trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Đức Phật đản sinh lợi ích cho muôn loài | Song ngữ | Nhạc Phật đản | Chùa Ba Vàng

29/5/2023

21 Lượt xem

Bài hát: Đức Phật đản sinh lợi ích cho muôn loài
Nhạc và lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phối khí: Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Á quân The Voice LayLa, Anh Đạt cùng vũ đoàn Athena
Biên đạo: Khánh Ly
----
*Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.
----
Lời bài hát:
Một chúng sinh duy nhất,
một con người phi thường
xuất hiện trên thế gian này
vì lợi ích cho số đông,
vì hạnh phúc cho số đông,
vì lòng bi mẫn,
vì sự tốt đẹp,
vì lợi ích cho chư Thiên và loài người.
Người ấy là ai?
Người ấy là ai?
Người ấy chính là Phật Thích Ca.
Giữa rừng Vô Ưu,
Phật Thích Ca đản sinh.
Giữa rừng Vô Ưu,
Phật Thích Ca đản sinh.
Giữa rừng Vô Ưu,
Phật Thích Ca đản sinh
vì hạnh phúc cho số đông,
vì hạnh phúc cho muôn loài.
Nam mô Lâm Tỳ Ni viên
Vô Ưu thọ hạ
thị hiện đản sinh
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
----
Song:
The Buddha was born for the sake of all beings
Composer and lyricist: Buddhist Pham Thi Yen (Tam Chieu Hoan Quan)
Music arranger: Vu Trong Phuong
Performers: The Voice Runner-up LayLa, Anh Dat, and dance troupe Athena
Choreographer: Khanh ly
----
Lyrics:
There is only one,
extraordinary man
in the world once appeared here
for the sake of beings,
happiness of beings,
out of compassion,
for the goodness,
for the good of Devas and mankind.
Who is the One?
Who is the One?
The One is our Great Buddha.
Amid Ashoka trees,
the Buddha was born.
Amid Ashoka trees,
the Buddha was born.
Amid Ashoka trees,
the Buddha was born
for the happiness of many,
for the happiness of all kinds.
Namo Lumbini garden
Ashoka tree
manifested birth
of Shakyamuni Buddha.

Video tiếp theo