trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ con chồn" - Câu 212 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Sáu, 25/6/2021

tức 16/5 Tân Sửu

Nhạc Phật giáo

Nhạc Phật giáo

Nhạc Phật giáo

Bài hát: Phật đản ca - Nhóm Phật tử đạo tràng Minh Hậu - Hải Dương - Chùa Ba Vàng

27/5/2020

3 Lượt xem

"Lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng sanh tưng bừng
Hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới
Vầng hào quang đơm hoa đón dâng Thế Tôn ra đời
Soi sáng cho muôn loài, thoát vòng khổ ải triền miên.
Thánh thót tiếng nhạc trời
Gió ngân nga ngàn lời
Tấu khúc lừng vang mừng Đản Sanh ngát hương từ bi
Có ánh sáng Phật Đà bóng si mê dần tàn
Thắm tươi mười phương tình thương tới an vui chan hòa.”

Các Phật tử trẻ trong đạo tràng Minh Hậu - Hải Dương hát vang ca khúc “Phật đản ca” kính mừng Khánh đản

Các Phật tử trẻ trong đạo tràng Minh Hậu - Hải Dương hát vang ca khúc “Phật đản ca” kính mừng Khánh đản