trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Hội nghị Diên Hồng Thánh Tổ Trần Nhân Tông

15/12/2022

38 Lượt xem

- Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)
- Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
- Thể hiện: Vũ đoàn Ánh Dương
- Biên đạo: Hồ Hoa
- Lời bài hát: 
Việt Nam - đất nước ta
bốn ngàn năm lịch sử oai hùng.
Nay đại quân Nguyên Mông
sục sôi vó ngựa.
Rừng kiếm, cung tên
quay cuồng như bão lửa,
chúng quyết thiêu Đại Việt ta hóa tàn tro.

Việt Nam - đất nước ta
bốn ngàn năm lịch sử oai hùng.
Phương Bắc đại quân Nguyên Mông
sục sôi vó ngựa vang rền.
Rừng kiếm, cung tên
quay cuồng như bão lửa,
quyết thiêu Đại Việt ta hóa tàn tro. 
Hừng hực lòng dân,
hội nghị Diên Hồng - 
Trần Nhân Tông. 
Khí phách quân binh,
ầm ầm như thác đổ,
nối bước trên đầu thù, 
chiến thắng tam phen.
Hào hùng thay Việt Nam ta -
đất nước mến yêu hòa bình.
Trần Nhân Tông -
Thánh Tổ anh minh
bang giao xóa bỏ hận thù, 
ân đức ngàn thu.
Tự hào thay Việt Nam ta -
đất nước mến yêu hòa bình.
Trần Nhân Tông - Thánh Tổ anh minh
dạy dỗ muôn dân
học Pháp Phật đà,
bang giao xóa bỏ hận thù, 
ân đức ngàn thu.
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi bài hát trên đây.

Video tiếp theo