trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Đức Thế Tôn cứu đời | Nhạc Phật đản | Chùa Ba Vàng

01/6/2023

25 Lượt xem

Bài hát: Đức Thế Tôn cứu đời
Sáng tác lời: Thiện Hộ
Sáng tác nhạc: Xuân Trí
Thể hiện: Đoàn Linh, Ngọc Linh cùng nhóm nhảy Ban tài năng Chùa Ba Vàng

Biên đạo: Đinh Yến
----
*Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.
----
Lời bài hát:
Đức Thế Tôn là mặt trời chiếu soi.
Người phá tan đi màn đêm u tối,
xóa tan đi tà kiến khổ đau.
 Đức Thế Tôn rạng ngời.
Trí tuệ Ngài bao trùm khắp tam thiên.
Đức Thế Tôn
Từ phụ muôn loài.
Ai cứu được nhân loại?
Người ấy không ai ngoài đức Thế Tôn.
Nhân loại đang chìm trong u tối
vô minh, tà kiến, khổ đau.
Đức Thế Tôn
mang chánh Pháp muôn nơi,
xóa tan đi mê lầm.
Rằm tháng tư sáng tươi,
mọi chúng sinh ca mừng,
mọi chúng sinh cầu mong
Đức Thế Tôn,
Đức Thế Tôn cứu đời,
Đức Thế Tôn cứu đời.

Video tiếp theo