Giới Luật – Kinh Nikaya Giảng Giải

Trên hành trình tìm về giác ngộ, giải thoát, Như Lai là bậc Thầy dẫn đường. Còn bản thân mỗi người đều phải tự thắp đuốc để đi, tự nương tựa vào hải đảo của chính mình dựa trên nền tảng giới luật Phật đã chế. Hạnh phúc hay khổ đau; lợi ích hay hiểm nguy, tất cả đều từ tâm, đều phụ thuộc vào việc giữ gìn hay hủy hoại giới luật.

Để hiểu rõ hơn những lợi ích mà giới luật đem lại cho những ai trì giới; hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm: Giới Luật trong tạng kinh Nikaya các bạn nhé!

Tags:
Link to map Back top top