trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Lễ Vu Lan Báo Hiếu (PL.2566 - DL.2022) | Chùa Ba Vàng, ngày 10/7/Nhâm Dần

Chủ Nhật, 07/8/2022

tức 10/7 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
🔴 [TRỰC TIẾP] Lễ Vu Lan Báo Hiếu (PL.2566 - DL.2022) | Chùa Ba Vàng, ngày 10/7/Nhâm Dần

07/8/2022

1 Lượt xem

Video tiếp theo