trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Pháp thoại: "Xem người chọn bạn" - Kinh Hiền Nhân | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Tư, 29/3/2023

tức 8/2 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?

06/4/2021

69 Lượt xem

Khi Như Lai tại thế, chúng con còn trầm luân ở nơi nào không hay biết. Khi chúng con đủ duyên phước làm người thì Như Lai đã thị hiện Niết Bàn. Vậy, chúng con biết nương tựa vào đâu?
Xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe bài hát "Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?".
Lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Âm nhạc: Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Vũ Trọng Phương
---
Lời bài hát: Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?
Hơn hai nghìn năm trước
Nước mắt chúng sinh rơi
Trong đêm rằm tháng hai
Như Lai nhập niết bàn
Giữa sa la song thọ…Ai là người dẫn đường
Chúng con….biết nương tựa vào đâu…?
Khi Ngài đã nhập diệt….
Như Lai…xin chỉ cho con biết…
Con biết… nương tựa vào đâu…..?

Và nước mắt đã ngừng lăn
Lời Như Lai căn dặn
“Hãy lấy giới làm thầy
Tứ đế làm ngọn đèn
Thực hành tứ niệm xứ
Ngày đêm không chần chừ
Thường niệm thường tinh tấn
Sẽ thoát mọi khổ đau”
...lời di giáo cuối cùng
Như Lai đã căn dặn
“Hãy lấy giới làm thầy
Chánh pháp làm ngọn đèn
Nương tựa nơi chính mình
Ngày đêm thường tinh tấn
Sẽ vượt thoát luân hồi”.
Kính bạch đức Như Lai
Chúng con xin ghi nhớ
Ngày đêm thường tinh tấn
Sẽ vượt thoát luân hồi.

Bài liên quan
Video tiếp theo