trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Tư, 29/3/2023

tức 8/2 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Ngoại đạo với sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn

25/3/2022

34 Lượt xem

Bài hát: Ngoại đạo với sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Linh Phạm với vũ đoàn Athena
Biên đạo múa: Khánh Ly

Lời bài hát:
"Thế Tôn xót thương ngoại đạo tà kiến, mê lầm, vô minh, chấp ngã, sa đọa ác đạo, khổ não triền miên.

Thế Tôn lòng từ bi cao tột, trước giờ nhập Niết bàn, tế độ cho du sĩ Tu Bạt Đà La sáng tỏ Bát chánh đạo, lập trí thanh cao, xuất gia, thọ đại giới tinh tấn.

Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành A-la-hán Tu Bạt Đà La.

Thế Tôn xót thương ngoại đạo,trước giờ Niết bàn thuyết Bát chánh đạo, chiếu sáng nhân thiên.

Thế Tôn - bậc đạo sư soi sáng, trước giờ Niết bànđộ cho ngoại đạo xuất gia, đắc thành A-la-hán Tu Bạt Đà La.

Video tiếp theo