trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Trần Nhân Tông - Điềm lành Đế vương, giấc mộng Thánh Tổ

16/12/2022

93 Lượt xem

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Vũ Phước, Phú Sĩ cùng vũ đoàn Ánh Dương
Biên đạo: Hồ Hoa
Lời bài hát:
Đông Bắc nước Nam,
núi non hùng vĩ,
xuất sinh anh hùng -
bậc đại quân vương.
Khi mới hạ sinh
thân tướng vàng kim -
điềm lành ứng báo,
đại ngự ngai vàng
giữ yên bờ cõi,
xây dựng giang san.
---
Khi vừa sinh ra, thân của vua Trần Nhân Tông có màu sắc hoàng kim, nước da vàng sáng rất đẹp, nên gọi Ngài là Phật kim. Ngay từ thuở nhỏ, Ngài đã bộc lộ rõ sự khác biệt với bạn bè cùng trang lứa, vì vậy, vua Trần Thánh Tông đã mời các bậc trưởng lão tinh thông Nho giáo, Tứ thư, Ngũ kinh và Phật giáo để dạy dỗ cho Ngài như Lê Phụ Trần, Nguyễn Thánh Huấn, Nguyễn Sĩ Cố,… Chính vua cha đã soạn sách “Di Hậu Lục” để dạy cho Ngài cách xử thế chuẩn bị nối nghiệp sau này nên Ngài tinh thông cả Tam giáo: Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo.

Giấc mộng khai quang,
hoa sen Phật ngự,
lục hoà ban bố,
nhân dân phụng hành,
hoằng truyền Phật Pháp.
Việt Nam Thánh tổ Trần Nhân Tông.
Một hôm ngủ trưa, vua mộng thấy trên rốn mình nở ra một hoa sen lớn như bánh xe, trên đó có một đức Phật vàng. Bên cạnh, có người chỉ vào vua mà hỏi: “Biết đức Phật này không? Ðó là đức Biến Chiếu Tôn đấy!”. Vua tỉnh thức, đem giấc mộng nói lại cho Thánh Tông nghe, ai cũng lấy làm lạ.
Y như giấc mộng, vua đã lấy triết lý đạo Phật làm tư tưởng chủ đạo, lấy pháp tu lục hòa của Phật giáo để dạy nhân dân vun bồi trí đức, cố kết nhân tâm, cùng nhau xây dựng cuộc sống an lạc, xây dựng đất nước thái bình. Sau khi truyền ngôi cho vua Trần Anh Tông, Ngài đã lên núi Yên Tử tu hành, độ tăng chúng đông đảo, dạy dân chúng quy y Tam Bảo, tu ngũ giới.
Đông Bắc nước Nam,
núi non hùng vĩ,
xuất sinh anh hùng -
bậc đại quân vương,
hoằng truyền Phật Pháp,
trị quốc an dân.
Việt Nam Thánh tổ Trần Nhân Tông.
----------
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

Video tiếp theo