Ca khúc “Mặt trời Phật pháp soi chiếu cứu thế gian” – Thể hiện: Phật tử Nguyễn Thị Thu Hương

“Hạnh phúc thay thế gian này
Nhờ sáng soi bởi Pháp Phật nhiệm màu”

Xin mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe ca khúc tán dương ân đức Tam Bảo được thể hiện bởi Phật tử Nguyễn Thị Thu Hương hiện đang tu tập và sinh hoạt trong nhóm Phật tử Từ Tâm – Hải Phòng, thuộc CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, chùa Ba Vàng!
—-
Phật tử chúng ta hãy cùng hát bài hát đặc biệt này và gửi gắm vào đó tâm mình đối với ân đức của Tam Bảo nhé!

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top