trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 07/12/2023

tức 25/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Đức Phật đản sinh hạnh phúc cho muôn loài | Nhạc Phật đản | Chùa Ba Vàng

17/5/2023

79 Lượt xem

Bài hát: ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH LỢI ÍCH CHO MUÔN LOÀI
Nhạc và lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phối khí: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Tuấn Anh, Hồng Ngọc, Quang Định, Quốc Toản cùng nhóm múa Phật tử CLB Tuổi trẻ Chùa Ba Vàng
Biên đạo múa: Ngọc Linh

----

*Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

----

Lời bài hát:

Một chúng sinh duy nhất,
một con người phi thường
xuất hiện trên thế gian này
vì lợi ích cho số đông,
vì hạnh phúc cho số đông,
vì lòng bi mẫn,vì sự tốt đẹp,
vì lợi ích cho chư Thiên và loài người.

Người ấy là ai?
Người ấy là ai?
Người ấy chính là Phật Thích Ca.

Giữa rừng Vô Ưu,
Phật Thích Ca đản sinh.
Giữa rừng Vô Ưu,
Phật Thích Ca đản sinh.
Giữa rừng Vô Ưu,
Phật Thích Ca đản sinh
vì hạnh phúc cho số đông,
vì hạnh phúc cho muôn loài.

Nam mô Lâm Tỳ Ni viên
Vô Ưu thọ hạ thị hiện đản sinh
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Video tiếp theo