trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 26/02/2024

tức 17/1 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Phát lộc đầu xuân Giáp Thìn 2024 | Chùa Ba Vàng, ngày 01/01/Giáp Thìn

10/02/2024

30 Lượt xem


Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi chương trình Phát lộc đầu xuân Giáp Thìn 2024 tại chùa Ba Vàng, ngày 01/01/Giáp Thìn

Video tiếp theo