trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Bảy, 09/12/2023

tức 27/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Sao thầy bỏ ba má đi tu | Music Video | Chùa Ba Vàng

12/3/2023

41 Lượt xem

Bài hát: Sao thầy bỏ ba má đi tu?
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sản xuất âm nhạc: Thế Phương VBK
Sáng tác nhạc: Đỗ Minh
Ca sĩ: Đoàn Linh, Huyền Trang
Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng

------

Lời bài hát:

Lượt 1:
Này bạn ơi, bạn cho tôi hỏi:
Thầy sư sao lạ quá!
Rừng già nơi đó có gì vui?
Ngày đêm không mòn mỏi,
thầy đi trên sỏi đá,
cơm thì không thịt cá,
áo quần thì toàn đồ vá,
có gì đâu mà vui?

Sao thầy bỏ ba má,
xuất gia sống rừng già?
Khó hiểu, khó hiểu quá đi!

Sao thầy bỏ mẹ cha,
xuất gia nơi rừng già?
Khó hiểu, khó hiểu quá đi!

Kết lượt 1:
Này các bạn thiện nhân ơi!
Đức Phật đã dạy rằng là
mười ba pháp đầu đà này
chiến thắng mọi chướng ma,
thành tựu cho ba cõi,
tứ Thánh quả nối dõi mà,
phước lành mười phương sáng soi,
chánh Pháp chúng sinh khỏi liền,
chấm dứt hết thiệt thòi
trong cuộc đời vô minh.
Ở nơi chốn rừng già,
thầy bận ngày và đêm nhá,
chiến đấu với ma vương
vì thương chúng sinh muôn loài.
Ở nơi chốn rừng già,
thầy bận ngày và đêm nhá,
chiến đấu với ma vương
vì thương chúng sinh muôn loài.

Lượt 2:
Khi gặp người đời hay nói quá đi
thì phải hoan hỷ trước.
Thật khó quá đi thôi!
Thật khó quá đi thôi!
Đời vui quá xá là vui!

Bạn bè chơi gần xa,
có thể hút xì gà đấy,
vũ trường coi là nhà mình thôi.
Ở đời vui quá xá là vui!
Ở đời vui quá xá là vui!

Sao thầy bỏ ba má,
xuất gia sống rừng già?
Khó hiểu, khó hiểu quá đi!

Sao thầy bỏ mẹ cha,
xuất gia nơi rừng già?
Khó hiểu, khó hiểu quá đi!

Gần kết bài:
Này các bạn thiện nhân ơi!
Đức Phật đã dạy rằng là
mười ba pháp đầu đà này
chiến thắng mọi chướng ma,
thành tựu cho ba cõi,
tứ Thánh quả nối dõi mà,
phước lành mười phương sáng soi,
chánh Pháp chúng sinh khỏi liền,
chấm dứt hết thiệt thòi
trong cuộc đời vô minh.
Ở nơi chốn rừng già,
thầy bận ngày và đêm nhá,
chiến đấu với ma vương
vì thương chúng sinh muôn loài.
Ở nơi chốn rừng già,
thầy bận ngày và đêm nhá,
chiến đấu với ma vương
vì thương chúng sinh muôn loài.

Ngũ dục đời không thiếu đâu
nhưng khổ đau thật nhiều mà.
Thầy ơi, con đã hiểu ra mà,
thầy rời xa ba má,
vui tu pháp đầu đà,
thiền định nơi rừng già,
lòng từ bi bao la
vì chúng sinh khắp muôn loài.
Sao thầy bỏ ba má đi tu?
Lòng từ bi bao la
vì chúng sinh khắp muôn loài.

Kết bài:
Này các bạn thiện nhân ơi!
Đức Phật đã dạy rằng là
mười ba pháp đầu đà này
chiến thắng mọi chướng ma,
thành tựu cho ba cõi,
tứ Thánh quả nối dõi mà,
phước lành mười phương sáng soi,
chánh Pháp chúng sinh khỏi liền,
chấm dứt hết thiệt thòi
trong cuộc đời vô minh.

Ở nơi chốn rừng già,
thầy bận ngày và đêm nhá,
chiến đấu với ma vương
vì thương chúng sinh muôn loài.
Ở nơi chốn rừng già,
thầy bận ngày và đêm nhá,
chiến đấu với ma vương
vì thương chúng sinh muôn loài.

Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

Video tiếp theo