêu mọi người, biết vì mọi người và tâm không mong cầu danh lợi khi bố thí.

Chư Tăng chùa Ba Vàng cùng đoàn đi từ thiện.

Chư Tăng chùa Ba Vàng cùng đoàn đi từ thiện

2. Bài học tâm cung kính khi từ thiện: “của cho không bằng cách cho”

Sư Phụ cũng từng dạy: “Đem tài vật hay giáo Pháp cho người dù có nghèo khổ thì cũng phải cung kính họ. Điều đó sẽ giúp người xả thí nhận được quả báo tốt đẹp; ngoài giàu sang phú quý thì thân quyến, thuộc hạ đều vâng lời, dễ dạy bảo”. Qua chương trình từ thiện của chư Tăng chùa Ba Vàng, các Phật tử có lẽ sẽ rút ra những bài học cho riêng mình khi đi làm từ thiện. Từ cách chư Tăng ân cần, cung kính đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có lẽ các Phật tử lại một lần nữa được nhìn lại tâm mình, xem tâm mình đã thực sự cung kính khi làm từ thiện chưa hay đi làm từ thiện với tâm mong cầu danh lợi? Từ đó chuyển hóa tâm mình mỗi khi đi làm từ thiện để có được lợi ích thù thắng nhất.

Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Vũ Thị Nghi rất vui khi nhận được sự quan tâm của Chư Tăng và đoàn từ thiện.

Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Vũ Thị Nghi rất vui khi nhận được sự quan tâm của Chư Tăng và đoàn từ thiện

3. Giúp đỡ đúng lúc, đúng thời 

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng dạy Phật tử tại gia: “Giúp đỡ đúng lúc, đúng thời khi người ta cần và gặp khó khăn thì khi mình cần đều sẽ gặp được người giúp đỡ, những gì mình cần đều sẽ có”. Thực hành theo lời Phật dạy trong việc từ thiện, chư Tăng luôn quan tâm đến những gia đình đang thực sự khó khăn và cần sự giúp đỡ. Năm 2017, chư Tăng chùa Ba Vàng đã đi từ thiện tỉnh Sơn La trong mùa bão lũ khi đồng bào phải chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, thiên tai. Đến dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7; chư Tăng luôn dành sự quan tâm đến các Anh hùng Liệt sĩ, các thương binh và đặc biệt là đến các mẹ Việt Nam Anh Hùng như xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ tài vật,... Trong hoạt động từ thiện gần nhất là ngày 22/9/2019, gia đình bà Trịnh Thị Vin được hỗ trợ kéo đường nước sạch; hay chư Tăng cũng hỗ trợ gia đình ông Phạm Tiến Hơn là hộ nghèo lâu năm, gia đình có 6 thành viên, có mẹ già hơn 60 tuổi và một người bị tâm thần,... Đặc biệt, chùa Ba Vàng cũng quan tâm đến hoàn cảnh của hai cháu Đoàn Thị Tâm (19 tuổi) và Đoàn Thị Tuyết (17 tuổi). Hai cháu đã mất cả bố và mẹ, vẫn đang trong tuổi ăn học. Ngoài ra còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cũng đã nhận được sự giúp đỡ của chư Tăng trong rất nhiều hoạt động từ thiện của chùa hàng năm.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tặng quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc thành phố Uông Bí

Chư Tăng chùa Ba Vàng tặng quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc thành phố Uông Bí

Đại đức Thích Trúc Bảo Việt đại diện cho chư Tăng chùa Ba Vàng tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đại đức Thích Trúc Bảo Việt đại diện cho chư Tăng chùa Ba Vàng tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Mong rằng qua chương trình từ thiện của chùa Ba Vàng đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt sẽ giúp nhân dân phần nào cải thiện được khó khăn hiện tại. Mong rằng, những hộ gia đình trên sẽ ứng dụng lời Phật dạy theo sự hướng dẫn của chư Tăng để có thể hiểu được nhân quả và ngày một chuyển hóa những khó khăn của gia đình mình.
Bên cạnh đó, các Phật tử tu học tại chùa Ba Vàng cũng học được rằng, phải bố thí từ việc nhỏ như biết hy sinh phục vụ mọi người, biết giúp đỡ mọi người; biết quan tâm cung kính đến những cuộc đời khó khăn hơn mình và việc bố thí tài vật không được xa rời bố thí Pháp. Sự bố thí ấy khiến cho tâm tham ái của đại chúng được đoạn trừ dần, đi đến chỗ an vui hạnh phúc chân thật.

Hạnh Duyên 

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nguồn gốc và lợi ích của việc tụng trì bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Bài viết 🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Tin tức khác🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Tin tức khác 🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Hướng dẫn sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất!

Bài viết🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Bài viết 🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Kết tràng hoa thơm - Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản

CLB Cúc Vàng🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

CLB Cúc Vàng 🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

8 đặc tính quý báu của hoa sen trong Phật giáo

Tin tức🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

Tin tức 🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

3 ý nghĩa đặc biệt nơi Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

Bài viết 🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Bài viết🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Bài viết 🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Bài viết 🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Bài viết🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Bài viết 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Bài viết🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Bài viết 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Bài viết🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Bài viết 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Bài viết 🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

Bài viết 🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết 🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Bài viết 🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Tin tức🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh

Tin tức 🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh