trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ con vịt nước" - câu 219 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Năm, 21/10/2021

tức 16/9 Tân Sửu

Vị Tỳ-kheo học được gì từ chiếc kèn và cây súng?

22/11/2019

Chia sẻ :

Đến với buổi giảng Pháp lần này, qua câu chuyện của Đức vua Mi-lan-đà và Tỳ-kheo Na Tiên đại chúng đã hiểu được những đặc tính của chiếc kèn và cây súng...

22/11/2019

Chia sẻ :

“Các Sa môn Thích tử thuộc giống dòng trí thức, phạm hạnh… thật không nên có hành động sai trái, tà vạy; phải biết tôn trọng, cung kính thứ tự hạ lạp, phải biết thông thuận, ngay thẳng như nòng súng của cây súng vậy.” - Trích kinh Vidhurapunnaka Jātaka.
Ngày 10/11/2019 (tức ngày 14/10/Kỷ Hợi) vừa qua, hàng ngàn Phật tử cùng vân tập về ngôi già lam Ba Vàng để lắng nghe những lời Pháp nhũ quý báu của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Trong những buổi giảng trước, Sư Phụ đã giúp đại chúng học hỏi được nhiều điều bổ ích từ những đặc tính đáng quý của các con vật. Đến với buổi giảng Pháp lần này, qua câu chuyện của Đức vua Mi-lan-đà và Tỳ-kheo Na Tiên cùng với lời giảng đơn giản, dễ hiểu của Sư Phụ, đại chúng đã hiểu được những đặc tính của chiếc kèn và cây súng, qua đó rút ra những bài học sâu sắc và quý giá.

Đông đảo Phật tử đã vân tập về chùa để tham dự buổi tu học định kỳ hàng tháng

Đông đảo Phật tử đã vân tập về chùa để tham dự buổi tu học định kỳ hàng tháng

Sa môn hạnh mà rời Pháp hành thì không thể gọi là sa môn 

Trong văn kinh, ngài Na Tiên nói: “Cái kèn sở dĩ nó phát ra thành tiếng, thành âm thanh trầm bổng là tùy thuộc vào hơi gió của người thổi. Nói cách khác, cái kèn không thể tách rời hơi gió thổi, hơi gió thổi không thể tách rời cái kèn. Phàm sa-môn tu hành giải thoát cũng y như thế, hạnh sa-môn phải được dính chặt, không được buông lơi pháp hành. Nói cách khác, vị Tỳ-kheo là pháp hành, pháp hành là vị Tỳ-kheo. Cái kèn không thể rời hơi gió, rời hơi gió thì cái kèn không có âm thanh. Sa-môn hạnh mà rời pháp hành thì không thể gọi là sa-môn.”

Ngài La Hầu La cũng từng thuyết: “Là Tỳ-kheo trong hàng ngũ sa-môn phải lấy pháp hành làm y chỉ, cả ngày lẫn đêm đừng rời khỏi pháp hành, phải tinh tấn để tăng trưởng và hoàn thiện pháp hành của mình.”

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi giảng Pháp

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi giảng Pháp

Để kèn phát ra âm thanh du dương trầm bổng thì hơi và kèn phải có sự gắn bó mật thiết, không rời nhau. Nếu có kèn mà không có hơi thì cũng vô dụng; có hơi của người thổi, hơi của gió mà không có kèn thì cũng không thể thành âm thanh. Cũng như vậy, một người đệ tử xuất gia cho đến người đệ tử tại gia luôn phải ghi nhớ pháp hành và thực tập pháp hành sao cho đúng với công hạnh cao cả của người đệ tử Phật. Một vị tu sĩ đúng nghĩa không chỉ cạo tóc, đắp y mà còn phải luôn siêng năng thực hành Giới luật và lời Phật dạy.

Chư Tăng chùa Ba Vàng chăm chú ghi chép những dòng Pháp nhũ của Sư Phụ

Chư Tăng chùa Ba Vàng chăm chú ghi chép những dòng Pháp nhũ của Sư Phụ

Phật tử ngồi trang nghiêm để lắng nghe những dòng Pháp nhũ của Sư Phụ

Phật tử ngồi trang nghiêm để lắng nghe những dòng Pháp nhũ của Sư Phụ

Sư Phụ cũng từ bi chia sẻ: “Tỳ-kheo chùa Ba Vàng lấy pháp hành căn bản là thực hành Tứ Niệm Xứ. Trong kinh Đức Phật dạy: Tứ Niệm Xứ là con đường độc nhất đưa chúng sinh đến thanh tịnh, thoát khỏi những phiền não, sầu bi, trói buộc, đạt được đến chánh trí, Niết Bàn.” Vị Tỳ-kheo không được rời pháp hành căn bản này, phải thường quán niệm thân và dõi theo từng hơi thở. Sự sống của con người chính là nương theo hơi thở. Hơi thở luôn có mối quan hệ vô cùng mật thiết với từng hành động, suy nghĩ của chúng ta. Nếu tu niệm hơi thở tốt cũng có thể đạt đạo. Đặc biệt, quán niệm về thân bất tịnh rất cần thiết không chỉ đối với người xuất gia mà còn đối với cả những người Phật tử. Bởi xã hội càng phát triển thì càng có nhiều duyên khiến con người bị tâm tưởng về dục lạc chi phối dẫn đến những hành vi xấu ác. Một người đệ tử Phật thường biết quán tâm bất tịnh sẽ trừ bỏ được tham dục, giúp cho tâm được mát mẻ và sinh trưởng nhiều trí tuệ, thiện căn. Việc quán tưởng này phải luôn hiện hữu, tâm không rời pháp hành giống như chiếc kèn và hơi gió luôn gắn kết với nhau. Con người vốn mang trong mình rất nhiều phiền não, tâm bệnh. Vì vậy phải dùng Pháp của Phật để trị những tâm bệnh thì mới dứt được những ái chấp, khổ đau tiến tới Niết bàn.

Sa Môn Thích Tử phải biết cung kính thứ tự hạ lạp

Tỳ-kheo Na Tiên thuyết giảng: “Cây súng tùy thuộc nòng súng, nòng súng phải thông suốt từ đầu này đến đầu kia, cây súng mới sử dụng được. Cũng vậy, vị Tỳ-kheo trong giáo hội của Đức Thế Tôn phải biết thích ứng, tôn trọng phẩm vị, thứ tự hạ lạp từ dưới lên trên, từ thấp lên cao y như thế. Nòng súng thông suốt không bị vướng mắc, trở ngại, đạn mới được ra khỏi nòng. Thứ tự hạ lạp thông thuận từ dưới lên trên, không có lộn xộn, vướng mắc, mới đem đến hữu ích cho chính mình và cho đại dụng cho cuộc đời.”
Đúng như Đức Thế Tôn đã thuyết trong kinh rằng: “Các Sa môn Thích tử thuộc giống dòng trí thức, phạm hạnh… thật không nên có hành động sai trái, tà vạy; phải biết tôn trọng, cung kính thứ tự hạ lạp, phải biết thông thuận, ngay thẳng như nòng súng của cây súng vậy.”

Chư Tăng chùa Ba Vàng ngồi theo thứ lớp để lắng nghe Sư Phụ giảng Pháp

Chư Tăng chùa Ba Vàng ngồi theo thứ lớp để lắng nghe Sư Phụ giảng Pháp

Cây súng muốn sử dụng được thì nòng súng phải thông suốt, không được có vật cản gây tắc bên trong. Cũng vậy, trong Tăng chúng thì phải hòa hợp, có tổ chức thông suốt; Tỳ-kheo thì phải biết lớn nhỏ, biết kính trên nhường dưới. Người đệ tử xuất gia luôn phải an ổn, hòa thuận cho dù sống nơi trú xứ nào; vậy mới đúng nghĩa của một vị đệ tử Phật.
Trong bài giảng, Sư Phụ cũng chia sẻ với đại chúng câu chuyện về Tôn giả Ưu Ba Ly. Khi chưa xuất gia, Ngài thuộc giai cấp thấp nhất trong tầng lớp xã hội của nước Ấn Độ cổ thời bấy giờ, nhưng khi Ngài trở thành một Tỳ-kheo, những người chủ trước đây cũng phải đảnh lễ Ngài. Bởi trong đạo, người xuất gia lấy tuổi hạ lạp làm tuổi của mình mà không coi trọng bằng cấp, địa vị. Đối với người Phật tử tại gia, trong gia đình thì con cái phải biết kính trọng ông bà, cha mẹ; anh lớn thì nhường em nhỏ và em nhỏ thì phải biết quý trọng anh. Một gia đình mà biết kính trên, nhường dưới, yêu thương hòa thuận thì sẽ ấm êm, hạnh phúc. Trong đạo tràng, các đạo hữu phải biết tu tập lục hòa, trên kính dưới nhường, thực hiện theo đúng tôn ti, thứ lớp thì chắc chắn đạo tràng sẽ phát triển vững mạnh, mọi việc sẽ tốt đẹp.

Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng thực hành Pháp khất thực theo thứ lớp 

Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng thực hành Pháp khất thực theo thứ lớp 

Qua lời giảng của Sư Phụ về đặc điểm của chiếc kèn và cây súng mà một vị Tỳ-kheo cần học; không chỉ người đệ tử xuất gia mà ngay cả người Phật tử tại gia cũng phải tự rút ra những bài học cho riêng mình. “Tu” là phải đi đôi với “hành”, một người học Phật, cho dù làu thông Tam tạng Kinh điển, mà không thực hành thì không được lợi ích gì cả. Người đệ tử Phật phải luôn thực hành Pháp tu Lục hòa, mỗi người, biết tôn ti trật tự, thứ lớp trên dưới thì tập thể đó sẽ vững mạnh, phát triển. Một tập thể không có thứ lớp, không có Lục hòa thì sẽ không thể phát triển, vững bền.
Mong rằng, sau buổi giảng Pháp của Sư Phụ, các Phật tử sẽ thực hành được những lời Tỳ-kheo Na Tiên căn dặn để có được những lợi ích thiết thực trong cuộc sống và lợi ích trên con đường tu học Phật Pháp.

Hạnh Liên

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nguồn gốc và lợi ích của việc tụng trì bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Bài viết 🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Tin tức khác🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Tin tức khác 🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Hướng dẫn sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất!

Bài viết🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Bài viết 🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Kết tràng hoa thơm - Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản

CLB Cúc Vàng🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

CLB Cúc Vàng 🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

8 đặc tính quý báu của hoa sen trong Phật giáo

Tin tức🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

Tin tức 🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

3 ý nghĩa đặc biệt nơi Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

Bài viết 🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Bài viết🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Bài viết 🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Bài viết 🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Bài viết🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Bài viết 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Bài viết🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Bài viết 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Bài viết🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Bài viết 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Bài viết 🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

Bài viết 🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết 🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Bài viết 🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Tin tức🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh

Tin tức 🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh