trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết bàn

04/5/2021

72 Lượt xem

Sau 49 năm thuyết pháp độ sinh, Đấng Đại Giác Ngộ - Phật Thích Ca Mâu Ni đã tịch diệt Niết Bàn vào đêm rằm tháng hai. Dù vậy, những dấu tích về lòng từ bi và trí tuệ của Ngài vẫn luôn hiện hữu cho đến hôm nay và mãi mãi về sau.
Để cảm niệm, tri ân ân đức cũng như những giá trị chân thật mà Đức Thế Tôn đã mang lại cho thế gian, chùa Ba Vàng tổ chức chương trình "Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn".
Mời quý Phật tử và các bạn theo dõi video qua lời bài hát: "Lòng từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn".
Lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Âm nhạc: Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Vũ Trọng Phương
---
Lời bài hát: 

Kính lạy Đức Thế Tôn
Lòng từ bi vô lượng
Thọ nhận món nấm độc
Độ thợ sắt cunda
Kính lạy Đức Thế Tôn
Lòng từ bi của Ngài
Là mặt trời soi chiếu
Xoá tan các hiềm nghi
(Người Là mặt trời soi chiếu
Xoá tan các hiềm nghi …)
Hiềm nghi Bậc thánh thân không bệnh
Hiềm nghi Thân bệnh không đạt đạo
Thế Tôn Lòng từ bi cao vời
Thế Tôn Bậc đạo Sư độ đời
Thế Tôn Lòng từ bi của Ngài
Cho chúng con mãi mãi
An lành thanh cao.

Bài liên quan
Video tiếp theo