trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Bài hát: Vu lan mùa Tự Tứ báo hiếu mẹ cha | Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng 2022

Chia sẻ :

Mời quý phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Chia sẻ :

Ngày Tự Tứ được gọi là ngày Chư Phật hoan hỷ. Bởi sau ba tháng tu học, rèn luyện, thúc liễm thân tâm, chư Tăng kiểm điểm giới đức, chỉ lỗi, soi sáng cho nhau để tiến bộ hơn.Có thể nói ý nghĩa cao thượng lễ Vu Lan trong tinh thần ngày Tự tứ là cơ hội quý báu để hàng Phật tử gieo trồng nhân phước thiện trên mảnh đất thanh tịnh này. Các lễ vật đúng như pháp để cúng dường chúng Tăng sẽ đem lại nhiều phước báu và những phước báu này cũng có thể hồi hướng đến cha mẹ hiện còn cũng như đã mất của thí chủ.
Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhạc phẩm “Vu Lan mùa tự tứ báo hiếu mẹ cha” để cùng cảm nhận tinh thần hiếu đạo trong mùa Vu Lan.
------------------
Ca khúc: Vu Lan mùa Tự Tứ báo hiếu mẹ cha
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Xuân Trí
Thể hiện: Ca sĩ Lan Anh cùng vũ đoàn BamBoo
------------------

Lời bài hát:
"Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
ba tháng an cư thúc liễm thân tâm.
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng tự tứ,
đem phúc lành phổ tế chúng sinh.

Con chắp tay hướng về chư Phật.
Chúng sinh vô minh tạo bao tội lỗi
khiến nổi trôi trong ác đạo ba đường.
Nhờ diệu Pháp Phật truyền phương cứu khổ,
bà Thanh Đề thoát kiếp trầm luân.
Ba tháng hạ, chư Tăng huân tu giới đức,
đem phúc lành ban khắp nhân thiên.

Kính lạy Phật
Kính lạy Pháp
Kính lạy Tăng

Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
ba tháng an cư thúc liễm thân tâm.
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng tự tứ,
đem phúc lành phổ tế chúng sinh.
Phật tử chúng con hoan hỷ ca mừng.
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
Phật tử chúng con báo hiếu mẹ cha.
Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha.

Phật tử chúng con hoan hỷ ca mừng.
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
Phật tử chúng con báo hiếu mẹ cha.
Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha.
Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha".
------------------
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

[KARAOKE] Nguyện cầu cha mẹ đời đời an vui | Nhạc Vu Lan cảm động | Chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 10/9/2023

Mẹ tôi... Chiến tranh đã qua lâu rồi, ngồi nhìn ba, tiếng kệ cầu kinh, ngồi nhìn ba, chắp tay mẹ nguyện cầu - cầu mong ba sớm được siêu sinh.

Nhạc Phật giáo 🞄 10/9/2023

Mẹ tôi... Chiến tranh đã qua lâu rồi, ngồi nhìn ba, tiếng kệ cầu kinh, ngồi nhìn ba, chắp tay mẹ nguyện cầu - cầu mong ba sớm được siêu sinh.

[Nhảy 2/9 phố đi bộ] Tự hào Việt Nam - Phạm Thị Yến | Dance by Bavangtalent team

Nhạc Phật giáo 🞄 04/9/2023

Đồng xanh xanh, núi xanh xanh, mây vờn quanh hát reo. Đèo cao cao, sáo vút ngân hòa tiếng đại dương thì thầm. Ông cha ta ngàn năm tuổi thanh xuân dựng xây bản tình ca hào hùng Việt Nam.

Nhạc Phật giáo 🞄 04/9/2023

Đồng xanh xanh, núi xanh xanh, mây vờn quanh hát reo. Đèo cao cao, sáo vút ngân hòa tiếng đại dương thì thầm. Ông cha ta ngàn năm tuổi thanh xuân dựng xây bản tình ca hào hùng Việt Nam.

Tự hào Việt Nam | Music video

Nhạc Phật giáo 🞄 03/9/2023

Đồng xanh xanh, núi xanh xanh, mây vờn quanh hát reo. Đèo cao cao, sáo vút ngân hòa tiếng chim đại ngàn Việt Nam. Duyên dáng xinh nằm nghe tiếng đại dương thì thầm. Ông cha ta ngàn năm tuổi thanh xuân dựng xây bản tình ca hào hùng Việt Nam.

Nhạc Phật giáo 🞄 03/9/2023

Đồng xanh xanh, núi xanh xanh, mây vờn quanh hát reo. Đèo cao cao, sáo vút ngân hòa tiếng chim đại ngàn Việt Nam. Duyên dáng xinh nằm nghe tiếng đại dương thì thầm. Ông cha ta ngàn năm tuổi thanh xuân dựng xây bản tình ca hào hùng Việt Nam.

Bài hát: Bé ầu thương của mẹ | Nhạc Vu Lan 2023 | Chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 29/8/2023

Gánh con - gánh cả tuổi thơ, nắng chiều ngơ ngác cỏ khô cuối đồng. Gánh con - gánh cả tuổi hồng, sớm chiều trông ngóng con từng bước đi.

Nhạc Phật giáo 🞄 29/8/2023

Gánh con - gánh cả tuổi thơ, nắng chiều ngơ ngác cỏ khô cuối đồng. Gánh con - gánh cả tuổi hồng, sớm chiều trông ngóng con từng bước đi.

Bài hát: Vu Lan báo hiếu thâm ân | Nhạc Vu Lan báo hiếu 2023 | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 27/8/2023

Vu Lan Bồn Phật dạy Mục Kiều Liên cứu mẹ. Xả vật tài, tứ sự, cúng dường Tăng. Bà Thanh Đề khi xưa sống trên đời không tin nhân quả, bất kính Tam Bảo, xua đuổi chúng Tăng.

Nhạc Phật giáo 🞄 27/8/2023

Vu Lan Bồn Phật dạy Mục Kiều Liên cứu mẹ. Xả vật tài, tứ sự, cúng dường Tăng. Bà Thanh Đề khi xưa sống trên đời không tin nhân quả, bất kính Tam Bảo, xua đuổi chúng Tăng.

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha | Hát về mẹ cha Vu Lan | Chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 22/8/2023

Mẹ ơi nay con có mặt trên đời là do chín tháng mười ngày ân sâu. Mẹ ơi con có biết đâu, mẹ sầu mẹ khổ, trong cõi bể dâu, mẹ đã thức thâu đêm, khi con ốm mệt, tay ẵm tay bồng

Nhạc Phật giáo 🞄 22/8/2023

Mẹ ơi nay con có mặt trên đời là do chín tháng mười ngày ân sâu. Mẹ ơi con có biết đâu, mẹ sầu mẹ khổ, trong cõi bể dâu, mẹ đã thức thâu đêm, khi con ốm mệt, tay ẵm tay bồng

Nhạc Vu Lan 2023 | Top 9 bài hát hay nhất về cha mẹ mùa Vu Lan báo hiếu| Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 16/8/2023

Nhân lễ Vu Lan, quý vị có thể gửi tới cha mẹ những bài hát Vu Lan báo hiếu đầy xúc động, da diết và thấm thía về công ơn trời biển của cha mẹ. Các bài hát vu lan này sẽ thay lời muốn nói của quý vị tới cha mẹ - lời yêu thương, lời xin lỗi, lời cảm ơn,...

Nhạc Phật giáo 🞄 16/8/2023

Nhân lễ Vu Lan, quý vị có thể gửi tới cha mẹ những bài hát Vu Lan báo hiếu đầy xúc động, da diết và thấm thía về công ơn trời biển của cha mẹ. Các bài hát vu lan này sẽ thay lời muốn nói của quý vị tới cha mẹ - lời yêu thương, lời xin lỗi, lời cảm ơn,...

Bài hát: Thai nhi hãy tha thứ cho mẹ | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 11/8/2023

Con lạy Phật từ bi cứu độ, con thành tâm sám hối tội phá thai, hỡi các con vong linh nhi của mẹ, mẹ lạy Phật xin sám hối các con

Nhạc Phật giáo 🞄 11/8/2023

Con lạy Phật từ bi cứu độ, con thành tâm sám hối tội phá thai, hỡi các con vong linh nhi của mẹ, mẹ lạy Phật xin sám hối các con

[Dance version] Sao thầy bỏ ba má đi tu | Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 09/8/2023

[Dance version] Sao thầy bỏ ba má đi tu | Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 09/8/2023

[Dance version] Sao thầy bỏ ba má đi tu | Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

[Dance version] Tuổi trẻ Ba Vàng khám phá vườn tâm | Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 02/8/2023

Nhạc và lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán). Phối khí: Cố nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn. Thể hiện: Ban tài năng chùa Ba Vàng. Biên đạo: Đinh Yến

Nhạc Phật giáo 🞄 02/8/2023

Nhạc và lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán). Phối khí: Cố nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn. Thể hiện: Ban tài năng chùa Ba Vàng. Biên đạo: Đinh Yến

[Dance version] Câu lạc bộ La Hầu La | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 29/7/2023

La Hầu La - con trai Phật Thích Ca, bỏ hoàng gia đi tu từ năm 7 tuổi, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, theo Tăng đoàn du hoá khắp nơi nơi

Nhạc Phật giáo 🞄 29/7/2023

La Hầu La - con trai Phật Thích Ca, bỏ hoàng gia đi tu từ năm 7 tuổi, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, theo Tăng đoàn du hoá khắp nơi nơi

Bài hát: Chuyện Cám trộm bống | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 19/7/2023

Mời quý phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Nhạc Phật giáo 🞄 19/7/2023

Mời quý phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Bài hát: Về nhà lớn Ba Vàng | Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 25/6/2023

Mặt trời hồng ló rạng chùa Ba Vàng thấp thoáng. Ánh bình minh rạng ngời chào đón bạn.. và ..tôi này

Nhạc Phật giáo 🞄 25/6/2023

Mặt trời hồng ló rạng chùa Ba Vàng thấp thoáng. Ánh bình minh rạng ngời chào đón bạn.. và ..tôi này

Bài hát: Tuổi trẻ Ba Vàng khám phá vườn tâm | Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 25/6/2023

Chẳng phải anh em sinh ra trong một gia đình, chẳng phải bạn thân kết duyên từ lâu, mà sao tôi thấy thật là quen, mà sao tôi thấy thật là thân. Mình về đây chung vui, chung vui một mái nhà.

Nhạc Phật giáo 🞄 25/6/2023

Chẳng phải anh em sinh ra trong một gia đình, chẳng phải bạn thân kết duyên từ lâu, mà sao tôi thấy thật là quen, mà sao tôi thấy thật là thân. Mình về đây chung vui, chung vui một mái nhà.

Bài hát: Tuổi trẻ Ba Vàng khám phá vườn tâm | Nhạc khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 23/6/2023

Chẳng phải anh em sinh ra trong một gia đình, chẳng phải bạn thân kết duyên từ lâu, mà sao tôi thấy thật là quen, mà sao tôi thấy thật là thân. Mình về đây chung vui, chung vui một mái nhà.

Nhạc Phật giáo 🞄 23/6/2023

Chẳng phải anh em sinh ra trong một gia đình, chẳng phải bạn thân kết duyên từ lâu, mà sao tôi thấy thật là quen, mà sao tôi thấy thật là thân. Mình về đây chung vui, chung vui một mái nhà.

Bài hát: Khóa tu mùa hè - kết tình bạn muôn phương | Nhạc khóa tu mùa hè | Chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 11/6/2023

Nếu có những lúc mỏi mệt, từ tận trong tâm muốn tim yên bình, nếu muốn soi sáng tâm hồn thì tạm xa nơi thành phố xô bồ. Xách balo lên bạn ơi!

Nhạc Phật giáo 🞄 11/6/2023

Nếu có những lúc mỏi mệt, từ tận trong tâm muốn tim yên bình, nếu muốn soi sáng tâm hồn thì tạm xa nơi thành phố xô bồ. Xách balo lên bạn ơi!

[KARAOKE] Phật giáo gắn kết hòa bình thế giới | Nhạc Phật đản | Song ngữ | Chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 02/6/2023

Muôn loài chúng sinh yêu quý hoà bình. Muôn loài chúng sinh mong muốn kết nối yêu thương. Phật giáo khắp năm châu, Phật giáo khắp toàn cầu thắp sáng nguồn trí tuệ, vô ngã, từ bi.

Nhạc Phật giáo 🞄 02/6/2023

Muôn loài chúng sinh yêu quý hoà bình. Muôn loài chúng sinh mong muốn kết nối yêu thương. Phật giáo khắp năm châu, Phật giáo khắp toàn cầu thắp sáng nguồn trí tuệ, vô ngã, từ bi.

[KARAOKE] Khúc ca mừng tắm Phật | Nhạc Phật đản | Song ngữ | Chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 02/6/2023

Con nay cung kính Đức Như Lai, học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài. Khi vừa đản sinh đi bảy bước, Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần.

Nhạc Phật giáo 🞄 02/6/2023

Con nay cung kính Đức Như Lai, học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài. Khi vừa đản sinh đi bảy bước, Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần.

[KARAOKE] Nhân duyên đản sinh của Đức Phật | Nhạc Phật đản | Chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 02/6/2023

Đâu Suất thiên cung cảnh giới nguy nga, thiên nữ đẹp thướt tha, thiên nam sắc rạng ngời, nhạc trời trỗi rộn vang tưng bừng muôn khúc hoan ca Bồ tát Hộ Minh sắp đản sinh cõi Ta Bà.

Nhạc Phật giáo 🞄 02/6/2023

Đâu Suất thiên cung cảnh giới nguy nga, thiên nữ đẹp thướt tha, thiên nam sắc rạng ngời, nhạc trời trỗi rộn vang tưng bừng muôn khúc hoan ca Bồ tát Hộ Minh sắp đản sinh cõi Ta Bà.