trực tuyến
Sám hối ba nghiệp | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Thứ Hai, 18/10/2021

tức 13/9 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian | Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng cùng vũ đoàn Diamonds

09/4/2021

137 Lượt xem

Lời bài hát “Mặt trời soi chiếu cứu thế gian” mang một ý nghĩa rất đặc biệt, đó là tán dương ân đức của Tam Bảo. Khi hát bài hát này với tâm thành tín đối với Tam Bảo, chúng ta sẽ được công đức, phước báu rất lớn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng hồi hướng tâm nguyện thiện lành đến với tất cả thế nhân, cầu cho thế giới được an lành dưới ánh từ quang của mười phương Chư Phật.

Kính mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm này với sự thể hiện của các Phật tử chùa Ba Vàng cùng vũ đoàn Diamonds.
---

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng cùng vũ đoàn Diamonds
Lời thơ: Chùa Ba Vàng
Phối khí: Phạm Bá Sản

Bài liên quan
Video tiếp theo