trực tuyến
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | 08/4/Quý Mão

Thứ Hai, 05/6/2023

tức 18/4 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Vu lan báo hiếu thâm ân

23/8/2022

38 Lượt xem

Bài hát: Vu lan báo hiếu thâm ân
Nhạc và lời: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phối khí: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Bảo Nam, Hồng Ánh
Lời bài hát:

Vu Lan Bồn Phật dạy Mục Kiều Liên cứu mẹ. 

Xả vật tài, tứ sự, cúng dường Tăng.

Bà Thanh Đề khi xưa sống trên đời

không tin nhân quả, bất kính Tam Bảo, xua đuổi chúng Tăng.

Sau khi chết, bà rơi vào địa ngục chịu khổ đau, đói khát vô... cùng.

Mục Kiều Liên rất đỗi xót thương.

Vâng lời Phật dạy, Mục Kiều Liên thiết lễ

cúng dường trai Tăng, báo hiếu công sinh thành.

Nhờ phúc lành cao quý… Thanh Đề thoát địa ngục sinh thiên, hưởng cuộc sống an lành.

Noi đức hiếu Mục Kiều Liên cứu mẹ,

mùa vu Lan đệ tử chúng con

dâng phẩm vật, cúng dường chư Đại đức.

Xin thỉnh nguyện quý Ngài nạp thọ,

mang phúc lành tế độ trần gian.

Nguyện cầu cho cha mẹ bình an.

Nguyện cầu cho con cháu thảo hiền.

Nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ

nương phúc báu này sớm được siêu sinh.

Vu Lan Bồn... Mục Kiều Liên cứu mẹ. 

Vu Lan Bồn... trả nghĩa thâm ân.

Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát

Vu Lan Bồn... đệ tử chúng con 

dâng phẩm vật cúng dường chư Đại đức.

Mang phúc lành.... trả nghĩa... thâm ân.

Mang phúc lành.... trả nghĩa... thâm ân.
----------
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

Video tiếp theo