trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Lễ kết đàn tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng năm 2023

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Lời hứa với cha mẹ 3 miền nhân mùa Vu Lan | Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng

11/9/2022

80 Lượt xem

Ca khúc: Lời hứa với cha mẹ ba miền nhân mùa Vu Lan
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phối khí: Nhạc sĩ Xuân Phương
Thể hiện: Ca sĩ Phương Chi, Minh Nghĩa cùng Ban Tài năng chùa Ba Vàng
Biên đạo: Vũ Ninh

Lời bài hát:
"Hôm nay ngày hội Vu Lan,
Phật tử ba miền hướng về cha mẹ khắp Bắc - Trung - Nam
dâng lời nguyện cầu cho cha mẹ bình an,
nguyện cầu cho đất nước an lành,
khắp năm châu muôn loài chúng sanh
sớm an lạc vui trong chánh Pháp.
Con nguyện hứa làm nhiều việc thiện,
cùng chung tay tinh tấn sẻ chia.

Ngày hôm nay ngày hội Vu Lan,
nguyện ba miền khắp Bắc - Trung - Nam,
cha mẹ được bình an, hoan hỷ,
Phật tử chúng con hứa an nhẫn, sẻ chia.

Mong cha mẹ ba miền được bình an, hoan hỷ,
Phật tử chúng con hứa an nhẫn, sẻ chia.
Phật tử chúng con xin hứa sẽ sống an nhẫn, sẻ chia".
----------
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm

Video tiếp theo