trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 07/12/2023

tức 25/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Kính mừng sinh nhật Phật Hoàng Trần Nhân Tông

11/12/2022

37 Lượt xem


Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi bài hát.
- Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)
- Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
- Thể hiện: Ca sĩ Thu Lương - Quán quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng khu vực miền Trung 2022 cùng tốp ca, nhóm múa Ban tài năng Chùa Ba Vàng
- Biên đạo: Đức Thuận
- Lời bài hát:
Âm vang khắp tam thiên,
chấn động khắp cả địa cầu,
năm châu đều hoan hỷ,
lời Như Lai huyền ký:
Như Lai sẽ tạo nhân duyên,
các Bồ tát, sa môn
xuất hiện nơi Ta Bà,
thân hành chính Pháp Phật,
phương tiện Ba la mật
giáo hóa các chúng sinh.

Sinh nhật đức Sơ tổ,
chúng con hát ca mừng
đức, bi, trí cao vời,
sáng soi mãi rạng ngời,
thị hiện bậc quân vương,
hoằng dương Pháp Phật đà
theo lời đức Thích Ca.

Chúng ta hát khúc ca kết đoàn
mừng sinh nhật hào hùng
đức vua Trần Nhân Tông.

Thi đua nô nức học tu Phật Pháp,
lục hòa
rộn vang khắp non sông,
mang trí giác cho đời.
Kính mừng sinh nhật
Sơ tổ Trần Nhân Tông.

Mừng sinh nhật kết đoàn,
sinh nhật bậc trí đức -
Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Thi đua nô nức học tu Phật Pháp lục hòa rộn vang khắp non sông
mang trí giác cho đời.

Kính mừng sinh nhật
sơ tổ Trần Nhân Tông
Kính mừng sinh nhật
Bồ tát Trần Nhân Tông.
Kính mừng sinh nhật
Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Mừng sinh nhật, sinh nhật.
Phật hoàng Trần Nhân Tông.
----------
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.Video tiếp theo