trực tuyến
Pháp thoại: Theo bước chân Tăng đoàn | Đại đức Thích Trúc Bảo Thành, ngày 30/10/Nhâm Dần

Chủ Nhật, 27/11/2022

tức 4/11 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Phật tử chùa Ba Vàng dâng lời tri ân Sư Phụ - Bậc ân sư cao quý của cuộc đời chúng con

21/11/2022

38 Lượt xem

"Chúng con chí thiết chí thành đảnh lễ nguyện Sư Phụ nhận lời làm thầy tế độ cho chúng con kiếp này và vô lượng kiếp sau. Và đây cũng là sự tri ân lớn nhất mà chúng con nghĩ ra được để đảnh lễ tri ân Sư Phụ, phát nguyện làm người trò ngoan của Sư Phụ." - Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo