trực tuyến
[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức"

Chủ Nhật, 13/6/2021

tức 4/5 Tân Sửu

Nhạc Phật giáo

Nhạc Phật giáo

Nhạc Phật giáo

Bài hát: Vu Lan báo hiếu thâm ân

05/09/2020

15 Lượt xem

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Lời bài hát “Vu Lan báo hiếu thâm ân”:
Vu Lan Bồn… Phật dạy Mục Kiều Liên cứu mẹ. Xả vật tài, tứ sự cúng dường Tăng…
Bà Thanh Đề khi xưa sống trên đời không tin nhân quả, bất kính Tam Bảo, xua đuổi chúng Tăng.
Sau khi chết, bà rơi vào địa ngục, chịu khổ đau, đói khát vô cùng.
Mục Kiều Liên rất đỗi xót thương.
Vâng lời Phật dạy, Mục Kiều Liên thiết lễ cúng dường trai tăng, báo hiếu công sinh thành.
Nhờ phúc lành cao quý…Thanh Đề thoát địa ngục…sinh thiên…hưởng cuộc sống an lành.
Noi đức hiếu, Mục Kiều Liên cứu mẹ.
Mùa vu Lan đệ tử chúng con dâng phẩm vật, cúng dường chư Đại Đức.
Xin thỉnh nguyện quý Ngài nạp thọ, mang phúc lành tế độ trần gian.
Nguyện cầu cho cha mẹ bình an. Nguyện cầu cho con cháu Thảo Hiền. Nguyện cầu cho cửu Huyền Thất tổ nương phúc báu này, sớm được siêu sinh.
Vu Lan Bồn, Mục Kiều Liên cứu mẹ.
Vu Lan Bồn, trả nghĩa thâm ân.
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ tát.
Vu Lan Bồn…đệ tử chúng con dâng phẩm vật cúng dường Chư Đại Đức, mang phúc lành trả nghĩa thâm ân.

Các bài nên xem: