trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Năm, 20/01/2022

tức 18/12 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Thương chúng sinh quyết thành đạo quả

13/01/2022

22 Lượt xem

Bài hát: Thương chúng sinh quyết thành đạo quả
Sáng tác lời: Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Xuân Trí
Thể hiện: Đức Thương, Huyền Trang cùng vũ đoàn BamBoo
Biên đạo múa: Lan Anh

Lời bài hát:
"Từ bi bao la,
Thương chúng sinh Như thương con đỏ,
Rời bỏ hoàng thành;
Núi tuyết rừng già,
Hành thân khổ tu.

Dưới cội Bồ đề,
Ngài trở về trung đạo,
Tam minh bừng sáng,
Giải thoát chúng sinh mê.
Hào quang chiếu muôn phương,
Tuệ giác cứu sáu đường -
Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca.

Bốn chín ngày thiền định
Đập tan mọi xiềng xích,
Phiền não cùng tham dục,
Giác ngộ lý chân thường,
Sáng tỏa khắp mười phương, sáng tỏa khắp mười phương -
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

Từ bi, thương chúng sinh
Như thương bầy con đỏ,
Quyết chí đắc đạo quả,
Thầy dẫn đường nhân thiên,
Cứu khổ khắp mười phương, cứu khổ khắp muôn loài -
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

Dưới cội Bồ đề,
Ngài trở về trung đạo,
Tam minh bừng sáng,
Giải thoát chúng sinh mê.
Hào quang chiếu muôn phương,
Tuệ giác cứu sáu đường -
Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca.

Bốn chín ngày thiền định
Đập tan mọi xiềng xích,
Phiền não cùng tham dục,
Giác ngộ lý chân thường,
Sáng tỏa khắp mười phương,
sáng tỏa khắp mười phương -
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

Từ bi, thương chúng sinh
Như thương bầy con đỏ,
Quyết chí đắc đạo quả,
Thầy dẫn đường nhân thiên,
Cứu khổ khắp mười phương, cứu khổ khắp muôn loài -
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

Cứu khổ khắp mười phương,
cứu khổ khắp muôn loài -
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca."

Video tiếp theo