trực tuyến
[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức"

Chủ Nhật, 13/6/2021

tức 4/5 Tân Sửu

Những câu chuyện tiền kiếp về Đức Phật Thích Ca và bản nguyện của Ngài khi giáng trần

Chia sẻ :

Đức Phật Thích Ca là bậc Toàn Giác, một con người siêu việt, vĩ đại và duy nhất trên thế gian này...

10/05/2021

Chia sẻ :

Đức Phật Thích Ca là bậc Toàn Giác, một con người siêu việt, vĩ đại và duy nhất trên thế gian này. Để mở ra con đường chân hạnh phúc, không còn khổ đau của sinh tử luân hồi, từ vô lượng kiếp trước, Đức Phật đã tinh tấn tu hành không dừng nghỉ, thậm chí là hy sinh cả máu thịt của mình vì lợi ích chúng sinh.

Vậy từ vô lượng kiếp trước Đức Phật là ai? Ngài giáng sinh nơi trần gian với bản nguyện gì? Kính mời quý Phật tử cùng tìm hiểu qua lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong bài viết dưới đây.

Những tiền kiếp trước Đức Phật Thích Ca là ai?

Đức Phật từng tuyên bố: “Ta là Phật đã thành. Chúng sinh là Phật sẽ thành”. Câu nói của Ngài không phải là lời suông mà khẳng định sự thật. Nhiều kiếp trước, Ngài cũng từng là những chúng sinh, trải qua vô lượng kiếp tu hành, cho đến kiếp cuối cùng Ngài đắc thành quả vị Phật.

Trong buổi Pháp thoại “Trước khi đản sinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trích giảng kinh Mi Tiên vấn đáp để đại chúng phần nào hiểu được câu chuyện về ba tiền kiếp của Ngài là chàng trai Thiện Huệ, Bồ tát Vessantara và Bồ tát Hộ Minh.

1. Chàng trai Thiện Huệ được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký

Thời Đức Phật Nhiên Đăng, có một vị Thái tử tên Phổ Quang, con của vua Đăng Chiếu; là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Sau đó, vị Thái tử ấy đã phát tâm xuất gia tu hành, lấy Pháp danh là Thiện Huệ. Tuy nhiên, khi ấy Thiện Huệ chưa phải là đi xuất gia tu hành theo Đức Phật.

Một lần, Thiện Huệ nghe tin Đức Phật Nhiên Đăng đi giáo hóa nên quyết định mang tiền, vàng đến cúng dường Ngài. Trên đường, chàng gặp nàng thôn nữ trên tay cầm bảy đóa sen xanh cũng đi cúng dường Phật Nhiên Đăng. Thiện Huệ ngỏ lời xin mua lại hoa để cúng dường. Nàng thôn nữ vì cảm mến Thiện Huệ nên đã không bán mà chia hoa cho chàng và hai người cùng đi dâng hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng. Và nàng kết giao rằng: Từ nay cho đến nhiều kiếp về sau, hai người sẽ trở thành vợ chồng. Nàng sẽ trợ duyên cho chí nguyện tu đạo giải thoát của chàng. Cho đến kiếp cuối cùng chàng Thiện Huệ chính là Thái tử Tất Đạt Đa và cô thôn nữ chính là công chúa Da Du Đà La.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về tâm nguyện của Thiện Huệ khi đến pháp hội: “Khi nhìn thấy dung tướng của Đức Phật Nhiên Đăng thì Thiện Huệ rất cảm động và chàng phát ra đại nguyện: Con nguyện sẽ quyết chí theo Ngài tu hành và sẽ chứng đạt thành tựu trí tuệ toàn giác như Ngài”.

Sau khi phát lời đại nguyện chân thật thì Thiện Huệ lần lượt tung năm bông hoa sen của mình và hai bông hoa sen của cô gái lên trên trời để dâng cúng Phật. Thật kỳ diệu, năm bông hoa sen khi tung lên liền biến thành một đài sen rất lớn và hai bông hoa của cô gái thì kết thành một đài hoa rất đẹp bay đến chỗ Phật Nhiên Đăng. Khi ấy, Đức Phật nói nhân duyên của hai đài sen có hai vị phát nguyện rất lớn. Sau đó, Thiện Huệ và cô thôn nữ cùng tu hành theo Phật Nhiên Đăng.

Trong một lần khác, Thiện Huệ nghe tin Đức Phật Nhiên Đăng đi giáo hóa sẽ đi qua con đường lầy, chàng đã ra sức làm đường. Nhưng thời gian không đủ, vẫn còn một khúc đường lầy nhỏ; khi đó chàng liền nằm xuống, nguyện lấy thân lót đường cúng dường Đức Phật.

Thiện Huệ lấy thân mình lót đường bùn lầy để cúng dường Đức Phật

Thiện Huệ lấy thân mình lót đường bùn lầy để cúng dường Đức Phật

Thiện Huệ lấy thân mình lót đường bùn lầy để cúng dường Đức Phật

Công đức cúng dường của Thiện Huệ từ nhiều kiếp kết tụ thành, khiến chàng trai hội đủ duyên lành thù thắng. Sư Phụ giảng giải: “Khi ấy, Đức Phật Nhiên Đăng thấy được tâm của Thiện Huệ đúng thật là tâm vô ngại, cho nên Ngài đã thọ ký: Ngươi sau này tu hành sẽ thành tựu Phật quả, hiệu là Thích Ca Mâu Ni”.

2. Bồ tát Vessantara - bố thí vợ con

Đức Phật Thích Ca có kiếp là Bồ tát Vessantara. Ngài vốn là hoàng tử con vua nước Sivi. Sau khi lên ngôi trị vì đất nước thì đã bố thí con voi quý để giúp cho đất nước bạn có được mưa thuận, gió hòa sau nhiều năm hạn hán. Sự việc ấy khiến Ngài phải rời khỏi cung thành. Sau đó, Ngài tiếp tục bố thí trang sức, vàng bạc, ngựa đi đường...tất cả những gì trên người mình cho những người đến xin.

Đặc biệt, trong một lần Ngài phát nguyện tu bố thí ba la mật; đó là bố thí vợ và con của mình. Sự bố thí cao thượng đã làm chấn động cả Tam Thiên, Đại Thiên thế giới. Như trong kinh Mi Tiên vấn đáp bài số 163, Đại đức Na Tiên nói: khắp các cõi Trời, người, Đế thích, A-tu-la, Long Vương, Phạm thiên, Dạ xoa, Ma vương... Tất thảy, ai cũng nổi gai ốc, dựng tóc gáy; và ai cũng tán dương, khen ngợi không hết lời! Bồ-tát Vessantara đã thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật cho đến trọn đời trọn kiếp.

Và trong nhiều kiếp hành Bồ tát đạo, Đức Phật Thích Ca đã từng bố thí cả thân mạng của mình của cho chúng sinh. Ngài từng xả thân để cứu năm con cọp bị đói sắp chết. Ngài cũng từng phát nguyện làm con cá lớn để cả dân làm lấy thịt chữa bệnh.

3. Bồ tát Hộ Minh - Thiên chủ cõi Trời Đâu Suất

Sau rất nhiều kiếp tu hành đến thời Đức Phật Ca Diếp, Thiện Huệ tái sinh là Thái tử Hộ Minh lên làm vua nhưng cũng bỏ ngôi vị đi xuất gia cầu đạo. Khi xuất gia tu hành công hạnh viên mãn, Ngài bỏ báo thân ở cõi người, sinh lên cõi trời Đâu Suất làm Bồ tát Hộ Minh. Khi chư Thiên thấy Ngài vãng sinh lên đây, họ sung sướng loan tin lên các tầng trời.

Bồ tát Hộ Minh từ trên cõi Trời Đâu Suất giáng sinh xuống trần gian

Bồ tát Hộ Minh từ trên cõi Trời Đâu Suất giáng sinh xuống trần gian

Bồ tát Hộ Minh từ trên cõi Trời Đâu Suất giáng sinh xuống trần gian

Bồ tát Hộ Minh từ trên cõi Trời Đâu Suất giáng sinh xuống trần gian

Bồ tát Hộ Minh từ trên cõi Trời Đâu Suất giáng sinh xuống trần gian

Trong kinh Bản Hạnh, Đức Phật dạy do sức oai thần và công đức của Bồ tát Hộ Minh nên khi Ngài tái sinh lên cung Trời Đâu Suất, nơi đây xuất hiện vô lượng cảnh trí trang nghiêm, cung điện chiếu sáng rực rỡ. Ở cõi Trời tuy sung sướng, có năm thứ dục lạc thù diệu nhưng tâm Ngài không bị các thứ dục lạc mê hoặc, chưa từng mất chính niệm, không quên bản nguyện. Khi Bồ Tát Hộ Minh sắp hết thọ mạng nơi cõi Trời, hiện năm tướng suy, chư Thiên lo lắng, khóc lóc, than trách vì khi Ngài sống trong cõi Trời Đâu Suất, thuyết Pháp giáo hóa, chỉ dạy khiến chư Thiên sinh tâm vô cùng hoan hỷ.

Tại sao Đức Phật lại quyết định giáng trần?

Khi mãn tuổi thọ 4000 năm trên cõi Trời Đâu Suất, Bồ tát Hộ Minh quyết định xuống nhân gian để thực hiện bản hoài vĩ đại của mình. Bởi Ngài quán sát và thấy ba nhân duyên sau đây:

Thứ nhất, Sư Phụ chia sẻ: “Ngài quán sát thấy tất cả chúng sinh không phải ở cõi Nam Diêm Phù Đề này mà trong tất cả pháp giới đối với Ngài đều đã từng là thân nhân quyến thuộc nhiều kiếp”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh lý giải rằng, sự quán sát đó là do nhiều đời, nhiều kiếp Ngài đã tu hành tinh tấn, chứng đạt được trí tuệ hiểu rõ sự thật. Ngài thấy được tất cả chúng sinh đều từng là cha, là mẹ, anh em ruột thịt trong nhiều kiếp của Ngài. Vì vậy, Ngài khởi lên tình yêu thương vô lượng với tất cả chúng sinh.

Ngài quán sát thấy rằng tất cả chúng sinh đều đã từng là thân nhân quyến thuộc của Ngài trong nhiều kiếp (ảnh minh họa)

Ngài quán sát thấy rằng tất cả chúng sinh đều đã từng là thân nhân quyến thuộc của Ngài trong nhiều kiếp (ảnh minh họa)

Ngài quán sát thấy rằng tất cả chúng sinh đều đã từng là thân nhân quyến thuộc của Ngài trong nhiều kiếp (ảnh minh họa)

Thứ hai, Sư Phụ chia sẻ: “Ngài lại quan sát thấy tất cả chúng sinh đều có đầy đủ khả năng để giác ngộ. Trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài nói rằng tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai”.

Tức là Ngài tuyên bố tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Đây là điều vô cùng đặc biệt, bởi chưa một giáo chủ của tôn giáo nào dám nói điều này. Chúng sinh đang u mê, quên mất bản tính chân như của mình, phải chịu khổ trong luân hồi sinh tử mà không biết lối ra. Vậy nên, sự thị hiện của Đức Phật chính là mở ra con đường đưa đến hạnh phúc, không có khổ đau.

Thứ ba, Sư Phụ giảng giải: “Ngài lại thấy giữa Ngài và chúng sinh không có sai khác. Ngài và chúng sinh đều chung cùng một bản thể, một bản tính chân như”.

Sư Phụ lý giải bản nguyện của Bồ tát Hộ Minh: “Chúng sinh có đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai, lại là ruột thịt với Ngài mà tại sao lại phải chịu khổ? Từ ba cái thấy như vậy nên Bồ Tát Hộ Minh không thể bỏ chúng sinh mà Ngài nhất khoát phải cứu độ, phải giúp cho tất cả chúng sinh còn chìm đắm trong đau khổ được giải thoát như mình. Chính vì vậy, Đức Phật xuống trần gian chúng ta với một trọng trách rất nặng nề”.

Bản nguyện của các Đức Phật là cứu độ, giúp cho tất cả chúng sinh còn chìm đắm trong đau khổ được giải thoát như mình

Bản nguyện của các Đức Phật là cứu độ, giúp cho tất cả chúng sinh còn chìm đắm trong đau khổ được giải thoát như mình

Bản nguyện của các Đức Phật là cứu độ, giúp cho tất cả chúng sinh còn chìm đắm trong đau khổ được giải thoát như mình

Từ lời giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chúng ta thấy rằng trong vô lượng kiếp tu hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ kiếp quá khứ lâu xa (chàng trai Thiện Huệ) cho đến kiếp áp chót (Bồ tát Hộ Minh), dù ở địa vị cao sang quyền quý, Ngài cũng không màng danh lợi, không quên bản nguyện cứu độ chúng sinh.

Nếu thế gian không có mặt trời, thế gian sẽ vô cùng tăm tối. Cũng vậy, nếu không có Đức Phật ra đời, chúng ta sẽ không bao giờ biết đến ánh sáng chân lý nhiệm màu của Phật Pháp, đưa chúng ta đi qua biển khổ sông mê của luân hồi sinh tử. Quả thật, Đức Phật là một con người vô cùng vĩ đại trên thế gian này!

Tịnh Duyên

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Kết tràng hoa thơm - Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản

Đạo tràng - Phật tử🞄 28/05/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

Đạo tràng - Phật tử 🞄 28/05/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

8 đặc tính quý báu của hoa sen trong Phật giáo

Tin tức🞄 17/05/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

Tin tức 🞄 17/05/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

3 ý nghĩa đặc biệt nơi Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 15/05/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

Bài viết 🞄 15/05/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

Muôn đóa “hoa tâm” dâng cúng dường kính mừng ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Tin tức🞄 22/03/2021

Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã thành kính dâng đóa “hoa tâm” cúng dường lên Tăng chúng chùa Ba Vàng...

Tin tức 🞄 22/03/2021

Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã thành kính dâng đóa “hoa tâm” cúng dường lên Tăng chúng chùa Ba Vàng...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Tin tức🞄 19/03/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Tin tức 🞄 19/03/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

“Giải cứu” nông sản tỉnh Hải Dương - Khi mùa dịch qua đi, tình người sẽ đọng lại mãi

Đạo tràng - Phật tử🞄 07/03/2021

Mặc dù những ngày này các tỉnh miền Bắc đang đón những cơn mưa phùn lạnh, việc di chuyển gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng trên tinh thần phát huy giá trị tình người cao đẹp của dân tộc, các Phật tử vẫn rất nhiệt tình hỗ trợ “giải cứu” nông sản.

Đạo tràng - Phật tử 🞄 07/03/2021

Mặc dù những ngày này các tỉnh miền Bắc đang đón những cơn mưa phùn lạnh, việc di chuyển gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng trên tinh thần phát huy giá trị tình người cao đẹp của dân tộc, các Phật tử vẫn rất nhiệt tình hỗ trợ “giải cứu” nông sản.

Vun bồi Hiếu tâm, Phật tử tri ân hai cụ thân sinh nhân dịp sinh nhật Sư Phụ

Đạo tràng - Phật tử🞄 06/03/2021

Trong ngôi nhà nhỏ, các Phật tử quây quần bên hai cụ, dâng lời tri ân vì hai cụ đã sinh ra một người con tuyệt vời. Đó chính là Sư Phụ - vị ân Sư khả kính giúp bao người được học, hiểu giáo Pháp của Đức Phật, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn

Đạo tràng - Phật tử 🞄 06/03/2021

Trong ngôi nhà nhỏ, các Phật tử quây quần bên hai cụ, dâng lời tri ân vì hai cụ đã sinh ra một người con tuyệt vời. Đó chính là Sư Phụ - vị ân Sư khả kính giúp bao người được học, hiểu giáo Pháp của Đức Phật, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn

Chùa Ba Vàng phối hợp với chính quyền TP. Uông Bí hỗ trợ bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Việt Nam Thụy Điển

Bài viết🞄 05/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển thành phố Uông Bí...

Bài viết 🞄 05/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển thành phố Uông Bí...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/03/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Bài viết 🞄 04/03/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Thành kính tri ân Thầy - Người mang Giáo Pháp Như Lai soi sáng chúng con

Tin tức🞄 03/03/2021

Chúng con như những đứa trẻ đang “chết đuối” giữa dòng sông cuộc đời, bị cuốn vào những “ngọn sóng” của sự tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, của sự vô ơn bất kính… khiến chịu nhiều đau khổ. Nhưng thật hạnh phúc vì giờ đây, chúng con được gặp Sư Phụ - người sinh ra chúng con trong giáo Pháp của Như Lai.

Tin tức 🞄 03/03/2021

Chúng con như những đứa trẻ đang “chết đuối” giữa dòng sông cuộc đời, bị cuốn vào những “ngọn sóng” của sự tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, của sự vô ơn bất kính… khiến chịu nhiều đau khổ. Nhưng thật hạnh phúc vì giờ đây, chúng con được gặp Sư Phụ - người sinh ra chúng con trong giáo Pháp của Như Lai.

Sư Phụ - Mặt trời trí tuệ soi bước con đi

Tin tức🞄 02/03/2021

Nhân duyên con được gặp Sư Phụ trong một lần đi tình nguyện tại Trại Phong Thái Bình cách đây gần 10 năm về trước. Khi ấy con còn là một cán bộ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, luôn nhìn đời với lăng kính màu hồng

Tin tức 🞄 02/03/2021

Nhân duyên con được gặp Sư Phụ trong một lần đi tình nguyện tại Trại Phong Thái Bình cách đây gần 10 năm về trước. Khi ấy con còn là một cán bộ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, luôn nhìn đời với lăng kính màu hồng

“Giải cứu” hơn 60 tấn nông sản tỉnh Hải Dương - hành trình lan tỏa yêu thương của Phật tử chùa Ba Vàng

Đạo tràng - Phật tử🞄 01/03/2021

Tỉnh Hải Dương - một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế. Hàng chục nghìn tấn nông sản từ công sức của bà con bị tồn đọng, không có nơi tiêu thụ...

Đạo tràng - Phật tử 🞄 01/03/2021

Tỉnh Hải Dương - một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế. Hàng chục nghìn tấn nông sản từ công sức của bà con bị tồn đọng, không có nơi tiêu thụ...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Tin tức🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Tin tức 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Tin tức🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Tin tức 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Tin tức🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tin tức 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Hành trình mang gần 200 chiếc “bánh chưng yêu thương” đến khu vực kiểm soát dịch tại địa bàn TP. Uông Bí

Hoạt động Phật sự🞄 06/02/2021

Thấu hiểu cho những vất vả của những người con xa gia đình mùa dịch, chư Tăng đã dành thời gian và tâm sức chuẩn bị gần 200 chiếc bánh chưng chay

Hoạt động Phật sự 🞄 06/02/2021

Thấu hiểu cho những vất vả của những người con xa gia đình mùa dịch, chư Tăng đã dành thời gian và tâm sức chuẩn bị gần 200 chiếc bánh chưng chay