trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Vở kịch: Trọn một niềm tin | Thể hiện: Phật tử Chùa Ba Vàng

04/7/2021

25 Lượt xem

Đức Phật là Bậc Đại Giác Ngộ, Ngài đã chỉ dạy những vấn đề hết sức thiết yếu để tạo lập một gia đình hạnh phúc đối với những người sống tại gia. Nếu từng thành viên trong gia đình biết ứng dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống, thì gia đình ấy sẽ chuyển hóa được những nỗi khổ đau, mâu thuẫn, bất hòa; từ đó, xây dựng mái ấm hạnh phúc trên nền tảng tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương.
Để cảm nhận sự nhiệm màu của Phật Pháp đối với cuộc sống gia đình, Ban Quản trị xin gửi đến quý vị và các bạn vở kịch “Trọn một niềm tin” do các Phật tử chùa Ba Vàng thể hiện. Vở kịch chính là tái hiện sự thật của rất nhiều gia đình Phật tử trước khi biết đến Phật Pháp.

Vở kịch "Trọn một niềm tin" được thể hiện trong chương trình Đêm văn nghệ "Để mãi bên nhau" Tình yêu - Gia đình Phật tử. Chương trình do các Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng và các Phật tử nội tỉnh Quảng Ninh từ những vùng không có dịch thực hiện.

Video tiếp theo