Làm Từ Thiện Đúng Pháp – Nhân Thù Thắng Để Nhận Nhiều Phước Báu

“Chùa mình đi từ thiện là phải mang Phật Pháp đi cùng. Bởi bố thí là phải có cả tâm tế độ – tâm mong mỏi giúp người nhận bớt khổ và đồng thời phải giúp họ gặp được Phật Pháp để tu hành thoát khổ. Từ đó, người xả tâm thí sẽ được phước báu giàu sang phú quý, sắc thân tốt đẹp, thường được người giúp đỡ và sẽ đạt được quả vị Phật nếu biết tu hành” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh (Trích bài giảng Pháp Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, câu 163: “Vessantara Bố Thí Vợ Con“)

Với tâm nguyện thực hành Pháp của Phật, giúp chúng sinh bớt khổ và thoát được khổ; Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ dạy: “Bố thí là buông xả mọi chấp thủ, vọng tưởng, tham đắm trong tâm mình. Đây là Pháp thù thắng mà người đệ tử Phật nào tu được đến cùng thì sẽ thành được Phật, đạt được vô ngã”. Vâng theo lời dạy của đức Như Lai, trong những năm qua, chư Tăng và Phật tử chùa Ba Vàng đã tổ chức rất nhiều chương trình từ thiện để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng trong chuyến từ thiện ở Lai Châu

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng trong chuyến từ thiện ở Lai Châu

Chư Tăng Chùa Ba Vàng Từ Thiện Với Tâm Tế Độ

Trong kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm Tàm quý, Đức Phật dạy: “Này Tỳ-kheo, hãy nhớ Pháp thí, chớ quen theo tài thí”. Thế Tôn xác quyết rằng, bố thí Pháp là tối quan trọng. Bởi nếu chúng sinh không phân biệt Pháp, phá hủy lời dạy của Thế Tôn là đã hủy lời dạy của Thế Tôn, về sau không đến đạo Niết-bàn được.
Chính vì vậy, nếu chúng ta đi làm từ thiện, mà chỉ biết bố thí tài vật thôi thì chỉ giúp cho họ bớt được một chút khổ; còn bố thí Pháp sẽ giúp chúng sinh thoát được các ách khổ của thế gian. Chư Tăng chùa Ba Vàng với mong mỏi gieo duyên được gặp chính Pháp tu hành đến với bà con nhân dân nên đã thực hành bố thí tài vật kết hợp với Pháp thí, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đó, hướng dẫn cho họ biết tu tập để chuyển hóa những nghiệp khổ trong cuộc đời dựa trên quy luật nhân quả.

Đức Phật dạy: “Này Tỳ-kheo, hãy nhớ Pháp thí, chớ quen theo tài thí”

Đức Phật dạy: “Này Tỳ-kheo, hãy nhớ Pháp thí, chớ quen theo tài thí”

Phật Tử Học Được Gì Qua Việc Từ Thiện Của Chư Tăng?

1# Hiểu Được Ý Nghĩa Thực Sự Của Việc Từ Thiện

Trong 10 nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát thì “rộng tu cúng dường” là một trong những nguyện lớn đầu tiên của Ngài. Người đệ tử Phật phải thực hành làm sao để tăng trưởng được tâm xả thí, biết buông xả những tham đắm ở đời để dần bước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Bố thí được chia thành 3 loại: Nội thí, ngoại thí và vô úy thí. Người có tài sản thì có thể bố thí, cúng dường, giúp đỡ người khác bằng tài vật của mình. Người không có tài sản thì về chùa tu tập, làm công quả, giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn,… Một trong những hình thức bố thí mà ngày nay nhiều người hay làm, đó là đi từ thiện. Nhưng người Phật tử muốn khi làm từ thiện, giúp người phát sinh được nhiều phúc báu thì nên nương tựa vào chư Tăng. Bởi chư Tăng là những người được thừa hưởng và hoằng dương giáo Pháp của Phật. Quý Thầy khi đi làm từ thiện không chỉ giúp đỡ về tài thí mà còn dạy cho người nhận thí giáo Pháp của Phật để họ nương vào đó tu hành bớt khổ trong đời này cũng như những kiếp vị lai. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dạy: “Hiểu được ý nghĩa, giá trị của việc bố thí; có lòng tin trong sạch, vững chắc rằng khi bố thí sẽ nhận được quả tốt đẹp thì việc bố thí mới thực sự tạo phước lớn”. Phước báu đó sẽ được sinh ra từ tâm buông xả, tâm thương yêu mọi người, biết vì mọi người và tâm không mong cầu danh lợi khi bố thí.

Chư Tăng chùa Ba Vàng cùng đoàn đi từ thiện.

Chư Tăng chùa Ba Vàng cùng đoàn đi từ thiện

2# Bài Học Tâm Cung Kính Khi Từ Thiện: “Của Cho Không Bằng Cách Cho”

Sư Phụ cũng từng dạy: “Đem tài vật hay giáo Pháp cho người dù có nghèo khổ thì cũng phải cung kính họ. Điều đó sẽ giúp người xả thí nhận được quả báo tốt đẹp; ngoài giàu sang phú quý thì thân quyến, thuộc hạ đều vâng lời, dễ dạy bảo”. Qua chương trình từ thiện của chư Tăng chùa Ba Vàng, các Phật tử có lẽ sẽ rút ra những bài học cho riêng mình khi đi làm từ thiện. Từ cách chư Tăng ân cần, cung kính đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có lẽ các Phật tử lại một lần nữa được nhìn lại tâm mình, xem tâm mình đã thực sự cung kính khi làm từ thiện chưa hay đi làm từ thiện với tâm mong cầu danh lợi? Từ đó chuyển hóa tâm mình mỗi khi đi làm từ thiện để có được lợi ích thù thắng nhất.

Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Vũ Thị Nghi rất vui khi nhận được sự quan tâm của Chư Tăng và đoàn từ thiện.

Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Vũ Thị Nghi rất vui khi nhận được sự quan tâm của Chư Tăng và đoàn từ thiện

3# Giúp Đỡ Đúng Lúc, Đúng Thời

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng dạy Phật tử tại gia: “Giúp đỡ đúng lúc, đúng thời khi người ta cần và gặp khó khăn thì khi mình cần đều sẽ gặp được người giúp đỡ, những gì mình cần đều sẽ có”. Thực hành theo lời Phật dạy trong việc từ thiện, chư Tăng luôn quan tâm đến những gia đình đang thực sự khó khăn và cần sự giúp đỡ. Năm 2017, chư Tăng chùa Ba Vàng đã đi từ thiện tỉnh Sơn La trong mùa bão lũ khi đồng bào phải chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, thiên tai. Đến dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7; chư Tăng luôn dành sự quan tâm đến các Anh hùng Liệt sĩ, các thương binh và đặc biệt là đến các mẹ Việt Nam Anh Hùng như xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ tài vật,… Trong hoạt động từ thiện gần nhất là ngày 22/9/2019, gia đình bà Trịnh Thị Vin được hỗ trợ kéo đường nước sạch; hay chư Tăng cũng hỗ trợ gia đình ông Phạm Tiến Hơn là hộ nghèo lâu năm, gia đình có 6 thành viên, có mẹ già hơn 60 tuổi và một người bị tâm thần,… Đặc biệt, chùa Ba Vàng cũng quan tâm đến hoàn cảnh của hai cháu Đoàn Thị Tâm (19 tuổi) và Đoàn Thị Tuyết (17 tuổi). Hai cháu đã mất cả bố và mẹ, vẫn đang trong tuổi ăn học. Ngoài ra còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cũng đã nhận được sự giúp đỡ của chư Tăng trong rất nhiều hoạt động từ thiện của chùa hàng năm.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tặng quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc thành phố Uông Bí

Chư Tăng chùa Ba Vàng tặng quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc thành phố Uông Bí

Đại đức Thích Trúc Bảo Việt đại diện cho chư Tăng chùa Ba Vàng tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đại đức Thích Trúc Bảo Việt đại diện cho chư Tăng chùa Ba Vàng tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Mong rằng qua chương trình từ thiện của chùa Ba Vàng đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt sẽ giúp nhân dân phần nào cải thiện được khó khăn hiện tại. Mong rằng, những hộ gia đình trên sẽ ứng dụng lời Phật dạy theo sự hướng dẫn của chư Tăng để có thể hiểu được nhân quả và ngày một chuyển hóa những khó khăn của gia đình mình.
Bên cạnh đó, các Phật tử tu học tại chùa Ba Vàng cũng học được rằng, phải bố thí từ việc nhỏ như biết hy sinh phục vụ mọi người, biết giúp đỡ mọi người; biết quan tâm cung kính đến những cuộc đời khó khăn hơn mình và việc bố thí tài vật không được xa rời bố thí Pháp. Sự bố thí ấy khiến cho tâm tham ái của đại chúng được đoạn trừ dần, đi đến chỗ an vui hạnh phúc chân thật.

Hạnh Duyên 

Bình Luận
Link to map Back top top