trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bậc trí giác xuất gia hạnh phúc cho mọi nhà | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng

06/4/2023

119 Lượt xem

Bài hát: Bậc trí giác xuất gia hạnh phúc cho mọi nhà

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Thể hiện: Trần Cảnh, Hữu Hải, Quốc Toản, Minh Ngọc, Phương Anh, Hồng Hà

----------

Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

----------

Lời bài hát:

Bầu trời xanh biếc xanh,
bầy chim vui múa lượn,
tô đẹp với áng mây,
ánh mai bầy trẻ thơ,
ngác ngơ bao cánh đồng.
Như chim trời tung cánh
bay khắp phương trời xa,
bậc trí giác xuất gia
từ bỏ các ái buộc.
Chim trời tung cánh bay,
tìm cảnh vui an bình,
ríu rít hót cùng ca,
lấy núi rừng làm nhà,
bạn bè với lá hoa,
an tịnh trong thiền định,
bậc trí giác xuất gia mang
hạnh phúc cho mọi nhà.

Chim trời tung cánh bay,
khắp bốn phương trời xa.
Hoa lá cùng khoe sắc,
đẹp tâm, an giữa đời.
Bậc trí giác xuất gia,
hỷ hoan an thiền định,
phước báu cho mọi nhà,
hạnh phúc khắp nơi nơi.

Bậc trí giác xuất gia,
hỷ hoan an thiền định,
phước báu cho mọi nhà,
hạnh phúc khắp nơi nơi.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Video tiếp theo