trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 6 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chủ Nhật, 26/6/2022

tức 28/5 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Trần Nhân Tông lưu truyền chánh Pháp nước Nam

21/12/2021

35 Lượt xem

Bài hát: Trần Nhân Tông lưu truyền chánh Pháp nước Nam
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Xuân Trí
Thể hiện: Trường Linh và Vũ đoàn Bamboo
Lời bài hát:
"Nước Nam hưng khí vượng nhân tâm,
Bồ tát quán soi hạ cõi phàm.
Bồ đề hành sự độ chúng sinh,
chấn hưng Đại Việt,
truyền Pháp Phật đầu đà.
Yên Tử lưu danh
Trần Nhân Tông - Bồ tát giáng sinh hạ cõi phàm,
làm Bồ đề đạo,
bảo vệ chúng sinh,
tạo duyên cứu khổ,
Phật Pháp phổ độ,
giác ngộ muôn dân.
Trần Nhân Tông
dẹp giặc Nguyên Mông,
Đại Việt oai hùng,
theo bước Phật tổ
rời bỏ hoàng cung,
núi rừng làm nhà,
hành hạnh đầu đà,
hoá độ muôn dân.
Trần Nhân Tông - Bồ đề tâm vi diệu
hóa sinh bậc quân vương
lưu truyền chánh Pháp Phật,
ca ngợi khắp muôn dân.
Lưu truyền chánh Pháp Phật,
ngợi ca mãi muôn đời."